Jak udowodnić znęcanie psychiczne

Przemoc psychiczna – jak udowodnić znęcanie psychiczne?

Znęcanie się nad drugą osobą może przyjąć różne formy – od przemocy fizycznej i seksualnej po przemoc psychiczną. W przypadku dwóch pierwszych form, które zazwyczaj pozostawiają na ciele ofiary widoczne ślady, ich udowodnienie nie nastręcza zbyt dużych trudności. Natomiast przemoc psychiczna, która nie pozostawia na ciele ofiary widocznych śladów, uznawana jest za najczęściej stosowaną formę przemocy. Jest ona trudna do udowodnienia, co jednak nie oznacza, że niemożliwa. W poniższym artykule opiszę czym jest przemoc psychiczna i jak udowodnić znęcanie psychiczne.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy psychicznej lub zostałeś oskarżony o znęcanie psychiczne, to mogę zaoferować Ci pomoc. Udzielam odpłatnych porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Prawo Karne) oraz do kontaktu.

   

  Czym jest przemoc psychiczna?

  Przemocą psychiczną jest długotrwałe znęcanie się nad drugą osobą. Sprawca wchodzi z ofiarą w takie interakcje, w następstwie których czuje się ona źle, osaczona oraz stłamszona. 

  Co ważne – działa on przy pomocy słówróżnych środków niewerbalnych. Jaki jest jego cel? Wyrządzenie krzywdy bez użycia siły fizycznej.

  Przykład:

  Pani Jadwiga i Pan Henryk byli świeżym małżeństwem. Krótko po ślubie Pan Henryk dał się poznać jako osoba uzależniona od alkoholu pod którego wpływem stawał się agresywny, zaczął obrażać, szantażować, poniżać i emocjonalne odrzucać współmałżonkę. Pani Jadwiga stała się ofiarą przemocy psychicznej. W konsekwencji zamknęła się ona w sobie, wycofała się i zaczęła żyć w poczuciu zagrożenia, winy. Automatycznie miała niską samoocenę i trudności w nawiązywaniu kontaktu.

   

  Czy znęcanie się psychiczne jest przestępstwem?

  Tak.  Przemoc psychiczna jest przestępstwem uregulowanym w art. 207 § 1 Kodeksu Karnego:

  „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

  A zatem .. spójrz na orzecznictwo.

  ,,Istota przestępstwa znęcania się polega na jakościowo innym zachowaniu się sprawcy, aniżeli na zwyczajnym znieważeniu lub naruszeniu nietykalności cielesnej osoby pokrzywdzonej. O uznaniu za „znęcanie się” zachowania sprawiającego cierpienie psychiczne ofiary powinna decydować ocena obiektywna, a nie subiektywne odczucie pokrzywdzonego. Za znęcanie się nie można uznać zachowania sprawcy, które nie powoduje u ofiary poważnego cierpienia moralnego ani w sytuacji, gdy między osobą oskarżoną a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego „znęcania się”. (wyrok SN z 11 lutego 2003 r., IV KKN 312/99).”

  Sprawdź także: Przemoc w rodzinie – art. 207 KK

  Przemoc psychiczna
  Przemoc psychiczna

   

  Jak udowodnić znęcanie psychiczne?

  Udowodnienie znęcania psychicznego nie jest łatwe. Dowody muszą być przekonywujące. Poniżej przedstawiam katalog środków dowodowych najczęściej wykorzystywanych do udowodnienia przemocy psychicznej.

  1. Dowody z wyjaśnień podejrzanego/oskarżonego

  Zacznę od tego, że za każdym razem należy je dokładnie weryfikować. Dlaczego? Pamiętaj, że podejrzany/oskarżony nie ma obowiązku mówienia prawdy! Oprawca będzie kłamał także przed sądem.

  Niemniej warto korzystać z tego dowodu, ponieważ czasami udaje się przyłapać sprawcę na kłamstwach lub sprzecznych zeznaniach.

  1. Dokumentacja

  I nie mówię jedynie o tej medycznej..

  Przykład:

  • Dokumentacja z wizyt w placówkach zdrowia lub ośrodkach pomocy, leczenia psychiatrycznego

  Ale także o dokumentach wykazujących przemoc w przeszłości.

  Przykład:

  • Zaświadczenia o braniu udziału w programach dedykowanych osobom doświadczającym przemocy;
  • Zaświadczenia z terapii psychologicznych;
  • dokumentacja z leczenia odwykowego sprawcy;
  • Zaświadczenie z pobytów w izbie wytrzeźwień.

   

  1. Dokumentacja z „Niebieskiej Karty

  Niebieska karta zawiera następujące informacje:

  • kiedy osoba dotknięta przemocą zgłosiła się o pomoc;
  • z jakiego powodu ofiara się zgłosiła;
  • jakie kroki podjęto w sprawie;
  • jaki efekt uzyskano.

   

  1. Dowody z nagrań obrazu lub dźwięku

  Nagrywaj dźwięk i obraz! Tego typu środki dowodowe są najskuteczniejsze w sądzie. Pamiętaj, że sprawcy bardzo często także nagrywają swoje ofiary.

  Sprawcy przemocy psychicznej zwykle są świetnymi manipulatorami. W wielu przypadkach nagrania ich nagannego zachowania to jedyny materiał dowodowy!

  1. Wydruki korespondencji – sms, e-mail, Messenger itd.

  Wydruki korespondencji będą równie istotnym dowodem na znęcanie psychiczne! Dowodów szukaj na wszelkiego rodzaju komunikatorachczatach.

  Pamiętaj aby zabezpieczyć tego typu korespondencję. Zgraj ją na dysk komputera lub chmury. Wiele razy doświadczyłam sytuacji, w których sprawca przemocy psychicznej skasował z telefonu ofiary całą obciążającą go korespondencję!

  1. Zdjęcia

  Nie musi ono przedstawiać wyłącznie widocznych śladów obrażeń fizycznych (ran na ciele). Fotografuj także zniszczone meble, sprzęty, rozrzucone rzeczy, warunki przebywania itd.

  1. Dowody z zeznań świadków

  Jest i wisienka na torcie, czyli dowód pełniący najważniejszą rolę. W sprawie wiodące będą zeznania osoby dotkniętej przemocą. Możesz również powołać na świadka:

  • osoby, które widziały i słyszały jak oprawca stosuje przemoc;
  • policjantów, którzy prowadzili interwencję;
  • pracowników społecznych.

   

  To jak udowodnisz znęcanie psychiczne zależy w dużej mierze od Twojej pomysłowości. Masz więc inny pomysł na dowód? Napisz w komentarzu!

  Zobacz również: Przesłuchanie świadka w postępowaniu karnym

  Jak udowodnić znęcanie psychiczne
  Jak udowodnić znęcanie psychiczne

   

  Prawo odmowy zeznań osób najbliższych dla oskarżonego

  Czy osoby najbliższe dla oskarżonego mogą skorzystać z prawa odmowy zeznań? Tak. Niewątpliwie w praktyce często z tego uprawnienia korzystają. Prawo odmowy zeznań wynika wprost z art. 182 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego:

  Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

  Uwaga na orzecznictwo!

  „Sąd nie jest uprawniony do ustalania i oceny przyczyn i pobudek odmowy złożenia zeznań przez osobę uprawnioną do takiego postąpienia, gdyż decyzja o złożeniu lub odmowie złożenia zeznań należy wyłącznie do osoby, której prawo to ustawowo zostało przyznane. Sąd nie może podejmować też działań, które mogłyby być odbierane jako presja na świadka do złożenia zeznań pomimo deklaracji o skorzystaniu z przysługującego prawa do odmowy (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie II KK 152/18).

   

  Jak rozpoznać przemoc psychiczną? Przykłady

  Chcę Ci pokazać, że wachlarz form przemocy psychicznej jest szeroki. Poniżej w punktach wskażę 15 przykładowych zachowań, stanowiących przemoc psychiczną.

  Przykłady znęcania psychicznego:

  1. ciągła agresja słowna,
  2. wyzwiska, obrażanie, poniżanie i upokarzanie,
  3. groźby i straszenie,
  4. szantażowanie,
  5. lekceważenie i traktowanie z pogardą,
  6. manipulowanie,
  7. wywieranie wpływu i presji,
  8. kontrolowanie, inwigilowanie, śledzenie (np. czytanie korespondencji)
  9. izolowanie od innych osób (np. znajomych, rodziny),
  10. krytykowanie i ocenianie,
  11. obwinianie i oczernianie,
  12. wyśmiewanie opinii, poglądów i przekonań,
  13. narzucanie swojego zdania,
  14. wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania,
  15. ograniczanie snu i pożywienia.

  Od razu powiem, że każda sytuacja rozpatrywana jest przez Policję, czy prokuraturę indywidulanie. Tym bardziej, że nie ma 1 schematu działania sprawcy przemocy psychicznej!

   

  Co zrobić, gdy współmałżonek niszczy mnie psychicznie?

  Krok 1: Powiedź STOP złemu traktowaniu, poniżaniu i wzbudzaniu poczucia winy.

  Jeżeli nie uświadomisz sobie swojego krytycznego położenia, nie uwolnisz się od toksycznej relacji.

  Krok 2: Nie bój się szukać pomocy! 

  Przejawy przemocy psychicznej możesz zgłosić:

  • osobom najbliższym,
  • podczas wizyty u psychologa,
  • do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Centrum Kryzysowego,
  • na Policję,
  • dzwoniąc na Niebieską Linię – 800 12 00 02.

   

  Krok 3: Jeżeli zostałaś dotknięta przemocą – możesz szybko odizolować się od sprawcy! 

  Policja będzie mogła wydać:

  • nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
  • zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

   

  Uwaga! Nakazy lub zakazy:

  1. Mogą być stosowane łącznie.
  2. Będą natychmiast wykonalne.
  3. Mogą być wydane już w czasie interwencji!

  Zobacz także: Adwokat rozwodowy Poznań

  Znęcanie psychiczne co robić?
  Znęcanie psychiczne co robić?

   

  Jak zainicjować postępowanie karne w sprawie o znęcanie

  Złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa!

   Zawiadomienie możesz złożyć w formie:

  1. ustnej – poprzez przesłuchanie w charakterze pokrzywdzonego na komisariacie Policji lub w prokuraturze
  2. pisemnej.

  Chcę Ci jednak powiedzieć, że warto rozważyć tą drugą formę. Ma ona swoje zalety. Przede wszystkim swobodnie, bez stresu związanego z przebywaniem na Policji bądź w prokuraturze możesz opisać zaistniałą sytuację. Poza tym wizyta na komisariacie może potrwać kilka godzin.

  Przykład:

  Pani Olga zdecydowała się złożyć pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się. Po pierwsze w treści wskazała swoje dane, dane domniemanego sprawcy, czas i miejsce popełnienia czynu. Po drugie opisała na czym polegało znęcanie się i załączyła dowody min. dokumenty, nagrania i zdjęcia. Pismo skierowała do prokuratury rejonowej właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

  Zobacz również: Przywłaszczenie pieniędzy – art. 284 KK

  Sprawa karna o znęcanie psychiczne
  Sprawa karna o znęcanie psychiczne

   

  Sprawa w sądzie o znęcanie się

  Zastanawiasz się co dalej po złożeniu zawiadomienia? Policja albo prokuratura ustali czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. 

  Uwaga! Podczas postępowania przygotowawczego, kiedy zaistnieją wymagane okoliczności, prokurator ma możliwość:

  1. zastosowania dozoru policyjnego – domniemany sprawca zobowiązany jest do regularnego stawiania się na Policji oraz informowania o miejscu przebywania. Stawiając się na dozór musi on powstrzymać się od spożywania alkoholu.

  Dozór policyjny może zostać połączony z:

  • zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym lub z innymi osobami;
  • zakazem zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość;
  • zakazem przebywania w określonych miejscach

   

  2. wystąpienia do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec domniemanego sprawcy tymczasowego aresztowania.

   

  Czy można wycofać złożone zeznania w sprawie przemocy psychicznej?

  Pamiętaj, że bez znaczenia jest późniejsza wola pokrzywdzonego, który z różnych względów wycofa złożone zeznania. Jeżeli więc zastanawiasz się, czy automatycznie spowoduje to umorzenie postępowania, to odpowiadam, że nie. Jeśli więc rozmyślisz się i zechcesz wycofać zgłoszenie o przestępstwie, Policja mimo tego będzie dalej pracować nad sprawą.

  Wniosek: Jeżeli raz zainicjujesz postępowanie karne to będzie się ono toczyć aż do prawomocnego zakończenia!

   

  Niesłuszne oskarżenie o stosowanie przemocy psychicznej

   

  Postaraj się, na ile to możliwe, zachować spokój i działać racjonalnie. Naczelną zasada prawa karnego jest domniemanie niewinności!

  Wynika ona z art. 5 KPK:

  ”§ 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

  2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”.

  Chce Ci przez to powiedzieć, że udowodnienie winy musi być:

  • całkowite,
  • pewne
  • wolne od jakichkolwiek wątpliwości.

   

  Czy jednak warto podjąć aktywną obronę, czy jedynie zdać się na ślepą Temidę?

   

  Co zrobić, gdy żona niesłusznie oskarża mnie o stosowanie przemocy psychicznej?

  Musisz podjąć aktywną obronę.

  Tym bardziej, że sprawy te nieraz wiążą się z dużymi i trudnymi emocjami obydwu stron, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego.

   W toku obrony Twój prawnik:

  • przeanalizuje wzajemne relacje łączące Cię z pokrzywdzoną w okresie objętym zarzutem,
  • zweryfikuje relacje osób składających obciążające Cię zeznania, zwłaszcza w zakresie motywacji do ich złożenia.

   

  Być może osoby pozostają z Tobą w konflikcie? Przejawiają niechęć i są stronnicze? A być może po prostu znają sytuację tylko z przekazów ustnych pokrzywdzonej?

  Wszystko dlatego, że aby postawić zarzut znęcania się, trzeba wykazać, że czyn ten charakteryzuje się dość długim okresem trwania.

   

  Zarzuty znęcania psychicznego – jak się bronić?

  Istnieje wiele strategii obrony przed niesłusznymi zarzutami o znęcanie się psychiczne. W ramach analizy linii obrony zwróć uwagę na 5 poniższych kwestii.

  1. Czy i ile razy pokrzywdzona bądź inne osoby wzywały Policję?

  • Jakie były przyczyny i sposoby zakończenia interwencji?
  • Czy były przypadki odmowy podjęcia interwencji?

   

  W przypadku braku takich informacji warto zwrócić się do Policji. Tu można uzyskać dane o interwencjach domowych wraz z podaniem ich dokładnej daty, przyczyny, przebiegu i wyniku.

  2. Czy rodzina bądź którakolwiek z osób dotkniętych przestępstwem przemocy była pod opieką instytucji pomocy społecznej?

  •  Jeżeli TAK, jakie podjęto działania?

   

  Zwróć się z wnioskiem dowodowym o żądaniu szczegółowych informacji. Dotyczy to także danych osób z ramienia instytucji, które można przesłuchać w charakterze świadków.

  3. Czy w związku ze stwierdzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie wdrożono procedurę „Niebieskiej Karty”?

  • Jeżeli TAK, jakie działania zostały podjęte?

   

  Rozważ wniosek o zwrócenie się do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  4. Czy którakolwiek ze stron wystąpiła z pozwem o rozwód?

  Od lat zauważalną praktyką jest składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się jednocześnie ze złożeniem pozwu rozwodowego! Policjanci też dobrze znają tego typu sztuczki. Jeśli tłem rzekomej przemocy psychicznej jest sprawa rozwodowa, to masz szansę, że prokurator będzie o wiele życzliwiej oceniał Twoją sytuację.

  5. Czy strony miały poprawne relacje?

  W przeciwnym wypadku rozważ, czy żona:

  • wszczynała awantury,
  • źle traktowała męża,
  • obrażała, groziła,
  • ograniczała środki finansowe,
  • buntowała dzieci,
  • wyśmiewała,
  • wyganiała z domu,
  • nadużywała alkoholu,
  • jak strony spędzały wolny czas,
  • czy strony spokojnie omawiały wspólne sprawy.

   

  Uwaga! Ujawnienie się niekorzystnych informacji, nie przesądza od razu o Twojej winie. Wskazuje na konieczność ich wnikliwej weryfikacji. W toku obrony poszukuje się luk oraz nieścisłości w zarzutach drugiej strony.

  A jednocześnie..

  Brak powyższych informacji to dobry punkt wyjścia próby podważenia tez oskarżenia o zaistnieniu przestępstwa znęcania się psychicznego.

   

  Jak się bronić w sprawie o znęcanie psychiczne
  Jak się bronić w sprawie o znęcanie psychiczne

   

  Znęcanie psychiczne a wzajemność zachowań małżonków

  Od wielu lat zaobserwowałam, że nieomal zwyczajem rozwodzących się stron, stało się składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się psychicznego. Z czego to wynika? Zapewne, z tego że znęcanie się nad małżonkiem de facto przesądza o winie oprawcy.

  Dokonanie analizy zachowań każdej ze stron:

  • podejrzanego/oskarżonego
  • pokrzywdzonej

   

  ma  istotne znaczenie pod kątem ich wzajemnej równoważności, co wyklucza możliwość przypisania przestępstwa znęcania się.

  Już w 2006 roku Sąd Najwyższy zwracał uwagę, że przy przestępstwie znęcania psychicznego zawsze występuje jedna strona słabsza i jedna strona silniejsza (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2006 r., sygn. akt: IV KK 395/2006):

  „Pojęcie „znęcanie się” na gruncie art. 207 k.k. zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osobą pokrzywdzoną, której nie może się ona przeciwstawić lub może to uczynić w niewielkim stopniu.”

  A zatem.. nie jest możliwe wzajemne znęcanie się współmałżonków w tym samym czasie! Przynajmniej w teorii.

  Jeżeli masz wątpliwości, czy zachowanie sprawcy realizuje znamiona znęcania się psychicznego z pomocą może Ci przyjść wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie (sygn. akt: II AKa 40/98):

   „W pojęciu znęcania się zawarte jest odczuwanie przez sprawcę, że jego zachowania są dla ofiary dolegliwe i poniżają ją przed sprawcą. Gdy taki stan pokrzywdzonego bądź jego odczucia nie zostaną przez pokrzywdzonego wyrażone w postępowaniu, a brak jest możliwości ustalenia tego inaczej, nie da się dokonać owego ustalenia, zatem i przypisać znęcania. Zdarza się wszak (...), że obelgi, naruszanie nietykalności cielesnej, szykany itp. są wzajemne, że słowa wulgarne nie są obelgami, bo należą do obyczaju środowiska, że zachowania naganne sprawcy są reakcją na prowokowanie go bądź środkiem do wymuszenia poprawnego zachowania się rzekomej ofiary.”

   

  Przemoc psychiczna – jak udowodnić znęcanie psychiczne? Podsumowanie

  • Znęcanie się psychiczne jest przestępstwem.
  • Według statystyk ofiarami przemocy psychicznej najczęściej padają kobiety i dzieci.
  • Jeżeli jesteś ofiarą przemocy psychicznej nie bój się prosić o pomoc!
  • Kluczowe są dowody. Zbieraj je!
  • Jeżeli zostałeś niesłusznie oskarżony o znęcanie się psychiczne – podejmij odpowiednią strategię obrony.

   

  Dziękuje za przeczytanie artykułu ,,Przemoc psychiczna – jak udowodnić znęcanie psychiczne?”. Być może zainteresują Cię także inne wpisy na moim blogu?

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz sprawę o znęcanie psychiczne?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach o znęcanie psychiczne działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że przemoc psychiczna to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  Adwokat Poznań Prawo Karne
  Adwokat do spraw karnych – Marlena Słupińska-Strysik

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Szanowna Pani,

   Moje nazwisko Skweres Kornelia Skweres, mam pytanie.. pracuje jeszcze dla firmy ktora rzekomo chciała pomoc, ale po tym wszystkim co przeszłam to odnoszę inne wrażenie.
   Od jakiegoś czasu mam problem że wzrokiem i bez okularów widzę, źle. Fakt że zdejmuje czasem okulary, ale firma upiera się że ja dobrze widzę.
   Po testach okazało się, że mam astegmatyzm, co znaczy że przy każdym lekkim otwarciu oka to mój wzrok będzie playal figle i do tego problem z krajami szyjnymi który też ma wpływ na mój wzrok. Po czym czasem czuje się jakbym była pijana. W pracy jeśli bym powiedziała, że nie bede szyć to z pewnością miałabym problem, co była sytuacja z kolorem białym i czarnym, a i tak mi dano te kolory do szycia. Nie mogłem odmówić, bo jak mi powiedziano nie ma innych kolorów tkanin. A więc co za tym idzie straciło na jakości, i nie rozumiałem dlaczego mój wzrok jeden dzień jest lepszy, A drugi dzień gorszy teraz już wiem i niestety nawet mając okulary to nie mam na to wplywu. A firma upiera się że ja widzę i niestety odnoszę wrażenie, że było to celowe. nikogo nie oskarżeń, ale nie bylam tam mile widziana z pewnych względów z pogardą.

   I pytanie jakim prawem ktoś ma prawo do tego czy ja widzę czy nie, ja nie życzę nikomu źle ale chciałabym żeby ktoś doświadczył tego samego co ja.

   Z wyrazami szacunku
   Kornelia Skweres

   1. Pani Kornelio,

    Jeśli Pani stan zdrowia nie pozwala Pani na wykonywanie pracy, to zarówno Pani jak i Pani pracodawca posiadają instrumenty prawne, aby temu zaradzić. Nie są to jednak formy znęcania się, o czym traktuje powyższy artykuł.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Witam serdecznie. Nazywam się Katarzyna Osmulska. Mam takie pytanie od dłuższego już czasu były mąż poniża mnie, wyzywa ,ubliżania,ignoruje,krzyczy wypomina mi wszystkie moje potknięcia. Nie odpowiada gdy pytam o coś a na dodatek patrzy na to córka, która się boi ojca. Czy to jest znęcanie psychiczne? Proszę o pomoc.

   1. A ciekawi mnie ile tazy pani męza wyzywa i czy szczuja panua kolezanki do roznych przykrosci.
    Diabeł jest wszedzie ale kobiety szybko podluzuja sie don i nid mówoa prawdy . Czlowiek zrodzony z milości robi sie sam zly czy zlo jemu pidpowiafa jsk być zlym. A prosze pimyslec czy nie przyzywala pani zla i czy jakis czas temu byl taki moment ze poprpsila psni o pomoc zlego.

  • Witam, mam pytanie moja sąsiadka od dłuższego czasu znęca die psychicznie nad moim synem,wyzywa ,poniża go przy innych,jak syn coś do niej piwie odwraca kota ogonem i twierdzi że do niej pyskuje. Czy mogę zgłosić to na policję jako znecanie się psychiczne?

  • Witam, jestem nauczycielką z 20letnim stażem pracy w szkole średniej. Od wielu lat pracodawca niszczy mnie psychicznie, wyzywając, przeklinając, strasząc mnie zwolnieniem z pracy, próbami molestowania, naganami, tym że niby nie wykonuję rzetelnie swojej pracy, dyskredytując mnie w oczach innych pracowników, jak i uczniów, niszcząc moje dobre imię i opinię w środowisku szkolnym i poza szkolnym. Ostatnio po upadku na korytarzu szkolnym, gdy wyszłam w trakcie lekcji do toalety, by uczniowie nie widzieli moich łez bólu, dyrektor zamiast zadzwonić po pogotowie, stał nade mną, krzycząc „Kurwa ty nie masz prawa wyjść z klasy…” obrzucał mnie inwektywami…..już w obecności uczniów, zastępcy dyrektora, szkolnej pielęgniarki i nauczycielki, która próbowała mi pomóc i uspokajała bo zaczęłam płakać nie tylko z bólu ale również ze strachu. Nie poczuwa się nadal nawet do przeprosin. Związki zawodowe tj.Związek Nauczycielstwa Polskiego również nie udzielił mi żadnej pomocy. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Bo nie ukrywam, że od wielu lat leczę nerwicę u lekarzy psychiatrów związaną właśnie z zachowaniem pracodawcy. Mam ich potwierdzenia w tym względzie. Oraz to, że nie wpływa ona na wykonywaną przeze mnie pracę w szkole. Byłabym bardzo wdzięczna za udzielenie mi porady. Pozdrawiam serdecznie

  • Dzień dobry , mój brat zgłasza od jakiegoś czasu , że żona znęca się nad nim psychicznie i fizycznie . Szantażuje go i uniemożliwia mu przyjazdy do domu rodzinnego w którym nie był już rok czasu . Brat nie może wykonywać połączeń bez jej obecności , jest zastraszany a na wiadomości odpisuje jego żona . Straszy zniszczeniem mienia oraz zabraniem wspólnego dziecka . Pobiła się sama i trzykrotnie zrobiła obdukcje ! Jest osoba która pracuje z dziećmi jako psycholog ! Proszę o informacje jak można pomoc bratu jako rodzina . Czy my możemy złożyć zawiadomienie o przestępstwie ?

  • Szantaż psychiczny , wymuszanie miłości , pułapka finansowa pisze:

   Wpadłem w pułapkę” inteligentnej toksyczki „, którą poznałem na fecebooku , tzn , to ona mnie poznała bez mojej wiedzy , wydzwaniając do moich znajomych z facebooka .Wpłacała drobne kwoty na moje konto ,nie informując mnie o tym a potem zaczęła mi dawać prezenty w formie np 500PLN w strzykawce zwinięte z podpisem „zastrzyk finansowy” a ponieważ jestem artystą muzykiem , traktowałem to jako filantropie a nie jako sprytny plan toksyczki . Pewnego razu napisała mi albo mnie kochasz albo ja doniosę na ciebie do skarbówki , do pracy i powiem wszystkim twoim znajomym co o nich mówisz , nie zrobię tego , jeśli mnie pokochasz – a że bierzesz wodę z hurtowni na nip firmy gdzie pracujesz , też się dowiedzą , inaczej zniszczę twoje życie. Nigdy się z takim czymś nie spotkałem , tym bardziej ,że osoba ta jeszcze posądziła mnie w kontekstach o jakieś formy przemocy , szarpania , co nie miało miejsca , ale ona na siłę mi wmawiała i napisała , że wszystko nagrywa i w telefonie jest dowód jaki to jestem agresywny ,że wyszło podczas rozmowy , oczywiście co też nie jest prawdą . Kiedy odpisałem ,że w głowie mi się nie mieści ,że potencjalnie bliska osoba , chce zrobić krzywdę drugiej osobie po przez jakiś donos , co miało miejsce tylko w czasie II wojny światowej , jak dzieci donosiły na rodziców Niemcom i oczywiście napisałem ,że nie chcę mieć z tą osobą nic wspólnego i wtedy zaczął się horror , tysiące smsów z groźbami , co 3 minuty i szantażami. Co robić ? tym bardziej ,że sytuacja jest nietypowa , bo to kobieta jest stalkerem i szantażystką a nie facet .pzdr

  • Dobry wieczór Pani,
   jestem znajomym kobiety, której mąż znęca się nad nią psychicznie od wielu lat, a jesteśmy w relacji przyjacielskiej, dlatego chcę pomóc jej.
   Z rozmów, korespondencji na WhatsAppie, przesłanych mi filmików jednoznacznie wynika 100% definicja przemocy psychicznej, którą Pani mecenas dokładnie opisała. Ta pani jest od niego uzależniona, dodatkowo w lipcu przeszła bardzo ciężką operację /sprawy kobiece/ i bez przerwy jest wyzywana, oskarżana, repertuar zagrywek bardzo bogaty, dla mnie to niebezpieczny psychopata, podejrzewam, że to może mieć tło seksualne, gdyż najwięcej tekstów dotyczy rzekomych zachowań żony, ponadto jest częściowo niepełnosprawny /brak oka/, a i genetyczne uwarunkowania też mogą mieć wpływ /w jego rodzinie były osoby działające w ten sam sposób.
   Ponieważ ta pani pracuje, ale też prowadzi działaność gospodarczą sezonową, polega ona na sprzedaży donic z bukietami nagrobnymi,
   i zmuszona jest do jeżdzenia jego samochodem na różne targi, podczas jazdy czy na stoisku narażona bez ustanku na wyzwiska, poniewieranie, musi nocować w tym samochodzie. I to ma trwać do końca października. Ponadto ta pani ma jeszcze arytmię.
   Jako świadek tej przemocy i uważając się za przyjaciela chcę pomóc, czy widzi Pani tu rozwiązanie, Ta pani mówi, że musi przemyśleć i sama to rozwiązać, ale moim zdaniem to nasila się i nie wiem czy w końcu nie skrzywdzi fizycznie żony. Przed ludźmi oraz rodziną udaje dobrego, porządnego człowieka, potrafi się maskować. Ja też pierwszy raz go widząc nie pomyślałbym o tym, że to tak niebezpieczny człowiek.

  • Witam. Po kilku latach rozpraw ojciec został dzisiaj uniewinniony.Przez te kilka lat nie mieszkał z nami i miał zakaz zbliżania do mamy. Sędzia powiedziała że to nie było znęcanie tylko kłótnie i jak mama może się go bać skoro również się z nim kłóciła i również go poniżała. Moim zdaniem sąd się myli bo pomimo, że moja mama po tych wszystkich latach znęcania nie zamknęła się w sobie tylko z nim walczyła i również wybuchała( co on wykorzystywał bo wiedział że tak będzie i wtedy ją nagrywał) to uważam to za znęcanie. Jestem osobą niepełnosprawną więc praktycznie cały czas byłam w domu podczas tych sytuacji.Rownież zeznawałam. Ojciec bronił się też tym że jeździ ze mną po lekarzach więc powinien być blisko itd. Teraz ma wrócić do mieszkania i nie wyobrażam sobie jakby to miało wyglądać. Oni nie powinni razem mieszkać. Wszystko zacznie się od początku. Nawet prokurator powiedział że należy się kara w zawieszeniu chyba z tego względu, że był w to” zamieszany nóż „, ale sędzia powiedziała że jest to już przedawnione. Czy apelacja tutaj coś pomoże? Czy można coś jeszcze zrobić, czy to już przegrana sprawa.
   Pozdrawiam.

  • Jak się mają wszystkie wymienione w artykule aspekty do kwestii tego że psychicznie od 10lat znęca się nade mną teściowa u której muszę mieszkać ponieważ w moim rejonie nie ma ośrodków dla pokrzywdzonych a opieka społeczna uważa przemoc psychiczna za konflikt. Nie zgłaszam sprawy nigdzie bo nie mam gdzie uciec a opiece już nie ufam

  • Dzień dobry. Mam pytanie. Podejrzewam, że rodzina od pewnego czasu stosuje wobec mnie przemoc psychiczną (mieszkam z rodzicami, dziadkami i bratem, mam 14 lat). Nie wiem co z tym zrobić i gdzie zgłosić się po pomoc. Z tego co wiem od ludzi, który wiedzą jaka sytuacja panuje w moim domu to jest źle. Nie wiem co z tym zrobić i bardzo prosiła bym o pomoc. Z wyrazami szacunku.

   1. Z tego co Ci mogę doradzić to możesz zrobić tak:
    – otwórz notatnik w telefonie i spróbuj opisać to co czujesz to co się dzieje. Zrób to w momencie gdy jest źle wtedy najlepiej to czujesz. Rob dużo notatek tak jakbyś komuś o tym opowiadała. Później możesz mieć trudności z opisaniem emocji – blokada myśli, kłopoty z pamięcią i koncentracją, gniew, niepokój, itp.
    – poszukaj jakiejś zaufanej dorosłej osoby z Twojego otoczenia i opowiedz jej o tym (zaufanej rodzinie koleżanki, babci, dziadkowi, cioci, wujkowi, starszemu kuzynowi),
    – możesz też skorzystać z bezpłatnej infolinii Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, ewentualnie psycholog szkolny,
    – MOPS i Policja (ale to już ostateczność).
    Pamiętaj Twoje odczucia w organizmie są prawdziwie nie daj sobie sama wmówić, że to Ci się tylko wydaje.
    Pozdrawiam i życzę dużo wytrwałości.

  • Dzień dobry, od ponad roku znęca się nade mną psychicznie mój narzeczony, mieszkamy razem pond rok i od jakichś 6 miesięcy autentycznie stosuje nade mną przemoc psychiczną, np. w hotelu gdzie byliśmy razem po tym jak zwróciłam mu uwagę ze cały czas siedzi w w telefonie i żeby odłożył telefon, wkurzył się wstał i zostawił mnie i psa samych na dodatek jak weszłam z psem do pokoju, próbował mi wmówić że to ja siedzę na telefonie wyrywając mi telefon z rąk i nim rzucił o stół po czym ten telefon się rozbił, powiedział ze to moja wina bo jak bym mu udostępniła wszystkie hasła to by nie było problemu, ingeruje we wszystko w moje konta bankowe sprawdzając ile mam oszczędności, jak wróciłam do domu i nie zrobiłam zakupów aby zrobić kolacji, to powiedział ze kobiety w jego domu robiły zakupy i dbały o dom, jego matka nie pracowała ja pracuje i codziennie dojeżdżam do Warszawy i z powrotem, na dodatek jak mu zaproponowałam wspólny budżet to powiedział ze to ja mieszkam u niego i do niczego się nie dokładam wiec to ja mam zrobić zakupy a potem jeszcze jedzenie dla niego, poza tym jak dwa lata pomieszkiwał u mnie w Warszawie to wszystkie płatności robiłam ja, owszem ja mieszkając u niego cały czas robię zakupy dla psa i do domu ale on jakoś tego nie widzi.
   Dysproporcja miedzy nami w zarobkach jest bardzo duża on zarabia 10 razy więcej. Jestem stłamszona i zaszczuwana za każdym razem on próbuje wmówić ze to moja wina, co jest nie prawdą .
   To jest tylko pestka jest tego dużo więcej

  • Witam mam pytanie mój partner robi wszystko żeby to wyszło że to ja się znecam nad nim psychicznie i wprowadzam nie zdrowa atmosferę w domu, mam z nim syna.Nie wiem gdzie mam szukać pomocy że to jest odwrotnie.To on stosuje na mnie przemoc psychiczna jak temu zaprzestać……

   1. Dobry wieczór opiszę moja sytuację byliśmy z partnerem 4 lata różnie bywało on nadużywał alkoholu… Często wyjeżdżał zagranicę tam rownierz pil i obiecywał przemianę wierzyłam … Rok temu jego pracodawca usunol go z pracy właśnie za.alkohol wrócił do Polski wynajęliśmy mieszkanie i zaczol się horror … Praktycznie co mieisac awantury mam nagrania jak się znęca nad nami psychicznie nie daje spać …chce od niego odszkodowania za nękanie psychiczne … Dzieci nie są jego tylko poprzedniego partnera . Czy ja coś wogoel mogę zrobić ? Dodam że nie mieliśmy ślubu ale moje zdrowie psychiczne podupadło miałam przez niego różne myśli … Proszę o radę

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu