orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie

Orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie

Jak ma się do siebie rozwód z orzeczeniem o winie, a podział majątku? Mimo, że w teorii wina stwierdzona wyrokiem nie ma żadnego wpływu na zasady podziału majątku, to w praktyce czasami udaje się obciążyć winnego małżonka niekorzystnym podziałem majątku. Wiele jednak zależy od okoliczności Twojej sprawy oraz od wprawy Twojego adwokata.

Czy orzeczenie o winie wpływa na podział majątku?

Kwestia winy za rozpad małżeństwa najczęściej nie ma żadnego wpływu na to, jak sąd podzieli majątek małżonków. Oznacza to, że małżonek, który został wcześniej uznany przez sąd za wyłącznie winnego w rozpadzie pożycia, może uzyskać połowę majątku wspólnego w postępowaniu działowym.

Wskazówka 🗝️

Musisz zrozumieć pewną zasadę. Otóż rozwód to emocje. Podział majątku to matematyka!

Jak uzyskać korzystny podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie? 

Aby po rozwodzie z orzekaniem o winie uzyskać korzystny podział majątku w pierwszej kolejności należy odwoływać się do argumentów matematycznych, takich jak kwestionowanie wartości poszczególnych składników majątkowych, wchodzących w skład majątku wspólnego.

🎯 Z praktyki

Na jakim polu będzie toczyła się oś sporu w sprawie o podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie?

⚔️ Ten z małżonków, który chce zachować dany składnik (przykładowo👉 dom,  firmę), będzie chciał wykazać, że jest on wart jak najmniej.

⚔️ Drugi z małżonków będzie walczył o wykazanie, że wartość tego aktywa jest możliwie wysoka.

Rozwód z orzeczeniem o winie a nierówny podział majątku 

Udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Jednakże zgodne z art. 43 § 2 KRO, z ważnych powodów możesz żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z Was przyczynił się do powstania tego majątku.

⚖️ Jak podkreśla się w orzecznictwie:

,,żadne „ważne powody” nie stanowią podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy, a jednocześnie – nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym „ważne powody”.

Sprawdź – Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Jakie „ważne powody” stanowią podstawę do orzeczenia nierównych udziałów przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie z orzekaniem o winie?

Chodzi tutaj o takie zachowania małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, które jednoznacznie można uznać za:

 • uszczuplające majątek wspólny,
 • nieprzyczyniające się do jego powiększania.

 

Z praktyki ⚖️

Doświadczenie pokazuje mi, że najczęstszym powodem orzekania nierównych udziałów jest uzależnienie winnego od:

 

W każdym przypadku dokładnej oceny dokonuje sąd, który nie tylko decyduje o tym, czy orzec nierówne udziały, ale także, w jaki sposób określić udziały małżonków.

ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Kto może wystąpić z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów przy podziale majątku po rozwodzie z orzekaniem o winie?

Z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów mogą wystąpić:

 • 👰🤵 sami małżonkowie;
 • 👥 spadkobiercy małżonków, o ile powództwo o rozwód zostało wytoczone przed śmiercią spadkodawcy;
 • 🧓 prokurator.

 

Czy zdrada może usprawiedliwiać nierówny podział majątku po rozwodzie?

Zdrada małżeńska nie stanowi podstawy do ustalenia nierównych udziałów. Zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, małżonkowie mają prawo do równego podziału majątku, jako że mają takie same udziały w majątku wspólnym. Zdrada nie ma więc większego wpływu na podział majątku wspólnego.

Tyle na ten temat mówią przepisy. Jednak dobry adwokat jest w stanie wykorzystać zdradę jednego z małżonków, aby sprytnie poprowadzić Twoją sprawę rozwodową. A przy okazji połączyć ją z korzystnym podziałem majątku! 😉

Jak to zrobić?

Zapraszam do kontaktu. Warto umówić się do nas na konsultację online lub telefoniczną! 😊

  Orzeczenie o winie a podział majątku przed sądem – podsumowanie

  ✔️ Sprawa o podział majątku może być jedną z konsekwencji rozwodu z orzeczeniem o winie.

  ✔️ Zasadniczo małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z uzasadnionych przyczyn sąd może jednak orzec nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków.

  ✔️ Powodem do takiego rozstrzygnięcia może być na przykład alkoholizm, narkomania czy też uzależnienie od hazardu. Jednak to nie jedyne przyczyny!

  ✔️ W każdym przypadku sąd przed wydaniem orzeczenia dokładnie bada wszelkie okoliczności sprawy.

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu