podzial-majatku-po-rozwodzie-dom

Podział majątku po rozwodzie – dom

 

Zapraszam do przeczytania artykułu „Podział majątku po rozwodzie – dom.” Zostały w nim kompleksowo opisane wszelkie kwestie zw. z podziałem domu po rozwodzie. Pamiętaj, że jeśli masz pytania lub wątpliwości, możesz umówić się ze mną na konsultację. Doradzam rozchodzącym się małżonkom z całej Polski.

W sprawach o podział majątku wspólnego zapraszam do konsultacji. Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do kontaktu:

   

  Podział majątku po rozwodzie – dom – główne wnioski:

   

  • Dom można podzielić na 3 sposoby: fizyczny podział, przejęcie domu przez jednego małżonka ze spłatą drugiego, sprzedaż domu.
  • Każdy z wyżej opisanych sposobów podziału ma szereg wad i zalet.
  • W niektórych przypadkach sąd może nakazać sprzedaż domu.
  • Czasami na to komu przypadnie dom, wpływ ma prawo do opieki nad dziećmi.
  • Jeżeli przypadł Ci dom po rozwodzie i musisz spłacić małżonka, to możesz liczyć na rozłożenie spłaty na raty.
  • Jeżeli dom jest na działce jednego z małżonków, to jego własność przypadnie właścicielowi działki. Może jednak wystąpić obowiązek spłat.
  • Jeśli na wybudowanie domu wzięliście kredyt, to będzie on Was obciążał nawet po podziale majątku. Czasami jednak udaje się uwolnić od kredytu hipotecznego.

   

  Zapraszam do przeczytania dalszej części artykuł: „Podział majątku po rozwodzie – dom”. Zobacz jak mogę Ci pomóc w Twojej sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

   

  podzial-majatku-po-rozwodzie-dom
  podzial-majatku-po-rozwodzie-dom

   

  Jak podzielić dom po rozwodzie?

   

  Sposobów podziału domu po rozwodzie jest kilka. Jednak w praktyce mamy do czynienia z 3 metodami:

  • fizyczny podział domu,
  • przejęcie domu przez jednego z małżonków i spłata drugiego,
  • sprzedaż domu i podział uzyskanej za niego ceny.

   

  Opiszę je poniżej.

   

  Po pierwsze razem z byłym małżonkiem możecie podzielić dom na dwie samoistne części (o ile konstrukcja budynku na to pozwala). W ten sposób każdy z Was będzie miał oddzielne wejście, własną kuchnię, łazienkę i pokoje. Problem tylko w tym, że będziecie sąsiadami i pozostaje pytanie, na ile jesteście w stanie ten fakt zaakceptować. Plusem tego jest fakt, że często ta forma podziału nie będzie się wiązała z wysokimi dopłatami dla drugiego z małżonków.

   

  Jeżeli wspólne sąsiedztwo jest dla Was przeszkodą nie do pokonania, możecie rozwiązać problem podziału domu w inny sposób. Jeden z Was może przejąć dom na wyłączną własność i spłacić drugą stronę w odpowiedniej części. W praktyce jest to bardzo często występujący sposób podziału majątku. Jest on też bardzo konfliktogenny. Zwykle nie obywa się bez zaangażowania biegłego rzeczoznawcy, który jest potrzebny do wyceny nieruchomości. Dzięki temu małżonkowie są w stanie ustalić wartość spłaty.

   

  Ostatecznie dom możecie również sprzedać i podzielić się uzyskaną ceną ze sprzedaży…

   

  jak-podzielic-dom-po-rozwodzie
  jak-podzielic-dom-po-rozwodzie

   

  Podział majątku po rozwodzie – sprzedaż domu

   

  W sytuacji, gdy z różnych względów żadne z Was nie chce już dłużej mieszkać w domu, który wspólnymi siłami wybudowaliście, albo żadne z Was nie stać na spłatę drugiej strony – optymalną opcją jest sprzedaż domu. Pieniądze, które uzyskacie ze sprzedaży domu podzielicie między sobą stosownie do waszych udziałów w majątku wspólnym. Umożliwi Wam to szybki i sprawny (pod warunkiem, że szybko znajdzie się kupiec na Wasz dom) podział majątku.

   

  Sprzedaż domu także nie jest wolna od wad. Ta forma podziału zwykle faworyzuje tego z małżonków, który posiada lepszą sytuację finansową. Jest on w stanie dłużej czekać na uzyskanie satysfakcjonującej go ceny.

   

  Ponadto, w przypadku silnego konfliktu między małżonkami, sprzedaż domu może okazać się niemal niemożliwa do finalizacji. Małżonkowie nierzadko mają ogromne problemy, aby uzyskać kompromis co do warunków sprzedaży. Nie pomoże tu nawet najlepszy biegły rzeczoznawca.

   

  Czy sąd może nakazać sprzedaż domu po rozwodzie?

   

  W przypadku podziału majątku wspólnego na drodze postępowania sądowego, może okazać się, iż do sprzedaży Waszego domu zobliguje Was sąd. Taki stan rzeczy może zaistnieć w sytuacji, gdy ani Ty, ani Twój były współmałżonek nie będziecie chcieli przejąć domu na własność, albo żadne z Was nie będzie miało wystarczających możliwości finansowanych, aby spłacić byłego małżonka, który zostałby pozbawiony swojego udziału w domu.

   

  W takiej sytuacji dom zostanie sprzedany na licytacji komorniczej. Sporządzony zostanie operat szacunkowy, w którym rzeczoznawca majątkowy wyceni Waszą nieruchomość.

   

  Pierwszą licytację komornik rozpocznie od ceny wywoławczej wynoszącej 3/4 sumy oszacowania. W przypadku braku chętnych zostanie przeprowadzona druga licytacja, jednakże cena wywoławcza zostanie pomniejszona do 2/3 sumy oszacowania. Jak sam widzisz, istnieje ryzyko, że otrzymasz dużo mniejszą kwotę niż w przypadku sprzedaży na własną rękę. Do tego kwotę uzyskaną ze sprzedaży domu trzeba będzie pomniejszyć o koszty sądowe i komornicze.

   

  Dlatego też, jeżeli razem z byłym małżonkiem jesteście przekonani, iż żadne z Was nie chce mieszkać we wspólnym domu albo nie stać Was na spłatę drugiej strony to sprzedajcie dom we własnym zakresie.

   

  nakaz-sprzedazy-domu
  nakaz-sprzedazy-domu

   

  Podział domu po rozwodzie a dzieci

   

  Czy posiadanie przez byłych małżonków wspólnych małoletnich dzieci ma wpływ na sposób podziału majątku wspólnego? Jak to zwykle mówią prawnicy – to zależy. Od czego? Otóż może zależeć od tego, czy wspólne małoletnie dzieci nadal mieszkają w domu, który jest przedmiotem podziału.

   

  Załóżmy sytuację, iż w wyroku rozwodowym sąd orzekł, iż miejscem zamieszkania dzieci jest każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Matka wraz z dziećmi nadal mieszka w domu, który wchodzi w skład majątku wspólnego. Zarówno ona, jak i jej były mąż chce dom na własność z zamiarem spłaty byłego małżonka, zaś możliwości zarobkowe każdego z nich umożliwiają spłatę drugiej strony.

   

  Sąd może rozwiązać ten problem biorąc pod uwagę, czy dom stanowi centrum życiowe dla dzieci, czy przed rozwodem rodzina mieszkała wspólnie w tym domu, czy dzieci mają w nim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, iż z uwagi na dobro dzieci najlepiej będzie, aby mieszkały w rodzinnym domu, może przyznać dom na własność matki, z którą dzieci wspólnie mieszkają po rozwodzie.

   

  Przepisanie domu na dzieci po rozwodzie

   

  Jeżeli wspólnie z byłym małżonkiem rozważaliście opcję przepisania domu na Wasze dzieci, to musicie wiedzieć, iż jest to niemożliwe do wykonania na drodze postępowania sądowego. W żadnym przypadku sąd dokonując podziału majątku wspólnego nie orzeknie o obowiązku przepisania majątku na dzieci, nawet jeżeli jednomyślnie o to wnosiliście.

   

  Oczywiście jeżeli Waszą wolą jest przepisanie domu na dzieci to możecie tego dokonać notarialnie.

   

  Warto jednak tę opcję rozważyć dopiero wtedy, gdy dzieci są już dorosłe. W przypadku przepisania domu na małoletnie dzieci, zarząd nad ich majątkiem i tak sprawują rodzice. Zatem jeżeli po jakimś czasie, z jakichkolwiek względów konieczna będzie sprzedaż domu, to do jej dokonania potrzebna już będzie zgoda sądu opiekuńczego (sprzedaż domu stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka i nie można jej dokonać bez zgody sądu).

   

  splata-domu-po-rozwodzie-w-ratach
  splata-domu-po-rozwodzie-w-ratach

   

  Spłata domu po rozwodzie w ratach

   

  Sąd nie przepisze domu na Wasze dzieci, ale jak najbardziej może przepisać dom wyłącznie na Ciebie z obowiązkiem spłaty Twojego byłego małżonka. Jak się zapewne domyślasz nie będzie to mała kwota, przykładowo jeżeli dom jest wartości 500.000 zł będziesz musiał spłacić byłego małżonka w kwocie 250.000 zł (przy założeniu, że Wasze udziały w majątku wspólnym są równe, i nie rozliczano żadnych nakładów z majątku osobistego na wspólny, czy też na odwrót).

   

  Niewiele osób dysponuje jednak taką kwotą „na zawołanie”. Wobec tego istnieje możliwość rozłożenia przez sąd spłaty po podziale domu na raty. W tym celu musisz jednak wystąpić z odpowiednim wnioskiem i przekonać sąd, iż nie jesteś w stanie spełnić swojego obowiązku w sposób jednorazowy. Jeżeli sąd przychyli się do Twojej prośby to w postanowieniu kończącym postępowanie o podział majątku oznaczy termin oraz sposób uiszczania rat. Maksymalny okres rozłożenia na raty wynosi 10 lat. W praktyce sądy rozkładają raty na znacznie krótsze okresy.

   

  Podział majątku po rozwodzie – dom na działce męża

   

  Przed dokonaniem podziału domu, trzeba się jednak zastanowić, czy na pewno wchodzi on do majątku wspólnego. Nie zawsze musi to być takie oczywiste. Jeżeli dom został wybudowany na działce będącej własnością tylko jednego z małżonków, to dom stanowi jego majątek osobisty, a nie wspólny.

   

  Przykład:

  Twój małżonek otrzymał w darowiźnie od rodziców niezabudowaną działkę. Na tej działce po ślubie wybudowaliście dom. Pomimo tego, iż dom został wybudowany za Wasze wspólne pieniądze, to i tak właścicielem domu jest tylko Twój małżonek. W polskim prawie obowiązuje zasada, iż to co zostało wybudowane na gruncie należy do właściciela tego gruntu.

   

  Nie oznacza to jednak, iż w ramach podziału majątku wspólnego nic się Tobie nie należy. W budowę domu inwestowaliście wspólnie, zatem przysługuje Tobie zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty Twojego byłego małżonka.

   

  Pamiętasz pewnie, że na początku niniejszego artykułu wyliczyłam 3 podstawowe sposoby podziału domu po rozwodzie. Otóż jeśli dom, leży na działce męża (lub żony), to w grę wchodzi już tylko jedna forma podziału. Mianowicie, dom stanie się własnością właściciela gruntu z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka.

   

  podzial-domu-z-kredytem-po-rozwodzie
  podzial-domu-z-kredytem-po-rozwodzie

   

  Podział domu z kredytem po rozwodzie

   

  Podział domu po rozwodzie nie jest jednak tożsamy z podziałem kredytu, który został zaciągnięty na jego zakup lub budowę. Za zaciągnięte zobowiązanie kredytowe małżonkowie są odpowiedzialni  solidarnie. Co to oznacza? Otóż, bank może domagać się spłaty kredytu od każdego małżonka, niezależnie od tego czy są oni nadal małżeństwem, czy też nie, i czy po rozwodzie dokonali podziału majątku wspólnego.

   

  Może zatem dojść do sytuacji, iż dom zostanie przyznany na wyłączną własność byłemu małżonkowi, a na Tobie nadal będzie ciążyć obowiązek spłaty kredytu. W takiej sytuacji możesz jednak zwrócić się do banku z prośbą o wykreślenie Ciebie z kredytu hipotecznego. Bank jako wierzyciel może zwolnić jednego ze współkredytobiorców z długu.

   

  Musisz jednak być świadomy tego, że bank przychyli się do Twojej prośby tylko, jeżeli Twój były małżonek ma samodzielną zdolność kredytową. Możesz też zaproponować, że na Twoje miejsce wejdzie inna osoba, jednakże znalezienie osoby chętnej na przejęcie kredytu może okazać się zadaniem trudnym do wykonania.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykuł: „Podział majątku po rozwodzie – dom”. Zapraszam także do innych wpisów na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Autor

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu