podzial-majatku-po-rozwodzie-dom

Podział majątku wspólnego – dom po rozwodzie

Jeśli chciałbyś podzielić dom po rozwodzie to robi się to np. przez przejęcie domu na wyłączną własność i spłatę drugiego współmałżonka. Napisałam na przykład, ponieważ wszystko zależy od metody, którą wybierzesz. Podzielić dom po rozwodzie możesz na kilka sposobów. W tym artykule kompleksowo pokazuje 3 z nich. Są one najbardziej praktyczne.

W sprawach o podział majątku wspólnego zapraszam do konsultacji. Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do kontaktu:

  Jak podzielić dom po rozwodzie?

  Tak w telegraficznym skrócie...  Masz możliwość:

  1. fizycznego podziału domu;
  2. przejęcia domu i spłaty drugiej strony,
  3. sprzedaży domu i podziału uzyskanej kwoty.

  Każdą z tych możliwości opiszę poniżej.

  Zapraszam do przeczytania dalszej części artykuł: „Podział majątku po rozwodzie – dom”. Zobacz jak mogę Ci pomóc w Twojej sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

   

  podzial-majatku-po-rozwodzie-dom
  podzial-majatku-po-rozwodzie-dom

   

  Fizyczny podział domu

  Po pierwsze możesz podzielić dom na dwie samoistne części. W ten sposób będziesz miał oddzielne wejście, własną kuchnię, łazienkę i pokoje.

  Uwaga! Konstrukcja i plan budynku musi na to pozwalać. 

  Plusy rozwiązania?

  • Forma podziału nie będzie się wiązała z wysokimi dopłatami dla drugiego małżonka.

   

  Minusy rozwiązania?

  • Będziesz sąsiadem współmałżonka. Pozostaje pytanie, na ile jesteś w stanie ten fakt zaakceptować.

   
  Przeczytaj także: Podział majątku po rozwodzie – spłata drugiego małżonka

  jak-podzielic-dom-po-rozwodzie
  jak-podzielic-dom-po-rozwodzie

   

  Przejęcie domu przez jednego z małżonków i spłata drugiego

  Po drugie możesz przejąć dom na wyłączną własność i spłacić współmałżonka w odpowiedniej części. Wysokość spłaty zostanie ustalona odpowiednio do wartości Twojej nieruchomości.

  Uwaga:

  Wartość składników ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy.

  postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt: IV CSK 429/09.

  Przykład:

  Sąd przyznał dom na wyłączną własność Pani Oliwii z obowiązkiem spłaty byłego współmałżonka pana Adama. Ich dom był wart 500 tys. zł. Pani Oliwia będzie musiała spłacić byłego współmałżonka w kwocie 250 tys. zł. Zakładamy, że ich udziały w majątku wspólnym są równe i nie rozliczano żadnych nakładów z majątku osobistego na wspólny, czy też na odwrót.

  Plusy rozwiązania?

  • Jest to bardzo często występujący sposób dzielenia majątku w praktyce.
  • Małżonek przejmujący dom to najczęściej strona, przy której pozostają małoletnie dzieci.
  • Sąd może rozłożyć spłaty po podziale domu na raty.

   

  Minusy rozwiązania?

  • Jest bardzo konfliktogenny (spór o wartość domu).
  • Zwykle nie obywa się bez zaangażowania biegłego rzeczoznawcy. Jest on potrzebny do wyceny nieruchomości i ustalenia wartość spłaty.

   
  Sprawdź również – Podział majątku przed rozwodem

  Podział majątku po rozwodzie – sprzedaż nieruchomości

  Po trzecie, jeżeli nie chcesz już dłużej mieszkać w domu albo nie stać Cię na spłatę współmałżonka – optymalną opcją jest sprzedaż domu po rozwodzie.

  Plusy rozwiązania?

  • Uzyskane pieniądze ze sprzedaży podzielisz stosownie do udziałów w wspólnym majątku.
  • Jest szybki i sprawny (pod warunkiem, że szybko znajdziesz kupca).

   

  Minusy rozwiązania?

  • Faworyzacja współmałżonka, który posiada lepszą sytuację finansową. Jest on w stanie dłużej czekać na uzyskanie satysfakcjonującej go ceny.
  • Sprzedaż może okazać się niemal niemożliwa do finalizacji, kiedy jesteś mocno skonfliktowany z byłym małżonkiem. Nie pomoże tu nawet najlepszy biegły rzeczoznawca.

   

  Czy sąd może nakazać sprzedaż nieruchomości po rozwodzie?

  Tak. Sąd może zobligować Cię do sprzedaży nieruchomości, gdy ani Ty, ani Twój były współmałżonek:

  • nie będziecie chcieli przejąć domu na własność,
  • żadne z Was nie będzie miało wystarczająco pieniędzy, aby spłacić stronę pozbawioną swojego udziału w domu.

   

  W takiej sytuacji dom zostanie sprzedany na licytacji komorniczej. Pierwszą licytację komornik rozpocznie od ceny wywoławczej wynoszącej 3/4 sumy oszacowania. W przypadku braku chętnych, komornik przeprowadzi drugą licytację, a cena wywoławcza zostanie pomniejszona do 2/3 sumy oszacowania. 

  Uwaga! Istnieje ryzyko, że otrzymasz dużo mniejszą kwotę niż w przypadku sprzedaży na własną rękę. Co więcej, uzyskaną kwotę trzeba będzie pomniejszyć o koszty sądowe i komornicze.

  Jakie jest na to rozwiązanie? Sprzedajcie dom we własnym zakresie!

  Przeczytaj także – Podział majątku po rozwodzie a dzieci

  nakaz-sprzedazy-domu
  nakaz-sprzedazy-domu

   

  Podział domu po rozwodzie a dzieci

  Zastanawiasz się, czy posiadanie dzieci wpływa na sposób podziału majątku? To zależy. Od czego? Od tego, czy wspólne małoletnie dzieci nadal mieszkają w domu, który jest przedmiotem podziału. Pokażę Ci to na przykładzie.

  Przykład:

  W wyroku rozwodowym sąd orzekł, że miejscem zamieszkania dzieci jest każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Matka wraz z dziećmi nadal mieszka w nieruchomości, wchodzącej w skład majątku wspólnego.  Co w wypadku, gdy zarówno matka jak i ojciec dzieci:

  • chcą dom na własność z zamiarem spłaty byłego współmałżonka;
  • mają możliwości zarobkowe umożliwiające spłatę drugiej strony?

   

  Organ będzie brał pod uwagę to:

  1. czy dom stanowi centrum życiowe dla dzieci,
  2. czy przed rozwodem rodzina mieszkała wspólnie w tym domu,
  3. a także czy dzieci mają w nim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

  Jeżeli organ orzekający (kierujący się dobrem dziecka) dojdzie do przekonania, że będzie im najlepiej w rodzinnym domu, może przyznać dom na własność matki, z którą dzieci wspólnie mieszkają po rozwodzie.

   

  Przepisanie domu na dzieci po rozwodzie 

  Pamiętaj, że sąd w żadnym przypadku nie orzeknie o obowiązku przepisania majątku na dzieci!  Jeżeli Twoją wolą jest przepisanie domu na dzieci to możesz to zrobić notarialnie.

  Chcę przez to powiedzieć, że opcję tę warto rozważyć, ale dopiero wtedy, gdy dzieci są już dorosłe. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice. Niemniej, zgodnie z art. 101 § 3 KRiO:

  ,,Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko”.

  Zatem... jeżeli po czasie konieczna będzie sprzedaż domu, to do jej dokonania potrzebna będzie zgoda sądu opiekuńczego!

   

  splata-domu-po-rozwodzie-w-ratach
  splata-domu-po-rozwodzie-w-ratach

   

  Spłata domu po rozwodzie w ratach

  Tak, istnieje możliwość rozłożenia spłaty domu po rozwodzie w ratach. Wynika to z art. 212 Kodeksu Cywilnego.

  Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia.

  Będzie to wymagało od Ciebie wystąpienia z odpowiednim wnioskiem i przekonania sądu, że nie jesteś w stanie jednorazowo spełnić swojego obowiązku. Jak sąd przychyli się do Twojej prośby to w postanowieniu kończącym postępowanie oznaczy termin oraz sposób uiszczania rat – max na 10 lat. W praktyce zauważyłam, że raty rozkładane są na znacznie krótsze okresy.

   

  Dom na działce męża

  Czy na pewno dom wchodzi do małżeńskiej wspólności majątkowej? Okazuje się, że nie zawsze musi to być takie oczywiste. Jeżeli dom został wybudowany na działce należącej tylko do jednego małżonka, to dom wchodzi do jego majątku osobistego!

  Przykład:

  Twój małżonek otrzymał w darowiźnie od rodziców niezabudowaną działkę. W trakcie trwania małżeństwa wybudowaliście na niej dom. Pomimo tego, iż dom został wybudowany za Wasze wspólne pieniądze, to i tak właścicielem domu jest tylko Twój małżonek. W polskim prawie obowiązuje zasada, iż to co zostało wybudowane na gruncie należy do właściciela tego gruntu.

  Czy to oznacza, że już nic Ci się nie należy? Otóż nie! Wybudowanie domu stanowi tzw. „nakład na grunt”. Współwłaścicielowi należy się więc zwrot nakładów.

  Przykład:

  Rodzice podarowali Pani Jagodzie działkę jeszcze przed ślubem. Na tej działce Pani Jagoda wspólnie z mężem wybudowała dom, ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Po rozwodzie działka wraz z domem przypadnie pani Jagodzie. Mężowi przysługuje roszczenie o zwrot nakładów. Wybudowany dom (bez działki) został wyceniony przez biegłego na 600 tys. zł. Mąż będzie mógł więc żądać 300 tys. zł tytułem zwrotu nakładów.

   

  podzial-domu-z-kredytem-po-rozwodzie
  podzial-domu-z-kredytem-po-rozwodzie

   

  Podział domu z kredytem po rozwodzie

  Być może zastanawiasz się, czy bank może żądać spłaty kredytu od każdego z małżonków? Tak, może. I zwykle żąda.

  Niezależnie od tego, czy po rozwodzie dokonali podziału majątku wspólnego, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie.

  Masz jednak możliwość zwrócić się do banku z prośbą o wykreślenie Ciebie z kredytu hipotecznego! Bank może przychylić się do Twojej prośby, jeżeli Twój były małżonek ma samodzielną zdolność kredytową. Możesz też zaproponować, że na Twoje miejsce wejdzie inna osoba np. nowy partner.

   

  Podział majątku wspólnego po rozwodzie – dom: Podsumowanie

  • Dom możesz podzielić na 3 sposoby: fizycznie, przejąć dom na własność ze spłatą współmałżonka albo sprzedać.
  • Każdy sposób ma szereg wad i zalet.
  • Sąd może nakazać sprzedaż domu.
  • Na to komu przypadnie dom, wpływ ma prawo do opieki nad dziećmi.
  • Możesz liczyć na rozłożenie spłaty na raty.
  • Jeżeli dom jest na działce Twojego współmałżonka, to dom przypadnie właścicielowi działki.
  • Kredyt będzie Cię obciążał nawet po podziale majątku. Czasami udaje się uwolnić od kredytu hipotecznego.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykuł: „Podział majątku po rozwodzie – Dom po rozwodzie”. Zapraszam także do innych wpisów na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata w sądowym podziale majątku wspólnego? Masz trudną sprawę rozwodową? 

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Bibliografia:

  • Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
  • Kodeks Cywilny
  • Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Moja bogata praktyka adwokata – specjalisty od podziału majątku wspólnego
  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu