Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

 

Niektóre rozwodzące się pary decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Rozwiązanie to ma bowiem wiele zalet. Najważniejsze z nich to oczywiście brak konieczności roztrząsania wielu spraw dotyczących niezwykle intymnych sfer życia, a co za tym idzie, krótsze i zarazem tańsze postępowanie. Jak w praktyce wygląda rozwód bez orzekania o winie? Na jakie kwestie należy zwrócić szczególną uwagę, aby postępowanie przebiegło szybko i sprawnie? Co z alimentami, opieką nad dziećmi i podziałem majątku wspólnego? W niniejszym wpisie prezentujemy kompleksowy przewodnik po rozwodzie bez orzekania o winie.

 

Jeśli zamierzasz się rozwieść bez orzekania o winie, możesz skorzystać z mojej pomocy. Udzielam konsultacji telefonicznych oraz porad prawnych online. Możesz też spotkać się ze mną w mojej Kancelarii Prawnej w Poznaniu lub w Świeciu. Rozwody są wiodącą specjalnością mojej Kancelarii. Zapraszam do zapoznania się ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej w zakresie rozwodów bez orzekania o winie (kliknij).
   

  Rozwód bez orzekania o winie – istota

   

  Omawiając problematykę związaną z rozwodem bez orzekania o winie, należy zwrócić uwagę na art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO). Przepis ten posiada następujące brzmienie:

  1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

   2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

   

  Z powyższego jednoznacznie wynika, że małżonkowie mogą na zgodny wniosek wnieść o zaniechanie przez sąd rozpatrywania kwestii winy w rozpadzie ich pożycia. Co z tego wynika w praktyce? Przede wszystkim krótsze postępowanie, którego przedmiotem nie będą kwestie nierzadko bardzo nieprzyjemne. Rozwód bez orzekania o winie jest także tańszy. Prawnicy muszą bowiem włożyć w taką sprawę mniej pracy, niż w wielomiesięczne spory zw. z wykazywaniem winy.

   

  Ponadto brak orzekania o winie przekłada się brak ryzyka wypłacania dożywotnich alimentów drugiemu małżonkowi. Wreszcie, w takim scenariuszu oszczędza się cierpienia dzieciom. One i tak wystarczająco mocno przeżywają rozstanie mamy i taty.

   

  Powody rozwodu bez orzekania o winie

   

  Przyczyny rozwodu bez orzekania o winie mogą być różne. Najczęstsze z nich to niezgodność charakterów, brak miłości oraz brak zainteresowania sobą nawzajem. Często zdarza się też, że przyczyną rozwodu jest zdrada żony lub męża albo problemy z alkoholem jednego z nich. A mimo tego para decyduje się na rozwód bez orzekania o winie.

   

  Ustalenie przyczyny rozpadu związku jest istotne także z procesowego punktu widzenia. Sędzia, zanim da Wam rozwód, musi mieć pewność, że rzeczywiście doszło do rozpadu związku. Idąc do sądu należy więc mieć przygotowaną spójną historię opisującą erozję małżeństwa!

   

  Rozwód bez orzekania o winie
  Rozwód bez orzekania o winie

   

  Rozwód bez orzekania o winie a niezgodność charakterów

   

  Na niezgodność charakterów powołuje się wielu rozwodzących się małżonków. Polega ona na przeciwstawnych usposobieniach stron, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie wspólnoty życia małżeńskiego.

   

  W tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż w psychologii wyróżnia cztery typy temperamentów. Otóż są nimi sangwinik, choleryk, melancholikflegmatyk. Każdy z nich odznacza się innego rodzaju zachowaniami, co rodzi określone skutki. Dla przykładu, wybuchowemu cholerykowi trudno jest porozumieć się z powolnym flegmatykiem. Podobnie jest w przypadku pogodnego sangwinika oraz biernego melancholika.

   

  Podobnie wygląda sytuacja w przypadku podziału rodzajów osobowości, którego autorem jest Carl Gustav Jung. Mianowicie ten szwajcarski psychiatra zdefiniował pojęcia ekstrawersji oraz introwersji. Wciąż poszukującemu nowych bodźców ekstrawertykowi niełatwo jest znaleźć płaszczyznę porozumienia z introwertykiem, dla którego jedną z najważniejszych wartości jest spokój.

   

  W praktyce niezgodność charakterów wygląda na przykład tak – jedno z małżonków pragnie prowadzić bogate życie towarzyskie, drugie z kolei stroni od innych osób. W takim przypadku nie jest łatwo zorganizować wakacyjny wypoczynek, czy też wspólny weekend, a tego rodzaju wydarzenia obfitują w kolejne przykłady różnic. Podobnie rzecz się ma z organizacją świąt, spędzaniem wolnego czasu, czy odwiedzinami rodziny.

   

  Pamiętaj, że jeśli decydujesz się na rozwód bez orzekaniem o winie z powodu niezgodności charakterów, to musisz dokładnie określić na czym ona polega. Nie wystarczy tylko napisać, że źle się do siebie dobraliście!

   

  Brak miłości

   

  Brak miłości jest innym często spotykanym w praktyce powodem rozstań wielu par. Początkowo zakochani ludzie okazują sobie bowiem wiele miłości oraz czułości, jednakże z biegiem czasu uczucie wygasa a związek się wypala. W praktyce występuje to nierzadko wraz z ustaniem innych więzi – najpierw fizycznej, później także majątkowej. To ostatecznie przesądza o rozstaniu wielu par, konsekwencją czego jest wniesienie pozwu rozwodowego.

   

  Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że istnieją osoby, o których mówi się, że są one niestałe w uczuciach. Dla takich ludzi niezwykle trudne jest nawiązanie głębokiej i długiej relacji, dlatego też, kiedy zwiążą się z kimś, często szukają szczęścia gdzieś poza związkiem.

   

  Jeśli decydujesz się na rozwód bez orzekania o winie z powodu braku miłości, to musisz być bardzo ostrożny. W praktyce, jeśli pierwszy napiszesz o tym w pozwie, to druga strona może mieć łatwe zadanie do wyprowadzenia niespodziewanego kontrataku. W jego ramach będzie wykazywać, że Twój brak miłości przesądza w istocie o Twojej winie. Niestety widziałam już takie rozwody.

   

  Brak zainteresowania sobą nawzajem

   

  Poważnym problemem wielu małżeństw jest brak zainteresowania sobą nawzajem. Podobnie jak brak miłości, pojawia się ono dopiero po pewnym czasie od zawarcia małżeństwa. Brak zainteresowania wynika przede wszystkim z faktu, iż z biegiem czasu małżonkowie nudzą się sobą nawzajem i tracą zainteresowanie seksem.

   

  Wzajemny brak zainteresowania prowadzi do przerwania nie tylko więzi emocjonalnej, ale również fizycznej. Jest to przyczyną faktycznego rozłączenia wielu małżonków, którzy decydują się często na oddzielne zamieszkanie. W ten sposób przerwana zostaje także więź majątkowa, ponieważ przestają oni prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. A to już są twarde przesłanki rozwodowe…

   

  Rozwód bez orzekania o winie – krok po kroku

   

  Aby uzyskać rozwód bez orzekania o winie, należy w odpowiedni sposób sformułować żądania pozwu. Najlepiej jest zgłosić w nim wniosek następującej treści: wnoszę o orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami X i Y bez orzekania o winie w rozpadzie pożycia po którejkolwiek ze stron.

   

  Pozew powinien również zawierać inne wnioski. Otóż jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, pozostają do uregulowania kwestie związane z kontaktami z dziećmi. Jeżeli strony nie są w stanie załatwić takich spraw jak alimenty, opieka nad dziećmi, czy też ustalenie kontaktów z nimi, wówczas warto uregulować je przed sądem, aby nie było żadnych wątpliwości.

   

  W pozwie należy również przywołać dowody, które mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Mogą to być różnego rodzaju dokumenty, na przykład fotografie, listy, czy też nagrania, a także zeznania świadków. Pozew należy opłacić. Opłata od pozwu o rozwód bez orzekania o winie wynosi 600 zł.

   

  Aby starannie przygotować pozew bez orzekania o winie, warto skonsultować się z prawnikiem. Adwokat lub radca prawny pomoże ocenić sytuację, przygotuje pismo, ale przede wszystkim może zostać pełnomocnikiem procesowym.

   

  Jeżeli małżonkowie wnoszą o rozwód bez orzekaniem o winie i nie mają wspólnych małoletnich dzieci, wówczas postępowanie trwa naprawdę krótko. W wielu takich przypadkach sądy wydają wyrok już po jednym posiedzeniu w danej sprawie.

   

  Rozwód bez orzekania o winie – dokumenty

   

  Załatwienie formalności związanych z rozwodem wymaga przedłożenia stosownych dokumentów. Przede wszystkim należy wskazać tutaj skrócony odpis aktu małżeństwa. Jeśli natomiast małżonkowie mają wspólne dzieci, niezbędne będą również skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci.

   

  Składając pozew o rozwód, należy także pamiętać o dowodzie uiszczenia opłaty od niego. Jej wysokość, jak już wspomniałam, wynosi obecnie 600 złotych.

   

  rozwód bez orzekaniem o winie
  rozwód bez orzekaniem o winie

   

  Ile trwa rozwód bez orzekania o winie

   

  Postępowanie w przedmiocie rozwodu trwa zdecydowanie krócej, jeżeli strony rezygnują z orzekania o winie w rozpadzie pożycia. To podstawowa zaleta takiego rozwiązania.

   

  Proces o rozwód bez orzekania o winie ograniczony jest najczęściej do jednego bądź dwóch terminów w sprawie. Ile czasu upłynie od wniesienia pozwu do wyznaczenia terminu przez sąd? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, zależy ona bowiem od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, ile dany sąd ma do rozpoznania spraw. W optymistycznym scenariuszu sprawa może zakończyć się w okresie 2-3 miesięcy. W negatywnym scenariuszu rozwód bez orzekania o winie może potrwać nawet dłużej niż rok.

   

  Rozwód bez orzekania o winie – ile kosztuje?

   

  Wniesienie sprawy do sądu wiąże się z kosztem rzędu 600 złotych. Nierzadko to jednak nie wszystko, albowiem, jeśli sąd ma w tym samym postępowaniu dokonać również podziału majątku, wówczas trzeba będzie dopłacić 300 albo 1000 złotych (w zależności od tego, czy wnioskowi towarzyszy zgodny plan podziału majątku).

   

  Kolejną, niezwykle istotną kwestią jest wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Otóż honorarium jest za każdym razem ustalane indywidualnie i zwykle wynosi ono kilka tysięcy złotych. W mojej Kancelarii cena rozwodu bez orzekania o winie wynosi zwykle ok. 3.000 zł. Prowadząc sprawę staram się zabezpieczyć klienta przed niekorzystnym rozwojem wypadków i sztuczkami taktycznymi pełnomocnika drugiego małżonka. Mam też bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych. Dlatego nie konkuruję ceną.

   

  Decydując się na współpracę z prawnikiem, należy pamiętać jeszcze o opłacie od pełnomocnictwa. Nie jest ona wysoka, wynosi bowiem 17 złotych.

   

  Do wskazanych powyżej kosztów mogą dojść również opłaty związane z zaliczkami na wynagrodzenie biegłych. Często są one w wysokości kilkuset złotych, aczkolwiek mogą być również wyższe. Wszystko zależy od wartości aktywów, których dorobili się małżonkowie i skomplikowania sprawy.

   

  Jeśli nie stać Cię na powyższe wydatki, to nic straconego. Możesz złożyć wraz z pozwem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Ponadto osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji, może wnieść o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu. Pamiętaj, że o zwolnieniu od opłat i przyznaniu pełnomocnika z urzędu decydują sąd.

   

  Rozwód bez orzekania o winie – konsekwencje

   

  Podstawowym skutkiem każdego rozwodu jest ustanie małżeństwa. Oznacza to, że strony postępowania mogą, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, zawrzeć nowy związek. Inną konsekwencją jest ustanie ustawowej wspólności majątkowej. Nie należy również zapominać o prawie powrotu do poprzedniego nazwiska oraz o braku możliwości dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku.

   

  Rozwód bez orzekania o winie ma również daleko idące konsekwencje, jeżeli chodzi o kwestie związane z alimentacją. Zostaną one omówione szczegółowo w ostatnim akapicie.

   

  Wreszcie najważniejsze, otóż rozwód bez orzekania o winie ułatwia zaadoptowanie się do nowej sytuacji dzieciom. Ułatwia też rozchodzącym się małżonkom znalezienie porozumienia w kwestii kontaktów i opieki nad nimi.

   

  Rozwód bez orzekaniem o winie a długi

   

  Najczęściej w małżeństwie występuje ustawowa wspólność majątkowa, jednakże model ten nie jest jedynym, jaki przewidziano w przepisach. Istnieje bowiem możliwość zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej, która reguluje kwestie związane z ekonomicznym aspektem funkcjonowania danego małżeństwa.

   

  Jeżeli chodzi o małżeńską wspólność majątkową, to istnieją w niej trzy majątki. Są to majątek osobisty żony, majątek osobisty męża oraz majątek wspólny, który powstaje po zawarciu związku. Oznacza to, że za zobowiązania powstałe przed ślubem każdy z małżonków odpowiada samodzielnie, lecz za długi zaciągnięte już po zawarciu związku oboje małżonkowie ponoszą odpowiedzialność solidarną. W tym drugim przypadku wierzyciel może żądać spłaty od obojga małżonków w części lub od jednego z nich.

   

  Jeśli małżonkowie zawarli intercyzę to jej postanowienia precyzują zasady odpowiedzialności za zobowiązania w danym związku. Niemniej jednak jest ona zawierana po to, aby zmienić regulacje ustawowe, stąd też zwykle to małżonek, który zaciągnął dług, będzie musiał go spłacić. Tak też dzieje się w przypadku najczęściej spotykanej intercyzy – wprowadzającej rozdzielność majątkową.

   

  Warto pamiętać, że to czy małżonkowie zdecydują się na rozwód z orzekaniem o winie czy bez niego, nie ma większego wpływu na zobowiązania małżonków. Kwestia winy może być jednak karta przetargową, którą będzie można wykorzystać przy podziale majątku wspólnego.

   

  Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

   

  Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego każdy z małżonków posiada równe udziały w majątku wspólnym. Wynika z tego, że po rozwodzie konieczne staje się przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, a więc wszczęcie kolejnego postępowania sądowego bądź też uregulowanie tej kwestii w drodze umowy.

   

  Wniosek o podział majątku może zostać złożony w pozwie rozwodowym, aczkolwiek sądy bardzo rzadko decydują się na rozpoznanie go w jednym postępowaniu. Wynika to z bardzo prostego faktu. Otóż podział majątku wspólnego zwykle mocno przedłuża postępowanie, a to jest w przypadku rozwodu bez orzekania o winie często krótkie. Stąd łączenie w sądzie takich tematów jak rozwód bez orzekania o winie i podział majątku, nie jest dobrym pomysłem.

   

  Warto również wiedzieć, że podział majątku wspólnego może zostać dokonany również w drodze umowy. Może on obejmować cały majątek albo tylko jego część. Należy jednak pamiętać, że jeśli w jego skład wchodzi nieruchomość, umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

   

  Rozwód bez orzekania o winie – dzieci

   

  Rozwód bez orzekania o winie – z czysto formalnego punktu widzenia – nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację małoletnich dzieci po rozstaniu rodziców. Oznacza to, że byli już małżonkowie muszą uregulować takie kwestie jak: sprawowanie opieki, kontakty z dziećmi czy też wysokość alimentów na dzieci.

   

  Należy jednak zwrócić uwagę na następującą rzecz – otóż małżonkowie, którzy decydują się na rozwód bez orzekania o winie, zazwyczaj nie pozostają w silnym konflikcie. Oczywiście działa to pozytywnie na późniejsze wychowywanie dzieci.

   

  Niemniej ma o też drugą stronę. Otóż rozwód bez orzekania o winie nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli jeden małżonek zamierza ograniczyć drugiemu władzę rodzicielską albo też go jej całkowicie pozbawić. Rozstrzygając kwestię rozpadu pożycia i odpowiedzialności za niego, sąd ustali okoliczności, które mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia władzy rodzicielskiej małżonka winnego.

   

  Rozwód bez orzekaniem o winie – alimenty

   

  W przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidziano, iż alimenty na rzecz drugiego małżonka przysługują w następujących sytuacjach:

   

  • gdy drugi małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia,
  • gdy drugi małżonek został uznany za niewinnego rozkładu pożycia.

   

  W przypadku rozwodu bez orzekania o winie prawo do alimentów będzie przysługiwać jedynie, jeśli uprawniony do nich małżonek popadnie w niedostatek! Prawnicy rozumieją niedostatek jako stan, w którym nie można samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny wygasa jednak, jeżeli małżonek uprawniony zawrze nowy związek małżeński oraz gdy od orzeczenia rozwodu upłynie okres 5 lat. Jednakże w tym drugim przypadku może on zostać przedłużony na wniosek uprawnionego przez sąd, jeżeli istnieją wyjątkowego okoliczności.

   

  Jeżeli zaś chodzi o alimenty na dzieci, to są one jak najbardziej zasadne również w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Kwestia ta może zostać uregulowana już na etapie postępowania rozwodowego, jednakże niektórzy decydują się na zainicjowanie nowej sprawy, aby przyspieszyć rozwód. Często są one regulowane na poziomie porozumienia, organizowanego przez mecenasów stron.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Autor

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu