podział majątku przed rozwodem

Podział majątku przed rozwodem

Podział majątku jest jedną ze spraw, które zwykle małżonkowie decydują się uregulować zaraz po tym, jak uzyskają wyrok rozwodowy. Niektórzy jednak decydują się na przeprowadzenie podziału majątku wspólnego jeszcze przed wszczęciem postępowania o rozwód. Czy podział majątku przed rozwodem jest możliwy? W jakich okoliczność możliwe jest takie rozwiązanie? Czy rodzi ono jakieś zobowiązania natury podatkowej? Te i inne informacje można znaleźć w naszym artykule „Podział majątku przed rozwodem”.

 

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy w bezpiecznym i korzystnym podziale majątku przed rozwodem, to jestem w stanie Ci pomóc. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Udzielam konsultacji klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Podział Majątku) oraz do kontaktu.

   

  Podział majątku przed rozwodem – główne wnioski

   

  • Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać zarówno przed, jak i po rozwodzie.
  • Małżonkowie mogą zdecydować się na podział majątku w drodze postępowania sądowego lub umowy.
  • Jeżeli w skład masy majątkowej wchodzi nieruchomość, wówczas konieczne jest, aby umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego.
  • Podział umowny często jest tańszy oraz szybszy niż ten dokonywany przed sądem.
  • Składniki majątku nabyte w wyniku podziału nie podlegają opodatkowaniu.

   
  Przeczytaj również: Podział majątku po rozwodzie a firma

  Podział majątku przed rozwodem czy po rozwodzie?

   

  Z punktu widzenia prawa dopuszczalny jest podział majątku zarówno po rozwiązaniu małżeństwa, jak i przed tym faktem. Jeżeli jednak podział ma być dokonany w trakcie istnienia małżeństwa, wówczas konieczne staje się ustanowienie rozdzielności majątkowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) nie można bowiem żądać dokonania podziału majątku, jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności ustawowej (art. 35 KRiO).

   

  Aby doprowadzić do ustania wspólności ustawowej należy (alternatywnie):

  • zawrzeć intercyzę ustanawiającą rozdzielność majątkową,
  • otrzymać orzeczenie sądu wprowadzające rozdzielność,
  • ustanowić separację,
  • ubezwłasnowolnić małżonka.

   

  W praktyce najczęściej w grę wchodzi intercyza oraz separacja. Orzeczenie sądu znajduje zastosowanie zwykle wtedy, gdy jedno z małżonków żąda wprowadzenia przymusowej rozdzielności, często z datą wsteczną.

   

  Więcej na ten temat przeczytasz w: „Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

   

  podział majątku przed rozwodem
  podział majątku przed rozwodem

   

  Najpierw rozwód czy podział majątku?

   

  To zależy od poziomu skonfliktowania małżonków. Jeśli między małżonkami nie ma sporu, to można próbować dzielić majątek jeszcze przed rozwodem. Czasami podział majątku przed rozwodem jest elementem rozgrywki między bardzo skonfliktowanymi małżonkami. Dzieje się tak, gdy jedno z małżonków próbuje w ramach podziału majątku „wykupić” swoją winę za rozpad związku.

   

  Podział majątku po rozwodzie może zostać dokonany w drodze postępowania sądowego lub umowy. Ten drugi sposób jest możliwy wyłącznie, gdy strony zgadzają się, co do podziału poszczególnych składników masy majątkowej. W przeciwnym razie konieczne jest postępowanie sądowe. Co ważne, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowa, na mocy której dokonywany jest podział, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

   

  Jeżeli zaś chodzi o podział majątku przed rozwodem, może on również zostać dokonany w drodze umowy (zawartej przed notariuszem, jeśli w skład masy wchodzi nieruchomość) lub postępowania sądowego. W przypadku podziału majątku przed rozwodem zdecydowanie częstszym rozwiązaniem jest podział umowny.

   

  Czy zatem lepiej przeprowadzić najpierw podział majątku, a później rozwód, czy też odwrotnie? Jeżeli jeden z małżonków obawia się, że druga strona może w trakcie postępowania rozwodowego zaciągać niekorzystne zobowiązania, wówczas wcześniejszy podział majątku będzie dobrym rozwiązaniem. Podobnie jest w sytuacji, gdy małżonkowie są w stanie porozumieć się co do podziału i oszczędzić tym samym czas.

  Przeczytaj także – Rozdzielność majątkowa – skutki

  najpierw rozwód czy podział
  najpierw rozwód czy podział majątku?

   

  Jak podzielić majątek przed rozwodem?

   

  Jak już wcześniej zostało wspomniane, podziału majątku wspólnego przed rozwodem można dokonać w drodze postępowania sądowego lub umowy. W praktyce znacznie częściej spotykanym rozwiązaniem jest podział w drodze umowy – zwykle notarialnej.

   

  W praktyce najwięcej emocji budzą ewentualne spłaty.

   

  Otóż typowa polska rodzina w toku małżeństwa dorabia się domu (mieszkania), samochodu, jakichś oszczędności w banku i kredytu – zwykle hipotecznego. Największym aktywem jest zwykle dom. Ten małżonek, który go otrzymuje powinien spłacić drugiego.

   

  Dlatego przy podziale majątku przed rozwodem ważne jest, aby odpowiednio wycenić mienie. Dopiero wówczas można przystąpić do podziału.

   

  Podział majątku przed rozwodem może zostać dokonany na jeden z 3 sposobów:

  • w naturze – tzn. rzeczy fizycznie dzieli się między małżonków. Na przykład żona dostaje dom, a mąż bierze resztę.
  • Przez przyznanie aktywów jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty małżonka.
  • Sprzedając mienie i dzieląc się uzyskaną kwotą.

   

  W praktyce zdecydowanie najczęściej mamy do czynienia z mieszanką pierwszego i drugiego sposobu. Dochodzi więc do podziału w naturze z obowiązkiem wzajemnych spłat.

  Sprawdź również: Sprawa o podział majątku – ile trwa?

  "<yoastmark

   

  Umowa o podział majątku wspólnego przed rozwodem

   

  Umowa o podział majątku wspólnego powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Jeżeli jednak w skład masy majątkowej wchodzi nieruchomość, forma ta będzie niewystarczająca. Oznacza to, że konieczne będzie sporządzenie aktu notarialnego.

   

  Co powinna zawierać umowa pomiędzy małżonkami? Otóż przede wszystkim musi ona wskazywać, które składniki masy majątkowej przypadają któremu z małżonków.

   

  Kluczowe jest, aby dokładnie określić na czym będzie polegał podział majątku. Oczywiście tego typu umowa nie sprowadza się zwykle tylko do wskazania, co komu będzie przypadać. Jeśli w skład majątku wchodzą cenne aktywa: nieruchomości, przedsiębiorstwo bądź udziały w spółkach lub gospodarstwo rolne, to często w umowie o podział będzie trzeba także wskazać sposoby wykonywania tych praw bądź określić ewentualne spłaty.

   

  Podobnie, jeśli w skład majątku wchodzą długi. Wówczas należy określić zasady odpowiedzialności, za ich spłatę.

   

  Ponadto umowa powinna zawierać takie elementy jak:

  • data i miejsce jej sporządzenia,
  • określenie stron
  • oraz ich podpisy.

   

  Jeżeli natomiast umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego, musi ona spełniać wszystkie wymogi przewidziane prawem dla tego typu dokumentu. Nie musisz się jednak o to martwić. O wszystko zadba notariusz.

   

  Podział majątku przed rozwodem u notariusza

   

  Podział majątku w drodze umowy musi wykonany u notariusza, jeżeli w skład masy majątkowej wchodzi nieruchomość. Z praktyki wynika, że na taki krok decyduje się coraz więcej par, szczególnie tych, które nie mają dzieci. Upatrują one w podziale majątku przed rozwodem sposobu na przyspieszenie rozstania.

   

  W tym przypadku małżonkowie również muszą być zgodni w kwestii tego, jak ma wyglądać podział. Notariusz natomiast spisuje odebrane od nich oświadczenia woli oraz nadaje im kształt aktu notarialnego.

   

  Sporządzona przed notariuszem umowa powinna zawierać szereg postanowień dotyczących wzajemnych stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. W przyjętych regulacjach powinny zostać między innymi określone ewentualne spłaty oraz dopłaty.

   

  Podział majątku przed rozwodem w sądzie
  Podział majątku przed rozwodem w sądzie

   

  Podział majątku przed rozwodem w sądzie

   

  Istnieje również możliwość przeprowadzenia podziału majątku na drodze sądowej. Aby to jednak było możliwe, pomiędzy małżonkami musi istnieć rozdzielność majątkowa. W tym celu należy najpierw spisać intercyzę.

   

  Następnym krokiem jest złożenie wniosku o podział majątku do właściwego sądu. Ten rozpozna sprawę po wysłuchaniu stron, przesłuchaniu ewentualnych świadków oraz zapoznaniu się z pozostałymi dowodami.

   

  Rozważając ten tryb dokonania podziału majątku, należy jednak mieć na uwadze fakt, że postępowanie sądowe trwa zdecydowanie dłużej niż spisanie umowy u notariusza. To także większy koszt.

   

  Podział majątku przed rozwodem a podatek

   

  Niektórzy zastanawiają się, czy dokonanie podziału majątku rodzi obowiązek podatkowy. Otóż w myśl obowiązujących przepisów sprawa jest klarowna. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano bowiem, że przychody uzyskane w wyniku ustania lub unieważnienia stosunku małżeństwa nie podlegają opodatkowaniu. Co więcej, nie ma również obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od darowizny.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu