Dzieci po rozwodzie

Dzieci po rozwodzie – kwestie prawne

Dzieci po rozwodzie
Dzieci po rozwodzie

Z artykułu dowiesz się, jak pod względem prawnym wygląda sytuacja dzieci po rozwodzie, a także co jest przedmiotem rozważań na sali sądowej w trakcie sprawy rozwodowej rodziców małoletnich dzieci.

 

Dzieci po rozwodzie

 

Rozwód rozdziela małżonków pod względem prawnym, jednak wspólne dzieci łączą ich na zawsze. Szczególnie nabiera to znaczenia, gdy dzieci są jeszcze małe i wymagają opieki rodziców. Dlatego też w sprawie rozwodowej sąd nie tylko orzeknie o rozwiązaniu Waszego małżeństwa, ale również ureguluje prawne kwestie dotyczące Waszych dzieci po rozwodzie. Dlatego w wyroku rozwodowym sąd rozstrzygnie następujące kwestie:

 • władzę rodzicielską
 • alimenty
 • zasady wykonywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie.

 

W dalszej części artykułu kolejno odniosę się do ww. kwestii.

Potrzebujesz adwokata, który zajmie się kwestią prawną dotycząca dzieci po rozwodzie? Moja Kancelaria reprezentuje klientów w tego typu sprawach. Doradzam komercyjnie klientom z całej Polski, w tym także online lub przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii (Adwokat Alimenty Poznań) oraz do kontaktu:

   

  Dziecko w rozwodzie – władza rodzicielska

   

  W wyroku rozwodowym sąd rozstrzygnie o władzy rodzicielskiej. Do wyboru ma cztery opcje:

  • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

   

  Poniżej opiszę je kolejno.

   

  Zobacz też: Jak napisać pozew o alimenty?

   

  Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom

   

  Do momentu rozwodu było dla Was naturalne, iż wszystkie decyzje dotyczące dziecka podejmowaliście wspólnie. Czy po rozwodzie coś się zmienia? Nie w przypadku pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Ta opcja pozostawia wszystko po staremu, tak jak było.  Każdy z Was będzie miał nadal takie same prawa i obowiązki względem dziecka jak dotychczas. Wszystkie decyzje dotyczące Waszej pociechy będziecie w dalszym ciągu podejmować wspólnie.

   

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

   

  Inaczej to już będzie wyglądać przy wyborze opcji numer dwa. Jest nią ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Jeżeli sąd ograniczy Tobie władzę rodzicielską, to jak sama nazwa wskazuje, Twoje prawa względem dziecka są ograniczone. Twój głos będzie ważny jedynie w sprawach istotnych dla dziecka. Nadal będziesz decydował o sprawach istotnych jak np. o wyjeździe dziecka za granicę, wyborze szkoły, czy też metody leczenia dziecka. W sprawach mniejszej wagi, nikt nie będzie pytał Cię o zdanie.

   

  Kiedy sąd wybierze opcję numer dwa?

  • jeżeli stwierdzi, że między rodzicami istnieje konflikt, który uniemożliwi im sprawne porozumiewanie się w kwestiach wychowania dziecka,
  • gdy miejsca zamieszkania rodziców dzieli znaczna odległość,
  • jeśli jeden z rodziców nie do końca dojrzał do tej roli, i dla dobra dziecka lepiej mu ograniczyć władzę.

   

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców

   

  W ekstremalnych przypadkach istnieje trzecia opcja – pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Wybierana jest ona w przypadku:

  • wystąpienia trwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie władzy rodzicielskiej (np. odbywanie przez rodzica wieloletniej kary pozbawienia wolności),
  • nadużywania władzy rodzicielskiej (np. przymuszanie dziecka do wykonywania ciężkiej pracy, stosowanie kar cielesnych),
  • rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka (np. rodzic nie wykazuje zainteresowania losem dziecka).

   

  Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma prawa głosu w żadnych decyzjach dotyczących  spraw dziecka.

   

  Zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców

   

  Opcja czwarta to zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Wybierana w przypadku wystąpienia przemijającej przeszkody w sprawowaniu władzy rodzicielskiej (np. odbywania stosunkowo krótkiej kary pozbawienia wolności).

  Przeczytaj również: Jak napisać dobry pozew o podwyższenie alimentów?

  Rozwód a dziecko – alimenty

   

  W sprawie rozwodowej nie da się uniknąć tematu alimentów na dziecko. Rodzic, który nie zajmuje się dzieckiem na co dzień, jest zobowiązany do płacenia alimentów. Tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej. Kwestia władzy rodzicielskiej również w jakikolwiek sposób nie wpływa na obowiązek alimentacyjny. Niezależnie od tego, czy przysługuje Ci pełna władza rodzicielska, ograniczona, czy też nie masz jej w ogóle – płacić musisz.

   

  Jak ustala się kwotę alimentów na dziecko? Bierze się pod uwagę jego usprawiedliwione potrzeby  oraz zarobkowe możliwości rodzica. Co to w rzeczywistości oznacza? Usprawiedliwione potrzeby dziecka to wszelkie wydatki jakie są ponoszone na jakiego utrzymanie (wydatki na jedzenie, na zakup odzieży, zabawek, środków higieny i czystości, zajęcia pozaszkolne, udział dziecka w opłatach mieszkaniowych itp.).

   

  Mylące jest natomiast sformułowanie „zarobkowe możliwości rodzica”. Odmiennie niż mogłoby się wydawać, pod tym sformułowaniem nie kryje się aktualnie osiągany przez rodzica dochód. W rzeczywistości jest to dochód, jaki rodzic mógłby otrzymywać, gdyby w pełni wykorzystywał swoje kwalifikacje zawodowe oraz siły fizyczne. Brzmi nadal niezrozumiale? Najlepiej wyjaśnię Ci na przykładzie.

   

  Przykład:

  Załóżmy, że jesteś informatykiem – bardzo dobrze płatny zawód i nietrudno odnaleźć się na rynku pracy. Ty jednak przebywasz na bezrobociu, bo tak Ci wygodnie. Co zrobi sąd? Uzna, że nie wykorzystujesz swoich kompetencji zawodowych. Z Twoim wykształceniem jesteś w stanie znaleźć bardzo dobrze płatną pracę. Dlatego też wysokość alimentów będzie adekwatna do poziomu zarobków przeciętnego informatyka.

   

  Pamiętaj też, że jeżeli miesięczne koszty utrzymania dziecka wynoszą 1500 zł, nie oznacza to, że będziesz pokrywał całą kwotę. Drugi z rodziców też ponosi część tych kosztów, jednakże w odpowiednio mniejszym zakresie. Dlaczego mniejszym? Bo swój obowiązek alimentacyjny wypełnia również poprzez sprawowanie opieki nad dzieckiem.

  Sprawdź także – Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka? Bezpłatny wzór 2023 r.

  Dzieci po rozwodzie – kontakty

   

  Po rozwodzie dziecko będzie mieszkać z jednym z rodziców. Nie oznacza to jednak, że ten drugi zostanie pozbawiony kontaktów z dzieckiem. Rozwód to rozstanie z małżonkiem, nie z dzieckiem.

   

  Kontakty można sztywno uregulować bądź uzgadniać na bieżąco. To jak będą one wyglądać zależeć będzie od Waszej umiejętności porozumiewania się. Jeżeli uważacie, że żadne z Was nie będzie robić drugiemu problemów i utrudniać kontaktów z dzieckiem, to możecie ich nie regulować. Sąd na wasz zgodny wniosek nie orzeknie w wyroku rozwodowym o kontaktach. Pamiętaj jednak, że jeżeli Wasze założenia po rozwodzie okażą się błędne, to w każdej chwili możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

   

  Jeżeli od początku nie ma między Wami nici porozumienia, uregulujcie kontakty już na etapie rozwodu. Wówczas od razu ustalone zostaną dni i godziny kontaktów, np. co drugi weekend od piątku od godz. 16:00 do niedzieli do godz. 16:00. Uregulować można również kontakty podczas Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, wakacji letnich, czy ferii zimowych.

   

  Pamiętaj, że kontakty z dzieckiem to oddzielna kwestia od władzy rodzicielskiej. Nie możesz utożsamiać ze sobą tych dwóch pojęć. Prawo do kontaktów z dzieckiem ma nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej.

  Sprawdź także – Kalkulator alimentów na dziecko

  Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w trakcie rozwodu

   

  Istnieje również złoty środek na utrudnianie kontaktów z dzieckiem przed orzeczeniem rozwodu. W trackie trwania sprawy rozwodowej masz prawo złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania rozwodu. Możesz złożyć go już w pozwie, albo dopiero na późniejszym etapie postępowania.

   

  Sąd udzieli Tobie zabezpieczenia, jeżeli uprawdopodobnisz, że współmałżonek utrudnia kontakty z dzieckiem. Przykładowo nie godzi się na spotkania z dzieckiem, nie odpowiada na jakiekolwiek próby nawiązania kontaktu. Patrząc z innej perspektywy, rodzic zamieszkujący z dzieckiem może wnieść taki wniosek, jeżeli współmałżonek nagminnie żąda kontaktów z dzieckiem bez wcześniejszych zapowiedzi, i tym samym zaburza rytm życia codziennego albo wcześniejsze plany.

   

  Zabezpieczenie kontaktów na czas rozwodu jest natychmiast wykonalne. Jak tylko Sąd wyda postanowienie, każdy z małżonków będzie musiał się zastosować do jego treści.

  Zobacz także: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   

  Rozwód a małe dziecko

   

  Tak naprawdę małżonkowie w rozwodzie bardzo często odgrywają rolę drugorzędną. Główna rola jest zawsze zachowana dla dziecka. Dlatego też, jeżeli małżonkowie mają wspólne dziecko, to ich potrzeby schodzą na dalszy plan. Co to tak naprawdę oznacza? To, że dobro dziecka jest zawsze najważniejsze, a jeśli sąd nabierze podejrzeń co do jego naruszenia, może w ogóle nie dać Wam rozwodu.

   

  Otóż tak, sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli uzna, że wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. W trakcie sprawy rozwodowej będzie trzeba udowodnić, że rozwód nie zagraża dobru dziecka. Na tę okoliczność zawsze powołuje się świadka, który zezna jak relacje między rodzicami wpływają na dziecko.

   

  I nie chodzi tutaj o ogólnikowe stwierdzenie, iż rozwód jest niekorzystny dla dziecka, bo tak przecież jest w większości przypadków. Sąd będzie zainteresowany tym, czy w konkretnej sprawie dla dziecka będzie korzystniejsze utrzymanie małżeństwa, czy też orzeczenie rozwodu. Przykładowo dobru dziecka zagrażałoby utrzymanie małżeństwa w sytuacji nagminnych awantur między małżonkami, czy problemów nałogowych jednego z nich.

   

  Rozwód rodziców dorosłych dzieci

   

  Sytuacja odwraca się o 180 stopni, jeśli dzieci przekroczyły już próg pełnoletniości. Sąd nie będzie zastanawiał się, czy rozwód jest dobry dla dorosłych dzieci. Role pierwszoplanowe należeć będą do małżonków. Treść wyroku rozwodowego będzie też skromniejsza, bowiem odejdzie kwestia władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów.

   

  Pamiętaj, że do alimentacji rodzic jest zobowiązany nie do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, ale jego usamodzielnienia się. Dziecko dorosłe żąda jednak alimentów na własną rękę, w odrębnym od rozwodu postępowaniu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach o dzieci po rozwodzie działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu