Obsługa prawna firm

Kancelaria od wielu lat zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą prawną firm. Pomagamy przedsiębiorcom w podejmowaniu bieżących decyzji biznesowych, oceniać ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prowadzić sprawy. Na życzenie klienta jesteśmy gotowi świadczyć także usługi z zakresu compliance oraz audytu prawnego. 

W ramach obsługi prawnej firm świadczymy następujące usługi: 

 • Tworzymy i rejestrujemy spółki 
 • Wpieramy działania organów spółek (WZA, rady nadzorcze, działania zarządu) 
 • Analizujemy i negocjujemy umowy klienta 
 • Asystujemy przy podejmowaniu decyzji biznesowych (zarówno strategicznych jak i bieżących) 
 • Prowadzimy sprawy pracownicze 
 • Windykujemy wierzytelności (w tym nieopłacone faktury) 
 • Tworzymy regulaminy wewnętrzne 
 • Reprezentujemy klientów przed organami administracji i organami nadzoru 
 • Prowadzimy wszystkie sprawy sądowe. 

Szukasz obsługi prawnej firmy?

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej biznesu. Współpraca z nami pozwoli Ci się skupić na wzroście i zarabianiu pieniędzy.


Współpracujemy z biurem rachunkowym oraz doradcą podatkowym, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować Ci kompletną obsługę prawno-księgową! Obsługa prawna firm w naszym wykonaniu nabiera nowej jakości. 

Wiemy, że bycie członkiem zarządu do wielka odpowiedzialność, także przed samą spółką. Dlatego chcemy zaproponować Ci takie wsparcie prawne, abyś mógł skupić się na biznesie. Ryzykiem zajmiemy się my!” 

Mecenas Marlena Słupińska-Strysik

Bieżąca obsługa prawna firmy

 

Prowadząc biznes z pewnością wiesz, że z większością decyzji wiąże się ryzyko. Dobra firma musi być jak dobry zespół piłkarski. Musi równie dobrze grać w ataku jak i w obronie. Niestety wiemy, że wiele firm głównie skupia się na wzroście biznesu i na wykorzystywaniu szans. Zarazem zapomina o zabezpieczaniu się przed ryzykiem. A to potężny błąd, który zbiera żniwo w okresie dekoniunktury. 

Dlatego oferujemy wsparcie w ramach bieżącej obsługi prawnej Twojej firmy. Będziemy wspierać Cię w bieżącym podejmowaniu decyzji i w procesie zarządzania organizacją. Z czasem zauważysz, że możliwość bieżących konsultacji z adwokatem i radcą prawnym to wielki komfort, bez którego nie będziesz chciał się obejść. Twoją firmę stać na ten komfort, a my zaskoczymy Cię naszą jakością i korzystnymi warunkami współpracy. 

 

CHCĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ

Opiniowanie i negocjowanie umów

 

Prawnicy mawiają, że umowy pisane są na czas wojny. Przygotuj się na nią! Nasza Kancelaria weźmie na siebie ciężar opiniowania i oceny ryzyka Twoich umów. W czasie naszych prac zawsze mamy na uwadze Twoje cele biznesowe. Dlatego staramy się działać szybko i w sposób niezniechęcający kontrahenta. 

Efektem naszych prac nie zawsze jest zawarcie przez klienta umowy wolnej od ryzyka. Czasami kontrahent okazuje się bowiem silniejszy. To normalne. W takim przypadku wartością jest to, że identyfikujemy dla Ciebie ryzyka, dzięki czemu możesz wykonywać umowę mając jego świadomość. To pozwoli Ci zachować czujność i ostrożność. 

 

Proszę o kontakt

Regulamin sklepu internetowego

 

Jeśli prowadzisz działalność w sieci Internet, to powinieneś posługiwać się całą gamą dokumentów wymaganych przez prawo. Najważniejszym z nich jest regulamin sklepu internetowego (lub innych serwisów internetowych). Dobrze przygotowany regulamin ochroni Cię przed ryzykiem nieprzyjemności ze strony niezadowolonych klientów oraz niekorzystnych skutków kontroli UOKiK lub UODO. 

Dla naszych klientów działających w Internecie przygotowujemy następujące dokumenty: 

Regulaminy sklepów internetowych 

Regulaminy serwisów internetowych 

Politykę prywatności 

Politykę cookies 

Dokumentację RODO 

Tajemnica przedsiębiorstwa

 

Jeśli prowadzisz firmę, to doskonale wiesz, że jedną z Twoich największych wartości jest zachowanie w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa obejmuje: 

 • Informacje o Twoich umowach z kontrahentami 
 • Dane dotyczące dostawców 
 • Dane dotyczące sprzedaży 
 • Know-how Twojej firmy 
 • Informacje o szczegółach produkcji 
 • Informacje o strategii, w tym strategii sprzedaży i marketingu 
 • Informacje o polityce wynagrodzeń. 

W czasie naszej praktyki niejednokrotnie spotykaliśmy przedsiębiorców, którzy tracili swoje firmy lub istotny udział w rynku, gdyż na odpowiednim etapie nie zadbali o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W ramach naszej działalności pomagamy klientom chronić tajemnicę przedsiębiorstwa ich organizacji. Zadbaj o to zanim wykorzysta to Twoja konkurencja lub Twoi pracownicy. 

 

Proszę o kontakt

Umowy NDA

 

W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskują tzw. umowy NDA (non-disclosure agreement), a więc umowy o zachowanie poufności. Tego typu umowy podpisuje się przed podjęciem istotnych rozmów handlowych i rozpoczęciem innych przedsięwzięć, mogących ujawnić dane poufne.  

Posiadamy bogate doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu dla naszych klientów umów NDA. Warto z nich korzystać! 

 

Proszę o kontakt

Restrukturyzacja firmy

Doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie restrukturyzacji firmy. Tego typu pomoc jest przydatna zarówno wówczas, gdy firma wpadła w kłopoty jak i w okresie spodziewanej dekoniunktury. 

W ramach restrukturyzacji firmy: 

 • Pomagamy eliminować nieefektywności wewnątrz firmy 
 • Przeprowadzamy redukcję zatrudnienia, w tym zwolnienia grupowe 
 • Renegocjujemy umowy 
 • Renegocjujemy warunki spłaty wierzycieli 
 • Prowadzimy sprawy sądowe i administracyjne, starając się zyskać na czasie, aż do momentu, w którym firma odzyska płynność finansową 
 • Prowadzimy audyty prawne. 

Restrukturyzacja firmy przeprowadzona w odpowiednim czasie pozwala na uratowanie przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji. 

Likwidacja spółki

 

Oferujemy pomoc w procesach związanych z likwidacją spółek. Nasza pomoc może mieć charakter kompleksowy i obejmować przejęcie całego procesu likwidacji. Możemy również działać punktowo i wspierać Cię jedynie w wybranych zagadnieniach związanych z likwidacją firmy. 

W czasie likwidacji spółki warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Likwidacja firmy jest bowiem procesem, z którym związane jest ryzyko odpowiedzialności względem wierzycieli oraz przed samą spółką. Likwidator stosunkowo łatwo może popełnić błąd i narazić się tym samym na niepotrzebne ryzyko. 

Kodeksy dobrych praktyk

 

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają tzw. Kodeksy dobrych praktyk. Są to dokumenty (akty) wewnętrznie obowiązujące w danym przedsiębiorstwie, w ramach których publikuje się najważniejsze zasady funkcjonowania firmy. To świetny sposób do budowanie świadomości prawnej i kultury organizacji wśród pracowników. 

W ramach Kancelarii opracowujemy i wdrażamy kodeksy dobrych praktyk dla naszych klientów. 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

 

W  ramach praktyki Kancelarii pomagamy przedsiębiorcom, w stosunku do których został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub którym grozi orzeczenie takiego zakazu. W tego typu sprawach kluczowy jest niezwłoczny kontakt z Kancelarią, abyśmy mogli rozpocząć działania jeszcze na etapie prowadzenia postępowania przeciwko przedsiębiorcy. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to środek wykluczający z obrotu. Naszym zadaniem jest prowadzenie takich działań, aby uratować dla przedsiębiorcy możliwie największe źródło przychodów, a także – w miarę możliwość – przywrócić jego aktywność w obrocie gospodarczym. 

Rezygnacja członka zarządu

 

Doradzamy także członkom zarządu z zakresu bezpiecznego rezygnowania ze stanowiska. Pełnienie funkcji członka zarządu to nie tylko przywileje ale i obowiązki. W niektórych przypadkach złożenie rezygnacji przez członka zarządu może okazać się utrudnione lub obarczone wysokim ryzykiem prawnym. W ramach naszej aktywności wspieramy członków zarządu w bezpiecznym wyjściu z tej kłopotliwej dla nich roli. Badamy w szczególności zakres odpowiedzialności członka zarządu oraz ważymy ryzyko, jakie wiąże się z rezygnacją w danym momencie. Warto skorzystać z pomocy Kancelarii, aby uniknąć odpowiedzialności przed spółką i jej właścicielami. 

Umowa IT

Negocjujemy i tworzymy umowy z zakresu IT. Coraz więcej przedsiębiorstw prowadzi działalność z wykorzystaniem sieci Internet. To wymusza przygotowanie odpowiedniego środowiska prawnego, dostosowanego do działalności online. W ramach naszego serwisu: 

 • Opracowujemy umowy IT z dostawcami usług typu helpdesk 
 • Tworzymy i negocjujemy umowy IT z programistami 
 • Tworzymy umowy z agencjami SEO i UX 
 • Przygotowujemy umowy o tworzenie aplikacji i przenoszenie do nich praw autorskich 
 • Opracowujemy umowy wdrożeniowe systemów IT 
 • Negocjujemy umowy z dostawcami usług z zakresu IT i FinTech 

 

Proszę o kontakt

Szkolenia prawne 

Prowadzimy szkolenia z zakresu wybranych aspektów prawa dla Ciebie i Twoich pracowników. Dla członków zarządu najlepszą formy szkolenia jest bieżąca współpraca z prawnikiem i korzystanie z jego wskazówek w czasie bieżącego zarządzania organizacją. 

Dla pracowników firmy organizujemy dedykowane szkolenia prawne z wybranych aspektów. Do najpopularniejszych z nich należą szkolenia z zakresu: 

 • RODO 
 • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
 • Prawa pracy 
 • Zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 
 • Z wybranych zagadnień administracyjnych (np. prawa zamówień publicznych) 
 • Z zasad zawierania umów 
 • Z procedur wewnętrznych obowiązujących w Twoim przedsiębiorstwie. 

Sprzedaż przedsiębiorstwa 

 

W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieodzowna jest kompetentna pomoc prawna. Niezależnie czy jesteś stroną zbywającą przedsiębiorstwo czy je nabywającą, będziesz potrzebował naszego wsparcia. 

W ramach serwisu Kancelarii przeprowadzimy dla Ciebie: 

 • Due dilligence przedsiębiorstwa 
 • Pomożemy Ci przejść przez fazę przygotowania do zbycia przedsiębiorstwa 
 • Przygotujemy i wynegocjujemy umowę sprzedaży przedsiębiorstwa 
 • Przeprowadzimy Cię przez formalności publicznoprawne 
 • Zadbamy o odpowiednie uregulowanie kwestii zw. z zakazem konkurencji i wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

CHCĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ

Przedsiębiorstwo w spadku

Jeśli odziedziczyłeś przedsiębiorstwo w spadku, to z pewnością zdajesz sobie sprawę ze skali problemów, przed którymi właśnie zostałeś postawiony. Mogą one wynikać z bardzo wielu okoliczność. Często wynikają one: 

 • Z dużej skali działalności przedsiębiorstwa 
 • Z małej skali działalności firmy – szczególnie w przypadku śmierci przedsiębiorcy jednoosobowego lub wspólnika spółki cywilnej 
 • Z dotychczasowym niewielkim zaangażowaniem spadkobiercy w działalność firmy 
 • Z brakiem dostępu do wrażliwych informacji na temat działalności firmy lub do jej dokumentacji 
 • Z brakiem zaufania do osób zarządzających przedsiębiorstwem w imieniu zmarłego właściciela 
 • Z niekorzystnym rozkładem akcjonariatu wśród spadkobierców lub rozkładem udziałów w firmie. 

W takiej sytuacji oferujemy pomoc spadkobiercom w skutecznym przejęciu biznesu oraz w bezpiecznym prowadzeniu spraw przedsiębiorstwa. 

 

Proszę o kontakt

Sukcesja

Aby uniknąć problemów związanych z dziedziczeniem firmy po śmierci właściciela, oferujemy pomoc z zakresu sukcesji firmy. Dobrze przeprowadzona sukcesja jest gwarantem ciągłości działania firmy. Jest też wyrazem troski o zabezpieczenie rodziny w razie niespodziewanej śmierci właściciela.  

Istnieje wiele mechanizmów, które można wykorzystać do odpowiedniego i skutecznego zapewnienia kontynuowania biznesu przez następców właściciela. 

Środki powinny być dobierane w sposób odpowiedni do sytuacji rodzinnej klienta oraz do rodzaju i skali prowadzonego biznesu. 

W ramach działalności Kancelarii jesteśmy w stanie zorganizować bezpieczną sukcesję firmy i majątku właściciela. 

FAQ

Ile kosztuje obsługa prawna firmy?

Obsługa prawna firmy nie musi być droga. Jej cena zależy bowiem od tego, jak bardzo nasi prawnicy zaangażowani są w prowadzenie Twoich spraw – przez Ciebie i Twoich pracowników. Jeśli prowadzisz niewielką firmę i wymagasz kilku godzin konsultacji miesięcznie, to koszt obsługi prawnej Twoje firmy będzie się wahać w przedziale między 500 a 750 zł netto. Jeśli prowadzisz większą firmą lub życzysz sobie dyżuru naszego prawnika w Twoim zakładzie pracy, to koszt obsługi prawnej firmy zaczyna się od 2.000 zł netto i może być wyższy w przypadku istotnego zaangażowania godzinowego z naszej strony. Niemniej w każdym przypadku koszty obsługi prawnej z naszej strony są zawsze uprzednio ustalane z klientem. Dlatego nigdy nie będziesz zaskoczony wysokością wystawionej przez Kancelarię faktury. 

Czy możliwy jest dyżur prawnika online?

Tak, jeszcze przed wystąpieniem w Polsce epidemii koronawirusa nasza Kancelaria świadczyła (i nadal świadczy) pomoc prawną w oparciu o współpracę online i konsultacje telefonicznie. W praktyce to bardzo popularna i bardzo efektywna forma współpracy. 

Czy możliwa jest obsługa prawna firmy spoza Poznania, np. z Warszawy?

Tak, świadczymy takie usługi. Większość spraw załatwiamy online i telefonicznie. Możemy także odbywać dyżur u klienta w wybrane dni tygodnia lub miesiąca. To popularny wybór wśród klientów korporacyjnych.