Prawo pracy

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc z zakresu prawa pracy. Nasze usługi dedykujemy zarówno pracodawcom jak i pracownikom. 

W dzisiejszych czasach prawo pracy przestało mieć skostniały i nieżyciowy charakter, przywodzącym na myśl minioną epokę. Obecnie prawo pracy jest nowocześnie wykorzystywane w zakładach pracy w celu zabezpieczania interesów pracodawców. Dlatego coraz większą popularność zyskują takie obszary jak: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, umowy lojalnościowe, zakazy konkurencji,  czy odpowiedzialność materialna pracowników. Prawo pracy może być więc rozsądnie wykorzystywane przez pracodawców. 

Z drugiej strony nadal nietracącymi na popularności są tematy związane z wypowiedzeniami umów o pracę, zwolnieniami grupowymi i zwolnieniami dyscyplinarnymi. Dotyczą one jednakowo pracowników i pracodawców. 

„Dobrze wykorzystane przepisy prawa pracy mogą wspierać rozwój i bezpieczeństwo biznesu. Mogą też stanowić ochronę przed niesprawiedliwym traktowaniem pracownika. Potrafimy czynić użytek z przepisów prawa pracy dla naszych klientów!” 

Mecenas Marlena Słupińska-Strysik

Posiadamy bogate doświadczenie we wszystkich tych dziedzinach prawa pracy

Masz problem z prawem pracy?

Jeśli potrzebujesz pomocy z prawem pracy zapraszamy do kontaktu. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników jak i pracodawców.


Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to stresujący moment – niezależnie czy jest wręczane przez pracownika czy pracodawcę. 

Jeśli w sprawach o wypowiedzenie umowy o pracę reprezentujemy pracodawcę, to szczególną uwagę przykładamy do odpowiedniego przygotowania się do wypowiedzenia. W szczególności dbamy o dobranie odpowiedniego materiału dowodowego, aby wypowiedzenie było skuteczne. Zastępujemy też pracodawcę przy wręczaniu wypowiedzenia. W tym czasie łatwo o błąd, więc lepiej zostawić to profesjonalistom. Niestarannie przygotowane wypowiedzenie umowy o pracę lub nieodpowiednio zebrany materiał dowodowy wiąże się z porażką w sądzie i roszczeniami pracownika przeciwko zakładowi pracy. 

Jeśli w sprawach o wypowiedzenie umowy o pracę reprezentujemy pracownika, to próbujemy doprowadzić do podważenia zasadności wypowiedzenia. To zwykle wiąże się z odszkodowaniem lub przywróceniem do pracy. Często też tego typu wygrana ma wymiar moralny. Pracownikom równie bardziej niż na odszkodowaniu zależy na wykazaniu byłemu pracodawcy, że zostali skrzywdzeni w ramach zwolnienia. 

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu wypowiedzeń umowy o pracę, a także w reprezentowaniu pracowników, którym wypowiedziano umowę o pracę. Warto skorzystać z naszej pomocy. 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

 

Przygotowujemy porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najlepszym sposobem zakończenia stosunku pracy. Pozwala to zakończyć stronom współpracę w dobrych relacjach. To ważne także z uwagi na morale pozostałej części zespołu. Jeśli strony decydują się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, to zwykle priorytetami są stabilność porozumienia oraz szybkość działania.  

Jesteśmy w stanie przygotować bezpieczne porozumienie dla strony, którą reprezentujemy. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców przy bezpiecznym rozwiązywaniu umów o pracę. 

 

PROSZĘ O KONTAKT

Zwolnienia grupowe

 

Reprezentujemy pracodawców w sprawach dotyczących zwolnień grupowych. Wbrew pozorom problem nie dotyczy tylko dużych zakładów pracy i sytuacji, w których zwalnia się wiele osób. Ze zwolnieniami grupowymi i związaną z nimi odprawą mogą wiązać się także przypadki zwolnień pojedynczych pracowników. Dlatego jeśli jesteś pracodawcą zatrudniającym powyżej 20 pracowników powinieneś liczyć się z ryzykiem, że każde zwolnienie pracownika może zostać potraktowane przez sąd jako zwolnienie grupowe. 

Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego w celu zabezpieczenia interesów pracodawcy podczas zwolnień pracowników. 

 

Proszę o kontakt

Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne (art. 52 Kodeksu pracy) to z całą pewnością najbardziej konfliktowy sposób wypowiadania umowy o pracę. To zwykle bardzo stresująca chwila zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika. W ramach zwolnienia dyscyplinarnego należy bowiem wyrazić krytykę w stosunku do zachowania pracownika a jednocześnie powstrzymać emocje. To nie jest łatwe. 

Nasza kancelaria doradza obu stronom stosunku pracy w przypadku zwolnień dyscyplinarnych. Jeśli decyzja o zwolnieniu dyscyplinarnym pada po stronie pracodawcy, to pomoc Kancelarii w szczególności koncentruje się na wsparciu pracodawcy w przygotowaniu solidnych podstaw do skorzystania ze zwolnienia dyscyplinarnego. W razie reprezentowania pracownika niestety zwykle działamy już po fakcie zwolnienia.

Dlatego nasze działania polegają na podważeniu podstaw, na jakich doszło do zwolnienia dyscyplinarnego, a co za tym idzie do przywrócenia pracownika do pracy lub do wypłacenia mu odszkodowania. 

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w pomocy prawnej pracodawcom planującym przeprowadzenie zwolnień dyscyplinarnych. Posiadamy także doświadczenie w reprezentowaniu pracowników, którzy padli ofiarą niesłusznych lub niepoprawnie przeprowadzonych zwolnień dyscyplinarnych. 

Zwolnienie pracownika

 

Zwolnienie pracownika może przybrać różną formę: 

 • Zwolnienie dyscyplinarne 
 • Zwolnienie za wypowiedzeniem 
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 
 • Zwolnienie w okresie ochrony 
 • Zwolnienie w okresie przedemerytalnym 
 • Zwolnienie grupowe 
 • Indywidualne zwolnienie grupowe. 

W ramach naszych usług wspieramy pracodawców w wyborze najkorzystniejszej formy zwolnienia pracownika – aby możliwie ograniczyć koszty i zmniejszyć ryzyko związane z ewentualnym pozwem ze strony pracownika. 

 

PROSZĘ O KONTAKT

Tajemnica przedsiębiorstwa

 

Dla każdej firmy szczególnie cenną wartością jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Są nią objęte takie informacje jak: know-how, informacje o dostawcach i kontrahentach, umowy handlowe, strategie marketingowe, polityka wynagrodzeniowa, mechanizmy dystrybucyjne. Wiele razy pomagaliśmy zabezpieczyć się naszym klientom przed sytuacją, w której pracownicy odchodzą z danymi handlowymi i rozpoczynają działalność na własny rachunek, przejmując część biznesu. 

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji. W ramach działalności Kancelarii reprezentujemy obie strony sporu: 

 • Pracodawcę, któremu naruszono tajemnicę przedsiębiorstwa 
 • Pracowników, w stosunku do których przedstawiono takie zarzuty. 

Warto zabezpieczyć firmę przed działaniami mogącymi ujawnić tajemnicę przedsiębiorstwa lub sytuacją, w której jest ona nieodpowiednio wykorzystywana. 

 

Proszę o kontakt

Umowa lojalnościowa

Umowy lojalnościowe zwykle zawierane są w trzech przypadkach: 

 • W razie zastrzeżenia zakazu pracy u konkurencji 
 • W razie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracownika (w pełnym lub ograniczonym zakresie) 
 • W razie wysyłania pracownika na szkolenia, kursy lub studia podyplomowe. 

Umowy lojalnościowe (tzw. „lojalki”) pozwalają pracodawcy na zacieśnienie więzi z pracownikiem i zabezpieczeniem się na wypadek jego przedwczesnego odejścia. Zwykle mają też na celu zabezpieczenie pracodawcę przed ponoszeniem kosztów poniesionych na edukację i rozwój pracownika, które w negatywnych scenariuszach mogłyby się nie zwrócić. 

W ramach działalności Kancelarii: 

 • Przygotowujemy umowy lojalnościowe dla pracodawców 
 • Analizujemy i opiniujemy umowy lojalnościowe dla pracowników 
 • Doradzamy w przypadku naruszenia zasad wynikających z umowy lojalnościowej. 

Zakaz konkurencji

 

W ostatnim czasie coraz więcej pracodawców decyduje się na zawarcie ze swoim pracownikiem umowy o zakazie konkurencji. Tego typu umowa może wiązać strony tylko w okresie stosunku pracy jak i po jego ustaniu. Jeśli umowa o zakazie konkurencji ma wiązać także po ustaniu stosunku pracy, to pracodawca musi liczyć się z koniecznością wypłacania pracownikowi odszkodowania. Zakaz konkurencji to dobry mechanizm dla zabezpieczenia kluczowych interesów pracodawcy. Jest to też jeden z najbezpieczniejszych sposobów na ochronę danych, które nie powinny być wykorzystane przez pracownika po zakończeniu stosunku pracy. 

Umowa o zakazie konkurencji jest odrębną umową od umowy o pracę. Oznacza to, że należy ją przygotować jako osobny dokument. Umowa o zakazie konkurencji nie jest także elementem stosunku pracy.  

W ramach działalności Kancelarii: 

Przygotowujemy i opiniujemy umowy o zakazie konkurencji 

Doradzamy pracodawcom jak skutecznie ochronić się przed nieuczciwą konkurencją ze strony pracowników 

Analizujemy możliwość rozwiązania umowy o zakazie konkurencji 

Oceniamy skutki naruszenia umowy o zakazie konkurencji przez jedną ze stron. 

PROSZĘ O KONTAKT

Zatrudnienie cudzoziemca

 

Doradzamy przedsiębiorcom zatrudniających cudzoziemców oraz reprezentujemy agencje pracy. W ramach naszych usług: 

 • Opracowujemy umowy z podmiotami zainteresowanymi korzystaniem z pracowników zatrudnianych przez agencje pracy 
 • Zabezpieczamy agencje pracy w relacjach z kontrahentami 
 • Analizujemy ryzyko prowadzenia działalności w formie agencji zatrudnienia 
 • Pomagamy dobrać optymalną formę prawną do wykonywania działalności w ramach agencji zatrudnienia, w tym w szczególności zakładamy spółki jawne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
 • Pomagamy ściągnąć wierzytelności z tytułu wykonanej pracy 
 • Przygotowujemy dokumentację pracowniczą dla cudzoziemców zatrudnianych w ramach agencji pracy tymczasowej 
 • Analizujemy możliwość zatrudnienia pracowników z Europy Wschodniej (z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii) oraz z Dalekiego Wschodu, jak np. Laos, Birma, Wietnam, Kambodża 
 • Pomagamy w sprawach administracyjnych z związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, w tym w szczególności świadczymy porady zw. z kontrolami z Państwowej Inspekcji Pracy 
 • Pomagamy tworzyć rozwiązania prawne w zakresie dopuszczalnego i skutecznego dyscyplinowania pracowników pochodzących z zagranicy 
 • Optymalizujemy koszty pracy świadczonej przez cudzoziemców 

Jeśli prowadzisz działalność w ramach agencji zatrudnienia lub prowadzisz przedsiębiorstwo, w którym zatrudniasz pracowników z zagranicy, to mamy dla Ciebie dobre rozwiązania prawne. 

 

PROSZĘ O KONTAKT

Odpowiedzialność materialna pracownika

W ramach praktyki Kancelarii przygotowujemy umowy o odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikom. Zabezpieczamy interesy pracodawców, tworząc reguły odpowiedzialności materialnej pracowników. 

Reprezentujemy także obie strony w sporach dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników, w tym odpowiedzialności: 

 • Za mienie powierzone pracownikowi 
 • Za szkody wyrządzone umyślnie. 

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych prowadzi do wypowiedzenia umowy w trybie dyscyplinarnym. Jeśli dojdzie do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, to warto zaangażować adwokata lub radcę prawnego. Z perspektywy pracodawcy jest to korzystne, ponieważ pozwoli ocenić, czy naruszenie obowiązków pracowniczych rzeczywiście ma charakter ciężki oraz czy uzasadnia skorzystanie z mechanizmu zwolnienia dyscyplinarnego. Starannie przygotowane wypowiedzenie umowy o pracę pozwoli uniknąć porażki w sądzie pracy i konieczności przywracania pracownika do pracy lub wypłacania mu odszkodowania. Z perspektywy pracownika zaangażowanie Kancelarii pozwala ocenić szanse na wygraną w sądzie pracy. 

W ramach praktyki Kancelarii wspieramy pracodawców oraz reprezentujemy pracowników w sporach, których podstawą jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Zawsze poszukujemy najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. 

FAQ

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w zw. z pracą: 

 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych 
 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia 
 • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 

5/5

Co to jest umowa b2b?

Umowa b2b to umowa zawierana między przedsiębiorcami (z ang. Business to Business). Jest to przeciwieństwo umów o charakterze b2c, a więc umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami (z ang. Business to Consumer). W przeciwieństwie do umów b2c relacja b2b opiera się na równej relacji stron. Jeśli pracownik decyduje się na zawarcie z pracodawcą umowy typu b2b w zamian za umowę o pracę, to musi liczyć się z ryzykiem utraty przywilejów pracowniczych wynikających z prawa pracy. 

5/5

Jak udowodnić nadgodziny?

Udowodnienie nadgodzin nie jest łatwe. Ciężar spoczywa bowiem na pracowniku. Pracownik może jednak korzystać z wszelkich możliwych dowodów, jakie uda mu się zgromadzić – o ile zostaną dopuszczone przez sąd pracy. Aby udowodnić pracę w nadgodzinach pracownik może posłużyć się w szczególności: dowodami ze świadków, listami obecności, zapisami z monitoringu, wydrukami z poczty elektronicznej, jak również dowodami z systemu komputerowego pracodawcy. 

5/5

Mobbing w pracy gdzie zgłosić?

Mobbing w pracy powinien zostać zgłoszony do Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku zgłoszenia mobbingu Państwowa Inspekcja Pracy może wszcząć kontrolę w zakładzie pracy. Inspekcja sprawdzi, czy w zakładzie pracy ustanowiono odpowiednie procedury antymobbingowe oraz czy pracownik miał możliwość z nich skorzystania. W razie stwierdzenia mobbingu Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na pracodawcę karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. Państwowa Inspekcja Pracy może także nakazać pracodawcy wypłatę należnego pracownikowi zobowiązania, a także skierować sprawę do sądu. 

W przypadku mobbingu możesz także skierować sprawę do sądu pracy z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. 

5/5
5/5