ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

Władza rodzicielska przysługuje zasadniczo obojgu rodzicom. W niektórych sytuacjach może jednak nastąpić ograniczenie praw rodzicielskich ojcu. Ma to miejsce w przypadku rozłączenia rodziców, na przykład z powodu rozwodu, bądź też, jeżeli zagrożone jest dobro małoletniego dziecka. Dlatego dzisiaj poruszam bardzo popularny temat: ograniczenie praw rodzicielskich ojcu. Zapraszam do lektury!

 

Jeśli ograniczono Ci prawa rodzicielskie i szukasz wsparcia adwokata, to możesz liczyć na moją pomoc. Udzielam konsultacji online oraz konsultacji telefonicznych. Możemy też spotkać się w mojej Kancelarii Adwokackiej. Pomagam klientom z całej Polski!

 

Zadzwoń i umów się na konsultację!

 

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu – co to znaczy?

 

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że określenie „ograniczenie praw rodzicielskich” nie jest poprawne, pomimo że funkcjonuje on w języku potocznym. Otóż prawa rodzicielskie są obok obowiązków rodzicielskich elementami składającymi się na władzę rodzicielską. Dlatego w prawie nie funkcjonuje zwrot „ograniczenie praw rodzicielskich”, a zamiast tego używa się „ograniczenie władzy rodzicielskiej”.

 

Na władzę rodzicielską ojca, składają się różnego rodzaju prawa: np. decydowanie o rodzaju leczenia, wybór szkoły i zawodu, wybór miejsca na wakacje itd. Wyobraź sobie, że wszystkie te prawa sumują się do puli 100%. W przypadku rozwodu, ograniczenie praw rodzicielskich ojcu polega na tym, że nie dysponuje on już pełną, stuprocentową pulą praw, lecz niektóre z nich zostają mu odebrane. W tych sprawach w pełni decyduje matka. Natomiast w zakresie tych praw, których ojcu nie ograniczono, nadal nie ma on wyłącznej władzy rodzicielskiej. Dzieli ją bowiem z Państwem.

 

Czasami jednak do ograniczenia praw rodzicielskich ojcu nie dochodzi przy rozwodzie, lecz gdy dobro dziecka jest zagrożone. Wówczas ograniczenie praw rodzicielskich ojcu może prowadzić nawet do utraty kontroli nad dzieckiem. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu dziecka, ochotniczym hufcu pracy lub gdy ojciec zostanie poddany pod nadzór kuratora.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – KOMPENDIUM WIEDZY.

 

Ograniczenie a odebranie praw rodzicielskich ojcu

 

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu należy odróżnić od ich odebrania. Otóż pierwsza z tych sytuacji odnosi się do zawężenia uprawnień, które przysługują rodzicowi, na przykład ojcu. Natomiast odebranie praw rodzicielskich ojcu dotyczy przypadku, w którym wykonywanie władzy rodzicielskiej wiąże się z różnego rodzaju nadużyciami (przykładowo może chodzić tutaj o stosowanie przemocy wobec dziecka, uzależnienie rodzica od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających) sprawiającymi, że dobro dziecka jest poważnie zagrożone.

 

Jeżeli władza rodzicielska ojca została ograniczona, prawa i obowiązki rodzica zostały zawężone w sposób określony przez sąd – do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka albo dowiadywania się o nich. W przypadku pozbawienia ojca jego praw rodzicielskich nie ma już żadnych praw i obowiązków względem swojego dziecka z wyjątkiem obowiązku alimentacyjnego. Co również ważne, dziecko może po nim dziedziczyć.

 

ograniczenie praw rodzicielskich ojcu
ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

 

Powody i przesłanki ograniczenia praw rodzicielskich ojcu

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym istnieją dwa powody ograniczenia władzy rodzicielskiej. Otóż pierwszym z nich jest życie rodziców w rozłączeniu – najczęściej w praktyce chodzi tutaj o rozwód, drugim natomiast zagrożenie dobra dziecka.

 

Jeżeli chodzi o rozłączenie rodziców, wiąże się ono z tym, że dziecko będzie musiało zamieszkać z jednym z nich. W takiej sytuacji ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu często okazuje się uzasadnione ze względu na potrzebę szybkiego i sprawnego podejmowania decyzji dotyczących dziecka i jego spraw.

 

Niestety jest ono bardzo krzywdzące dla ojców, którzy chcą zachować wpływ na zachowanie dziecka. Zresztą, jaki przyzwoity ojciec dobrze czuje się z tym, że ograniczono mu władzę nad własnym dzieckiem? Dlatego panowie chętnie podejmują walkę w sądzie, by zachować jak największy zakres władzy rodzicielskiej i mieć wpływ na rozwój dziecka. Taka walka toczy się także nawet wiele lat po rozwodzie. To zupełnie normalne postępowanie.

 

Zagrożenie dobra dziecka wiążę się nierzadko z negatywnym działaniem ze strony ojca. Może to być stosowanie różnych form przemocy, nadużywanie alkoholu, uzależnienie od hazardu lub zaniedbywania dzieci. W takich warunkach także sąd ogranicza ojcu prawa rodzicielskie. Oczywiście, po ustaniu tych powodów, można podjąć walkę o przywrócenie praw rodzicielskich.

 

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu a kontakty z dzieckiem

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu nie ma wpływu na jego kontakty z dzieckiem. Oznacza to, że w dalszym ciągu ma on prawo i obowiązek do utrzymywania relacji z małoletnim. Co ważne, kontakty mogą być realizowane w różny sposób. Przede wszystkim chodzi tutaj o ich wymiar osobisty, niemniej jednak nie można zapominać o nowoczesnych środkach komunikacji takich jak na przykład poczta elektroniczna, wiadomości SMS, czy komunikatory internetowe (np. Skype).

 

prawa rodzicielskie
prawa rodzicielskie

 

Ograniczenie praw rodzicielskich a alimenty

 

Wielu rodziców zastanawia się, jaki wpływ na alimenty ma ograniczenie władzy rodzicielskiej. W rzeczywistości ograniczenie praw rodzicielskich ojcu nie ma wpływu na jego obowiązek alimentacyjny. Wynika z tego wprost, że jeżeli władza rodzicielska ojca została ograniczona przez sąd, nadal musi on łożyć na utrzymanie swojego dziecka. Ze względu na pewne okoliczności kwota zobowiązania alimentacyjnego może jednak zostać przez sąd zmniejszona. Przykładowo może to być pogorszenie stanu zdrowia zobowiązanego.

 

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu za granicą (w Anglii, w Niemczech)

 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej coraz częściej spotyka się sytuacje, w których jeden z rodziców wyjeżdża po rozwodzie do innego kraju, nierzadko do Anglii lub Niemiec. W takim przypadku można mówić o trwałej przeszkodzie, która uniemożliwia wykonywanie władzy rodzicielskiej. Wówczas możliwe jest zwrócenie się do sądu z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Przyczyną ograniczenia praw rodzicielskich ojcu przebywającemu za granicą jest również sama rozłąka ojca z dzieckiem.

 

Tego typu sprawy należą do skomplikowanych i nie zawsze udaje się je rozstrzygnąć korzystnie dla ojca. Często niestety walka sprowadza się do tego, aby ograniczenie władzy rodzicielskiej nastąpiło w jak najmniejszym stopniu. Tak, o to także warto walczyć!

 

Co robić, gdy dostałem pozew o ograniczenie praw do dziecka?

 

Wielu ojców doznaje szoku, kiedy dostaje wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Należy jednak mieć świadomość, że wcale nie jest to sytuacja beznadziejna. Konieczne jednak będzie wykazanie przed sądem, że pełnia władzy rodzicielskiej jest zgodna z dobrem dziecka. Jak to zrobić?

 

Otóż przede wszystkim należy wykazać, że rodzina jest ważna dla ojca oraz że interesuje się on dzieckiem. W tym celu najlepiej będzie posłużyć się odpowiednimi środkami dowodowymi. Mogą to być zeznania świadków, ale też wydruki e-maili, wiadomości wysyłanych za pomocą różnego rodzaju komunikatorów, SMS-y, a także zeznania świadków. Zdecydowanie najlepiej będzie, jeżeli wszelkie twierdzenia w przedmiocie niestosowności wniosku strony przeciwnej zostaną podniesione już w pisemnej odpowiedzi na pismo inicjujące postępowanie.

 

Należy także pamiętać, że na zakres władzy rodzicielskiej nie ma wpływu orzeczenie o winie w rozpadzie małżeństwa. A często wnioski o ograniczenie praw rodzicielskich ojcu bazuje głównie na gniewie towarzyszącemu sprawie o rozwód.

 

pozew o ograniczenie praw rodzicielskich
pozew o ograniczenie praw rodzicielskich

 

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu?

 

O ograniczeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Aby zajął się on daną sprawą, należy złożyć odpowiedni wniosek. Można tego dokonać na dwa sposoby – w pozwie rozwodowym albo w odrębnym piśmie, które zainicjuje odrębne postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej.

 

Bez względu na to, które rozwiązanie zostanie wybrane, należy przygotować odpowiednią strategię. Przede wszystkim trzeba zebrać materiał dowodowy, który poświadczy, że władza rodzicielska nie jest wykonywana w sposób prawidłowy. Może to być na przykład pracoholizm ojca, jego uzależnienie od hazardu bądź też przesadnie rozrzutny styl życia.

 

Dowodami mogą być rozmaite materiały – zdjęcia, filmy, wyciągi z kont, a także zeznania świadków. Po zapoznaniu się z nimi sąd podejmie decyzję w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Należy jednak pamiętać, że stronom postępowania przysługuje prawo do złożenia apelacji. Trzeba więc liczyć się z tym, że rodzic, którego władza zostanie ograniczona, zechce z niego skorzystać.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu nie jest sprawą przyjemną, jednakże czasami bywa ono konieczne. Jest tak przede wszystkim wówczas, gdy władza ta wykonywana jest w sposób niewłaściwy. W każdym razie jej ograniczenie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania sądowego. Druga strona ma jednak pewne możliwości obrony swojego interesu, z których na pewno zechce skorzystać.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata w walce o dzieci?

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

Reprezentuję klientów walczących o dzieci w sprawach o rozwód: Adwokat od rozwodu (kliknij!)

 

W trudnych sprawach o dzieci działam w CAŁEJ POLSCE!

 

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
mec. Marlena Słupińska-Strysik

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

 

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *