rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie – wszystko, co musisz wiedzieć!

Niektóre rozwodzące się pary decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Jego zaletą jest brak konieczności roztrząsania wielu spraw dotyczących niezwykle intymnych sfer życia. Co za tym idzie? Oszczędzasz czas, a także i zdrowie. Co więcej, nie palisz doszczętnie mostów pomiędzy Tobą, a Twoim małżonkiem.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Omawiając problematykę związaną z rozwodem bez orzekania o winie, należy zwrócić uwagę na art. 57 KRO. Przepis ten posiada następujące brzmienie:

§ 1.  Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2.  Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że strony mogą na zgodny wniosek wnieść o zaniechanie przez sąd rozpatrywania kwestii winy.

⚖️ Co z tego wynika w praktyce?:

Przede wszystkim krótsze postępowanie, którego przedmiotem nie będą kwestie nierzadko bardzo nieprzyjemne. Jest to także rozwiązanie tańsze, niż rozwód z orzekaniem o winie.

Jakie korzyści niesie rozwód bez orzekania o winie?

Co istotne, orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie przekłada się na brak ryzyka wypłacania dożywotnich alimentów drugiemu małżonkowi.

Kwestia ta nie jest również obojętna dla małżonków mających dzieci. W sprawie o rozwód bez orzekania o winie oszczędza się cierpienia dzieciom. One i tak wystarczająco mocno przeżywają rozstanie mamy i taty.

Przykład:

Mąż mojej klientki pierwotnie chciał walczyć o wykazanie jej winy za rozpad małżeństwa. Udało się go jednak przekonać, aby rozstał się z nią polubownie. Argumentami było szybkie zakończenie sprawy i dobro dzieci. Ponadto rodzina przestała być narażona na „pranie brudów” przed sądem.

Przeczytaj również: Rozwód i co dalej?

rozwód bez winy korzyści

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Podstawowym skutkiem każdego rozwodu jest:

 • ustanie małżeństwa – strony postępowania mogą, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, zawrzeć nowy związek;
 • ustanie ustawowej wspólności majątkowej;
 • możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska;
 • braku możliwości dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku.

 

👶🧒👦 Z praktyki:

Rozwiązanie to ułatwia zaadoptowanie się do nowej sytuacji dzieciom, a rozchodzącym się małżonkom znalezienie porozumienia w kwestii kontaktów i opieki nad nimi.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Zgodnie z art. 43 KRO, każdy z małżonków posiada równe udziały w majątku wspólnym. Oznacz to, że po rozwodzie konieczne staje się przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, a więc:

 • wszczęcie kolejnego postępowania sądowego,

 

bądź też

 • uregulowanie tej kwestii w drodze umowy – może ona obejmować cały majątek albo tylko jego część.

 

⚠️Uwaga!

Wniosek o podział majątku może zostać złożony w pozwie rozwodowym. Doświadczenie pokazuje mi, że sądy bardzo rzadko decydują się na rozpoznanie go w jednym postępowaniu. Wynika to z bardzo prostego faktu! Otóż podział zwykle mocno przedłuża postępowanie.

Przeczytaj także: Podział majątku – koszt

Rozwód bez orzekania o winie a dziećmi

Biorąc pod uwagę małoletnie dzieci stron, małżonkowie muszą uregulować takie kwestie jak:

 • 👩🧑‍🍼 sprawowanie opieki,
 • 🏚️ miejsce stałego zamieszkania dziecka,
 • 📞wykonywanie kontaktów,

 

⚖️ Z praktyki:

Osoby, które decydują się na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, zazwyczaj nie pozostają w silnym konflikcie. Działa to pozytywnie na późniejsze wychowywanie dzieci.

  Kiedy rozwód bez orzekania nie jest najlepszym rozwiązaniem?

  Omawiany sposób nie jest najlepszym rozwiązaniem:

  • jeżeli jeden małżonek zamierza ograniczyć drugiemu władzę rodzicielską;
  • jeżeli jedna ze stron zamierza  całkowicie pozbawić drugą stronę władzy rodzicielskiej;
  • jeżeli strona chce wykazać wyłączną winę współmałżonka.

   

  Rozstrzygając kwestię zakończenia pożycia i odpowiedzialności za to, sąd ustali okoliczności, które mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia władzy rodzicielskiej małżonka winnego.

  Szybki rozwód bez orzekaniem o winie a alimenty na małżonka

  Kiedy sąd nie orzeka o winie, prawo do alimentów będzie przysługiwać jedynie, jeśli uprawniony do nich małżonek popadnie w niedostatek!  Jak podnosi się w orzecznictwie:

  ,,o niedostatku możemy mówić, nie tylko w sytuacji w której uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz również wówczas gdy nie może on w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.’’

  Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka wygasa, jeżeli:

  • 👰🤵 małżonek uprawniony zawrze nowy związek małżeński,
  • 📅 gdy od orzeczenia rozwodu upłynie okres 5 lat – okres ten może zostać przedłużony na wniosek uprawnionego przez sąd, jeżeli istnieją wyjątkowe okoliczności.

   

  Jakie dokumenty będą potrzebne do rozwodu bez orzeczenia o winie?

  Aby uzyskać rozwód bez orzekania o winie, do pozwu o rozwód musisz załączyć stosowne dokumenty. Przede wszystkim należy wskazać tutaj:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa;
  • skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci – jeśli strony mają wspólne dzieci;
  • dowodzie uiszczenia opłaty od pozwu rozwodowego – jej wysokość wynosi obecnie 600 złotych.

   

  Przykład:

  Małżeństwo składa papiery rozwodowe. Mają dwójkę dzieci – jedno urodzone przed ślubem, drugie już w trakcie małżeństwa. Do pozwu powinno się dołączyć następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – urodzonego po ślubie
  • pełny odpis aktu urodzenia dziecka – urodzonego przed ślubem.

   

  Wszystko co warto wiedzieć o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie – podsumowanie

  ✔️  Zgodnie z art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

  ✔️ Małżonkowie mogą załatwić rozwód bez orzekania (rozwód za porozumieniem stron) w czasie jednej rozprawy sądowej.

  ✔️ W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, procedura rozwodowa jest identyczna jak w przypadku zwykłego rozwodu.

  ✔️ Postępowanie rozwodowe bez orzekanie o winie to najszybszy sposób zakończenia małżeństwa.

  ✔️ Aby zainicjować postępowanie, musisz złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli chcesz, aby pismo to sporządził adwokat, skontaktuj się z moją kancelarią prawną.

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu