Adwokat Rozwód Poznań

Wiodącą specjalizacją Kancelarii (Adwokat Rozwód Poznań) jest prowadzenie spraw o rozwódseparację i o podział majątku po rozwodzie. W szczególności specjalizujemy się w trudnych, bardzo skomplikowanych sprawach rozwodowych. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu takich spraw. 

W ramach spraw rozwodowych Kancelaria prowadzi także szereg postępowań towarzyszących, w  tym w szczególności o: 

 • Separację 
 • Alimenty 
 • Kontakty z dziećmi 
 • Podział majątku wspólnego
 • Władza rodzicielska 

 

Rozwody w Poznaniu wymagają odpowiedniej strategii i taktyki. Każda sprawa jest inna dlatego też podchodzimy do każdego klienta bardzo indywidualnie. Nie zmienia to faktu, że nasze bardzo bogate doświadczenie adwokata w sprawach o rozwód w Poznaniu jest wielkim kapitałem, którym pragniemy się z Tobą podzielić. 

Chcesz się rozwieść?  Pozew o rozwód Poznań

   

  Złożenie pozwu o rozwód powinno być zwieńczeniem starannego, często wielomiesięcznego przygotowania do rozwodu. Tymczasem w bardzo wielu przypadkach jest inaczej i złożenie pozwu jest wyrazem impulsu, chwili. A to poważny błąd. Pozew o rozwód musi być zwieńczeniem wcześniej obranej, starannej strategii. Do jego złożenia należy się przygotować, zbierając dowody do sprawy rozwodowej i planując życie po rozwodzie. 

  W ramach działalności Kancelarii nigdy nie zachęcamy klientów do rozwodu. Nigdy nie próbujemy nadać nadmiernego tempa sprawie. Wręcz przeciwnie – zachęcamy do strategicznego podejścia do kwestii rozwodu. Zależy nam byś wygrał swoje postępowanie rozwodowe, a do zwycięzca należy się odpowiednio przygotować. Także mentalnie. 

  W ramach Kancelarii reprezentujemy klientów w sposób kompleksowy, w ramach całego postępowania o rozwód. Niemniej na życzenie klienta nasza pomoc może ograniczyć się do przygotowania dla klienta pozwu o rozwód (Poznań), który następnie zostanie samodzielnie złożony przez klienta. Tego typu usługa rekomendowana jest jednak jedynie tym klientom, którzy planują rozwód bez orzekania o winie i nie dochodzi do jakiegokolwiek sporu o rozwód, majątek bądź kwestie związane z wychowywaniem dzieci. 

   

  CHCĘ ZŁOŻYĆ POZEW O ROZWÓD POZNAŃ

  Rozwód to statystycznie – obok śmierci bliskiej osoby – najbardziej stresujące wydarzenie w życiu. Dlatego podczas sprawy o rozwód warto mieć przy sobie zaufanego adwokata lub radcę prawnego. Chętnie będziemy Ci towarzyszyć i służyć pomocą podczas Twojej trudnej sprawy o rozwód (Poznań). 

  Specjalizujemy się bardzo trudnych sprawach rozwodowych. Stale podnosimy sobie poprzeczkę, szukając nowych wyzwań. Wkładamy to pasję, serce i ciężką pracę.” 

  Mecenas Marlena Słupińska-Strysik, adwokat od rozwodów

  ADWOKAT SEPARACJA POZNAŃ

   

  Jeśli małżonkowie nie są jeszcze zdecydowani na rozwód bądź z innych względów nie mają zamiaru wziąć rozwodu, to dobrym rozwiązaniem może okazać się separacja. Rzeczona separacja wywiera skutki prawne bardzo zbliżone do rozwodu. Różnica polega głównie na tym, że separacja nie ma charakteru trwałego, a więc po jej zakończeniu można próbować ułożyć sobie małżeństwo na nowo. Dlatego jest tak chętnie wybieranym rozwiązaniem przez pary, które nie są w stanie określić, czy chcą żyć razem czy osobno. Separacja jest znakomitym okresem próbnym. 

  W ramach kancelarii (Adwokat Rozwód Poznań) reprezentujemy klientów w sprawach o separację oraz doradzamy, co jest lepsze – rozwód czy separacja. 

   

  Proszę o kontakt

  Rozwód z orzeczeniem o winie

  Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza bardzo trudną przeprawę w sądzie. W ramach rozwodu z orzeczeniem o winie dochodzi bowiem do nieczystej gry między małżonkami, w ramach której każda ze stron chce obciążyć drugą odpowiedzialnością za rozpad małżeństwa. 

  Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie zakłada zwykle trzy cele: 

  • Moralny – małżonek, który nie jest winny rozpadu związku zamierza także formalnie wykazać winę drugiej strony 
  • Finansowy – rozwód z orzeczeniem o winie staje się areną walki o dożywotnie alimenty dla jednego z małżonków 
  • Związany z dziećmi – małżonek niewinny zamierza uczynić sobie z wyroku rozwodowego dokument, w którym wylegitymuje się (obecnie lub w przyszłości) przed wspólnymi dziećmi jako osoba nieponosząca odpowiedzialności za rozwód. 

  Należy pamiętać, że każda sprawa o rozwód może przerodzić się w rozwód z orzeczeniem o winie. Nawet jeśli druga strona zapewnia Cię, że zamierza dać Ci szybki rozwód, to na rozprawie zawsze może zmienić zdanie. Taka postawa bywa elementem taktyki procesowej. 

  Jeśli decydujesz się na rozwód zawsze musisz mieć na uwadze, że druga strona zechce obciążyć Cię winą za rozpad związki i próbować egzekwować od Ciebie dożywotnie alimenty. Dlatego warto zaangażować do pomocy naszą Kancelarię. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych z orzeczeniem o winie. 

  Rozwód bez orzekania o winie

  Rozwód bez orzekania o winie jest o wiele mniej stresujący i angażujący niż rozwód z orzekaniem o winie. Najważniejszą korzyścią z rozwodzenia się bez wykazywania winy drugiej strony jest tempo rozwodu. W razie odpowiedniego podejścia do rozwodu można uzyskać wyrok rozwodowy już po pierwszej rozprawie. Rozwód bez orzekania o winie jest też tańszy niż w przypadku walki o wykazanie winy. 

  Należy jednak pamiętać, że także w sprawach o rozwód bez orzekania o winie należy zachować czujność. Nawet jeśli Twój małżonek deklaruje, że da Ci rozwód bez winy, to na rozprawie może zmienić zdanie. Wielokrotnie doświadczaliśmy takich sytuacji. Dlatego zawsze należy być przygotowanym na scenariusz z orzekaniem winy. 

  Polecamy nasze usługi w sprawach o rozwód bez orzekania o winie. Mamy duże doświadczenie w sprawnym i szybkim przeprowadzaniu rozwodów. Staramy się nie eskalować konfliktów między stronami. 

  Ile kosztuje rozwód w Poznaniu

  Rozwód jest kosztownym wydarzeniem. Wiąże się to z szeregiem różnych kosztów, które należy ponieść w związku ze sprawą rozwodową oraz innych kosztów – w tym psychicznych i społecznych. 

  Ile kosztuje rozwód? Opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Do tego musisz doliczyć opłatę od pełnomocnictwa dla Twojego adwokata lub radcy prawnego (17 zł). 

  Wynagrodzenie prawnika jest ustalane indywidualnie z klientem. Zależy ono od zakresu pomocy prawnej (kompleksowe prowadzenie sprawy, tylko obecność na rozprawach, jedynie napisanie pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew rozwodowy), skomplikowania sprawy, okoliczności czy sprawa jest związana z orzekaniem o winie, złożoności i struktury majątku wspólnego. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego rozpoczyna się od kilkuset złotych (za samo napisanie pozwu) i może być wyższe w przypadku kompleksowej reprezentacji w sprawie. 

   

  PROSZĘ O KONTAKT

  Adwokat Rozwody Poznań

   

  Zdrada męża lub zdrada żony to statystycznie najczęstsza przyczyna rozwodu. Tego typu zachowanie jest silną przesłanką rozwodową uzasadniającą uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie. 

  Jeśli Ty jesteś małżonkiem, którego zdradziła żona lub mąż, to masz wielkie szanse na uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie, a tym samym dożywotnich alimentów. Pamiętaj jednak, że zdradę należy odpowiednio udowodnić. To, że Ty jesteś moralnie przekonany o Twojej racji nie oznacza bowiem, że równie łatwo będzie przekonać sąd. Druga strona z pewnością będzie się aktywnie bronić i podejmować próby przeniesienia na Ciebie odpowiedzialności za rozkład pożycia małżeńskiego. 

  Jeśli to Ty jesteś małżonkiem, który dopuścił się zdrady, to musisz przygotować się na obronę. Nie od dziś wiadomo, że najlepszą strategią obronną jest atak. Musisz więc zbierać dowody na to, że nie jesteś wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Musisz także mieć świadomość, że Twój małżonek mógł już dawno powziąć wiedzę o Twojej zdradzie i już zaczął przygotowywać się do rozwodu. 

  W ramach Kancelarii pomagamy klientom uzyskać korzystne rozstrzygnięcia w sprawach rozwodowych, w których osią sporu jest zdrada męża lub zdrada żony. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. 

   

  Proszę o kontakt

  Rozwód za porozumieniem stron

  Rozwód za porozumieniem stron formalnie nie istnieje. Nie można bowiem zakończyć małżeństwa w drodze porozumienia – rozumianego jako umowa między małżonkami. 

  Dlatego mianem rozwodu za porozumieniem stron rozumie się rozwód bez orzekania o winie, w ramach którego strony – jeszcze przed pierwszą rozprawą rozwodową – uzgadniają wszystkie istotne kwestie związane z zakończeniem małżeństwa. W szczególności przedmiotem porozumienia są: 

  • Kwestia winy jednego lub obojga małżonków 
  • Władza rodzicielska nad dziećmi 
  • Alimenty na dzieci 
  • Zasady wykonywania kontaktów z dziećmi 
  • Podział majątku między stronami (zwykle – aczkolwiek nie jest to konieczne). 

  Rozwód za porozumieniem stron daje szanse na szybkie zakończenie małżeństwa. Należy jednak wykonać bardzo dużo pracy jeszcze przed pierwszą rozprawą rozwodową. W przeciwnym wypadku sprawa w sądzie może obrać niespodziewane kierunki lub przeciągać się przez wiele miesięcy. W ramach praktyki naszej Kancelarii oferujemy doradztwo i reprezentację w sprawach o rozwód za porozumieniem stron. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw w taki sposób, aby możliwie szybko i bezkonfliktowo uzyskać rozwód. 

  Odpowiedź na pozew rozwodowy Poznań

   

  Wielu klientów reprezentowanych przez naszą Kancelarię zgłasza się do nas po otrzymaniu pozwu o rozwód. Małżonkowie, którzy zostali zaskoczeni otrzymaniem pozwu rozwodowego są w szczególnie trudnej sytuacji. Mają zaledwie kilka dni na przygotowanie się do walki w sprawie o rozwód, napisania odpowiedzi na pozew rozwodowy, a także do psychicznego przygotowania się do rozwodu. 

  W takiej sytuacji należy niezwłocznie zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego, celem oceny sytuacji i obrania strategii obrony. Jeśli otrzymałeś pozew o rozwód to liczy się każdy dzień. Jeśli będziesz zwlekał z wizytą u prawnika, to w konsekwencji dasz mu zbyt mało czasu na odpowiednie przygotowanie Cię do sprawy i sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy. 

  Jeśli otrzymałeś pozew o rozwód zgłoś się do nas możliwie szybko. Przygotujemy dobrą odpowiedź na pozew rozwodowy oraz zaplanujemy strategię obrony. Mamy doświadczenie w szybkim procedowaniu tego typu spraw. 

  Sprawa rozwodowa Poznań

   

  Rozprawa rozwodowa często mylona jest ze sprawą rozwodową. Rozprawa rozwodowa to posiedzenie sądu, na którym jest rozstrzygana Twoja sprawa o rozwód. Natomiast sprawa rozwodowa oznacza ogół czynności podejmowanych przez strony w związku z rozwodem, w tym także rozprawę rozwodową. 

  Do rozprawy rozwodowej należy się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim należy ustalić strategię ataku lub obrony, ocenić jej zakres (czy walczymy już teraz o majątek, czy w kolejnym postępowaniu), pozbierać dokumenty, dobrać wiarygodnych świadków w sprawie o rozwód. 

  W ramach Kancelarii oferujemy pomoc w przygotowaniu i kompleksowym prowadzeniu sprawy rozwodowej, a także wsparcie i reprezentację na rozprawie rozwodowej. 

  Rozwód a kredyty

   

  Mówi się, że wspólny kredyt wiąże bardziej niż małżeństwo – w szczególności kredyt hipoteczny. Jest w tym powiedzeniu wiele racji. Rozwód małżonków nie ma co do zasady żadnego wpływu na zobowiązanie kredytowe zaciągnięte wspólnie przez małżonków. Po rozwodzie małżonkowie nadal pozostają stronami umowy kredytu i są z niej jednakowo zobowiązani. Bank nie ma żadnego interesu ani obowiązku, aby zwolnić jednego z małżonków z długu – nawet jeśli majątek został podzielony w taki sposób, że przypada drugiemu małżonkowi. 

  W ramach Kancelarii oferujemy małżonkom pomoc w ułożeniu swoich stosunków majątkowych w taki sposób, aby zabezpieczały relacje z bankiem i relacje między małżonkami. 

  Szybki rozwód Poznań

   

  Coraz więcej małżonków szuka sposobu na jak najszybsze wzięcie rozwodu. Szybki rozwód oznacza rozwód bez orzekania o winie, w ramach którego małżonkowie zawierają porozumienie jeszcze przed pierwszą rozprawą rozwodową w zakresie wszystkich istotnych elementów. 

  To jak szybko uda Ci się rozwieść zależy od tego ile pracy włożysz jeszcze przed pierwszą rozprawą i jak skuteczna będzie to praca. Szybki rozwód wymaga bowiem bardzo dużej aktywności pełnomocnika przed pierwszą rozprawą. W tym czasie należy ustalić wszystkie kwestie sporne, tj. winę za rozkład pożycia, dział majątku (lub przełożenie działu na osobne postępowanie), opiekę nad dziećmi, alimenty itp. 

  Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw zakończonych szybkim rozwodem. Pomogliśmy wielu klientów w sprawnym przejściu przez rozwód, dzięki temu uzyskali możliwość ułożenia sobie życia na nowo. 

  FAQ

  Kiedy wyrok rozwodowy jest prawomocny?

  Wyrok rozwodowy staje się prawomocny po upływie 7 dni od dnia jego orzeczenia – pod warunkiem, że żadna ze stron nie złoży wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia. W przeciwnym wypadku wyrok rozwodowy uprawomocni się w terminie 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku rozwodowego i oczywiście – pod warunkiem, że żadna ze stron nie wniesie apelacji. 

  W przypadku wniesienia apelacji wyrok z I instancji nie uprawomocni się. Sprawa będzie rozpatrywana przez sąd II instancji. Wyrok sądu II instancji uprawomocnia się w dniu jego wydania.   

  Gdzie złożyć pozew o rozwód w Poznaniu?

  Pozew o rozwód należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym. Papiery rozwodowe można złożyć w biurze podawczym tego sądu lub wysłać je pocztą – listem poleconym. 

  Co to jest zdrada?

  Zdrada to statystycznie najczęstsza przyczyna rozwodu. Polega ona na złamaniu przez jednego z małżonków przysięgi małżeńskiej w zakresie, w jakim dotyczyła ona wierności. Wyróżnia się 2 główne rodzaje zdrady: 

  • Zdrada fizyczna polega na współżyciu płciowym z inną osobą niż współmałżonek. Zdrada fizyczna może polegać także na wykonaniu z inną osobą niż współmałżonek innego aktu o charakterze seksualnym 
  • Zdrada emocjonalna polega na nawiązaniu bardzo bliskiej relacji psychicznej z inną osobą niż współmałżonek, w efekcie której małżonkowie oddalają się od siebie i dochodzi do rozpadu związku. 

  Oprócz wyżej wymienionych w orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się także na pozory zdrady małżeńskiej. To czynności, które nie są zdradą fizyczną, ale prowadzą do podobnych skutków jak zdrada (całowanie, przytulanie, liczne sms-y itp.). 

  Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

  Podstawową korzyścią z orzeczenia winy, jaką osiąga małżonek niewinny rozkładu pożycia jest ustalenie przez sąd, że to właśnie druga strona ponosi winę za rozpad związku. Jednak najbardziej pragmatycznym wyrazem rozwodu z orzeczeniem o winie jest prawo do dożywotnich alimentów na rzecz małżonka niewinnego.  

  Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie może w żadnych okolicznościach żądać od małżonka niewinnego alimentów. Takie roszczenie nie będzie uprawnione, choćby małżonek winny znajdował się w niedostatku. Jak widać, orzeczenie rozwodu z winą daje szanse na zabezpieczenie się przed niekorzystnymi żądaniami drugiego małżonka w przyszłości. Natomiast małżonek niewinny będzie mógł żądać od małżonka winnego dożywotnich alimentów, choćby nie znajdował się w niedostatku. Wystarczy, że małżonek niewinny wykaże, że doszło do pogorszenia jego sytuacji materialnej.  

  Co daje separacja Poznań?

  Dzięki separacji można osiągnąć podobne skutki jak w przypadku rozwodu. Należą do nich: 

  • Powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej 
  • Możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków 
  • Orzeczenie o alimentach na dzieci, o kontaktach z dziećmi oraz o zasadach wykonywania władzy rodzicielskiej wobec dzieci 
  • Jeżeli dojdzie do urodzenia dziecka po upływie 300 dni od dnia orzeczenia separacji, to nie zachodzi domniemanie jego pochodzenia od męża matki 
  • Małżonkowie przestają po sobie dziedziczyć 
  • Może dojść do powstania obowiązku alimentacyjnego między stronami 
  • Jeżeli małżonkowie mieszkają razem, to sąd orzeka o zasadach korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania. 

  Separacja czy rozwód Poznań?

  Separacja wywiera podobne skutki jak rozwód. Oczywiście istnieją różnice między obiema instytucjami. Separację orzeka się bowiem wtedy, gdy co prawda doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, jednak rozkład ten nie ma jeszcze trwałego charakteru. W sprawach o separacje także orzeka się o alimentach na dzieci oraz o zasadach wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. 

  Separacja wydaje się dobrym rozwiązaniem dla osób, które z przyczyn religijnych lub światopoglądowych nie uznają rozwodów. Dzięki separacji takie osoby mogą osiągnąć podobne cele jak w przypadku rozwodu nie wchodząc w konflikt z normami religijnymi lub etycznymi. 

  Czy warto brać rozwód z orzekaniem o winie?

  Jeśli nie jesteś małżonkiem winnym lub wyłącznie winnym rozkładu pożycia, a winę za rozwód ponosi jedynie druga strona, to warto brać rozwód z orzekaniem o winie. To zdecydowanie korzystna sytuacja dla Ciebie i zdecydowanie niekorzystna dla drugiego małżonka. Rozwód z orzekaniem o winie otwiera drogę do dożywotnich alimentów dla Ciebie. To czy z tej drogi skorzystasz już teraz, czy być może w dalekiej przyszłości to już Twoja decyzja. Natomiast do końca życia będziesz mieć możliwość żądania alimentów od byłego małżonka.  

  Poza tym, zawsze należy przygotować się na rozwód z orzekaniem o winie. Niejednokrotnie doświadczaliśmy sytuacji, gdy klient nie życzył sobie składania pozwu z żądaniem wykazania winy drugiego małżonka. A tymczasem drugi małżonek w odpowiedzi na pozew niespodziewanie żądał orzeczenia o winie klienta. Podejmując decyzję o rozwodzie musisz liczyć się z ryzykiem starcia w sądzie. 

  Separacja ile trwa?

  Istnieją 2 rodzaje separacji: faktyczna i formalna. Pierwsza z nich polega na tym, że małżonkowie nie utrzymują wspólnego gospodarstwa domowego oraz nie utrzymują więzi fizycznych. Okoliczność ta jednak nie jest potwierdzona jakimkolwiek oficjalnym dokumentem. Z drugiej strony separacja faktyczna również polega na rozdzieleniu więzi gospodarczej, uczuciowej i intymnej, ale okoliczność ta jest stwierdzona rozstrzygnięciem sądu. 

  Przepisy prawa nie stanowią o tym, ile trwa separacja formalna. W praktyce separacja trwa tyle, ile zdecyduje sąd i jak długo strony chcą ją utrzymywać. 

  Pozew o rozwód ile kosztuje w Poznaniu?

  Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeśli będziesz reprezentowany przez pełnomocnika w sprawie o rozwód, to musisz także uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Jeśli chcesz zlecić napisanie pozwu o rozwód profesjonalnemu pełnomocnikowi, to taka usługa kosztuje zwykle między 500 a 900 zł. Zależy to od poziomu skomplikowania sprawy i Twoich żądań. 

  Ile trwa rozwód Poznań?

  Sprawy o rozwód trwają od kilku miesięcy – do w złych przypadkach – nawet kilku lat. Oto kalkulacja czasu trwania poszczególnych etapów postępowania: 

  • Przygotowanie się do złożenia pozwu o rozwód (w tym zbieranie dowodów) – kilka tygodni 
  • Przygotowanie pozwu o rozwód i jego złożenie – od jednego do kilku dni 
  • Oczekiwanie na wyznaczenie rozprawy – od miesiąca do kilku miesięcy 
  • Postępowanie w I instancji – zwykle kilka miesięcy 
  • Postępowanie odwoławcze – również zwykle kilka miesięcy (krócej niż w I instancji) 

  Zwykle sprawy o rozwód zamyka się w przedziale od 12 do 24 miesięcy. 

  Jak udowodnić zdradę?

  Istnieje wiele sposób na wykazanie zdrady męża lub zdrady żony. Oto środki dowodowe, z których możesz skorzystać: 

  • Raport detektywa 
  • Wydruki z SMS 
  • Wydruki social media 
  • Billingi rozmów telefonicznych 
  • Nagrania 
  • Raporty z GPS 
  • Zeznania świadków 
  • Dokumentacja fotograficzna i dokumentacja video. 

  Pamiętaj, aby przed złożeniem pozwu o rozwód zabezpieczyć odpowiednie dowody. To, że jesteś pewny zdrady współmałżonka nie oznacza bowiem, że będziesz w stanie przekonać do niej sąd.  

  Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

  Zmiana nazwiska po rozwodzie (powrót do nazwiska panieńskiego lub kawalerskiego) wymaga złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Można też tego typu oświadczenie złożyć przed konsulem RP jeśli przebywasz za granicą. Termin na złożenia oświadczenia na zmianę nazwiska wynosi 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. 

  Jak napisać pozew rozwodowy?

  Pozew rozwodowy powinien zawierać: 

  • Miejscowość i datę 
  • Oznaczenie sądu okręgowego, w którym pozew ma być złożony 
  • Oznaczenie stron 
  • Tytuł pisma 
  • Precyzyjne określenie żądania powoda 
  • Uzasadnienie pozwu, ze szczególnym uwzględnieniem dowodów 
  • Podpis powoda. 

  Pamiętaj aby opłacić pozew o rozwód. Opłata od pozwu wynosi 600 zł. 

  Możesz skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata przy napisaniu pozwu rozwodowego. Warto skorzystać z tej możliwości. 

  Jak wziąć rozwód Poznań?

  Aby wziąć rozwód musisz odpowiednio przygotować się do sprawy. W pierwszej kolejności powinieneś udać się do adwokata lub radcy prawnego celem obrania strategii i odpowiedniego przygotowania do rozwodu. Następnie powinieneś określić, czy oczekujesz rozwodu z orzekaniem o winie czy raczej zależy Ci na szybkim rozwodzie. Zawsze jednak powinieneś przygotować odpowiednie dowody, zabezpieczające Twoje interesy w razie gdyby druga strona okazała się być napastliwa. Następnym etapem jest złożenie pozwu rozwodowego i odbycie jednej lub kilku rozpraw rozwodowych. Postepowanie sądowe jest kończone wyrokiem w sprawie. Jeśli jesteś z niego niezadowolony, to można wnieść odpowiedni środek odwoławczy. 

  Jak złożyć pozew o rozwód Poznań?

  Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Należy go złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i odpis dla drugiego małżonka). Pozew można również wysłać pocztą. Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Do pozwu należy dołączyć następujące załączniki: 

  • Odpis aktu małżeństwa 
  • Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci 
  • Dowód uiszczenia opłaty od pozwu. 

  Masz problem z tym jak złożyć pozew o rozwód? Zgłoś się do naszej Kancelarii. Przygotujemy dla Ciebie dobry pozew o rozwód. 

  Kiedy rozwód jest niemożliwy?

  Rozwód nie będzie możliwy, jeśli zajdzie jedna z poniższych okoliczności: 

  • Między małżonkami nie nastąpił trwały i zupełnym rozkład pożycia małżeńskiego (strony nadal się kochają, strony współżyły seksualnie krótko przed rozprawą rozwodową albo nadal współżyją w trakcie sprawy o rozwód) 
  • Rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa a małżonek pozostający bez winy jest temu przeciwny 
  • Rozwód negatywnie wpływa na sytuację wspólnych małoletnich dzieci małżonków (np. dziecko choruje, jest w szczególnie trudnej sytuacji) 
  • Orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

  W wyżej opisanych sytuacjach sąd nie da małżonkom rozwodu, a pozew o rozwód zostanie oddalony. Nie oznacza to jednak, że pozew o rozwód nie będzie mógł zostać wniesiony w przyszłości, na podstawie nowych okoliczności. 

  Kto ponosi koszty rozwodu?

  Okoliczność kto poniesie koszty rozwodu zależy od treści wyroku rozwodowego. W postępowaniu cywilnym obowiązuje bowiem zasada, że koszty procesu ponosi ta strona, która nie dała podstaw do wytoczenia powództwa. W dużym uproszeniu można więc napisać, że koszty procesu ponosi przegrany. 

  Dlatego jeśli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to tego małżonka będą obciążać wszystkie koszty procesu. Niezależnie od tego każdą ze stron sąd może obciążyć kosztami spowodowanymi jej niewłaściwym lub niesumiennym postępowaniem. Sąd może także zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej kosztami w ogóle. Tego rodzaju rozstrzygnięcia mogą mieć miejsce wyłącznie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. 

  Kto spłaca kredyt po rozwodzie?

  Okoliczność orzeczenia rozwodu między małżonkami nie ma wpływu na zobowiązania kredytowe zaciągnięte wspólnie przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Dla banku małżonkowie nadal pozostają stronami umowy kredytu. Zarówno orzeczenie rozwodu jak i dokonanie podziału majątku między małżonkami nie zwalnia żadnego z małżonków ze zobowiązania względem banku. Jeżeli małżonkowie chcieliby zwolnić się ze zobowiązania względem banku, to powinni: 

  • Porozumieć się z bankiem w zakresie przejęcia zobowiązania kredytowego przez jednego z małżonków 
  • Uzgodnić warunki wzajemnej spłaty w związku z przejęciem zobowiązania kredytowego przez jednego z małżonków. 

  Oczywiście może się zdarzyć, że bank nie wyrazi zgody na przejęcie spłaty kredytu przez jednego z małżonków. Wówczas zobowiązanymi do spłaty nadal pozostaną oboje małżonkowie. W takiej sytuacji kluczową rolę odegra porozumienie o zasadach spłaty kredytu zawarte pomiędzy małżonkami. 

  Czy ma znaczenie kto pierwszy złoży pozew o rozwód?

  To kto pierwszy złoży pozew o rozwód niemal w ogóle (poza pewnym istotnym wyjątkiem) nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej. O wyniku sprawy nie przesądzi bowiem to, kto pierwszy złoży pozew o rozwód, lecz to ko lepiej się do niej przygotuje i kto lepiej ją poprowadzi w sądzie. O wiele większe znaczenie niż tempo złożenia pozwu ma staranne zebranie materiału dowodowego, znalezienie świadków, wybranie odpowiedniego pełnomocnika i staranne opracowanie strategii prowadzenia sporu. 

  W pewnych okolicznościach to, kto pierwszy złoży pozew o rozwód może mieć jednak znaczenie. Otóż jeśli małżonek, który otrzymał taki pozew nie spodziewał się go, to tenże element zaskoczenia może mieć istotne znaczenie. Wówczas zwykle ma ledwie 14 dni na przygotowanie i złożenie w sądzie odpowiedzi na pozew rozwodowy, a także oswojenie się z nową sytuacją. W takim scenariuszu małżonek, który pierwszy złoży pozew zyska sporą taktyczną przewagę. 

  Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?

  Sąd samodzielnie nie doręcza stronom wyroku rozwodowego. Aby uzyskać odpis takiego wyroku należy złożyć wniosek do sądu. Można to zrobić samodzielnie lub przy pomocy pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). Wniosek powinien zostać złożony do Sądu Okręgowego prowadzącego sprawę po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Wraz z wnioskiem o odpis powinna zostać uiszczona opłata. Wynosi ona 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron orzeczenia. 

  Jak wycofać pozew rozwodowy?

  Małżonek, który złożył pozew o rozwód ma prawo rozmyślić się już po jego złożeniu lub znaleźć porozumienie ze współmałżonkiem. W takiej sytuacji możliwe jest wycofanie pozwu o rozwód. Taki ruch jest możliwy aż do momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jednak jeżeli już nastąpiło rozpoczęcie rozprawy, to wycofanie pozwu rozwodowego możliwe jest jedynie za zgodą pozwanego małżonka. 

  Cofnięcie pozwu nie oznacza, że powód zamyka sobie prawo do rozwodu w ogóle. Pozew będzie mógł zostać ponownie wniesiony w każdym czasie. Cofnięcie pozwu oznacza jedynie rezygnację z dochodzenia roszczenia w tym konkretnym procesie sądowym. 

  Jak się ubrać na rozwód Poznań?

  Idąc na rozprawę rozwodową warto zachować stonowany i elegancki ubiór. Panowie powinni założyć garnitur lub przynajmniej zestaw obejmujący koszulę i marynarkę. Panie powinny ubrać się skromnie i unikać zbyt krótkich spódnic oraz głębokich dekoltów. Każdorazowo wskazane jest obuwie wizytowe. Pamiętajmy także o starannej fryzurze i schludnym, zadbanym wyglądzie. Warto też unikać eksponowania tatuaży, piercingu oraz wszelkich kontrowersyjnych części garderoby oraz ozdób. Na sprawę rozwodową należy ubrać się w taki sposób, aby wygląd wzbudzał zaufanie. Pamiętajmy, że dbając o zachowanie zasad sądowej etykiety okazujemy szacunek sądowi oraz pozostałym uczestnikom postępowania. 

  Jak rozwieść się w zgodzie?

  W sprawach o rozwód możliwe jest rozstanie się w pokojowy sposób. Taka sytuacja ma miejsce niemal wyłącznie w przypadku rozwodów bez orzekania o winie. Decydując się na taką formę rozwodu małżonkowie unikają przeprowadzania długotrwałego postępowania dowodowego, w ramach którego roztrząsane są szczegóły życia małżeńskiego i poszukiwane powody rozpadu małżeństwa. Takie postępowanie z reguły powoduje eskalację konfliktu między stronami i zamyka drogę do rozstania się w zgodzie. 

  Jeśli reprezentujemy klienta w sprawie o rozwód to staramy się nie doprowadzać do eskalacji konfliktu między stronami – szczególnie, gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci. Należy pamiętać, że one najbardziej przeżywają rozwód rodziców i nadmierne skonfliktowanie stron może bardzo negatywnie przełożyć się na późniejsze sprawowanie opieki i wychowywanie dzieci. 

  Jak sprawdzić czy żona złożyła pozew o rozwód?

  Aby sprawdzić czy żona (lub mąż) złożyła pozew o rozwód należy skontaktować się z biurem obsługi interesantów (lub sekretariatem) właściwego miejscowo sądu okręgowego. Właściwość miejscową sądu określa się według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile co najmniej jedno z nich nadal zamieszkuje w tej lokalizacji. Do sądu można udać się osobiście, jak również można po prostu zadzwonić. W rozmowie z pracownikiem sądu należy się przedstawić i wskazać swój adres oraz zapytać czy przeciwko tej osobie wpłynął pozew rozwodowy. Informacje w tym zakresie są jawne. Jeśli okaże się, że mąż wniósł już pozew o rozwód, to należy zapytać o sygnaturę sprawy i zamówić akta w celu ich przejrzenia i wykonania zdjęć. 

  Czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie?

  Zmiana nazwiska po rozwodzie jest indywidualną decyzją małżonka. W polskich warunkach zwyczajem jest, że żona przyjmuje nazwisko rodowe męża. Po orzeczeniu rozwodu powinna podjąć decyzję, czy chce przy tym nazwisku pozostać, czy decyduje się na powrót do nazwiska panieńskiego. Jest to suwerenna decyzja żony. Mąż nie może wywierać wpływu na tę decyzję – nie posiada żadnych prawnych instrumentów, aby zmusić żonę do pozostania przy jego nazwisku lub do powrotu do nazwiska panieńskiego. 

  Ważąc argumenty przemawiające za zmianą nazwiska po rozwodzie należy mieć także na uwadze czynnik czasu. Otóż małżonek może powrócić do nazwiska panieńskiego (kawalerskiego), jeśli nie upłynęły jeszcze 3 miesiące liczone od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Po upływie tego terminu zmiana nazwiska nadal jest możliwa. Jest ona jednak bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga przejścia pełnej procedury administracyjnej przewidzianej dla zmiany nazwiska – niekoniecznie spowodowanego orzeczeniem rozwodu. 

  Czy rozwód trzeba zgłosić do USC?

  Po rozwodzie nie ma potrzeby zgłaszania informacji do Urzędu Stanu Cywilnego. Taka informacja jest bowiem przesyłana przez sąd. Sytuacja zmienia się, jeśli o rozwodzie orzekł sąd zagraniczny. W takim wypadku orzeczenie o rozwodzie należy zarejestrować w USC. 

  Czy do rozwodu potrzebny jest adwokat rozwodowy?

  W postępowaniu sądowym – w tym także tym w przedmiocie rozwodu – strona może działać samodzielnie lub też zdecydować się na reprezentowanie jej interesów przez adwokata lub radcę prawnego. Dlatego nie istnieją jakiekolwiek wymogi formalne, dla których w sprawie rozwodowej potrzebne byłoby korzystanie z adwokata lub radcy prawnego. Praktyka wygląda jednak inaczej. Otóż postępowanie cywilnego należy do jednych z najbardziej skomplikowanych i bardzo łatwo jest przegrać sprawę z powodu jego nieznajomości, a więc ściśle z przyczyn formalnych. Może to mieć miejsce w razie spóźnienia się ze zgłoszeniem dowodów, nieznajomości etykiety sądowej, braku umiejętności przesłuchiwania świadków i zachowania się na rozprawie. 

  Dlatego w sprawach o rozwód dobrą praktyką jest zaangażowanie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. To nieoceniona pomoc w sprawie o rozwód. Dobry adwokat (tudzież radca prawny) przejmie od Ciebie ciężar posługiwania się procedurą cywilną, a także będzie dysponował bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw rozwodowych. Dzięki temu zna większość strategii ataku i obrony w sądzie. Dlatego w sprawie rozwodowej potrzebny Ci będzie dobry adwokat lub radca prawny, specjalizujący się w rozwodach.