rozprawa rozwodowa krok po kroku

Rozprawa rozwodowa krok po kroku

Rozprawa rozwodowa krok po kroku – temat, który musi świetnie znać przygotowując się do rozwodu. Mając wiedzę jak wygląda rozprawa rozwodowa łatwiej będzie Ci przejść nawet przez trudny rozwód.

 

Rozprawa rozwodowa w 5 krokach

⚖️👩‍⚖️ Rozprawa rozwodowa składa się z następujących kroków:

Krok 1: Proces – rozprawa rozwodowa.

Krok 2: Wyrok zamykający rozprawę rozwodową.

Krok 3: Apelacja od wyroku rozwodowego.

Krok 4: Wydanie wyroku rozwodowego przez sąd II instancji.

Krok 5: Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego.

 

Krok 1: Jak wygląda przebieg rozprawy rozwodowej?

sądzie, w którym odbędzie się sprawa rozwodowa i o jej terminie zostaniesz powiadomiony w wezwaniu, które otrzymasz z sądu okręgowego. Na sali rozpraw obecny będzie:

 • sąd w składzie 1️ sędziego jako przewodniczącego oraz 2 ławników,
 • Ty oraz Twój małżonek,
 • protokolant,
 • Wasi pełnomocnicy – adwokaci lub radcowie prawni.

 

Po wywołaniu rozprawy sąd sprawdza obecność. Jeśli na sali rozpraw pojawią się świadkowie, po sprawdzeniu obecności zostaną oni poproszeni o opuszczenie sali.

 

Stanowiska stron na rozprawie rozwodowej

Następnie rozpocznie się część merytoryczna. Sąd zapyta strony o ich stanowisko w sprawie – czy podtrzymują żądania wyrażone we wcześniejszych pismach?

W odpowiedzi na to pytanie mówisz, czy żądasz rozwodu, a jeśli tak – czy żądasz uznania winy Twojego małżonka. W tym miejscu mówisz także, czy podtrzymujesz roszczenia dotyczące dzieci (np. wysokość alimentów, prawo do opieki, itp.).

 

Postępowanie dowodowe w czasie rozwodu

Dalsza część rozprawy rozwodowej ma na celu przeprowadzenie postępowania dowodowego, które zgodnie z art. 441 KPC ma na celu ustalenie:

 • jakie okoliczności doprowadziły do rozkładu pożycia między małżonkami
 • w jakiej sytuacji znajdą się dzieci małżonków – sąd może nie dać Ci rozwodu, jeśli na jego skutek mogłyby ucierpieć wspólne małoletnie dzieci.

 

💡 Przykład:

Załóżmy, że pozwany małżonek od razu uznaje powództwo. Sąd zbada wówczas jakie okoliczności doprowadziły do podjęcia takiej decyzji. Czy takie zachowanie nie ma jakiegoś „drugiego dna”? Np. w postaci: 👇

 • szantażu,
 • przekupstwa,
 • uchylenia się przed egzekucją komorniczą….

 

Przesłuchanie świadków na rozprawie rozwodowej 

Na rozprawie rozwodowej obecni są świadkowie? To oni będą najpierw przesłuchiwani przez sąd! Zakres pytań zależy od tego, czy jednej ze stron zależy na orzeczeniu winy drugiego małżonka, czy strony nie życzą sobie orzekania o winie.

1️⃣ Przypadek: Walka o rozwód z orzeczeniem o winie: pytania do świadków zwykle koncentrują na wykazaniu, że dany małżonek był (lub nie był) dobrą żoną/mężem.

2️⃣  Przypadek: Rozwód bez orzekania o winie: pytania do świadka głównie koncentrują się na małoletnich dzieciach stron. W takiej sytuacji sąd będzie chciał ustalić, czy nie zostaną one pokrzywdzone w związku z orzeczeniem rozwodu.

 

O co pyta sąd w czasie rozprawy rozwodowej?

Na rozprawie rozwodowej, zarówno Ty jak i Twój małżonek, będziecie przesłuchiwani przez sąd. Musisz przygotować się co najmniej na następujące pytania:

 • Jakie okoliczności doprowadziły do rozpadu związku? Kiedy małżeństwo zaczęło się psuć?
 • Czy jeszcze kochasz żonę/męża? A jeśli nie, kiedy ustało uczucie?
 • Czy prowadzisz z małżonką wspólne gospodarstwo domowe (czy macie wspólny budżet domowy, razem łożycie na utrzymanie domu, wspólnie jadacie posiłki)?
 • Czy sypiasz z żoną/mężem? Kiedy ostatnio uprawialiście seks?
 • Czy między Wami panuje ustrój wspólności majątkowej czy inny ustrój majątkowy?
 • Czy posiadacie wspólne małoletnie dzieci?
 • Jak małżonkowie planują ułożyć opiekę i kontakty z dziećmi po rozwodzie?
 • Czy któreś z małżonków ma dzieci pozamałżeńskie?

 

  Krok 2: Wyrok zamykający rozprawę rozwodową

  Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd wydaje wyrok rozwodowy. Wyrok może zapaść już na ostatniej rozprawie rozwodowej albo jego wydanie może zostać odroczone przez sąd.

  💡 Przykład:

  Sąd wstrzymuje się o 2 tygodnie z ogłoszeniem wyroku.

  😉 Jesteś zadowolony z rozstrzygnięcia? Nie musisz nic robić. Cierpliwie czekaj, czy Twój małżonek będzie apelować.

  😔 Jesteś niezadowolony? Przykładowo 👉 nie satysfakcjonuje Cię wysokość zasądzonych alimentów? Powinieneś rozważyć złożenie apelacji. Musisz się jednak spieszyć…

   

  Krok 3: Apelacja małżonka od wyroku rozwodowego

  Zanim złożysz apelację musisz dowiedzieć się  jakimi argumentami kierował się sąd, orzekając o rozwodzie. Powinieneś więc złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozwodowego i o jego doręczenie.

  Termin!

  Gdy otrzymasz wyrok rozwodowy wraz z uzasadnieniem, masz 14 dni na ocenę czy opłaca się składać apelację – jeśli stwierdzisz, że warto – także na jej przygotowanie.

  Z praktyki! ⚖️

  Czy walka w II instancji sprawy o rozwód jest trudniejsza niż w I instancji? Tak. Wynika to z faktu, że w tym postępowaniu należy przekonać sąd II instancji, że sędziowie z I instancji popełnili błędy w toku orzekania. Co przesądza o szansach apelacji? Sposób, w jaki strona składająca apelację postępowała w toku procesu w I instancji.

  apelacja od wyroku rozwodowego

   

  Krok 4: Wydanie wyroku rozwodowego przez sąd II instancji

  Apelacja jest rozpatrywana przez sąd II instancji, którym jest sąd apelacyjny. Sąd apelacyjny może co do zasady wydać 3 rodzaje rozstrzygnięć:

  • Po pierwsze, może odrzucić bądź oddalić apelację, jeśli zawierała błędy formalne lub nie przekonała sądu II instancji.
  • Po drugie, może orzec co do istoty sprawy i uznać apelację.
  • Po trzecie, co zdarza się stosunkowo najczęściej, może uchylić zaskarżony wyrok rozwodowy i przekazać sprawę do orzekania sądowi I instancji.

   

  Krok 5: Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego

  Kiedy uprawomocnia się wyrok rozwodowy? Otóż:

  • Wyrok I instancji (jeśli nie złożyliście apelacji): W dużym uproszczeniu można więc przyjąć, że niezaskarżony wyrok sądu I instancji uprawomocnia się z upływem 21 dni od dnia jego ogłoszenia.
  • Wyrok II instancji: Wyrok w spawie o rozwód z II instancji jest już prawomocny.

   

  Wyjątek:

  Powyższa zasada nie znajduje zastosowania, jeśli sąd II instancji uchylił wyrok z I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozwiązania. Wówczas sprawa zaczyna się od nowa.

  Z praktyki! ⚖️

  Prawomocność wyroku rozwodowego oznacza koniec Twojej sprawy o rozwód i koniec Twojego małżeństwa. Wracasz do stanu wolnego! Co więcej, możesz zmienić nazwisko po rozwodzie. Musisz jednak rozwiązać kolejny problem, którym jest podział majątku wspólnego.

   

  Podsumowanie

  ✔️ Zgodnie z art. 56 KRO, sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

  ✔️ Pozew o rozwód jest pismem inicjującym postępowanie rozwodowe. Wnieść pozew rozwodowy możesz sam lub z pomocą kancelarii adwokackiej.

  ✔️ Po złożeniu pozwu, Twój małżonek ma z reguły 2 tygodnie na przygotowanie odpowiedzi na pozew rozwodowy.

  ✔️ Jeśli między małżonkami nie ma sporu, uzyskać rozwód można już na pierwszej rozprawie rozwodowej.

  ✔️ Rozwód należy bardzo dokładnie przemyśleć, włącznie ze strategią, środkami dowodowymi i wszelkimi żądaniami.

   

  Źródła wykorzystane do przygotowania artykułu:

   

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu