jak uzyskać wyrok rozwodowy?

Jak uzyskać wyrok rozwodowy w sądzie?

Wyrok rozwodowy jest skutkiem pomyślnego zakończenia sprawy dotyczącej rozłączenia małżonków. Ma on niezwykle istotne znaczenie dla każdej ze stron, ponieważ stanowi podstawę do załatwienia wielu innych spraw. Mówiąc najprościej, wyrok rozwodowy stanowi oficjalne potwierdzenie, że dane małżeństwo już nie istnieje.

Co zrobić, aby uzyskać wyrok rozwodowy? Oto 2 kroki!

W tych 2 krokach uzyskasz wyrok rozwodowy:

 • 📝 Krok 1: Wnieś sprawę do sądu w przedmiocie orzeczenia rozwodu.

 

Żeby rozpocząć proces rozwodowy, należy przygotować pozew o rozwód. Pismo to powinno spełniać wszystkie wymagania ustawowe w tym zakresie. To jednak nie wszystko! Pozew rozwodowy powinien zawierać starannie przygotowane uzasadnienie. Należy w nim nie tylko umotywować swoje stanowisko, ale także przedstawić okoliczności dotyczące przebiegurozpadu małżeństwa.

 • ⚖️ Krok 2: Przejdź przez przewidzianą prawem procedurę.

 

Wniesienie pozwu rozwodowego ma na celu zainicjowanie postępowania sądowego. W związku z tym, sąd wezwie strony na rozprawę rozwodową, aby rozpoznać sprawę wszczętą przez powoda. Przeprowadzone zostanie także postępowanie dowodowe. Po rozpoznaniu wszystkich aspektów wniesionej sprawy, sąd wyda wyrok rozwodowy.

Co zawiera wyrok rozwodowy wydany przez sąd?

Wyrok rozwodowy jest orzeczeniem o zakończeniu małżeństwa. Sąd, w wyroku orzekającym rozwód, rozstrzyga zatem:

 • winie za rozkład pożycia małżeńskiego i o obowiązku alimentacyjnym między stronami;
 • w przypadku, kiedy strony mają wspólne, małoletnie dzieci – o władzy rodzicielskiej, kontaktach oraz obowiązku alimentacyjnym rodziców;
 • w przypadku kiedy strony zajmują wspólne mieszkanie – o sposobie korzystania z tego mieszkania;
 • na zgodny wniosek stron – o podziale majątku wspólnego.

 

rozstrzygnięcia wyroku rozwodowego
rozstrzygnięcia wyroku rozwodowego

Wyrok rozwodowy a orzeczenie o winie

W wyroku orzekającym rozwód, sąd obligatoryjnie powinien rozstrzygnąć o tym:

 • czy któryś – a jeśli tak, to który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia,
 • co konkretnie było przyczyną rozpadu związku.

 

⚠️ Uwaga

Na zgodne żądanie małżonków, sąd może odstąpić od orzekania w tym zakresie.

Rozstrzygnięcia wyroku rozwodowego dotyczące dzieci

W przypadku, kiedy strony mają małoletnie dzieci, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o:

 • 👶 władzy rodzicielskiejrozstrzygając o władzy rodzicielskiej, sąd będzie kierować się dobrem dziecka;
 • 📞 kontaktach z dzieckiem – sąd podaje dni i godziny kontaktów, a niekiedy również sposób wydania i odbioru dzieci;
 • 💰 alimentach – sąd ustala ich wysokość oraz sposób płatności, o ile było to przedmiotem prowadzonego postępowania.

 

Czy sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z mieszkania?

🏡 Zgodnie z art. 58 § 2 KRO, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Na zgodny wniosek stron, sąd w wyroku orzekającym rozwód może orzec także o:

 • podziale wspólnego mieszkania,
 • przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego,

 

o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

  Wyrok w sprawie o rozwód a podział majątku wspólnego

  💰 Wyrok rozwodowy może również zawierać rozstrzygnięcie dotyczące podziału majątku wspólnego. By tak się stało, konieczne jest przeprowadzenie postępowania w tym zakresie, do czego z kolei niezbędny jest:

  • wniosek strony,
  • uznanie sądu, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

   

  Prawomocność wyroku rozwodowego

  Jak każde orzeczenie, również wyrok rozwodowy musi się uprawomocnić. Oznacza to, że musi zaistnieć sytuacja, w której niemożliwe stanie się złożenie apelacji do sądu wyższej instancji.

  • Etap 1️⃣ : Strony mają 7 dni od ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku o jego pisemne uzasadnienie.
  • Etap 2️⃣ : Kiedy strony otrzymają pisemne uzasadnienie wyroku, przysługuje im 14-dniowy termin na złożenie apelacji do sądu apelacyjnego. Odwołanie może obejmować wszystkie rozstrzygnięcia zawarte w wyroku albo tylko niektóre z nich.

   

  Jeżeli strony nie złożą wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, ani też nie wniosą apelacji, orzeczenie uprawomocnia się.

  Czy wyrok rozwodowy przychodzi do domu?

  Wyrok rozwodowy znajduje się w aktach sprawy sądu okręgowego, który go wydał i nie podlega doręczeniu stronom. Warto jednak o niego wystąpić!

  W związku z tym, istnieje możliwość uzyskania odpisu wyroku. Po dokonaniu formalności, sąd prześle odpis wyroku przesyłką poleconą na wskazany adres.

  Wskazówka! 🗝️

  Pamiętaj o tym, żeby poinformować sąd o ewentualnej zmianie miejsca zamieszkania, co często ma miejsce po rozwodzie.

  Gdzie złożyć wniosek o odpis wyroku rozwodowego?

  Aby uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia, należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się Twoja sprawa o rozwód. Możesz to zrobić:

  • za pośrednictwem biura podawczego sądu,
  • wysłać pismo pocztą.

  Odpis wyroku możesz także zamówić telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.

  Opłata za odpis wyroku w sprawie rozwodowej 

  💸 Za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia pobiera się opłatę w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. 

  Jak uzyskać prawomocny wyrok w sprawie o rozwód? – podsumowanie

  ✔️ Wyrok rozwodowy jest orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie o rozwód.

  ✔️ Każdy wyrok musi zawierać takie elementy jak: miejsce i data wydania, oznaczenie sądu oraz wydziału, który prowadził sprawę, wskazanie składu orzekającego, protokolanta i stron postępowania, sygnaturę akt, a także podpisy członków składu, który orzekł w danej sprawie.

  ✔️ Po zakończeniu postępowania sąd ogłasza wyrok rozwodowy. Czynność ta polega na odczytaniu treści orzeczenia oraz ustnym przytoczeniu jego motywów.

  ✔️ Jeżeli zgubiłeś rozstrzygnięcie sądu, należy złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku rozwodowego.

   

  Źródła wykorzystane do artykułu:

   

   

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu