Kalkulator alimentów na dziecko

Kalkulator alimentów na dziecko

 

Kalkulator alimentów na dziecko

Przy kierowaniu do sądu sprawy o alimenty, albo domagając się alimentów w trakcie rozwodu – trzeba określić miesięczne koszty utrzymania dziecka. Bardzo pomocnym narzędziem może okazać się kalkulator alimentów na dziecko. W internecie można znaleźć mnóstwo kalkulatorów alimentów na dziecko, określających w sposób bardzo szczegółowy wydatki na osobę.  Niestety, stopień ich szczegółowości sprawia, że są one absurdalnie niepraktyczne.

  Dlatego w tym artykule zamieszczamy autorski, uproszczony kalkulator alimentów na dziecko. To o wiele bardziej racjonalne rozwiązanie.

  KALKULATOR ALIMENTÓW NA DZIECKO dostępny jest W TYM MIEJSCU (POBIERZ)

  Zanim przejdziesz do korzystania z załączonego kalkulatora, zachęcamy do zapoznania się niniejszym artykułem. Zostały w nim bowiem opisane zasady, na podstawie których nalicza się alimenty na dziecko. Dzięki temu nie tylko przygotujesz miesięczny koszt utrzymania dziecka, ale też będziesz w stanie odpowiednio przygotować się do rozprawy sądowej w sprawie o alimenty.

  Kalkulator alimentów na dziecko 

  Kalkulator alimentów na dziecko

   

  W niniejszym artykule znajdziesz:

  • Kalkulator alimentów na dziecko
  • Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka
  • Miesięczne koszty utrzymania dziecka wzór
  • Alimenty a dodatkowe wydatki na dziecko
  • Jak obliczyć alimenty (zasady)
  • Zasady podziału kosztów utrzymania dziecka na rodziców.

   

  Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby być wiarygodnym w sądzie i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wysokich alimentów na dziecko.

   

  Przeczytaj koniecznie: Jak napisać pozew o alimenty?

   

  Koszt utrzymania dziecka – jak liczyć

   

  Na początku trzeba zaznaczyć, że wysokość alimentów na dziecko zależy od dwóch podstawowych czynników:

  1. usprawiedliwionych potrzeb dziecka
  2. zarobkowych i majątkowych możliwości osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

   

  Kalkulator alimentów na dziecko a usprawiedliwione potrzeby dziecka

   

  Mówiąc o usprawiedliwionych potrzebach dziecka mamy na myśli przede wszystkim koszty związane z jego codziennym funkcjonowaniem tj. wyżywieniem, ubraniem, zapewnieniem środków higieny i czystości, leczeniem, edukacją, hobby (rozrywką), wakacjami, a także zapewnieniem warunków mieszkaniowych. Przy określaniu usprawiedliwionych potrzeb dziecka w grę wchodzić będą również takie czynniki jak wiek, stan zdrowia, zainteresowania, dotychczasowy poziom życia rodziny.

  Pamiętaj, że poziom życia dziecka powinien odpowiadać poziomowi życia rodziców. Chodzi o oboje rodziców, a więc nie tylko o tego rodzica, z którym dziecko mieszka (zwykle matka). Liczy się także poziom życia drugiego z rodziców. Jest to tzw. zasada równej stopy życiowej.

  W praktyce oznacza to, że jeśli matka, z którą mieszka dziecko zarabia 4.000 zł brutto, a ojciec (mieszkający oddzielnie) zarabia 10.000 zł brutto, to stopa życiowa dziecka nie wynosi jedynie 2.000 zł brutto (4.000 zł dzielone na 2 osoby: matkę i dziecko). Szacując stopę życiową dziecka trzeba brać bowiem także pod uwagę stopę życiową ojca, a więc i jego wysokie dochody.

  Zarobkowe i majątkowe możliwości osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

   

  Jeśli chodzi o zarobkowe i majątkowe możliwości osoby, która ma płacić alimenty, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim wysokość jej zarobków. Ale to nie wszystko. Liczą się też wszelkie inne przychody np. z dodatkowej działalności, posiadanego majątku, czy wykształcenia lub szczególnych umiejętności.

  Generalnie im większe przychody tym większa kwota alimentów. Mając tą dewizę na względzie czasami zdarza się, że ojciec dziecka celowo zaniża swoje przychody, aby płacić mniej alimentów. Ta sztuczka prowadzi jednak do ślepego zaułku. Sąd bada bowiem nie tylko realnie osiągane przychody, ale także to, czy ojciec w pełni wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe. Jeśli sąd uzna, że ojciec dziecka nie wykorzystuje w pełni swych możliwości, zasądzi takie alimenty, które te możliwości uwzględniają i to niezależnie od wykazywanych przez niego zarobków.

   

  Przykład:

  Żaden sąd nie uwierzy, że będący w pełni zdrowia informatyk, posiadający 10-letnie doświadczenie zawodowe i mieszkający w Poznaniu, zarabia 3.000 zł brutto na miesiąc. Choćby taki informatyk okazał w sądzie swój PIT za ubiegły rok i zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, to sąd oceni, że możliwości zarobkowe takiego Pana są o wiele wyższe.

   

  Nierówna partycypacja w kosztach utrzymania dziecka

   

  Pamiętaj, że alimenty mogą być dostarczane dziecku nie tylko w formie pieniężnej. Liczą się też tzw. osobiste starania. Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuacje, w których matka zajmuje się dzieckiem, podczas gdy ojciec pracuje zarobkowo. Wychowywanie dziecka też przecież zajmuje czas i energię. Matki mają wtedy możliwość wykonywania obowiązku alimentacyjnego w inny sposób niż przez dostarczenie pieniędzy na utrzymanie swojego dziecka.

  Prowadzi to do sytuacji, w której praca matki wkładana w opiekę nad dziecka powinna być uwzględniania w kosztach jego utrzymania.

  Przykład:

  Jeśli usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka wynoszą 2.000 zł na miesiąc, a dziecko jest zdrowe i stale mieszka z matką, to rozkład alimentów powinien być asymetryczny. W takim stanie rzeczy, to ojciec powinien partycypować przynajmniej w 60% kosztów utrzymania dziecka. W tym stanie rzeczy matka mogłaby pozwać ojca o co najmniej 1.200 zł alimentów (60% z 2.000 zł to 1.200 zł).

  Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka

   

  W celu skalkulowania wysokości alimentów na dziecko warto wyszczególnić kilka standardowych miesięcznych wydatków i przypisać im odpowiednie kwoty. Poniżej zamieszczam przykładowy kosztorys utrzymania dziecka. Może on okazać się przydatny także dla Ciebie. I jeszcze jedno – nie przywiązuj się do niżej wskazanych kwot. One mają jedynie obrazować zasadę. W Twoim przypadku te kwoty mogą być zupełnie inne od poniższych.

  Wydatek Kwota
  Wyżywienie 500 zł
  Odzież i obuwie 200 zł
  Środki higieny i czystości 100 zł
  Leczenie (w tym dentysta) 75 zł
  Mieszkanie i opłaty 400 zł
  Wakacje 100 zł
  Rozrywka 100 zł
  Wycieczki szkolne 75 zł
  Wydatki na wyprawkę szkolną 20 zł
  Koszty dojazdów do szkoły 50 zł
  Komitet rodzicielski, klasowe, itp. 30 zł
  Zajęcia dodatkowe 100 zł
  SUMA 1.725 zł

   

  Takie pogrupowanie rodzaju wydatków i kwot jest co prawda przykładowe, ale ułatwi Ci zadanie. Dzięki takiej liście będziesz w stanie zapamiętać wydatki na dziecko, aby potem opowiedzieć o nich w sądzie. Oczywiście lista może być dłuższa np. o koszty abonamentu telefonu dziecka, kosztów IT, kosztów specjalistycznego leczenia, kosztów opiekunki itp. Wiele zależy od rzeczywiście ponoszonych wydatków, wieku, stanu zdrowia dziecka.

  Miesięczne koszty utrzymania dziecka – wydatki mieszkaniowe

   

  Na chwilę skupmy się w tym miejscu na kosztach mieszkaniowych. O ile jesteśmy w stanie łatwo zliczyć miesięczne wydatki na jedzenie czy spodnie i buty, to koszty związane z mieszkaniem sprawiają czasem problemy. Wyjaśnię to na przykładzie.

  Przykład:

  Mieszkanie zajmuje matka i 1 dziecko. Miesięcznie czynsz wynosi 500 zł., rachunek za prąd 100 zł., gaz 100 zł., woda i ścieki 100 zł. – razem 800 zł. W takim przypadku koszty mieszkaniowe na dziecko wynoszą 400 zł. Zliczamy bowiem koszty mieszkaniowe razem i liczymy ile przypada na każdego członka rodziny, z którym razem żyjemy – czyli 800 zł. podzielone przez 2 osoby daje 400 zł. na osobę.

  Jak widzisz, licząc miesięczne koszty utrzymania dziecka powinno się uwzględnić wszystkie koszty mieszkaniowe, a następnie podzielić je przez liczbę domowników. Nie ma przy tym znaczenia, że dziecko jest nieletnie. Przecież tak samo korzysta z mieszkania jak Ty i pozostali domownicy.

  Alimenty a dodatkowe wydatki na dziecko

   

  Wielu klientów ma problemy z obliczaniem alimentów przy dodatkowych wydatkach na dziecko. Jeśli zdarzają się wydatki ponoszone jednorazowo lub sezonowo powinniśmy odpowiednio je oszacować. Spójrzmy na poniższy przykład.

  Przykład nr 1

  W szkole zorganizowano wycieczkę do Pragi. Koszty wycieczki wyniósł 600 zł. Do tego doszły również bilety wstępu za 200 zł. Dziecko dostało 100 zł. kieszonkowego. Łącznie cała impreza kosztowała 900 zł. Był to jednorazowy wydatek. Należy więc podzielić 900 zł. przez 12 miesięcy (gdyż przy alimentach szacujemy miesięczny koszt utrzymania), co daje kwotę 75 zł. miesięcznie pod pozycją wycieczki szkolne. Podobny sposób liczenia stosujemy przy wyprawce szkolnej, wakacjach itp.

  W podobny sposób można podejść do innych kosztów, np. dodatkowych wydatków na leczenie dziecka. Znowu posłużę się przykładem.

  Przykład nr 2

  Dziecko chodzi do dentysty średnio 3 razy w roku. Każda wizyta to koszt 300 zł. Roczny koszt leczenia stomatologicznego to 900 zł. Należy więc kwotę 900 zł. podzielić przez 12 miesięcy, co daje kwotę 75 zł. miesięcznie pod pozycją koszty leczenia stomatologicznego.  

   

  Jak obliczyć alimenty

   

  Jeśli domagasz się alimentów na dziecko, to powinieneś standardowo żądać od drugiej strony około połowy z oszacowanej przez Ciebie łącznej kwoty miesięcznych wydatków. Na naszym przykładzie miesięczne koszty utrzymania dziecka wynoszą 1.725 zł. Podzielone po równo między ojca i matkę – daje kwotę 862,50 zł. żądania od drugiej strony.

  Zasądzenie alimentów na dziecko w wysokości połowy jego kosztów utrzymania jest rozwiązaniem optymalnym, aczkolwiek nie zawsze występującym w sprawach sądowych. Sądy często uwzględniają tzw. osobiste starania na opiekę i wychowanie dziecka. To zaś otwiera drogę do asymetrycznych alimentów (np. w proporcji 60%/40%).

  Może się zdarzyć też zdarzyć, że matka domagająca się alimentów dla dziecka zarabia bardzo mało, w porównaniu z ojcem dziecka. Wtedy kwota żądanych od ojca alimentów może być wyższa i rozkładać się pomiędzy rodziców w sposób nierówny.

  Pamiętaj też, że jeżeli zaś druga strona ma bardzo skromne możliwości zarobkowe i majątkowe, gdyż np. uległa wypadkowi i nie może pracować, sąd raczej nie zasądzi od niej wysokiej kwoty alimentów na dziecko.

   

  Kalkulator alimentów na dziecko – jak udowodnić wydatki

   

  Wydatki, które skalkulujesz możesz udowodnić na różne sposoby. Najlepiej jest przedstawić w sądzie rachunki, paragony, faktury. Wiem jednak, że kolekcjonowanie kwitków może być nieco uciążliwe. Nie każdy przygotowuje się kilka miesięcy na złożenie sprawy w sądzie. Dlatego brak posiadania paragonów nie oznacza jeszcze klęski.

  Sąd rozstrzygając sprawę przeprowadzi przesłuchanie, podczas którego możesz opowiedzieć o ponoszonych wydatkach. To też jest bardzo istotny dowód w sprawie. Stąd moja sugestia, aby Twój kalkulator wydatków na dziecko nie był nader szczegółowy – wtedy nie pogubisz się podczas składania zeznań. Jeśli sąd będzie miał potrzebę, aby dowiedzieć się ile wydajesz np. na proszek do prania –  nie martw się – dopyta Cię.

   

  Kalkulator wysokości alimentów – czy warto złożyć w sądzie gotowy wzór?

   

  Kierując sprawę do sądu możesz oczywiście posilić się gotowym wzorem. Pamiętaj tylko, że Twoje wydatki uzależnione są przede wszystkim od poziomu życia i potrzeb.  Nie może być tak, że wydatki na dziecko będą wyższe niż Twoje zarobki. Brzmi to może banalnie, ale niekiedy strony puszczają wodze fantazji. Kalkulatory podpowiadają czasem wydatki, na które sami nawet byśmy nawet nie wpadli. Jeśli przesadzimy, staniemy się wtedy niewiarygodni dla sądu.

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat Rozwody Poznań
  Rozwody Poznań

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Jeśli zainteresował Cię niniejszy artykuł być może zainteresuje Cię także:

  Komentarze:

  • Czy paragony niezbędne do okazania dowodów w sprawie ponoszonych wydatków na dziecko należy dołączyć do pozwu rozwodowego i wysłać razem z nim do sądu?

  • Szanowna Pani
   Jesteśmy jeszcze małżeństwem, mieszkamy razem,Amy rozdzielność majątkową. Mieszkanie jest tylko moje. Mąż płaci połowę rachunków, w tym przedszkola,(mamy dwoje dzieci- 11 lat, syn i 4 lata,córka) oraz opłaca treningi piłkarskie syna. Raz w roku wysyłamy syna na obóz sportowy. Mąż płaci większą część, ja dokładam tyle ile mogę. Mąż zarabia ponad 5 tyś, ja ledwo co dwa. Mąż zapowiedział, że koszty piłkarskie weźmie na siebie. Zapytany co z resztą wydatków na dzieci, co z córką, odpowiada, że mam przecież 500+.Ostatnio mąż awansował i będzie zarabiał dużo więcej, około 7tys. Wiąże się to z jego wyjazdem do innego miasta. Ja zostaję z dziećmi sama, mąż będzie przyjeżdżał na weekendy. Tak przynajmniej deklaruje.Mam pracę zmianową,co utrudnia mi opiekę nad dziećmi w czasie gdy będę w pracy. Mąż każe mi szukać rozwiązań, a jeśli nie znajdę to zabierze dzieci tam gdzie będzie pracował i tam będą mieszkały, bo jego praca jest jednozmianowa. Dodam, że nie zamierza płacić więcej niż do tej pory czyli połowę rachunków. Znając jego tok rozumowania, gdybym chciała wynająć opiekunkę na problematyczne dni, to nie dostanę od męża na to pieniędzy, co najwyżej połowę, mimo tego, że i tak ledwo co spinam budżet. Jak to ugryźć? Co mogę zrobić w tej sprawie? Nie planowałam rozwodu…

  • Witam serdecznie mam pytanie partner nagle sie wyprowadzil zostawil mnie bez środków do życia mam tylko 500+na syna nic więcej nie jestem tez zarejestrowana w urzędzie pracy od kad urodzilam to nie pracuje syn ma 3latka zaczol dopiero chodzic do przedszkola ale często choruje wiec nie moglam podjac pracy partner zarabia za granicą 17tys o jakie alimenty mogę wnioskowac?

  • Jak mam obliczyc alimenty za niepełny miesiąc? Tzn miałem alimenty w kwocie 500 teraz mam 850 i mam zapłacić od 24 sierpnia do 31 sierpnia doplate jak mam obluczyc ile mam doplacic

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Autor

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu