Jeśli szukasz pomocy w przygotowaniu apelacji od wyroku rozwodowego, to znaczy, że najprawdopodobniej masz już za sobą I instancję i nie jesteś zadowolony z rozstrzygnięcia sądu. Teraz pora jednak na nową rozgrywkę. Musisz się bardzo spieszyć, ponieważ z apelacją związane są nieprzekraczalne terminy.

Terminy na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku i na złożenie apelacji.

Złożenie apelacji od wyroku rozwodowego w praktyce uzależnione jest od złożenia do sądu I instancji wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Taki wniosek powinno złożyć się do sądu I instancji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. W teorii, jeśli nie złożysz takiego wniosku to nie zamykasz sobie prawa do apelacji od wyroku rozwodowego. Wówczas apelację można wnieść w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Niestety, jeśli nie dysponujemy uzasadnieniem wyroku I instancji to apelacja będzie swoistym czytaniem w myślach składu orzekającego I instancji. To zaś nie wróży sukcesu w II instancji.

Dlatego należy pospieszyć się ze złożeniem wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po jego złożeniu, sąd przygotuje uzasadnienie do wyroku I instancji i doręczy je. Niestety, w praktyce może to potrwać nawet kilka tygodni. Nie marnuj tego czasu i zbieraj argumenty do apelacji. Po doręczeniu wyroku I instancji wraz z uzasadnieniem, pozostaje 14 dni na złożenie apelacji. Składa się ją do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji. Oznacza to, że powinieneś ją zanieść do sądu, który wydał wyrok albo wysłać ją pocztą do tego sądu. W drugim przypadku wyślij list polecony i zachować potwierdzenie nadania. To bardzo ważne.

Rozsądnie zlecić przygotowanie apelacji od wyroku rozwodowego radcy prawnemu lub adwokatowi.

Nie chcemy zabierać Twojego czasu tłumacząc, jakie treści powinna zawierać dobra apelacja od wyroku rozwodowego. Prawda jest bowiem taka, że aby apelacja miała szansę odnieść sukces powinna być przygotowana przez radcę prawnego lub adwokata i to specjalizującego się w prawie rozwodowym. Apelacja jest bardzo sformalizowanym dokumentem, w którym o wiele większą wartość od emocji i dążeniu do wyłożenia swoich racji przykłada się do zachowania warunków formalnych i wnioskowania prawniczego.

Koszty apelacji rozwodowej.

Ze złożeniem apelacji od wyroku rozwodowego związane są także koszty. Opłata sądowa od apelacji wynosi 600 zł. Dowód jej uiszczenia musi zostać dołączony do apelacji. Jeśli korzystasz z pełnomocnika, musisz się liczyć także z kosztem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Wynosi ona 17 zł.

Zakres zaskarżenia apelacji w sprawie rozwodowej.

Apelacja od wyroku rozwodowego jest o tyle skomplikowanym narzędziem, że przy jej pomocy można zaskarżać różne okoliczności. Dzieje się tak dlatego, ponieważ sam przedmiot zaskarżenia – wyrok rozwodowy, jest wieloaspektowy. Taki wyrok rozstrzyga bowiem o samej istocie sporu, a więc o rozwodzie i okoliczności, który z małżonków ponosi za niego winę, a także o innych kwestiach: alimentach na małżonka, na dzieci, podziale majątku, o władzy rodzicielskiej, czy o kontaktach z dziećmi. Natomiast sama apelacja może zaskarżać wyrok rozwodowy w całości albo w części, np. tylko w zakresie alimentów na dzieci. Dlatego kluczowym jest staranne sformułowanie tzw. zakresu zaskarżenia.

Ryzyko złożenia apelacji – każda sprawa jest inna.

Czy warto składać apelację w sprawie o rozwód? Niestety nie ma ogólnej odpowiedzi, a wszystko zależy od tego jak do tej pory przebiegała Twoja sprawa. W sprawach rozwodowych, w przypadku skarżenia wyroku w całości, wyłączona jest bowiem zasada procesowa, zgodnie z którą sąd II instancji nie może orzekać na niekorzyść składającego apelację. W praktyce uchylenie wspomnianej zasady będzie więc istotne w sytuacjach, w których sąd orzekł obustronną winę za rozpad pożycia, a tymczasem Tobie zależy na wykazaniu winy drugiej strony. W takiej sytuacji złożenie apelacji może się nawet skończyć orzeczeniem o Twojej wyłącznej winie.

W praktyce apelacja od wyroku rozwodowego jest składana najczęściej przez małżonka, przeciwko któremu orzeczono wyłączną winę. Ten zaś ma niewiele do stracenia w walce w II instancji.

Apelacja podlega rozpoznaniu przez sąd apelacyjny.

Twoją apelację będzie rozpatrywał sąd apelacyjny. Jeśli więc Twoją sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Poznaniu, apelacja będzie rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Jeśli zaś Twoja sprawa była rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy lub w Toruniu, apelację będzie rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

W składzie orzekającym znajdzie się 3 sędziów zawodowych. Sąd będzie rozpatrywał apelację jedynie w takim zakresie, w jakim został zaskarżony wyrok sądu I instancji. Jeśli więc zaskarżyłeś tylko część orzeczenia, np. sposób uregulowania kontaktów z dziećmi – sąd apelacyjny pochyli się tylko nad tym zagadnieniem. Wyrok sądu apelacyjnego co do zasady kończy proces sądowy, zaś małżeństwo ustaje. Złożenie skargi kasacyjnego od takiego rozstrzygnięcie nie jest możliwe. Warto więc skupić się na rzetelnym poprowadzeniu sprawy aż do zakończenia II instancji.

Jak przygotować się do rozwodu?

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Chcę wykazać winę małżonka

Podział majątku

Uregulowanie kontaktów z dziećmi

Alimenty dla mnie lub dzieci

Apelacja od wyroku rozwodowego

Rozwody PREMIUM