Ile kosztuje rozdzielność majątkowa rozwody poznań

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa. Koszt intercyzy.

Koszt rozdzielności majątkowej jest zróżnicowany. To, ile kosztuje rozdzielność majątkowa zależy  od momentu jej ustanowienia.  Im wcześniej zdecydujesz się na rozdzielność majątkową, tym mniejsze koszty poniesiesz!

 

Koszty ustanowienia rozdzielności majątkowej

Koszt rozdzielności majątkowej prezentuje się następująco:

 • Koszt intercyzy przedślubnej u notariusza – od 550 zł do 600 zł
 • Koszt intercyzy u notariusza w trakcie małżeństwa – koszt zwykle ok. kilka tysięcy złotych (zależy od wartości majątku wspólnego)
 • Opłata od pozwu o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej – 200 zł (przymusowa rozdzielność majątkowa).

 

A teraz rozwinę ten temat i wyjaśnię skąd biorą się poszczególne pozycje kosztowe.

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa rozwody poznań
Jeśli potrzebujesz adwokata od rozwodów skontaktuj się ze mną! Prowadzę sprawy rozwodowe na terenie Wielkopolski, województwa kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i alimenty. Zapraszam do zapoznania się z ofertą i kontaktu.

   

  Koszty intercyzy przedmałżeńskiej u notariusza

  Intercyza może być zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego. A zatem nie obędzie się bez wizyty u notariusza. Notariusz za sporządzenie umowy pobierze tzw. taksę notarialną. Jej maksymalną wartość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

  Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską: 400 zł

  Do taksy notarialnej trzeba doliczyć:

  • podatek VAT 23%
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
  • opłatę za wydanie odpisu aktu notarialnego – 6 zł za każdą stronę.

   

  Razem zmieścisz się w kwocie 550-600 zł.

  Przykład:

  15 maja 2024 roku Pani Ewa i Pan Kacper zawarli przed notariuszem intercyzę. Para zgodnie oświadczyła, że oboje będąc stanu wolnego zamierzają 15 czerwca 2024 roku zawrzeć związek małżeński. Pod warunkiem zawarcia małżeństwa para w zakresie przyszłych stosunków majątkowych ustanowiła rozdzielność majątkową. Każdy z małżonków zachowa majątek nabyty przed ślubem, jak i nabyty później oraz każdy z nich będzie zarządzać swoim majątkiem samodzielnie. 

  Jak widzisz cena zdjęcia z siebie ryzyka odpowiedzialności za długi małżonka nie jest wysoka. Dlatego czasem warto ją ponieść.

  Przeczytaj również: Intercyza małżeńska a rozwód

   

  Koszt intercyzy w trakcie małżeństwa

  Majątkową umowę małżeńską można podpisać również w trakcie trwania związku małżeńskiego. Koszty intercyzy w trakcie małżeństwa jest o wiele wyższe niż w przypadku intercyzy przedmałżeńskiej. Zależy on od tego, jak sporej wartości majątek udało się Wam zgromadzić.

  Im większa wartość majątku wspólnego, tym koszt intercyzy w trakcie małżeństwa jest wyższy.

  Koszt intercyzy w trakcie trwania małżeństwa wynosi:

  • w przypadku majątku o wartości do 3.000 zł: maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 100 zł;
  • majątku o wartości powyżej 3.000 do 10.000 zł: 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
  • majątku o wartości powyżej 10.000 do 30.000 zł: 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  • majątku o wartości od 30.000 do 60.000 zł: 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  • majątku o wartości powyżej 60.000 do 1.000.000 zł: 1.010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  • majątku o wartości powyżej 1.000.000 do 2.000.000 zł: 4.770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
  • majątku o wartości od 2.000.000 zł: 6.770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.
  • w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn: nie więcej niż 7500 zł.

   

  Przykład:

  Załóżmy, że Wasz majątek wspólny wart jest 100.000 zł. Notariusz pobierze wówczas opłatę w kwocie 1.170 zł (1010 zł + 0,4% * 40.000 zł → patrz pkt. 5).

  Do tej kwoty dolicz podatek VAT 23%, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę za wydanie odpisu aktu notarialnego (6 zł za każdą stronę).

  Wniosek: Pomyśl o rozdzielności majątkowej już przed ślubem! To dosłownie się opłaca.

   

  Koszt przymusowej rozdzielności majątkowej

  Jeżeli Twój małżonek nie zgadza się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, możesz złożyć pozew o ustanowienie przymusowej rozdzielności.

  Opłata od pozwu o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej wynosi 200 zł

  Pamiętaj jednak, że pozew trzeba bardzo dobrze umotywować! Sąd ustanowi rozdzielność majątkową tylko z ważnych powodów. Aby sprawdzić, jakie ważne powody uzasadniają rozdzielność majątkową sięgnijmy do dorobku orzeczniczego.

  ,,Ważnymi powodami uzasadniającymi ustanowienie rozdzielności majątkowej w rozumieniu przepisu art. 52 § 1 kro mogą być w szczególności:

  Jeżeli w Twoim małżeństwie zaistniała któraś z powyższych sytuacji, możesz śmiało składać pozew.

   

  Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa

  Zawarcie umowy w trakcie małżeństwa spowoduje, iż zgromadzony przez Was majątek wspólny przekształci się we współwłasność ułamkową. Poniżej opiszę to dokładniej.

  Zobacz także: Jak złożyć papiery rozwodowe?

   

  Sytuacja po ślubie ale przed zawarciem intercyzy

  W trakcie małżeństwa co do zasady panuje ustrój wspólności ustawowej. Powoduje on, że między Wami zachodzi tzw. wspólność łączna. Oznacza ona, że każde z Was jest współwłaścicielem majątku, ale nie można wyodrębnić Waszych udziałów.

  Co więcej, w ramach wspólności łącznej nie można zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem przypadającym w razie ustania wspólności majątkowej lub w poszczególnych przedmiotach należących do majątku.

  Przykład:

  Julia i Kacper byli małżeństwem pozostającym we wspólności majątkowej. Po ślubie para kupiła nieruchomość (wchodzącą w skład majątku wspólnego). Tak długo jak pomiędzy współmałżonkami trwa wspólność ustawowa, nie da się wyodrębnić udziałów w nieruchomości. A zatem zarówno pani Julia jak i Pan Kacper są właścicielami całości nieruchomości. Gdyby jednak para zdecydowała się na intercyzę, każdy z nich nabyłby udział w nieruchomości, którym mógłby rozporządzać – np. zbyć osobie trzeciej.

   

  Sytuacja po ślubie i po zawarciu intercyzy

  Zgodnie z art. 51 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

  „W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.”

  Tym sposobem każdy z Was otrzymuje udział 1/2 w majątku wspólnym. Udział możesz np.:

  • sprzedać;
  • darować;
  • obciążyć hipotecznie.

   

  Przykład:

  Pani Justyna i Pan Kacper po podpisaniu intercyzy kupili nowy motor za 40 000 zł. Zarówno pani Justyna jak i Pan Kacper przeznaczyli na niego po 20 000 zł. Nowy motor nie stanowił ich majątku wspólnego. Każda ze stron ma w motorze równy udział – 50%, którym może samodzielnie zarządzać. Zauważ, że wierzyciele małżonka mogą zająć udział we współwłasności motoru.

  Wiesz już, że aby ustanowić rozdzielność majątkową wystarczy udać się do notariusza i podpisać umowę. Warunek jest jeden! Jako małżonkowie musicie być zgodni co do ustanowienia rozdzielności majątkowej w Waszym małżeństwie.

  Przeczytaj również: Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

   

  Rozdzielność majątkowa po ślubie – dlaczego warto?

  Co myślisz, kiedy słyszysz o rozdzielności majątkowej? Prawdopodobnie, że jest to tarcza ochronna przed długami współmałżonka. I oczywiście masz rację. Obecność intercyzy w Twoim małżeństwie daje większe poczucie bezpieczeństwa niż jej brak.

  To również idealne rozwiązanie dla osób, które przed zawarciem małżeństwa zgromadziły znaczący majątek i nie życzą sobie, aby przyszły partner nim zarządzał.

  Rozdzielność majątkową warto również rozważyć, gdy jeden z małżonków wykonuje zawód, który obarczony jest odpowiedzialnością finansową za ewentualny błąd. Mowa np. o zawodzie lekarza.

   

  Rozdzielność majątkowa po ślubie – zasada wyrażania woli

  Obecnie w porządku prawnym obowiązuje zasada „wyrażania zgody”. Na czym ona polega?

  Otóż, komornik może zająć cały majątek wspólny tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na zaciągnięcie długu przez Twojego małżonka. Brak zgody oznacza, że wierzyciel będzie mógł pocieszyć się tylko nieznaczną częścią majątku wspólnego, tj.

  • wynagrodzeniem za pracę,
  • dochodami uzyskanymi z innej działalności zarobkowej oraz
  • kilkoma innymi prawami (prawa autorskie, czy inne prawa twórcy) dłużnego małżonka.

   

  Uwaga na orzecznictwo!

  ,,Jeżeli jeden z małżonków nie jest bezpośrednim dłużnikiem osobistym wierzyciela, a tylko ponosi odpowiedzialność ale w postaci obowiązku znoszenia egzekucji z majątku wspólnego, to wierzyciel może dochodzić spełnienia świadczenia tylko od tego małżonka, który jest jego dłużnikiem osobistym. Możliwość zaspokojenia się wierzyciela z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 § 1 k.r.i.o. nie oznacza więc, że współmałżonek dłużnika osobistego sam staje się dłużnikiem
  tego wierzyciela
  .” (wyrok SN z dnia 17 czerwca 2016 r., sygn. akt IV CSK 654/15)

  Idąc tym tropem, wyłączenie możliwości zaspokojenia się z udziału małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej wynika z art. 42 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

  ,,Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.”

  Wniosek: Dopiero po ustaniu wspólności majątkowej wierzyciel może żądać zaspokojenia z udziału małżonka w majątku wspólnym.

   

  Długi na zaspokajanie potrzeb rodziny i długi publicznoprawne

  Jaki jest sens ustanowienia rozdzielności majątkowej skoro wystarczy, że nie wyrazisz zgody na zaciągnięcie długu? Zasada ta nie obejmuje długów zaciągniętych na zaspokojenie potrzeb rodziny. Co to oznacza? Zaciągnięcie przez Twojego małżonka pożyczki na spłatę rachunków domowych, zakup niezbędnych urządzeń domowych, jak np. lodówka, itp. – nie uchroni Cię przed odpowiedzialnością za dług.

  Z tej zasady wyłączone są również długi publicznoprawne – zaległości wobec organu podatkowego i rentowego. Najczęściej takie zaległości powstają w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli Twój małżonek prowadzi działalność gospodarczą, Ty również odpowiesz za jego długi publicznoprawne, nawet jeżeli nie miałeś o nich pojęcia.

  Zasada „wyrażania zgody” stanowi ochronę przed długami współmałżonka, jednakże w niektórych sytuacjach jest niewystarczająca. Rozdzielność majątkowa stanowi jej uzupełnienie – daje pełną ochronę. Szczególnie warto ją rozważyć, jeżeli Ty albo Twój małżonek prowadzicie działalność gospodarczą. 

   

  Przeczytaj również: Ile kosztuje rozwód w 2023 roku?

   

  Rozdzielność majątkowa a złe zachowanie małżonka

  Załóżmy, że tylko Ty w małżeństwie swoją ciężką pracą przyczyniasz się do powiększania majątku. Drugi małżonek żyje beztrosko, nie kwapi się do jakiejkolwiek pracy, nie dba o rodzinę albo co gorsze roztrwania wspólny majątek. Innymi słowy, pomiędzy małżonkami istnieją większe rozbieżności w zarobkach.

  Takie zachowanie daje podstawę do złożenia wniosku o orzeczenie przymusowej rozdzielności majątkowej przez sąd!

  Przeczytaj również: Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

   

  Rozdzielność majątkowa a rozwód 

  Być może zastanawiasz się, czy umowa majątkowa ułatwi przeprowadzenie rozwodu. Na pewno chciałbyś uniknąć żmudnego i stresującego postępowania sądowego. Intercyza to zapewnia!

  Po rozwodzie nie będziesz musiał martwić się kolejną sprawą w sądzie, tym razem o podział majątku wspólnego!

  Oczywiście przed ślubem nikt nie myśli o rozwodzie, ale życie pisze różne scenariusze. Warto więc zabezpieczyć się na przyszłość i zadbać o swoje interesy.

   

  Czy można zawrzeć intercyzę z mocą wsteczną?

  Nie. Niestety nie możesz ustanowić rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną. Dlaczego? Rozdzielność majątkowa nie działa wstecz. Intercyza będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia. 

  Przykład 1:

  Pan Adam i Pani Jadwiga zawarli związek małżeński 20 maja 2021 r. Po dwóch tygodniach małżonkowie zaciągnęli kredyt. Dopiero po roku ustanowili rozdzielność majątkową. Zauważ, że zaciągnięte zobowiązanie będzie ich wspólnym kredytem, nawet jeśli podpisali oni potem intercyzę.

  A teraz zmodyfikujemy powyższy przykład, aby różnica była łatwiejsza do uchwycenia.

  Przykład 2:

  Pan Adam i Pani Jadwiga podpisali intercyzę, która powoduje niezależność majątkową każdego z nich. Zarówno Pan Adam jak i Pani Jadwiga może bez pytania małżonka o zgodę zaciągać kredyt, czy też inne zobowiązania finansowe, co do zasady bez skutku dla partnera. Wobec banku będą to praktycznie obce względem siebie osoby. W tej sytuacji wszystko zależeć będzie od indywidualnych warunków umowy.

  Wniosek: Intercyza nie ochroni Cię przed długami współmałżonka zaciągniętymi przed ustanowieniem rozdzielności!

  Przeczytaj również: Intercyza małżeńska a rozwód

   

  Ile kosztuje rozdzielność majątkowa? – Podsumowanie

  • Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje ustrój wspólności majątkowej.
  • Jeżeli nie chcesz pozostać we wspólności majątkowej możesz zawrzeć umowę majątkową.
  • Umowa majątkowa małżeńska może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
  • Szansa na ustanowienie rozdzielności majątkowej nie przepada wraz z zawarciem związku małżeńskiego. 
  • Intercyza przedmałżeńska jest bardziej opłacalna, niż zawarcie umowy w trakcie trwania małżeństwa.
  • Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona, czy też rozwiązana.
  • Małżonek może się powołać na małżeńską umowę majątkową względem innych osób, gdy jej rodzaj i zawarcie były tym osobom wiadome!
  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa na dziedziczenie ustawowe pomiędzy małżonkami.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat Rozwody Poznań
  Rozwody Poznań

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu