Kalkulator alimentów na dziecko

Kalkulator alimentów na dziecko w 2023 r.

Jeżeli kierujesz do sądu sprawy o alimenty, albo domagasz się alimentów w trakcie rozwodu – musisz określić miesięczne koszty utrzymania dziecka. Bardzo pomocnym narzędziem jest kalkulator alimentów na dziecko. W sieci znajdziesz mnóstwo kalkulatorów alimentów na dziecko. Niestety, stopień ich szczegółowości sprawia, że są one absurdalnie niepraktyczne. Dlatego w moim artykule zamieszczamy autorski, uproszczony kalkulator alimentów na dziecko. To o wiele bardziej racjonalne rozwiązanie.

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o alimenty, to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam odpłatnych konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym online oraz przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Alimenty i kontakty z dziećmi Poznań) oraz do kontaktu.

  Dlatego w tym artykule zamieszczamy autorski, uproszczony kalkulator alimentów na dziecko. To o wiele bardziej racjonalne rozwiązanie.

  KALKULATOR ALIMENTÓW NA DZIECKO dostępny jest W TYM MIEJSCU (POBIERZ)

  Zanim przejdziesz do korzystania z załączonego kalkulatora, zachęcamy do zapoznania się niniejszym artykułem. Zostały w nim bowiem opisane zasady, na podstawie których nalicza się alimenty na dziecko. Dzięki temu nie tylko przygotujesz miesięczny koszt utrzymania dziecka, ale też będziesz w stanie odpowiednio przygotować się do rozprawy sądowej w sprawie o alimenty!

  Kalkulator alimentów na dziecko

  Kalkulator alimentów na dziecko

  W niniejszym artykule znajdziesz:

  • Kalkulator alimentów na dziecko
  • Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka 2023
  • Miesięczne koszty utrzymania dziecka wzór
  • Alimenty a dodatkowe wydatki na dziecko
  • Jak obliczyć alimenty (zasady)
  • Zasady podziału kosztów utrzymania dziecka na rodziców.

  Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby być wiarygodnym w sądzie i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wysokich alimentów na dziecko!

  Przeczytaj koniecznie: Jak napisać pozew o alimenty?

   

  Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko?

  Jeśli domagasz się alimentów na dziecko, to powinieneś standardowo żądać od drugiej strony około 60%-70% z oszacowanej przez Ciebie łącznej kwoty miesięcznych wydatków. 

  • Koszty utrzymania dziecka w wieku do 2 lat to około 1000 zł – 2000 zł miesięcznie.
  • Koszty utrzymania nastolatka to około 1500 zł – 2500 zł miesięcznie.
  • z kolei koszt utrzymania starszych nastolatków to około 1500 zł – 3000 zł miesięcznie.

   

  Przykład:

  Miesięczne koszty utrzymania dziecka wynoszą 1.500 zł. Kwota żądanych alimentów powinna więc oscylować blisko wartości 900 zł od drugiej strony.

  A teraz rozwinę ten temat i wyjaśnię skąd biorą się poszczególne pozycje.

   

  Koszt utrzymania dziecka – jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko?

  Wysokość alimentów na dziecko zależy od 2 podstawowych czynników:

  1. Usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) – istotny jest bowiem:
  • wiek dziecka,
  • stan jego zdrowia,
  • miejsce zamieszkania,
  • środowisko,
  • wykształcenie,
  • zainteresowania,
  • dotychczasowy poziom życia rodziców.

   

  1. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (tj. zwykle rodzica – ojca).

  Sąd bierze pod uwagę dochody ze wszystkich źródeł np. umowa o pracę, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza, czy też emerytura.

  Oznacza to, że sąd ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych uwzględnia jednocześnie położenie dziecka i jego usprawiedliwione potrzeby oraz sytuację majątkową i możliwości majątkowe zobowiązanego rodzica. Obie przesłanki są dla sądu równie istotne!

   

  Kalkulator alimentów na dziecko a usprawiedliwione potrzeby dziecka

  Mówiąc o usprawiedliwionych potrzebach dziecka mam na myśli przede wszystkim koszty związane z jego codziennym funkcjonowaniem:

  • wyżywieniem,
  • ubraniem,
  • zapewnieniem środków higieny i czystości,
  • leczeniem,
  • edukacją,
  • hobby (rozrywką),
  • wakacjami,
  • zapewnieniem warunków mieszkaniowych.

   

  Przykładowo:

  Wysokość alimentów dla dziecka które wymaga codziennego przyjmowania leków i regularnych wizyt u specjalisty, powinna być większa niż dla dziecka zdrowego. 

  Co więcej, negatywna ocena zachowania rodzica zobowiązanego, np. ojca, który nie interesuje się poważnie chorym dzieckiem, nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych, które zależą od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, do których zalicza się koszt leczenia i koszt rehabilitacji. Chcę przez to powiedzieć, że priorytetowe znaczenie mają kryteria subiektywne.

  Przykład:

  Pani Ewa, matka 10-letniej Asi, mieszka w małej miejscowości pod Zieloną Górą. Pani Ewa zarabia minimalną pensję. Małoletnia Asia jest uzdolnioną, wybitną uczennicą, która ma talent do sportu. Dziewczynka bardzo chciałaby się uczyć gry w tenisa, jednak pani Ewy nie stać na opłacenie lekcji oraz na zakup sprzętu. Ojciec Asi – Pan Jan, który jest programistą, mieszka w Warszawie i zarabia 20.000 zł. Dzieci pana Jana z drugiego małżeństwa uczęszczają do klubów sportowych i prywatnych szkół. W tym przypadku pani Ewa może domagać się ustalenia wysokości alimentów od pana Jana na takim poziomie, żeby opłacić lekcje gry w tenisa i sprzętu, a nie tylko zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby Asi.

   

  Zasada równej stopy życiowej

  Pamiętaj, że poziom życia dziecka powinien odpowiadać poziomowi życia rodziców. Chodzi o oboje rodziców, a więc nie tylko o tego rodzica, z którym dziecko mieszka (zwykle matka). Liczy się także poziom życia drugiego z rodziców – również, gdy rodzic z dzieckiem nie mieszka. Jest to tzw. zasada równej stopy życiowej.

  Dla przykładu w uchwale SN z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75 wskazano, że małoletnie dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. Rodzice „muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami”.

  Przykład – zasada równej stopy życiowej:

  Matka, z którą mieszka dziecko zarabia 4.000 zł brutto, a ojciec (mieszkający oddzielnie) zarabia 10.000 zł brutto. Stopa życiowa dziecka nie wynosi jedynie 2.000 zł brutto (4.000 zł dzielone na 2 osoby: matkę i dziecko). Szacując stopę życiową dziecka trzeba brać bowiem także pod uwagę stopę życiową ojca, a więc i jego wysokie dochody.

   

  Możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

  Jeśli chodzi o zarobkowe i majątkowe możliwości osoby, która ma płacić alimenty, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim wysokość jej zarobków. Oznacza to, że musisz ustalić comiesięczne dochody zobowiązanego. Ale to nie wszystko! Liczą się też wszelkie inne przychody.

  Przykładowo:

  • przychody z dodatkowej działalności,
  • wpływy z posiadanego majątku,
  • przychody z wykształcenia
  • przychody ze szczególnych umiejętności (np. nagrody).

   

  Możliwa jest sytuacja, w której zobowiązany dysponuje dużymi zasobami majątkowymi, mimo że nie osiąga regularnych dochodów ze swojego stałego zatrudnienia, czy też umowy cywilnoprawnej! Rentierzy też płacą alimenty… 😊

  Chcę przez to powiedzieć, że musisz ustalić najważniejsze składniki majątku zobowiązanego – środki zgromadzone na lokatach bankowych, nieruchomości gruntowe. W pewnych sytuacjach osoba, która ma płacić alimenty będzie zmuszona do sprzedaży wartościowych składników swojego majątku, np. do sprzedaży nieruchomości.

  Przeczytaj również: Kara za niepłacenie alimentów

  Kalkulator alimentów nastolatek
  Kalkulator alimentów nastolatek

  Wysokość alimentów a wysokość dochodów zobowiązanego

  Generalnie im większe przychody tym większa kwota alimentów!

  Mając tą dewizę na względzie czasami zdarza się, że ojciec dziecka celowo zaniża swoje przychody, aby płacić mniej alimentów. Ta sztuczka prowadzi jednak do ślepego zaułku. Sąd bada bowiem nie tylko realnie osiągane przychody, ale także to, czy ojciec w pełni wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe. Istotnym jest, czy ojciec dziecka mógłby uzyskać wyższe dochody, gdyby podjął odpowiednie starania, uwzględniając jego:

  • wiek,
  • stan zdrowia,
  • wykształcenie,
  • doświadczenie zawodowe,
  • obecną sytuację na rynku pracy.

   

  Przykład:

  Żaden sąd nie uwierzy, że będący w pełni zdrowia informatyk, posiadający 10-letnie doświadczenie zawodowe i mieszkający w Poznaniu, zarabia 3.000 zł brutto na miesiąc. Choćby taki informatyk okazał w sądzie swój PIT za ubiegły rok i zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, to sąd oceni, że możliwości zarobkowe takiego Pana są o wiele wyższe. Sąd ustalając wysokość alimentów uwzględni możliwe, a nie faktyczne uzyskiwane dochody.

  Jeśli sąd uzna, że ojciec dziecka nie wykorzystuje w pełni swych możliwości, zasądzi takie alimenty, które te możliwości uwzględniają i to niezależnie od wykazywanych przez niego zarobków! Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest co do tego zgodne.

  „Ustalenie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji ma często charakter hipotetyczny, gdyż kryterium takich możliwości nie zawsze są zarobki osiągane aktualnie przez zobowiązanego, lecz sama zdolność do uzyskania wyższego wynagrodzenia.” (uzasadnienie uchwały SN z 26 maja 1995 r., III CZP 178/94).

   

  Nierówna partycypacja w kosztach utrzymania dziecka – wykonanie obowiązku alimentacyjnego

  Pamiętaj, że alimenty mogą być dostarczane dziecku nie tylko w formie pieniężnej. Liczą się też tzw. osobiste starania o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego! Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuacje, w których matka zajmuje się dzieckiem, podczas gdy ojciec pracuje zarobkowo.

  Stanowi o tym art. 135 § 2 KRO:

  Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

  Wychowywanie dziecka również zajmuje czas i energię! Matki mają wtedy możliwość wykonywania obowiązku alimentacyjnego w inny sposób niż przez dostarczenie pieniędzy na utrzymanie swojego dziecka. Prowadzi to do sytuacji, w której praca matki wkładana w opiekę nad dziecka powinna być uwzględniania w kosztach jego utrzymania.

  Przykład:

  Pani Jolanta mieszka z 4-letnią córką Ewą i 3-letnią córką Julią. Dziewczynki pozostają pod jej codzienną opieką. To na pani Jolancie spoczywał ciężar wychowania dzieci. Pani Jolanta nie tylko gotuje, sprząta, pierze, prasuje, ale także odprowadza dzieci do przedszkola i wozi córki na zajęcia. Ojciec dzieci – Pan Henryk, mieszka w tym samym mieście, ale jego kontakt z dziećmi ogranicza się do dwóch 3-godzinnych spotkań w tygodniu. Oboje rodzice pracują zawodowo oraz mają porównywalne zarobki. Jednakże, ponieważ pani Jolanta w większym stopniu zajmuje się dziećmi i jednocześnie jej możliwości zarobkowe są przez sprawowanie tej opieki ograniczone, Pan Henryk powinien płacić alimenty w formie pieniężnej zaspokajając pokrycie większej części kosztów utrzymania Ewy i Julii.

   

  Przykładowy kosztorys utrzymania nastolatka

  W celu skalkulowania wysokości alimentów na dziecko warto wyszczególnić kilka standardowych miesięcznych wydatków i przypisać im odpowiednie kwoty.

  Poniżej zamieszczam przykładowy kosztorys utrzymania 13 – letniego dziecka. Może on okazać się przydatny także dla Ciebie. Koszty utrzymania nastolatka to około 1500 zł – 2500 zł. Średni koszt utrzymania starszych nastolatków wynosi od 1500 zł do 3000 zł.

  WydatekKwota
  Wyżywienieok. 600 zł
  Wydatki mieszkanioweok. 700 zł
  Odzież i obuwieok. 200 zł
  Środki higieny i czystościok. 150 zł
  Leczenie (w tym dentysta)ok. 75 zł
  Wakacjeok. 200 zł
  Kieszonkoweok. 50 zł
  Rozrywkaok.150 zł
  Wydatki szkolneok. 30 zł
  Koszty dojazdów do szkołyok. 50 zł
  Komitet rodzicielski, klasowe, itp.ok. 30 zł
  Zajęcia dodatkoweok. 150 zł
  SUMAok. 2.335

  Takie pogrupowanie rodzaju wydatków i kwot jest co prawda przykładowe, ale ułatwi Ci zadanie. Dzięki takiej liście będziesz w stanie zapamiętać wydatki na dziecko, aby potem opowiedzieć o nich w sądzie. Oczywiście lista może być dłuższa.

  Przykładowo do listy możesz dodać:

  • koszt abonamentu telefonu dziecka,
  • wydatki IT,
  • koszt specjalistycznego leczenia.

   

  Przykładowy kosztorys utrzymania małego dziecka

  Poniżej zamieszczam przykładowy kosztorys utrzymania 2-letniego dziecka. Koszty utrzymania dziecka w wieku do 2 lat to około 1000 zł – 2000 zł.

  WydatekKwota
  Wyżywienieok. 300 zł
  Wydatki mieszkanioweok. 700 zł
  Odzież i obuwieok. 150 zł
  Środki higieny i czystościok. 120 zł
  Leki i witaminyok. 50 zł
  Akcesoria dla dzieckaok. 180 zł
  Zabawkiok. 50 zł
  Pampersyok. 100 zł
  SUMAok. 1650 zł

  Uwaga!

  Wskazane kwoty mają jedynie obrazować zasadę. W Twoim przypadku kwoty te mogą być inne od powyższych. Wiele zależy bowiem od rzeczywiście ponoszonych wydatków, wieku oraz stanu zdrowia dziecka.

  kalkulator alimentów niemowlak
  kalkulator alimentów niemowlak

   

  Miesięczne koszty utrzymania dziecka – wydatki mieszkaniowe

  Na chwilę skupmy się na kosztach mieszkaniowych. O ile jesteśmy w stanie łatwo zliczyć miesięczne wydatki na jedzenie czy spodnie i buty, to koszty związane z mieszkaniem sprawiają czasem problemy. Wyjaśnię Ci to na przykładzie.

  Przykład:

  Mieszkanie zajmuje matka i 1 dziecko. Miesięcznie czynsz wynosi 500 zł., rachunek za prąd 100 zł., gaz 100 zł., woda i ścieki 100 zł. – razem 800 zł. W takim przypadku koszty mieszkaniowe na dziecko wynoszą 400 zł. Zliczamy bowiem koszty mieszkaniowe razem i liczymy ile przypada na każdego członka rodziny, z którym razem żyjemy – czyli 800 zł. podzielone przez 2 osoby daje 400 zł. na osobę.

  Wniosek: Licząc miesięczne koszty utrzymania dziecka powinieneś uwzględnić wszystkie koszty mieszkaniowe, a następnie podzielić je przez liczbę domowników.

  Nie ma przy tym znaczenia, że dziecko jest nieletnie! Przecież tak samo korzysta z mieszkania jak Ty i pozostali domownicy.

   

  Alimenty a dodatkowe wydatki na dziecko

  Wielu klientów ma problemy z obliczaniem alimentów przy dodatkowych wydatkach na dziecko. Jeśli zdarzają się wydatki ponoszone jednorazowo lub sezonowo powinieneś je odpowiednio je oszacować. 

  Przykład nr 1 – dodatkowe alimenty na dziecko:

  W szkole zorganizowano wycieczkę do Pragi. Koszty wycieczki wyniósł 600 zł. Do tego doszły również bilety wstępu za 200 zł. Dziecko dostało 100 zł. kieszonkowego. Łącznie cała impreza kosztowała 900 zł. Był to jednorazowy wydatek. Należy więc podzielić 900 zł. przez 12 miesięcy (gdyż przy alimentach szacujemy miesięczny koszt utrzymania), co daje kwotę 75 zł. miesięcznie pod pozycją wycieczki szkolne. Podobny sposób liczenia stosujemy przy wyprawce szkolnej, wakacjach itp.

  W podobny sposób można podejść do innych kosztów, np. dodatkowych wydatków na leczenie dziecka. 

  Przykład nr 2 – dodatkowe alimenty na dziecko:

  Dziecko chodzi do dentysty średnio 3 razy w roku. Każda wizyta to koszt 300 zł. Roczny koszt leczenia stomatologicznego to 900 zł. Należy więc kwotę 900 zł. podzielić przez 12 miesięcy, co daje kwotę 75 zł. miesięcznie pod pozycją koszty leczenia stomatologicznego.  

  Sprawdź również: Kiedy można przestać płacić alimenty?

   

  Realizacja obowiązku alimentacyjnego

  Wiesz już, że jeżeli domagasz się alimentów na dziecko, to powinieneś żądać od drugiej strony około 60% – 70% z oszacowanej przez Ciebie łącznej kwoty miesięcznych wydatków. 

  Przykład:

  Jeśli usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka wynoszą 2.000 zł na miesiąc, a dziecko jest zdrowe i stale mieszka z matką, to rozkład alimentów powinien być asymetryczny. W takim stanie rzeczy, to ojciec powinien partycypować przynajmniej w 60% kosztów utrzymania dziecka. W tym stanie rzeczy matka mogłaby pozwać ojca o co najmniej 1.200 zł alimentów (60% z 2.000 zł to 1.200 zł).

  Może się też zdarzyć, że matka domagająca się alimentów dla dziecka zarabia bardzo mało, w porównaniu z ojcem dziecka. Wtedy kwota żądanych od ojca alimentów może być wyższa i rozkładać się pomiędzy rodziców w sposób nierówny.

  Pamiętaj, że jeżeli druga strona ma bardzo skromne możliwości zarobkowe i majątkowe, gdyż np. uległa wypadkowi i nie może pracować, sąd raczej nie zasądzi od niej wysokiej kwoty alimentów na dziecko.

  Sprawdź także: Kiedy sąd odbiera dziecko matce

   

  Kalkulator alimentów na dziecko – jak udowodnić wydatki

  Wydatki, które skalkulujesz możesz udowodnić na różne sposoby. Najlepiej jest przedstawić w sądzie:

  • rachunki,
  • paragony,
  • faktury.

   

  Przykład:

  Dziecko zaczęło uczęszczać na korepetycje języka hiszpańskiego. Do pozwu należy załączyć umowę ze szkołą językową, bądź przedstawić dowody płatności za lekcje.

  Wiem jednak, że kolekcjonowanie kwitków może być nieco uciążliwe. Nie każdy przygotowuje się kilka miesięcy na złożenie sprawy w sądzie. Dlatego brak posiadania paragonów nie oznacza jeszcze klęski.

  Sąd rozstrzygając sprawę przeprowadzi przesłuchanie, podczas którego możesz opowiedzieć o ponoszonych wydatkach. To też jest bardzo istotny dowód w sprawie.

  Stąd moja sugestia, aby Twój kalkulator wydatków na dziecko nie był nader szczegółowy – wtedy nie pogubisz się podczas składania zeznań. Jeśli sąd będzie miał potrzebę, aby dowiedzieć się ile wydajesz np. na proszek do prania –  nie martw się – dopyta Cię.

   

  Kalkulator wysokości alimentów – czy warto złożyć w sądzie gotowy wzór?

  Kierując sprawę do sądu możesz oczywiście posilić się gotowym wzorem. Pamiętaj tylko, że Twoje wydatki uzależnione są przede wszystkim od poziomu życia i potrzeb.

  Nie może być tak, że wydatki na dziecko będą wyższe niż Twoje zarobkiBrzmi to może banalnie, ale niekiedy strony puszczają wodze fantazji. Kalkulatory podpowiadają czasem wydatki, na które sami nawet byśmy nawet nie wpadli. Jeśli przesadzimy, staniemy się wtedy niewiarygodni dla sądu.

   

  Czy można zmienić wysokość zasądzonych alimentów?

  Tak. Bez względu na to czy alimenty są ustalone umownie, czy też wyrokiem sądu, mogą być one zmienione zależnie od okoliczności. Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, przesłanką zmiany jest zmiana stosunków. Jest to nic innego, jak zmiana okoliczności, od których zależało ustalenie pierwotnej wysokości alimentów w dotychczasowym wyroku ustalającym wysokość alimentów. Mowa o zmianie sytuacji nie tylko uprawnionego, ale i zobowiązanego, która dotyczy takich elementów jak np.: poprawa/pogorszenie sytuacji materialnej, pogorszenie/poprawa sytuacji zdrowotnej.

  Jak stwierdził Sąd Najwyższy:

  ,,Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie; tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 kro). Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów”. (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 23 października1954 r., I Co 41/54).

  W praktyce podwyższenie alimentów jest możliwe, kiedy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego (dziecka) albo zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (ojca), tj. zwiększyły się potrzeby dziecka albo zwiększyła się sytuacja majątkowa ojca:

  Przykładowo:

  • Podwyżka w pracy, ojciec zmienił pracę na lepiej płatną;
  • Ojciec odziedziczył spadek;
  • Ojciec przyjął wartościową darowiznę;
  • Dziecko rozpoczęło nowy etapu edukacji;
  • Ojciec zakończył długoletnią rehabilitację (leczenie);
  • Nowa pasja dziecka/ nowe hobby dziecka;
  • Pojawiła się konieczność pobierania korepetycji przez dziecko,
  • Pojawiła się konieczność opłacania kursów językowych, wyjazdów dziecka;
  •  Zakup sprzętu do nauki online, wzrósł koszt internetu – (koszty nauki zdalnej dziecka);
  • Pogorszyła się sytuacja życiowa matki, z którą dziecko mieszka;
  • Spadła siła nabywcza pieniądza.

   

  Wniosek: Świadczenie alimentacyjne nie ma charakteru trwałego oraz niezmiennego.

   

  Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka?

  Rodzice są obowiązani łożyć na dziecko, aż do momentu, kiedy będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. A zatem, obowiązek ten trwa od narodzin do osiągnięcia przez dziecko takiej sytuacji życiowej i zawodowej, w której będzie ono w stanie zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby.

  Popatrz co stwierdzić Sąd Rejonowy w Świdnicy (wyrok z 8 września 2015 r., sygn. akt. III RC 313/14):

  ,,Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności – przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia.”

  Wiesz już, że ustawowo określona granica wieku dziecka, w której obowiązek alimentacyjny ustaje, nie istnieje. Zazwyczaj jednak dzieje się to po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, gdy kończy się proces nauki, a zaczyna przygotowanie do pracy.

  Przykład:

  Kasia ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu i rozpoczęła studia weterynaryjne. Możliwość samodzielnego utrzymania osiągnęła w wieku 24 lat. Do tego czasu jej rodzice są obowiązani do łożenia na Kasię.

  Uwaga na orzecznictwo:

  ,,Dług z tytułu alimentów nie jest długiem wspólnym obojga małżonków. Ze względu bowiem na zasadę stosunkowego – do możliwości każdego z rodziców – rozkładu obowiązku alimentacyjnego należność dziecka z tego tytułu składa się w istocie z dwu odrębnych wierzytelności: względem ojca i względem matki”. (uchwała składu 7 sędziów SN z 25.11.1968 r., III CZP 65/68).

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o alimenty?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat Rozwody Poznań
  Rozwody Poznań

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Czy paragony niezbędne do okazania dowodów w sprawie ponoszonych wydatków na dziecko należy dołączyć do pozwu rozwodowego i wysłać razem z nim do sądu?

  • Szanowna Pani
   Jesteśmy jeszcze małżeństwem, mieszkamy razem,Amy rozdzielność majątkową. Mieszkanie jest tylko moje. Mąż płaci połowę rachunków, w tym przedszkola,(mamy dwoje dzieci- 11 lat, syn i 4 lata,córka) oraz opłaca treningi piłkarskie syna. Raz w roku wysyłamy syna na obóz sportowy. Mąż płaci większą część, ja dokładam tyle ile mogę. Mąż zarabia ponad 5 tyś, ja ledwo co dwa. Mąż zapowiedział, że koszty piłkarskie weźmie na siebie. Zapytany co z resztą wydatków na dzieci, co z córką, odpowiada, że mam przecież 500+.Ostatnio mąż awansował i będzie zarabiał dużo więcej, około 7tys. Wiąże się to z jego wyjazdem do innego miasta. Ja zostaję z dziećmi sama, mąż będzie przyjeżdżał na weekendy. Tak przynajmniej deklaruje.Mam pracę zmianową,co utrudnia mi opiekę nad dziećmi w czasie gdy będę w pracy. Mąż każe mi szukać rozwiązań, a jeśli nie znajdę to zabierze dzieci tam gdzie będzie pracował i tam będą mieszkały, bo jego praca jest jednozmianowa. Dodam, że nie zamierza płacić więcej niż do tej pory czyli połowę rachunków. Znając jego tok rozumowania, gdybym chciała wynająć opiekunkę na problematyczne dni, to nie dostanę od męża na to pieniędzy, co najwyżej połowę, mimo tego, że i tak ledwo co spinam budżet. Jak to ugryźć? Co mogę zrobić w tej sprawie? Nie planowałam rozwodu…

  • Witam serdecznie mam pytanie partner nagle sie wyprowadzil zostawil mnie bez środków do życia mam tylko 500+na syna nic więcej nie jestem tez zarejestrowana w urzędzie pracy od kad urodzilam to nie pracuje syn ma 3latka zaczol dopiero chodzic do przedszkola ale często choruje wiec nie moglam podjac pracy partner zarabia za granicą 17tys o jakie alimenty mogę wnioskowac?

  • Jak mam obliczyc alimenty za niepełny miesiąc? Tzn miałem alimenty w kwocie 500 teraz mam 850 i mam zapłacić od 24 sierpnia do 31 sierpnia doplate jak mam obluczyc ile mam doplacic

   1. Proszę podzielić 850zł na 31 dni, bo tyle dni mamy w sierpniu. Wyjdzie kwota za dzień, mnożymy razy 7 i wychodzi brakująca suma. Pozdrawiam

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu