Wyrok rozwodowy jak uzyskać

Wyrok rozwodowy

Wyrok rozwodowy jest skutkiem pomyślnego zakończenia sprawy dotyczącej rozłączenia małżonków. Ma on niezwykle istotne znaczenie dla każdej ze stron, ponieważ stanowi podstawę do załatwienia wielu innych spraw. Mówiąc najprościej, wyrok rozwodowy stanowi oficjalne potwierdzenie, że dane małżeństwo już nie istnieje. W tym wpisie przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące wyroku kończącego sprawę o rozwód.

 

Pamiętaj, że jeśli jesteś niezadowolony z treści Twojego wyroku rozwodowego, to mogę Ci pomóc. Udzielam konsultacji onlinekonsultacji telefonicznych. Przygotowuję apelację od wyroków rozwodowych dla klientów z całej Polski. Sprawdź również moją ofertę – Rozwody Poznań.

   

  Wyrok rozwodowy – jak uzyskać?

   

  Jak już zostało powiedziane na wstępie, wyrok rozwodowy jest orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie o rozwód. Zatem, aby go uzyskać, należy najpierw wnieść sprawę do sądu w przedmiocie orzeczenia rozwodu oraz przejść przez przewidzianą prawem procedurę.

   

  Żeby rozpocząć proces rozwodowy, należy w pierwszej kolejności przygotować pozew w tym zakresie. Pismo to powinno spełniać wszystkie wymagania ustawowe w tym zakresie. Zostały one zawarte w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego. To jednak nie wszystko, albowiem pozew rozwodowy powinien również zawierać starannie przygotowane uzasadnienie. Należy w nim nie tylko umotywować swoje stanowisko w sprawie, ale także przedstawić okoliczności dotyczące przebiegu i rozpadu małżeństwa.

   

  Wniesienie pozwu rozwodowego ma na celu zainicjowanie postępowania sądowego. W związku z tym sąd wezwie strony na rozprawę rozwodową, aby rozpoznać sprawę wszczętą przez powoda. Przed sądem strony będą musiały jeszcze raz przedstawić swoje stanowiska. Następnie przeprowadzone zostanie postępowanie dowodowe. Jest ono zawsze uzależnione od specyfiki danej sprawy. Otóż środkami dowodowymi mogą być nagrania, listy, maile, dokumenty urzędowe, a także zeznania świadków.

   

  Po rozpoznaniu wszystkich aspektów wniesionej sprawy sąd wyda wyrok rozwodowy. Orzeczenie to będzie stanowić zakończenie postępowania o rozwód.

  Przeczytaj również: Zawieszenie sprawy rozwodowej

  "<yoastmark

   

  Wyrok rozwodowy – co zawiera?

   

  Wyrok rozwodowy jest orzeczeniem o rozłączeniu małżonków. Z tego też powodu musi on zawierać pewne elementy, aby był ważny.

   

  Wyrok – orzeczenie o winie

   

  Sąd powinien orzec o tym, czy któryś – a jeśli tak, to który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia, a także co konkretnie było przyczyną rozpadu związku. Informacja ta powinna znaleźć się w wyroku. Niemniej jednak na zgodne żądanie małżonków sąd może odstąpić od orzekania w tym zakresie.

   

  Wyrok rozwodowy a dzieci

   

  Jeżeli w trakcie postępowania rozpoznawane są takie kwestie jak władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, czy też alimenty, rozstrzygnięcie w tym zakresie także musi znaleźć się w orzeczeniu. Problemy te występują, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej sąd musi określić, do jakich działań została ona ograniczona. Jeżeli jeden z rodziców został jej pozbawiony, informacja o tym także powinna znaleźć się w wyroku. Podobnie rzecz wygląda z kontaktami z dziećmi. Wyrok powinien zawierać jasne i precyzyjne dyspozycje w tym przedmiocie. W praktyce wygląda to zwykle tak, że sąd podaje dni i godziny kontaktów, a niekiedy również sposób wydania i odbioru dzieci. Sąd powinien także ustalić w wyroku rozwodowym wysokość alimentów oraz sposób ich płatności, o ile było to przedmiotem prowadzonego postępowania.

   

  Wyrok rozwodowy a mieszkanie

   

  Zgodnie z art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Jeżeli zatem kwestia korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania była przedmiotem postępowania rozwodowego, rozstrzygnięcie w tym zakresie powinno znaleźć się w orzeczeniu.

   

  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: „Rozwód a wspólne mieszkanie po rozwodzie”.

   

  Wyrok a podział majątku wspólnego

   

  Wyrok rozwodowy może również zawierać rozstrzygnięcie dotyczące podziału majątku wspólnego. By tak się stało, konieczne jest przeprowadzenie postępowania w tym zakresie, do czego z kolei niezbędny jest wniosek strony oraz uznanie sądu, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

   

  Ponadto każdy wyrok musi zawierać takie elementy jak miejsce i data wydania, oznaczenie sądu oraz wydziału, który prowadził sprawę, wskazanie składu orzekającego, protokolanta i stron postępowania, sygnaturę akt, a także podpisy członków składu, który orzekł w danej sprawie.

  Sprawdź również – Szybki rozwód – jak uzyskać?

  Wyrok rozwodowy – uprawomocnienie

   

  Jak każde orzeczenie, również wyrok rozwodowy musi się uprawomocnić. Oznacza to, że musi zaistnieć sytuacja, w której niemożliwe stanie się złożenie apelacji do sądu wyższej instancji.

   

  Po ogłoszeniu wyroku stronom przysługuje 7-dniowy termin na złożenie wniosku o jego pisemne uzasadnienie. Zasadniczo sąd ma 30 dni na przygotowanie uzasadnienia, jednakże w praktyce trwa to niekiedy dłużej. Termin ten ma bowiem charakter instrukcyjny, co oznacza, że nie jest wiążący dla sądu.

   

  Kiedy już strony otrzymają pisemne uzasadnienie wyroku, przysługuje im 14-dniowy termin na złożenie apelacji do sądu apelacyjnego, jeżeli nie są one usatysfakcjonowane z wyniku postępowania. W tym kontekście warto dodać, że odwołanie może obejmować wszystkie rozstrzygnięcia zawarte w wyroku albo tylko niektóre z nich. Gdyby sąd przedłużył termin na sporządzenie uzasadnienia, wówczas strony miałyby 21 dni na wniesienie odwołania. W każdym z tych przypadków, jeżeli tego nie uczynią, orzeczenie uprawomocnia się.

  Przeczytaj także – Rozwód z winy obu stron

  "<yoastmark

   

  Wyrok rozwodowy – odpis

   

  Po zakończeniu postępowania sąd ogłasza wyrok rozwodowy. Czynność ta polega na odczytaniu treści orzeczenia oraz ustnego przytoczenia jego motywów. Strony nie otrzymują jednak żadnego dokumentu dotyczącego rozstrzygnięcia, które zapadło.

   

  W związku z tym istnieje możliwość uzyskania odpisu wyroku. Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego? Otóż w tym celu należy złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku, najlepiej wraz ze stwierdzeniem prawomocności. Wniosek ten podlega opłacie, która wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wyroku rozwodowego wraz uzasadnieniem. Można to zrobić osobiście w biurze obsługi interesanta danego sądu, ale najlepiej i najwygodniej jest uczynić to telefonicznie.

   

  Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy sądu okręgowego, który rozpoznał sprawę. Numer konta można znaleźć na stronie internetowej. Opłatę można wnieść przelewem bankowym bądź też w kasie sądu. Natomiast wniosek może zostać złożony na dwa sposoby – można go przesłać przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście na biurze podawczym sądu.

   

  Czy sąd wysyła wyrok rozwodowy?

   

  Wielu małżonków, którzy się rozwodzą, zastanawia się, czy otrzymają oni wyrok rozwodowy z sądu. Kwestia jest nieco bardziej skomplikowana, niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Otóż wyrok rozwodowy znajduje się w aktach sądu okręgowego, który go wydał i nie podlega doręczeniu stronom. Warto jednak o niego wystąpić.

   

  W związku z tym istnieje możliwość uzyskania odpisu wyroku. Jak już wspomniano powyżej, wymaga ono złożenia wniosku w tym zakresie oraz uiszczenia opłaty w kwocie 20 złotych za każde 10 stron wyroku rozwodowego.

   

  Po dokonaniu tych formalności sąd prześle odpis wyroku przesyłką poleconą na wskazany adres. Należy jednak pamiętać o tym, żeby poinformować sąd o ewentualnej zmianie miejsca zamieszkania, co często ma miejsce po rozwodzie.

   

  Zgubiłam wyrok rozwodowy – co teraz?

   

  Każdemu, nie tylko osobom przesadnie roztargnionym, może się zdarzyć, że ktoś zgubi wyrok rozwodowy. Co można zrobić w takiej sytuacji? Otóż istnieje stosunkowo proste wyjście z tego problemu.

   

  Strona, która zgubiła wyrok rozwodowy, może złożyć w sądzie wniosek o wydanie jego odpisu. Nie musi być on w jakiś szczególny sposób umotywowany. Istotną kwestią jest jednak uiszczenie opłaty kancelaryjnej.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu