orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie

Orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie

Jak ma się do siebie rozwód z orzeczeniem o winie, a podział majątku? Otóż orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka może być ważnym powodem przemawiającym za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym. Wiele zależy jednak od okoliczności Twojej sprawy oraz od wprawy Twojego adwokata.

Czy orzeczenie o winie wpływa na podział majątku?

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka może mieć wpływ na to, jak sąd podzieli majątek małżonków. Oznacza to, że małżonek, który został wcześniej uznany przez sąd za wyłącznie winnego w rozpadzie pożycia, może uzyskać mniej niż połowę majątku w postępowaniu działowym.

Orzecznictwo ⚖️

Bardzo ważny i precedensowy wyrok w kwestii rozwodu z orzeczeniem o winie a podziału majątku po rozwodzie zapadł 16 listopada 2023 r. (sygn.. akt: II CSKP 1401/22), w którym to SN stwierdził, iż ważnym powodem przemawiającym za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym może być orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego współmałżonka.

Jak uzyskać korzystny podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie? 

Aby po rozwodzie z orzekaniem o winie uzyskać korzystny podział majątku w pierwszej kolejności należy odwoływać się do argumentów matematycznych, takich jak kwestionowanie wartości poszczególnych składników majątkowych, wchodzących w skład majątku wspólnego.

🎯 Z praktyki

Na jakim polu będzie toczyła się oś sporu w sprawie o podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie?

⚔️ Ten z małżonków, który chce zachować dany składnik (przykładowo👉 dom,  firmę), będzie chciał wykazać, że jest on wart jak najmniej.

⚔️ Drugi z małżonków będzie walczył o wykazanie, że wartość tego aktywa jest możliwie wysoka.

Rozwód z orzeczeniem o winie a nierówny podział majątku 

Udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Jednakże zgodne z art. 43 § 2 KRO, z ważnych powodów możesz żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z Was przyczynił się do powstania tego majątku.

⚖️ Jak podkreśla się w orzecznictwie:

,,żadne „ważne powody” nie stanowią podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy, a jednocześnie – nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym „ważne powody”.

Sprawdź – Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Jakie „ważne powody” stanowią podstawę do orzeczenia nierównych udziałów przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie z orzekaniem o winie?

Chodzi tutaj o takie zachowania małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, które jednoznacznie można uznać za:

 • uszczuplające majątek wspólny,
 • nieprzyczyniające się do jego powiększania.

 

Z praktyki ⚖️

Doświadczenie pokazuje mi, że najczęstszym powodem orzekania nierównych udziałów jest uzależnienie winnego od:

 • 🍷 alkoholu
 • 💊 narkotyków,
 • 🎰 hazardu

 

W każdym przypadku dokładnej oceny dokonuje sąd, który nie tylko decyduje o tym, czy orzec nierówne udziały, ale także, w jaki sposób określić udziały małżonków.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów przy podziale majątku po rozwodzie z orzekaniem o winie?

Z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów mogą wystąpić:

 • 👰🤵 sami małżonkowie;
 • 👥 spadkobiercy małżonków, o ile powództwo o rozwód zostało wytoczone przed śmiercią spadkodawcy;
 • 🧓 prokurator.

 

Orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie
Orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie

Czy zdrada może usprawiedliwiać nierówny podział majątku po rozwodzie?

Zdrada małżeńska często idzie w parze z orzeczeniem rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka. Ten z kolei może przemawiać za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym. Oznacza to, że zdrada może mieć wpływ na podział majątku.

Dobry adwokat jest w stanie wykorzystać zdradę jednego z małżonków, aby sprytnie poprowadzić Twoją sprawę rozwodową. A przy okazji połączyć ją z korzystnym podziałem majątku! 😉

🧐 Dowiedź się więcej  👉👉 Zdrada a podział majątku 💔💰

  Orzeczenie o winie a podział majątku przed sądem – podsumowanie

  ✔️ Sprawa o podział majątku może być jedną z konsekwencji rozwodu z orzeczeniem o winie.

  ✔️ Zasadniczo małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z uzasadnionych przyczyn sąd może jednak orzec nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków.

  ✔️ Powodem do takiego rozstrzygnięcia może być na przykład alkoholizm, narkomania czy też uzależnienie od hazardu. Jednak to nie jedyne przyczyny!

  ✔️ W każdym przypadku sąd przed wydaniem orzeczenia dokładnie bada wszelkie okoliczności sprawy.

   

  Źródła:

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu