Ile kosztuje rozwód w 2024 r

Ile kosztuje rozwód w 2024 roku?

Jaki jest koszt rozwodu w 2024 roku? Koszt rozwodu może wahać się w przedziale od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przeciętnych polskich realiach koszt rozwodu bez orzekania o winie to 3.000 – 4.000 złotych. Koszt rozwodu z orzekaniem winy jest już ponad dwukrotnie wyższy. Do tego należy doliczyć koszt podziału majątku wspólnego, który zależy od wartości majątku podlegającego podziałowi. Tak więc, ile kosztuje rozwód w 2024 roku?

Koszt rozwodu w 2024 r.

Do kosztów rozwodu w 2024 roku można zaliczyć następujące opłaty:

 • opłaty sądowe: 600 zł za pozew, 200 zł za ewentualne zabezpieczenie,
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa: 17 zł,
 • wynagrodzenie pełnomocnika – od kilku tysięcy złotych w górę,
 • opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – od 700 zł do 2.000 zł,
 • koszty ewentualnego wywiadu kuratora rodzinnego – 80 zł/h,
 • koszty opinii biegłych sądowych – od 800 zł do 2.000 zł.

 

Poniżej opiszę każdą z ww. pozycji kosztowych, składających się na całkowity koszt rozwodu.

Opłaty sądowe w sprawie rozwodowej  

Pierwszą kategorią kosztów są opłaty sądowe. Uiszczasz je na rachunek bankowy lub w kasie sądu, do którego składasz pozew lub w którym sprawa już się toczy.

📃 Opłata od pozwu rozwodowego w 2024 roku:

 • ma ona charakter opłaty stałej i wynosi 600,00 zł. Oznacza to, że zawsze będzie wynosiła tyle samo, jest jednakowa i odgórnie ustalona w przepisach.
 • Jest to opłata, którą powinieneś opłacić w momencie wnoszenia pozwu o rozwód.

 

🔒 Opłata za zabezpieczenie roszczenia w 2024 roku:

 • Wysokość opłaty różni się w zależności od tego, czego wniosek dotyczy.
 • Przykład 1: Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi na czas trwania sprawy rozwodowej, czy też zmiana zabezpieczenia alimentów 100,00 zł.
 • Przykład 2: Wniosek o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanej nieruchomości – 200,00 zł.

 

  Wysokość opłata skarbowej od pełnomocnictwa w sprawie o rozwód

  Drugą kategorią są opłaty skarbowe. Jeśli decydujesz się na pomoc profesjonalnego adwokata lub radcy prawnego, aby mógł on Cię reprezentować w czasie trwania sprawy rozwodowej, musisz uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa.

  ⚖️ Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w 2024 roku:

  • wynosi 17,00 zł. 
  • Musisz ją wnieść nakonto urzędu miasta lub gminy w której znajduje się instytucja do której składasz swoje pełnomocnictwo. W Twoim przypadku jest to Sąd Okręgowy. A zatem… właściwy jest ten urząd w którego obrębie sąd ten się znajduje.

   

  Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej? 

  ⚖️ Honorarium adwokata w sprawie o rozwód:

  • Adwokat w sprawie o rozwód kosztuje od kilku tysięcy złotych w górę.
  • Koszty będą różne w zależności od tego, czy przeprowadzany jest rozwód z orzekaniem o winie, czy też rozwód za porozumieniem stron.
  • Na koszty wpływ ma także skonfliktowane stron w zakresie dzieci.

   

  Poniżej przybliżę Ci każdy z powyższych wariantów. W dużej mierze koszt adwokata w sprawie rozwodowej jest sprawą indywidualną, uzależnioną od stopnia skomplikowania danej sprawy. 

  Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie w 2024 roku?

  🤝 Koszt rozwodu bez orzekania o winie: 3.000 – 4.000 złotych działając z profesjonalnym pełnomocnikiem. Może też wynieść ledwie kilkaset złotych w przypadku prostych spraw bez udziału pełnomocników i bez dzielenia majątku wspólnego.

  • W ostatecznym rozrachunku koszt opłaty sądowej przy rozwodzie za porozumieniem stron wynosi 150,00 zł.
  • Do tego należy doliczyć opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.
  • Wynagrodzeniem adwokata będzie niższe niż przy rozwodzie z orzekaniem o winie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, minimalna stawka za przeprowadzenie takiego rozwodu wynosi 720,00 zł. W praktyce koszty adwokata są kilkukrotnie wyższe.
  • Jest to rozwiązanie tańsze od rozwodu z orzekaniem o winie.

   

  Przykład – dlaczego nie warto oszczędzać na rozwodzie:

  Pani Ewa zdecydowała się działać samodzielnie. Na samej rozprawie przeciwnik zdecydował się zmienić kwalifikację i niespodziewanie pojawił się z pełnomocnikiem. Koszty rozwodu?  Niepoliczalny! Przegrana – Pani Ewa może stracić koszty dożywotnich alimentów, utracić kontrolę nad dziećmi, lub doprowadzić do niekorzystnego rozrządzenia mieniem wspólnym.

  Koszt rozwodu z orzeczeniem o winie

  💔 Koszt rozwodu z orzekaniem o winie: od 6.000 złotych w górę, działając z profesjonalnym pełnomocnikiem.

  • Opłata za wniesienie pozwu wynosi 600 zł.
  • Opłata od pełnomocnictwa to 17 zł.
  • Wynagrodzenie adwokata będzie około dwukrotnie wyższe niż przy rozwodzie za porozumieniem stron.
  • Wynajęcie prywatnego detektywa (kwestia udowodnienia winy) to koszt rzędu kilku tysięcy złotych.
  • Badanie biegłego (np. psychologa) wiąże się zwykle z wydatkiem kilkuset złotych.
  • Cechą charakterystyczną jest tzw. „wyciąganie wzajemnych brudów”.

   

  Ważne

  Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Koszt przeprowadzenia rozwodu zależy m. in. od poziomu skomplikowania, nakładu pracy, czy też liczby rozpraw.  

  Koszt rozwodu w 2024 r
  Koszt rozwodu w 2024 r

  Koszt rozwodu w przypadku sporu o dzieci

  Koszty rozwodu mogą wzrosnąć, jeśli między małżonkami toczy się spór o małoletnie dzieci. Spór o dzieci ma miejsce wtedy, gdy dodatkowo poza samym orzeczeniem rozwodu, sąd orzeka o:

   

  Sąd może wówczas zlecić sporządzenie opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Może też powołać biegłego lub ustanowić w sprawie kuratora sądowego. Kiedy tak się dzieje? W przypadkach, gdy istnieje problem w uregulowaniu władzy rodzicielskiej bądź kontaktów z dziećmi.

  Ile kosztuje opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów?

  📄 Koszt opinii sporządzanej przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, tzw. OZSS to od ok. 700 zł do nawet 2.000,00 zł. 

  • Koszty zależne będą przede wszystkim od okoliczności Twojej sprawydecyzji sądu – kto je będzie ponosił.
  • W przypadku, gdy razem z drugą stroną macie odmienne żądania w zakresie władzy rodzicielskiej i  nie możecie dogadać się co do kontaktów z dziećmi, sąd orzekający w Waszej sprawie może zlecić przygotowanie
  • Celem takiej opinii jest określenie, czy rozwód będzie miał negatywny wpływ na dobro dzieci.
  • Sporządzenie opinii poprzedzone jest badaniami psychologicznymi i pedagogicznymi zarówno rodziców jak i dzieci.

   

  Opłata za wywiad kuratora rodzinnego 

  👨‍👩‍👦 Koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (w jednym miejscu) to ok. 80.00 zł/h.

  • Sąd zleca wywiad środowiskowy, gdy chce sprawdzić warunki zamieszkania dziecka.
  • Przeprowadzany jest on w miejscu zamieszkania, przez kuratora rodzinnego.

   

  Ważne

  Co w przypadku, gdy sąd na czas trwania postępowania wyda postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów? Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że może w nim stwierdzić, że przy kontaktach ma być obecny kurator rodzinny.

  Jeżeli takie postanowienie zostanie wydane w Twojej sprawie, możesz zostać obciążony dodatkowym kosztem. Możesz, ale nie musisz! Jeśli to druga strona utrudnia kontakty, wtedy ona zostanie obciążona kosztem kuratora.

  Ile kosztuje opinia biegłego sądowego?

  📄  Koszt sporządzenia opinii przez biegłego sądowego waha się od ok. 800,00 zł do nawet 2.000,00 zł.

  • Sporządzana jest ona w przypadku sporu o dzieci przy rozwodzie, gdy sąd chce zasięgnąć opinii specjalisty np. psychologa.
  • Na opinię biegłego psychologa często czeka się krócej niż na opinię tzw. OZSS.

   

  Koszt podziału majątku przy rozwodzie 

  Koszty podziału majątku mogą również się pojawić przy sprawie rozwodowej. Jeżeli wnioskowałeś o rozpoznanie tej kwestii przez sąd – koszt zależny będzie od tego, czy będzie to podział zgodny czy sporny.

  💸 W sprawach o podział majątku koszty prezentują się następująco:

  • zgodny projekt podziału majątku – 300 zł lub sporny podział majątku – 1.000 zł,
  • koszty opinii biegłych sądowych – od 000 zł do 3.000 zł,
  • wynagrodzenie prawnika (sprawa toczy się odrębnie od sprawy rozwodowej) – od 5000 zł w górę, w zależności m.in. od wartości majątku i skomplikowania sprawy,
  • koszt ewentualnej apelacji – 1000 zł,
  • Kosztem jest także to, co będziesz musiał zwrócić małżonkowi w ramach spłaty.

   

  Moja rada! 🗝️

  Wspólne porozumienie dosłownie się opłaca! 💰 

  Podsumowanie

  ✔️ Zgodnie z polskim prawem do uzyskania rozwodu konieczny jest prawomocny wyrok sądu. Nie można rozwiązać węzła małżeńskiego na podstawie ugody.

  ✔️  Oprócz opłaty sądowej strony ponoszą koszty związane z korzystaniem z pomocy prawnej i zastępstwem procesowym – każdy z małżonków we własnym zakresie.

  ✔️  Do tego należy doliczyć koszt podziału majątku wspólnego. Można go podzielić taniej (w sądzie) albo drożej (u notariusza), lecz zdecydowanie szybciej.

  ✔️ Właściwe przygotowanie do rozwodu wymaga czasu, strategii, ale również i odpowiednich środków.

  ✔️  Sprawa rozwodowa generuje koszty, które możemy podzielić na kilka kategorii. Każdą z nich omówiłam powyżej. Będziesz zatem odpowiednio przygotowany, również pod względem finansowym, do swojego rozwodu. Dół formularza

  ✔️ W mojej Kancelarii zawsze umawiam się z klientem na określone honorarium przed podjęciem się sprawy. Nie pobieram dodatkowych opłat oraz nie zmieniam zasad wynagradzania w trakcie procesu.

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu