ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

Władza rodzicielska przysługuje zasadniczo obojgu rodzicom. W niektórych sytuacjach może jednak nastąpić ograniczenie praw rodzicielskich ojcu. Ma to miejsce w przypadku rozłączenia rodziców, na przykład z powodu rozwodu, bądź też, jeżeli zagrożone jest dobro małoletniego dziecka. Dlatego dzisiaj poruszam bardzo popularny temat: ograniczenie praw rodzicielskich ojcu. Zapraszam do lektury!

 

Jeśli ograniczono Ci prawa rodzicielskie i szukasz wsparcia adwokata, to możesz liczyć na moją pomoc. Udzielam konsultacji online oraz konsultacji telefonicznych. Możemy też spotkać się w mojej Kancelarii Adwokackiej. Pomagam klientom z całej Polski!

 

Zadzwoń i umów się na konsultację!

   

  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu – co to znaczy?

   

  Na wstępie należy zwrócić uwagę, że określenie „ograniczenie praw rodzicielskich” nie jest poprawne, pomimo że funkcjonuje on w języku potocznym. Otóż prawa rodzicielskie są obok obowiązków rodzicielskich elementami składającymi się na władzę rodzicielską. Dlatego w prawie nie funkcjonuje zwrot „ograniczenie praw rodzicielskich”, a zamiast tego używa się „ograniczenie władzy rodzicielskiej”.

   

  Na władzę rodzicielską ojca, składają się różnego rodzaju prawa: np. decydowanie o rodzaju leczenia, wybór szkoły i zawodu, wybór miejsca na wakacje itd. Wyobraź sobie, że wszystkie te prawa sumują się do puli 100%. W przypadku rozwodu, ograniczenie praw rodzicielskich ojcu polega na tym, że nie dysponuje on już pełną, stuprocentową pulą praw, lecz niektóre z nich zostają mu odebrane. W tych sprawach w pełni decyduje matka. Natomiast w zakresie tych praw, których ojcu nie ograniczono, nadal nie ma on wyłącznej władzy rodzicielskiej. Dzieli ją bowiem z Państwem.

   

  Czasami jednak do ograniczenia praw rodzicielskich ojcu nie dochodzi przy rozwodzie, lecz gdy dobro dziecka jest zagrożone. Wówczas ograniczenie praw rodzicielskich ojcu może prowadzić nawet do utraty kontroli nad dzieckiem. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu dziecka, ochotniczym hufcu pracy lub gdy ojciec zostanie poddany pod nadzór kuratora.

   

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – KOMPENDIUM WIEDZY.

   

  Ograniczenie a odebranie praw rodzicielskich ojcu

   

  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu należy odróżnić od ich odebrania. Otóż pierwsza z tych sytuacji odnosi się do zawężenia uprawnień, które przysługują rodzicowi, na przykład ojcu. Natomiast odebranie praw rodzicielskich ojcu dotyczy przypadku, w którym wykonywanie władzy rodzicielskiej wiąże się z różnego rodzaju nadużyciami (przykładowo może chodzić tutaj o stosowanie przemocy wobec dziecka, uzależnienie rodzica od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających) sprawiającymi, że dobro dziecka jest poważnie zagrożone.

   

  Jeżeli władza rodzicielska ojca została ograniczona, prawa i obowiązki rodzica zostały zawężone w sposób określony przez sąd – do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka albo dowiadywania się o nich. W przypadku pozbawienia ojca jego praw rodzicielskich nie ma już żadnych praw i obowiązków względem swojego dziecka z wyjątkiem obowiązku alimentacyjnego. Co również ważne, dziecko może po nim dziedziczyć.

   

  ograniczenie praw rodzicielskich ojcu
  ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

   

  Powody i przesłanki ograniczenia praw rodzicielskich ojcu

   

  Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym istnieją dwa powody ograniczenia władzy rodzicielskiej. Otóż pierwszym z nich jest życie rodziców w rozłączeniu – najczęściej w praktyce chodzi tutaj o rozwód, drugim natomiast zagrożenie dobra dziecka.

   

  Jeżeli chodzi o rozłączenie rodziców, wiąże się ono z tym, że dziecko będzie musiało zamieszkać z jednym z nich. W takiej sytuacji ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu często okazuje się uzasadnione ze względu na potrzebę szybkiego i sprawnego podejmowania decyzji dotyczących dziecka i jego spraw.

