Windykacja

W ramach działalności Kancelarii oferujemy reprezentację klientów w możliwie skutecznych działaniach windykacyjnych. Jeśli masz problem z:

  • Odzyskaniem należności
  • Niezapłaconym długiem
  • Niezapłaconą w terminie fakturą VAT

 

to jesteśmy w stanie udzielić Ci realnej pomocy. Jesteśmy w stanie zaproponować pomoc na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że będziemy Cię reprezentować:

  • Na etapie polubownego dochodzenia wierzytelności (tzw. windykacja przedsądowa)
  • W ramach dochodzenia zapłaty wierzytelności przed sądem (tzw. windykacja sądowa)
  • A także prowadząc Twoje sprawy we współpracy z komornikiem (tzw. windykacja komornicza, egzekucja komornicza).

 

Współpracując z nami dajesz sobie szansę na skuteczne dochodzenie należności na każdym etapie sprawy, bez potrzeby angażowania zewnętrznych firm windykacyjnych.

Chcesz odzyskać pieniądze?

Współpracując z nami dajesz sobie szansę na dochodzenie należności na każdym etapie sprawy, bez potrzeby angażowania zewnętrznych firm windykacyjnych.


Wezwania do zapłaty

 

  • Windykację należności zawsze rozpoczynamy od skierowania do dłużnika wezwania do zapłaty. To pismo, sygnowane przez naszą Kancelarię Prawną, w którym wzywały dłużnika by dobrowolnie spłacił dług, w przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Jednocześnie tłumaczymy dłużnikowi:
  • Skąd wzięło się zadłużenie
  • Jakie są podstawy prawne naszych działań i dochodzonej należności
  • Jakie są skutki nieuregulowania długu w terminie
  • Dlaczego zapłata długu w terminie jest korzystna dla dłużnika i dlaczego pozwala mu na zaoszczędzenie środków finansowych

 

Skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty przez Kancelarię jest realnym sposobem dochodzenia wierzytelności. Zapraszamy do skorzystania z pomocy Kancelarii na tym etapie windykacji.

 

CHCĘ odzyskać pieniądze

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Wysłanie przez nasza Kancelarię przedsądowego wezwania do zapłaty daje sporą szansę na odzyskanie należności bez konieczności wdawania się długotrwały spór sądowy. Na etapie windykacji przedsądowej staramy się prowadzić sprawę możliwie delikatnie, ale i skutecznie. Rozumiemy bowiem, że sądowa windykacja wierzytelności może zakończyć współpracę gospodarczą z dłużnikiem, na której utrzymaniu nadal może zależeć naszemu klientowi. Nie zmienia to faktu, że naszym głównym celem jest skuteczne wyegzekwowanie dobrowolnej spłaty należności przez dłużnika.

„Windykację możemy prowadzić w sposób bardzo stanowczy i ostry lub bardziej delikatnymi i subtelnymi metodami. Staramy się uszanować wolę klienta, jeśli życzy sobie nie palić mostów łączących go z dotychczasowym kontrahentem”

Mecenas Marlena Słupińska-Strysik

Wezwanie przedsądowe a windykacja sądowa

 

Niestety czasami zdarza się, że windykacja nie odnosi pożądanych rezultatów. W takim przypadku przechodzimy do tzw. twardej windykacji, a więc do dochodzeniu zapłaty przed sądem. Zanim wniesiemy sprawę do sądu wspólnie z Tobą przeanalizujemy szanse na powodzenie takiej sprawy. Nie chcielibyśmy bowiem narażać Cię na koszty postępowania sądowego w sytuacji, w której w naszej ocenie nie ma widoków, aby skutecznie ściągnąć dług po uzyskaniu korzystnego wyroku sądu.

 

Proszę o kontakt

Windykacja należności

 

Jak wygląda windykacja należności prowadzona przez Kancelarię? Opiszemy to w kilku krokach.

KROK 1

Konsultacja z Tobą połączona z analizą sprawy

KROK 2

Zawarcie umowy pomiędzy 
Tobą i Kancelarią

KROK 3

Wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty przez Kancelarię

KROK 4

Złożenie pozwu do sądu przeciwko dłużnikowi i prowadzenie sprawy w sądzie aż do uzyskania rozstrzygającego wyroku

KROK 5

Reprezentowanie Twoich interesów przed komornikiem i wspieranie go w działaniach zmierzających do odzyskania długu.

Powyższy opis jest bardzo uproszczony. W praktyce windykacja należności jest bardziej złożonym procesem. Wymaga dużej aktywności po stronie Kancelarii i umiejętnego współdziałania z wierzycielem.

 

Chcę odzyskać pieniądze

Windykacja Poznań

 

Jeśli prowadzisz firmę na terenie Wielkopolski, a w szczególności w Poznaniu i okolicach, to bardzo chętnie podejmiemy się odzyskania Twojego długu. Kancelaria ma siedzibę w Poznaniu (Wilda), dlatego łatwo zorganizujemy spotkanie, na którym określimy Twoje potrzeby i kierunki działań.

Niemniej prowadzimy działania windykacyjne dla klientów z całej Polski. Jesteśmy zorganizowani w taki sposób, że windykacja wierzytelności nawet z drugiego krańca Polski nie jest dla nas problemem. Wówczas spotykamy się z Tobą online lub telefonicznie, 

Zabezpieczenie spłaty długu

 

Dochodzenie należności przed sądem może potrwać nawet kilka lat. Dobry pełnomocnik i pomysłowy  dłużnik są w stanie skutecznie przedłużać postępowanie. Dlatego w ramach Kancelarii jesteśmy w stanie zabezpieczyć spłatę Twojego długu już wraz z wniesieniem pozwu. W sprawach o podwyższonym ryzyku nieskuteczności egzekucji staramy się składać wnioski o zabezpieczenie spłaty wierzytelności. Dzięki temu zabezpieczamy majątek dłużnika na czas trwania procesu sądowego, dzięki czemu dłużnik posiada niewielkie szanse na wyzbycie się majątku i sabotowanie działań na etapie windykacji komorniczej.

Dobry prawnik od długów?

 

Jeśli szukasz dobrego prawnika od długów to weź pod uwagę kilka kryteriów:

  • Wybieraj prawników posiadających ugruntowane, wieloletnie doświadczenie w dziedzinie windykacji
  • Korzystaj z usług adwokatów lub radców prawnych, a nie z firm windykacyjnych niewiadomego pochodzenia
  • Zabezpiecz się umową z prawnikiem, aby jasno doprecyzować zasady współpracy i uniknąć ukrytych kosztów.

 

My spełniamy wszystkie wyżej opisane kryteria!

Możliwie skuteczna windykacja długów

 

Korzystając z naszej pomocy istotnie zwiększasz swoje szanse na skuteczną windykację długów. Posiadamy doświadczenie w ściąganiu należności w wielkiej liczbie bardzo zróżnicowanych spraw. Dochodziliśmy spłaty wierzytelności na różnych etapach postępowania, a także dla różnych rodzajów klientów, w tym:

  • Przedsiębiorstw
  • Klientów indywidualnych
  • Jednostek samorządu terytorialnego
  • Klientów w restrukturyzacji/upadłości.

WYSOKA STARANNOŚĆ W WINDYKACJI I ŚCIĄGANIU NALEŻNOŚCI

Kancelaria windykacyjna

Jeśli chcesz zlecić ściągnięcie należności, warto skorzystać z pomocy naszej Kancelarii Prawnej. Niesie to ze sobą szereg korzyści. Spośród nich, do najważniejszych należą:

  • Jasne zasady współpracy
  • Tylko etyczne działania
  • Troska o Twoje bezpieczeństwo
  • Brak ukrytych kosztów i zapisów pisanych „drobnym druczkiem” na Twoją niekorzyść.
  • Wysoka skuteczność.

 

W przeciwieństwie do wielu wątpliwej reputacji firm windykacyjnych, prowadzenie działań przez Kancelarię Prawną jest dla Ciebie bezpieczne, ponieważ jest prowadzona na podstawie przepisów prawa i wiążących nas zasad etyki zawodowej radcy prawnego oraz adwokata. Nie prowadzimy działań, które mogą narazić Cię na odpowiedzialność prokuratorską.

Ponadto ściąganie należności przez Kancelarię Prawną przekłada się na skuteczność windykacji. Oczywiście, możesz wysłać wezwanie do zapłaty dłużnikowi sam. Jednak takie wezwanie, jeśli nie jest firmowane przez Kancelarię Prawną, nie robi na dłużnikach żadnego wrażenia. Dlatego warto korzystać z usług profesjonalnej Kancelarii Prawnej specjalizującej się w windykacji.

FAQ

Na czym polega windykacja?

Windykacja jest procesem, który prowadzi do dobrowolnej lub przymusowej spłaty zadłużenia. Może odbywać się na etapie przedprocesowym, procesowym oraz na etapie egzekucji komorniczej. Celem windykacji jest zabezpieczenie i zrealizowanie roszczeń finansowych wierzyciela.

Jak windykować należności?

Windykować należności można z w drodze polubownej lub przymusowej. Windykacja może być prowadzona z wykorzystaniem kancelarii adwokackiej lub radcowskiej lub tzw. firmy windykacyjnej. Jeśli nie doszło jeszcze do wydania w wyroku w sprawie, to warto skorzystać z kancelarii, ponieważ tylko one mogą reprezentować wierzyciela przed sądem.

Ile kosztuje windykacja?

Koszt windykacji zależy od umowy z klientem. Prosta windykacja przedsądowa to koszt rzędu 150 – 300 zł netto. W przypadku wejścia z dłużnikiem na drogę sądową należy liczyć się z wynagrodzeniem adwokata lub radcy prawnego, które zależy od wartości przedmiotu sporu (wartości długu). To wynagrodzenie zwykle waha się między kwotą kilkuset, a kilku tysięcy złotych. Jest jednak tak skonstruowane, że jest opłacalne dla wierzyciela. Ponadto wierzyciel musi liczyć się z wpisem sądowym, który wynosi do 5% wartości przedmiotu sporu. W razie wygrania sprawy wpis ten jest jednak pokrywany przez przeciwnika.

Ile kosztuje napisanie pozwu o zapłatę?

Napisanie stosunkowo prostego pozwu o zapłatę (bez reprezentacji klienta w sądzie) to koszt rzędu 450 – 900 zł netto – na przykład pozew z nieopłaconej faktury VAT. W przypadku spraw bardziej złożonych, w szczególności wynikających ze skomplikowanych stosunków gospodarczych koszt ten może być wyższy. W naszej Kancelarii klient zawsze jest uprzedzony o kosztach i musi je zaakceptować. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, a ewentualne ryzyko niedoszacowania czasu pracy jest ponoszone przez Kancelarię.

Ile wynoszą odsetki ustawowe?

W 2020 r. odsetki ustawowe co do zasady wynosiły 11% w skali roku.

Gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony?

W Internecie dostępnych jest wiele tabel i kalkulatorów, które rzekomo pozwalają ocenić kiedy dług jest przedawniony. W praktyce nie rekomendujemy korzystania z takich narzędzi. W ostatnich latach przepisy o przedawnieniu roszczeń uległy zmianie, co powoduje trudności z obliczaniem biegu terminów przedawnienia. Poza tym terminy przedawnienia ulegają przedłużaniu lub zawieszaniu na skutek różnych okoliczności. Dlatego, aby sprawdzić czy dług jest przedawniony warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym.

Czy komornik może zająć 500 plus?

Nie, komornik sądowy nie ma prawa zająć świadczenia 500 plus. To świadczenie jest wolne od egzekucji komorniczej.

Jak sprawdzić czy ktoś ma długi?

Co do zasady nie ma możliwości, aby w 100% sprawdzić, czy dana osoba jest zadłużona. W obrocie gospodarczym jest jednak szereg narzędzi i rejestrów, które zbierają dane o zadłużaniach. Należą do nich w szczególności:

  • Giełdy długów (zwykle prywatne)
  • Baza ERIF BIG
  • BIK (Biuro Informacji Kredytowej).

Jak sprawdzić ile ktoś ma długu?

Podobnie jak w przypadku wcześniejszego pytania, nie ma możliwości aby ze 100% pewnością sprawdzić ile długów ma dana osoba. Zadłużenie może być bowiem nigdzie nierejestrowane i przez to bardzo niedoszacowane. Pewien obraz sytuacji finansowej kontrahenta mogą jednak dawać następujące rejestry:

  • Krajowy Rejestr Długów
  • Rejestr Dłużników ERIF
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
  • Infomonitor

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Co do zasady długi stwierdzone wyrokami sądowymi – a więc nadające się do egzekucji komorniczej – przedawniają się z upływem 6 lat. W praktyce do takiej sytuacji dojdzie jednak tylko wtedy, jeśli wierzyciel będzie po wydaniu wyroku zwlekał 6 lat z oddaniem sprawy do komornika. Jeśli sprawa trafiła już do komornika, a ten wszczął egzekucję, to bieg przedawnienia ulega zawieszeniu. Oznacza to, że komornik może prowadzić egzekucję w praktyce nieograniczenie długo.

Jak odzyskać pieniądze?

Aby odzyskać pieniądze należy możliwie szybko wszcząć procedurę windykacyjną. W tym celu należy wysłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty. W razie jego bezskuteczności należy wnieść sprawę do sądu – najlepiej z wykorzystaniem radcy prawnego lub adwokata. Po uzyskaniu korzystnego wyroku sądu należy niezwłocznie oddać sprawę do komornika, celem wyegzekwowania należności. Na etapie egzekucji komorniczej również warto skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego, aby monitorować i wspierać działania komornika.

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, celem przeanalizowania zawartej umowy pożyczki. Następnie należy postępować tak samo, jak w pytaniu powyżej – jak odzyskać pieniądze.

Jak odzyskać pieniądze przelane na konto oszusta?

W przypadku przelanie pieniędzy na rachunek bankowy oszusta należy niezwłocznie skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym. Wspólnie z prawnikiem powinieneś przeanalizować, czy sprawa ma stricte cywilny, czy także karny charakter. Jeśli ma znamiona prawnokarne, to należy niezwłocznie złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jednocześnie trzeba złożyć pozew do sądu o zapłatę, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. To daje szansę na w miarę sprawne zablokowanie środków pieniężnych na koncie bankowym oszustwa.