Wstęp

Jeśli szukasz pomocy w przygotowaniu apelacji od wyroku rozwodowego, to znaczy, że najprawdopodobniej masz już za sobą I instancję i nie jesteś zadowolony z rozstrzygnięcia sądu. Teraz pora jednak na nową rozgrywkę. Musisz się bardzo spieszyć, ponieważ z apelacją związane są nieprzekraczalne terminy. Przeczytaj poniższy wpis – „Apelacja od wyroku rozwodowego” i szybko wyciągnij wnioski. Czas działa na Twoją niekorzyść.

  Terminy na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku i na złożenie apelacji.

  Złożenie apelacji od wyroku rozwodowego w praktyce uzależnione jest od złożenia do sądu I instancji wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Taki wniosek powinno złożyć się do sądu I instancji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. W praktyce, jeśli nie złożysz takiego wniosku to  zamykasz sobie prawo do apelacji od wyroku rozwodowego.

  Dlatego należy pospieszyć się ze złożeniem wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po jego złożeniu, sąd przygotuje uzasadnienie do wyroku I instancji i doręczy je. Niestety, w praktyce może to potrwać nawet kilka tygodni. Nie marnuj tego czasu i zbieraj argumenty do apelacji od wyroku rozwodowego. Po doręczeniu wyroku I instancji wraz z uzasadnieniem, pozostaje 14 dni na złożenie apelacji od wyroku rozwodowego. Składa się ją do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji. Oznacza to, że powinieneś ją zanieść do sądu, który wydał wyrok albo wysłać ją pocztą do tego sądu. W drugim przypadku wyślij list polecony i zachować potwierdzenie nadania. To bardzo ważne.

  Rozsądnie zlecić przygotowanie apelacji od wyroku rozwodowego adwokatowi lub radcy prawnemu

  Apelacja od wyroku rozwodowego powinna spełniać te same wymogi, jakie przewidziane zostały dla pisma procesowego. Ponadto powinna:

  • wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie
  • zawierać przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie
  • wskazywać, czego domagasz się w apelacji: zmiany czy uchylenia wyroku rozwodowego.

  Prawda jest jednak taka, że aby apelacja miała szansę odnieść sukces powinna być przygotowana przez radcę prawnego lub adwokata i to specjalizującego się w prawie rozwodowym. Apelacja jest bardzo sformalizowanym dokumentem, w którym o wiele większą wartość od emocji i dążeniu do wyłożenia swoich racji przykłada się do zachowania warunków formalnych i wnioskowania prawniczego.

  Zwykle wiele trudności sprawia odpowiednie przygotowanie zarzutów. W apelacjach pisanych samodzielnie małżonkowie często bezrefleksyjnie powtarzają to wszystko, co już wyartykułowali na etapie I instancji. Tymczasem w apelacji należy wykazać niespójności w rozumowaniu składu orzekającego, błędy w ocenie materiału dowodowego, czy ewentualne uchybienia formalne. Niestety, ale dobra apelacja od wyroku rozwodowego stanowi polemikę z tym wyrokiem, pisaną językiem sądu.

  W apelacji od wyroku rozwodowego możesz zgłaszać nowe dowody. Jednak będziesz musiał wykazać, że ich powołanie w I instancji nie było możliwe tudzież potrzeba ich powołania pojawiła się później. Celem tej zasady jest, abyś nie zaczynał całego postępowania od nowa dopiero na etapie apelacji. W praktyce musisz wskazać, dlaczego nie mogłeś wcześniej skorzystać z danego dowodu i musi to być przyczyna obiektywna (np. nie wiedziałeś o jego istnieniu, był niedostępny).

  Koszty apelacji rozwodowej.

  Ze złożeniem apelacji od wyroku rozwodowego związane są także koszty. Opłata sądowa od apelacji wynosi 600 zł. Dowód jej uiszczenia musi zostać dołączony do apelacji. Jeśli korzystasz z pełnomocnika, musisz się liczyć także z kosztem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Wynosi ona 17 zł.

  Pamiętaj, że oprócz opłaty za apelację będziesz musiał opłacić wniosek o uzasadnienie wyroku rozwodowego. Opłata wynosi 100 zł.

  Może się jednak zdarzyć, że przedmiotem apelacji nie jest kwestia winy za rozpad małżeństwa czy okoliczność rozwiązania małżeństwa. Czasami małżonkowie apelują w bardzo wąskim zakresie, np.:

  • władzy rodzicielskiej
  • wysokości alimentów
  • zajmowania wspólnego mieszkania
  • eksmisji, czy nawet
  • podziale majątku wspólnego.

  Wówczas opłaty od apelacji kształtują się inaczej. Nie będę tego jednak opisywać w tym miejscu, ponieważ stawki opłat bardzo często się zmieniają. Dlatego przed wniesieniem apelacji od wyroku rozwodowego powinieneś sprawdzić zakres zaskarżenia i ustalić jak dobrać odpowiednią opłatę.

  Zakres zaskarżenia apelacji w sprawie rozwodowej.

  Apelacja od wyroku rozwodowego jest o tyle skomplikowanym narzędziem, że przy jej pomocy można zaskarżać różne okoliczności. Dzieje się tak dlatego, ponieważ sam przedmiot zaskarżenia – wyrok rozwodowy, jest wieloaspektowy. Taki wyrok rozstrzyga bowiem o samej istocie sporu, a więc o rozwodzie i okoliczności, który z małżonków ponosi za niego winę, a także o innych kwestiach: alimentach na małżonka, na dzieci, podziale majątku, o władzy rodzicielskiej, czy o kontaktach z dziećmi. Natomiast sama apelacja może zaskarżać wyrok rozwodowy w całości albo w części, np. tylko w zakresie alimentów na dzieci. Dlatego kluczowym jest staranne sformułowanie tzw. zakresu zaskarżenia.

  Jeśli zakres zaskarżenia sformułujesz niezrozumiale lub nieumiejętnie, to sąd nie zrozumie tego, czego się domagasz. Będziesz mieć duży problem, aby wygrać w II instancji.

  Szanse na wygranie apelacji od rozwodu.

  Czy warto składać apelację w sprawie o rozwód? Niestety nie ma ogólnej odpowiedzi, a wszystko zależy od tego jak do tej pory przebiegała Twoja sprawa. W sprawach rozwodowych, w przypadku skarżenia wyroku w całości, wyłączona jest bowiem zasada procesowa, zgodnie z którą sąd II instancji nie może orzekać na niekorzyść składającego apelację. W praktyce uchylenie wspomnianej zasady będzie więc istotne w sytuacjach, w których sąd orzekł obustronną winę za rozpad pożycia, a tymczasem Tobie zależy na wykazaniu winy drugiej strony. W takiej sytuacji złożenie apelacji może się nawet skończyć orzeczeniem o Twojej wyłącznej winie.

  W praktyce apelacja od wyroku rozwodowego jest składana najczęściej przez małżonka, przeciwko któremu orzeczono wyłączną winę. Ten zaś ma niewiele do stracenia w walce w II instancji.

  Dlatego zastanawiając się, czy złożyć apelację od wyroku rozwodowego nie powinno się analizować szans, lecz oceniać ile ma się do stracenia. Otóż, jeśli po przegranej sprawie orzeczono przeciwko Tobie:

  • alimenty na żonę,
  • zbyt wysokie alimenty na dzieci,
  • ograniczono Ci władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi,
  • Twoją eksmisję,
  • niekorzystny podział majątku,
  • a także gdy orzeczono Twoją winę, mimo że faktycznie nie Ty byłeś winny rozpadu małżeństwa,

  to powinieneś rozważyć składanie apelacji. Być może sąd II instancji życzliwiej spojrzy na Twoją argumentację i uda się zmienić kwestionowany wyrok.

  Apelacja podlega rozpoznaniu przez sąd apelacyjny.

  Twoją apelację będzie rozpatrywał sąd apelacyjny. Jeśli więc Twoją sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Poznaniu, apelacja będzie rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Jeśli zaś Twoja sprawa była rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy lub w Toruniu, apelację będzie rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

  W składzie orzekającym znajdzie się 3 sędziów zawodowych. Sąd będzie rozpatrywał apelację jedynie w takim zakresie, w jakim został zaskarżony wyrok sądu I instancji. Jeśli więc zaskarżyłeś tylko część orzeczenia, np. sposób uregulowania kontaktów z dziećmi – sąd apelacyjny pochyli się tylko nad tym zagadnieniem. Wyrok sądu apelacyjnego co do zasady kończy proces sądowy, zaś małżeństwo ustaje. Złożenie skargi kasacyjnego od takiego rozstrzygnięcie nie jest możliwe. Warto więc skupić się na rzetelnym poprowadzeniu sprawy aż do zakończenia II instancji.

  Małżonek złożył apelację od rozwodu – co dalej?

   

  Jeśli wygrałeś sprawę o rozwód w I instancji, to aż do czasu uprawomocnienia się wyroku powinieneś zachować czujność. Twój małżonek ma jeszcze szanse na odwrócenie losów sprawy, składając apelację od wyroku rozwodowego. Jeśli taka apelacja zostanie złożona, to zostaniesz o tym poinformowany przez sąd, na podobnej zasadzie, jak byłeś informowany o wszelkich innych pismach składanych do sądu w czasie sporu w I instancji.

  Po doręczeniu Ci przez sąd zawiadomienia o złożeniu apelacji przez Twojego małżonka, będziesz mieć 14 dni na złożenie do sądu odpowiedzi na apelację. Zwykle odpowiedź na apelację stanowi podtrzymanie dotychczasowej argumentacji – a więc tej, która przyniosła sukces w I instancji. Niemniej także i w tym przypadku należy zachować czujność.

  Otóż małżonkowie składający apelację często przytaczają w niej nowe fakty i nowe dowody na ich poparcie. Wówczas należy koniecznie odnieść się do nich w odpowiedzi na apelację. Przy czym, można je kwestionować na 2 sposoby:

  • poprzez argumentację, że są one spóźnione, ponieważ mogły być już przytoczone w sprawie w I instancji,
  • poprzez ich kwestionowanie co do meritum.

  Bardzo złym pomysłem jest zaniechanie złożenia odpowiedzi na apelację. Jest to prosta droga do przegranej w II instancji.

  Przegrana apelacja od wyroku rozwodowego – co dalej?

  Twoja sytuacja po przegranej w sprawie o rozwód zależy od tego, w jakim zakresie ją przegrałeś. Co do zasady, sprawę o rozwód można przegrać na 2 płaszczyznach:

  • w zakresie orzeczenia o rozwodzie, w tym w zakresie winy za rozpad małżeństwa,
  • w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów na dzieci.

  Jeśli chodzi o pierwszy z ww. zakresów – winę za rozpad związku – to po przegranej sprawie praktycznie niewiele już można zrobić. Wyroki sądów apelacyjnych są prawomocne i nie podlegają zaskarżeniu do Sądu Najwyższego. W praktyce to jest koniec.

  Natomiast sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku kwestii zw. z opieką, kontaktami i alimentami na dzieci. Tutaj co do zasady też nie ma przestrzeni do składania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Możesz jednak założyć nową sprawę po zmianie okoliczności faktycznych, na podstawie których sąd wydał wyrok w tym zakresie. Jest to szczególnie ważne, gdy sąd zabiera Ci dzieci lub ogranicza z nimi kontakty. Tu jest jeszcze duża przestrzeń do walki, mimo przegranej w II instancji!

  Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy? Przygotuj odpowiedź na pozew o rozwód

  Jak przygotować się do rozwodu?

  Chcę wykazać winę małżonka

  Jak przebiega sądowy podział majątku?

  Uregulowanie kontaktów z dziećmi

  Alimenty dla mnie lub dzieci

  Apelacja od wyroku rozwodowego

  Rozwody PREMIUM