Umowy i regulaminy

 • Wierzymy, że dobrze przygotowana umowa jest szyta na miarę niczym dobry garnitur. Musi więc dobrze przystawać do rzeczywistości, którą opisuje. Dla naszych klientów przygotowujemy właśnie takie umowy.
 • Dobieramy adekwatne rozwiązania do potrzeb i ryzyka klienta.
 • Dobieramy odpowiedni typ umowy do potrzeb klienta. W razie konieczności nie mamy oporów by doradzać naszym klientom wykorzystanie innego niż pierwotnie zamierzony typ umowy, który lepiej zabezpieczy ich interesy.
 • Przygotowujemy w szczególności następujące typu umów: umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy dożywocia, umowy agencyjne, umowy dostawy, umowy darowizny.
 • Przygotowujemy także specjalistyczne umowy występujące w obrocie gospodarczym, jak np. umowa sprzedaży akcji, umowy inwestycyjne, umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy gwarancji bankowej, umowy o kredyt hipoteczny, kontrakty menadżerskie, umowy outsourcingowe, umowy marketingowe.
 • Współpracujemy z kancelarią notarialną – w sprawach wymagających formy aktu notarialnego.
 • Negocjujemy umowy w imieniu klienta.
 • Wykonujemy analizę ryzyka związanego z umową. Dzięki niej, nawet w przypadku utrzymania w umowie zapisu związanego z ryzykiem wykonywania umów, klient ma świadomość ryzyka wynikającego z umowy i może podejmować działania pozwalające na jego zmitygowaniu lub wyeliminowanie.
 • Tworzymy regulaminy serwisów internetowych, zgodnych z tzw. prawem Internetu oraz prawem konsumenckim. Analizujemy umowy pod kątem klauzul niedozwolonych, ograniczając ryzyko kary ze strony UOKiK.
 • Doradzamy w organizowania konkursów, loterii oraz akcji promocyjnych, w tym konkursów przeprowadzanych na portalach społecznościowym, w tym na Facebook’u.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

 • Umowa na przeniesienie praw autorskich
 • Umowa na usługi IT
 • Analiza ryzyka zw. z umową
 • Regulaminy serwisów i sklepów internetowych
 • Umowy na SEO i SEM
 • Umowy na programowanie
 • Negocjacje

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

 • Co powinna zawierać umowa na SEO/SEM?
 • Jak wyeliminować klauzule niedozwolone?
 • Jak zabezpieczyć interesy w umowie?
 • Jak przeprowadzić konkurs na Facebooku?
 • Jak zorganizować loterię promocyjną?
 • Jak odpowiednio dobrać umowę?
5/5
5/5

Windykacja

Prawo administracyjne

Zakładanie spółek

Obsługa prawna firm

Umowy i regulaminy

Prawo pracy

Procesy sądowe

Własność intelektualna