   

  Niestety jest ono bardzo krzywdzące dla ojców, którzy chcą zachować wpływ na zachowanie dziecka. Zresztą, jaki przyzwoity ojciec dobrze czuje się z tym, że ograniczono mu władzę nad własnym dzieckiem? Dlatego panowie chętnie podejmują walkę w sądzie, by zachować jak największy zakres władzy rodzicielskiej i mieć wpływ na rozwój dziecka. Taka walka toczy się także nawet wiele lat po rozwodzie. To zupełnie normalne postępowanie.

   

  Zagrożenie dobra dziecka wiążę się nierzadko z negatywnym działaniem ze strony ojca. Może to być stosowanie różnych form przemocy, nadużywanie alkoholu, uzależnienie od hazardu lub zaniedbywania dzieci. W takich warunkach także sąd ogranicza ojcu prawa rodzicielskie. Oczywiście, po ustaniu tych powodów, można podjąć walkę o przywrócenie praw rodzicielskich.

   

  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu a kontakty z dzieckiem

   

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu nie ma wpływu na jego kontakty z dzieckiem. Oznacza to, że w dalszym ciągu ma on prawo i obowiązek do utrzymywania relacji z małoletnim. Co ważne, kontakty mogą być realizowane w różny sposób. Przede wszystkim chodzi tutaj o ich wymiar osobisty, niemniej jednak nie można zapominać o nowoczesnych środkach komunikacji takich jak na przykład poczta elektroniczna, wiadomości SMS, czy komunikatory internetowe (np. Skype).

   

  prawa rodzicielskie
  prawa rodzicielskie

  Zobacz także: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   

  Ograniczenie praw rodzicielskich a alimenty

   

  Wielu rodziców zastanawia się, jaki wpływ na alimenty ma ograniczenie władzy rodzicielskiej. W rzeczywistości ograniczenie praw rodzicielskich ojcu nie ma wpływu na jego obowiązek alimentacyjny. Wynika z tego wprost, że jeżeli władza rodzicielska ojca została ograniczona przez sąd, nadal musi on łożyć na utrzymanie swojego dziecka. Ze względu na pewne okoliczności kwota zobowiązania alimentacyjnego może jednak zostać przez sąd zmniejszona. Przykładowo może to być pogorszenie stanu zdrowia zobowiązanego.

   

  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu za granicą (w Anglii, w Niemczech)

   

  Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej coraz częściej spotyka się sytuacje, w których jeden z rodziców wyjeżdża po rozwodzie do innego kraju, nierzadko do Anglii lub Niemiec. W takim przypadku można mówić o trwałej przeszkodzie, która uniemożliwia wykonywanie władzy rodzicielskiej. Wówczas możliwe jest zwrócenie się do sądu z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Przyczyną ograniczenia praw rodzicielskich ojcu przebywającemu za granicą jest również sama rozłąka ojca z dzieckiem.

   

  Tego typu sprawy należą do skomplikowanych i nie zawsze udaje się je rozstrzygnąć korzystnie dla ojca. Często niestety walka sprowadza się do tego, aby ograniczenie władzy rodzicielskiej nastąpiło w jak najmniejszym stopniu. Tak, o to także warto walczyć!

   

  Co robić, gdy dostałem pozew o ograniczenie praw do dziecka?

   

  Wielu ojców doznaje szoku, kiedy dostaje wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Należy jednak mieć świadomość, że wcale nie jest to sytuacja beznadziejna. Konieczne jednak będzie wykazanie przed sądem, że pełnia władzy rodzicielskiej jest zgodna z dobrem dziecka. Jak to zrobić?

   

  Otóż przede wszystkim należy wykazać, że rodzina jest ważna dla ojca oraz że interesuje się on dzieckiem. W tym celu najlepiej będzie posłużyć się odpowiednimi środkami dowodowymi. Mogą to być zeznania świadków, ale też wydruki e-maili, wiadomości wysyłanych za pomocą różnego rodzaju komunikatorów, SMS-y, a także zeznania świadków. Zdecydowanie najlepiej będzie, jeżeli wszelkie twierdzenia w przedmiocie niestosowności wniosku strony przeciwnej zostaną podniesione już w pisemnej odpowiedzi na pismo inicjujące postępowanie.

   

  Należy także pamiętać, że na zakres władzy rodzicielskiej nie ma wpływu orzeczenie o winie w rozpadzie małżeństwa. A często wnioski o ograniczenie praw rodzicielskich ojcu bazuje głównie na gniewie towarzyszącemu sprawie o rozwód.

   

  pozew o ograniczenie praw rodzicielskich
  pozew o ograniczenie praw rodzicielskich

   

  Jak ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu?

   

  O ograniczeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Aby zajął się on daną sprawą, należy złożyć odpowiedni wniosek. Można tego dokonać na dwa sposoby – w pozwie rozwodowym albo w odrębnym piśmie, które zainicjuje odrębne postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej.

   

  Bez względu na to, które rozwiązanie zostanie wybrane, należy przygotować odpowiednią strategię. Przede wszystkim trzeba zebrać materiał dowodowy, który poświadczy, że władza rodzicielska nie jest wykonywana w sposób prawidłowy. Może to być na przykład pracoholizm ojca, jego uzależnienie od hazardu bądź też przesadnie rozrzutny styl życia.

   

  Dowodami mogą być rozmaite materiały – zdjęcia, filmy, wyciągi z kont, a także zeznania świadków. Po zapoznaniu się z nimi sąd podejmie decyzję w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Należy jednak pamiętać, że stronom postępowania przysługuje prawo do złożenia apelacji. Trzeba więc liczyć się z tym, że rodzic, którego władza zostanie ograniczona, zechce z niego skorzystać.

   

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu nie jest sprawą przyjemną, jednakże czasami bywa ono konieczne. Jest tak przede wszystkim wówczas, gdy władza ta wykonywana jest w sposób niewłaściwy. W każdym razie jej ograniczenie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania sądowego. Druga strona ma jednak pewne możliwości obrony swojego interesu, z których na pewno zechce skorzystać.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata w walce o dzieci?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  Reprezentuję klientów walczących o dzieci w sprawach o rozwód: Adwokat od rozwodu (kliknij!)

   

  W trudnych sprawach o dzieci działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Komentarze:

  • Witam P. Marleno z tej strony Wojciech Jabłoński, piszę ponieważ w marcu będzie odbywac się sprawa w sądzie o ograniczenie władzy rodzicielskiej.
   Nie mieszkamy razem z partnerka i nie mieliśmy ślubu, w tej chwili przebywam od kilku lat w Niemczech .
   Zanim się rozstaliśmy a zrobione to było nagle spakowała się i wyjechała do innego faceta i tu pojawia się pierwsze pytanie czy nie powinna tego jakoś uzgodnić ze mną?!? , tu odrazu powiem ze z pieniędzmi było krucho bo pracowałem na czarno z powodu braku legalnej pracy więc po jej wyjeździe nie widziałem sensu siedzieć w kraju gdzie nie było pracy albo stawki były głodowe a partnerce zasądzili 500zl alimentów, musiałem jakoś zarobić na alimenty , po za tym zdecydowałem się na wyjazd bo ona już utrudniała mi kontakty z dzieckiem min. Ze teraz nie ma czasu albo jak się umawialiśmy na dany czas to nagle wyjeżdżała gdzieś do rodziny i tak w kółko jakieś preteksty , nie mówiąc jak wyglądał jej wyjazd do owego partnera bo wyglądało to jak porwanie .
   Po dwóch latach za granicą miałem operacje barku leć, było już za późno więc mam powikłania czyli zwyrodnienie stawu barkowego , przez co w chwili obecnej jestem na bezrobociu , nie mam żadnych dochodów ponieważ trudno jest znaleźć dla mnie pracę dodam że mam 31 lat a choroba poważnie uszkodziła bark a każdy pracodawcą od młodych wymaga ciężkiej fizycznej pracy na co też nie mogę so ie pozwolić, .
   I tu pada kolejne pytanie czy w tej sytuacji przy nie zawsze udanych kontaktach telefonicznych z synkiem Antkiem , czy może mi ograniczyć prawa i podwyższyć alimenty??? Dodam że jak jestem u synka to ewidentnie chce żebym został często gubię się i nie wiem jak mu to wytłumaczyć bo będzie mieć niedługo 5 lat , .
   Po krutce dodam że nie przejawiałem agresji alkohol piłem i pije w granicach normy , nie jestem uzależniony, pijam alkohol tylko dla relaksu i wtedy kiedy mam na to czas .
   Jeszcze jedna ważna sprawa . Jak to jest , że jak jestem w PL. To zawsze zabrania brać mi synka na spacery bo ponoć się boi ale nie wiem czego bo nie chce mi odpowiedzieć.
   Innym razem ukrywa dane np. Gdzie będzie sprawa sądową bo do mnie później przychodzi korespondencja albo nie chciała mi oddać aktu urodzenia dziecka przez co znowu musiałem iść do urzędu i zapłacić niepotrzebnie za kolejne trzy egreplaze .
   . Staram się to zrozumieć o co tutaj chodzi przecież ja jej nic złego nie robię nigdy nie nastawiałem dziecka przeciwko niej ani nie krzyczę na synka i a nią, zawsze powtarzam synkowi że mama i tata bardzo go kochamy , po prostu ie przelewam na dziecko złych emocji które są po między mną a jego mamą bo.
   Nie jestem idealnym ani nawet dobrym ojcem bo mnie nie ma przy nim zato staram się być jak najleprzy np. Zanim wyjadę do synka to jużkilka tygodni wcześniej czytam o tym jakie zabawy są kreatywne , czym się dzieci w tym wieku interesują jak zachęcić go do wspólnej zabawy czy też jak wzbudzić w nim ciekawość do świata, na noc jak jestem to czytam mu bajke i kładę się obok czekając aż zaśnie po czym muszę wyjść bo nie jestem u siebie to akurat zrozumiałe, tylko nie rozumiem jej zachowania choć mam pewne podejrzenia że jej siostra może nastawiać ja przeciwko mnie bo te zeczy dzieją się nagle I z pełnym impetem , po za tym jej siostra ma w rodzinie prawnika i już nie raz słyszałem groźby pelne przekonania ,że apewno pożegnam ta sprawę bo on im to załatwi ze będę w czarnej d…. no wiadomo gdzie.
   To tyle, jeśli zdania nie są do końca składne to dlatego że nie jestem poliglotą tylko prostym facetem.
   Proszę mi coś doradzić a tym czasem miłego dnia życzę i szczęśliwego nowego roku z poważaniem : Wojciech Jabłoński

  • Jak widać to jest niekończącą się opowieść, prawdziwa rzeka absurdów, a to tylko ułamek tego co się dzieje choć nie powiem bo odpowiednią rozmową jest trochę łatwiej dogadywać ale nic się nie zmieniło tylko tyle że ja już trochę przywilej do jej zachowania i nawet jak gada głupoty czy zakłada kolejna sprawę sondowa to już nauczyłem się że klutnia nic tu nie da bo o a i tak to zrobi nawet jak nie ma racji to i tak jest pewna wygranej , w jaki sposób można bez konfliktów dogadać się z taką osobą jak tam pod tą czapkę nic nie dociera. A jak się nakręci to wolę się rozlaczyc bo znowu nie porozmawiam z synem, i ciągle tylko kasa kasa i kasa, widzę że to tylko o to chodzi bo o co , skoro zna wie że jestem o cenie bezrobotny z powodu stanu zdrowia to po co ograniczać prawa skoro jestem tam bardzo rzadko i podwyższyć alimenty skoro ciężko jest mi samemu się utrzymać do puki nie znajdę pracy która nie będzie obciążała ręki.
   Ona tlumaczy się tym że chodzi o widzenia żebym miał ustalone terminy a nie wtedy kiedy ja chce mimo tego że dzwonie i pytam się kilka tygodni wcześniej, .
   Albo tą podwyżka tlaczego akurat teraz jak mam problemy zdrowotne. Albo to ezsensow e i bez podstawne za branianie brania dziecka na spacer , ona chy a myśli ze chcem go porwać?? Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak się dzieje , tak jak nie rozumiem dlaczego ukrywa gdzie ma być sprawa Albo wyjeżdżanie do rodziny 600 km. Od domu do rodziny a jak ja zapraszam z synem na kilka dni do nas i miała by własny pokuj . Opłacony transport to też nie działa, jak grochem o ścianę?????

  • Dzień dobry. Jesteśmy 10 po rozwodzie> syn jest już pełnoletni, ale córka ma 14 lat. Ojciec dzieci od kilku lat nie płaci alimentów. Kontaktuje się tylko telefonicznie i sporadycznie z córką. Obecnie od kilku miesięcy przebywa w areszcie. Nie mam żadnego kontaktu z nim. Nie wiem gdzie mieszka, gdzie mieszka jego matka, zmienia numery telefonu co chwilę. W razie sytuacji kryzysowej dziecka i tak nie mam szans na kontakt z nim . Córce kończy się ważność paszportu , a będzie potrzebowała nowy. Rozważa też wyjazd na wymianę uczniowską do USA. Potrzebna jest tu zgoda ojca, który jest nieuchwytny. W tej sytuacji chciałabym ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca. Czy jest na to szansa ? Czy bez pisemnej zgody ojca dziecko może wyjechać na taką wymianę uczniowską?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Autor

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu