podział majątku przed rozwodem

Podział majątku przed rozwodem

Podział majątku jest jedną ze spraw, które zwykle małżonkowie decydują się uregulować zaraz po tym, jak uzyskają wyrok rozwodowy. Niektórzy jednak decydują się na przeprowadzenie podziału majątku przed rozwodem. Jak zrobić to dobrze?

Kiedy warto zdecydować się na podział majątku przed rozwodem?

Możesz próbować dzielić majątek jeszcze przed rozwodem:

 • 🤝 jeśli między Tobą a Twoim małżonkiem małżonkami nie ma sporu,
 • 💸 jeżeli obawiasz się, że druga strona może w trakcie postępowania rozwodowego zaciągać niekorzystne zobowiązania,
 • ⌛ jeśli jesteś w stanie porozumieć się co do podziałuoszczędzić tym samym czas.

 

🎯 Wskazówka

Czasami podział majątku przed rozwodem jest elementem rozgrywki między bardzo skonfliktowanymi małżonkami.

Przykład:

Jedno z małżonków próbuje w ramach podziału majątku przed rozwodem „wykupić” swoją winę za rozpad związku.

podział majątku przed rozwodem

Podział majątku w trakcie trwania małżeństwa

Jeżeli podział majątku ma być dokonany w czasie trwania małżeństwa, jeszcze przed rozwodem, wówczas konieczne staje się ustanowienie rozdzielności majątkowej. Zgodnie z art. 35 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, nie można bowiem żądać dokonania podziału majątku, jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności ustawowej.

Aby doprowadzić do ustania wspólności ustawowej należy (alternatywnie):

 • 📝 zawrzeć intercyzę ustanawiającą rozdzielność majątkową,
 • ⚖️ otrzymać orzeczenie sądu wprowadzające rozdzielność,
 • 🚪 ustanowić separację,
 • 🔒 ubezwłasnowolnić małżonka.

 

⚖️ Z praktyki 

Najczęściej w grę wchodzi intercyza oraz separacja. Orzeczenie sądu znajduje zastosowanie, gdy strona żąda wprowadzenia przymusowej rozdzielności, często z datą wsteczną.

Sprawdź także – Ile kosztuje rozdzielność majątkowa w 2024 r.?

Jak podzielić majątek przed rozwodem?

Podziału majątku przed rozwodem można dokonać w drodze:

 • ⚖️postępowania sądowego,
 • 📝umowy.

 

Z praktyki

W przypadku podziału majątku przed rozwodem zdecydowanie częstszym rozwiązaniem jest podział umowny.

Sposoby podziału majątku przed rozwodem

Podział majątku przed rozwodem może zostać dokonany na 3 sposoby:

 • w naturze – tzn. rzeczy fizycznie dzieli się między małżonków. Przykładowo 👉 żona dostaje dom, a mąż bierze resztę;
 • przez przyznanie aktywów jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty małżonka;
 • sprzedając mienie i dzieląc się uzyskaną kwotą.

 

Przykład – spłata małżonka:

Typowa polska rodzina w toku małżeństwa dorabia się domu, samochodu, oszczędności w banku i kredytu – zwykle hipotecznego. Największym aktywem jest zwykle dom. Ten małżonek, który go otrzymuje powinien spłacić drugiego.

🗝️ Wskazówka 

Przy podziale majątku przed rozwodem ważne jest, aby odpowiednio wycenić mienie. Dopiero wówczas można przystąpić do podziału!

Co powinna zawierać umowa o podział majątku przed rozwodem?

Umowa o podziała majątku przed rozwodem musi wskazywać, które składniki masy majątkowej przypadają któremu z małżonków. Kluczowe jest, aby dokładnie określić na czym będzie polegał podział majątku. Jeśli w skład majątku wchodzą cenne aktywa:

 

to często w umowie o podział będzie trzeba także wskazać sposoby wykonywania tych praw bądź określić ewentualne spłaty. 

📝 Forma

Umowa o podział majątku wspólnego powinna zostać zawarta w formie pisemnej!

  Kiedy dokonać podziału majątku przed rozwodem u notariusza?

  Podział majątku przed rozwodem musi być wykonany u notariusza, jeżeli w skład masy majątkowej wchodzi nieruchomość. W tym przypadku małżonkowie również muszą być zgodni w kwestii tego, jak ma wyglądać podział. Notariusz natomiast:

  • spisuje odebrane od nich oświadczenia woli,
  • nadaje im formę aktu notarialnego.

  📝 Z praktyki 

  Doświadczenie pokazuje mi, że na taki krok decyduje się coraz więcej par, szczególnie tych, które nie mają dzieci. Upatrują one w podziale majątku przed rozwodem sposobu na przyspieszenie rozstania.

  Co powinna zawierać umowa o podział majątku sporządzona przez notariusza?

  Sporządzona przed notariuszem umowa powinna zawierać szereg postanowień dotyczących wzajemnych stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. W przyjętych regulacjach powinny zostać między innymi określone ewentualne:

  • spłaty,
  • dopłaty.

   

  Jeżeli natomiast umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego, musi ona spełniać wszystkie wymogi przewidziane prawem dla tego typu dokumentu. Nie musisz się jednak o to martwić. 😉 O wszystko zadba notariusz!

  Sądowy podział majątku wspólnego przed rozwodem 

  Aby przeprowadzić podział majątku na drodze sądowej, pomiędzy małżonkami musi istnieć rozdzielność majątkowa. W tym celu należy najpierw spisać umowę majątkową małżeńską –  intercyzę. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o podział majątku do właściwego sądu. Ten rozpozna sprawę:

  • po wysłuchaniu stron,
  • przesłuchaniu ewentualnych świadków,
  • zapoznaniu się z pozostałymi dowodami.

   

  😔 Minusy rozwiązania? Podział majątku przed rozwodem w sądzie:

   

  Podział majątku wspólnego małżonków przed rozwodem – podsumowanie

  ✔️ Podziału majątku wspólnego można dokonać przed rozwodem i po rozwodzie.

  ✔️ Aby podzielić majątek przed rozwodem, małżonkowie muszą ustanowić rozdzielność majątkową. Od chwili ustanowienia rozdzielności majątkowej, wszystkie przedmioty nabywane przez stronę stają się składnikami majątku osobistego każdego z małżonków.

  ✔️ Małżonkowie mogą zdecydować się na podział majątku w drodze postępowania sądowego lub umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, gdy w grę wchodzi nieruchomość. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, warto skorzystać z pomocy adwokata.

  ✔️ Umowny podział majątku wspólnego przed rozwodem często jest tańszy oraz szybszy niż ten dokonywany przed sądem.

  ✔️ W praktyce, najczęstszym sposobem podziału majątku przed rozwodem jest podziału w naturze z obowiązkiem wzajemnych spłat.

  ✔️ Jeśli w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą długi, wówczas przy umownym podziale majątku przed rozwodem należy określić zasady odpowiedzialności, za ich spłatę.

  ✔️ Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, składniki majątku nabyte w wyniku podziału nie podlegają opodatkowaniu.

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu