Odszkodowania Poznań

Miałeś wypadek, kolizję drogową lub spotkało Cię inne zdarzenie? Czy miałeś problemy z uzyskaniem pieniędzy w związku z doznaną szkodą? Walczysz o odszkodowanie w Poznaniu lub w Wielkopolsce? Jeśli tak – jesteśmy w stanie Ci pomóc!  

Zadaniem Kancelarii jest pomoc ofiarom wypadków, osobom pokrzywdzonym przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak również poszkodowanym na skutek innych zdarzeń. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie w sporach sądowych w Poznaniu lub w Wielkopolsce. Szeroki zakres wiedzy z dziedziny ubezpieczeń co do sposobów i formy likwidacji szkód przyjmowanych przez zakłady ubezpieczeń pozwala na szybką i skuteczną pomoc. W ramach naszych działań reprezentujemy poszkodowanych wobec towarzystw ubezpieczeniowych, sprawców szkody, także w toku postępowania sądowego. Wszystko to w celu zapewnienia jak najbardziej profesjonalnej i wszechstronnej pomocy ofiarom wypadków i innych zdarzeń. 

Chcesz uzyskać wysokie odszkodowanie?

Reprezentujemy klientów w sporach z ubezpieczycielami, walcząc o wysokie odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.


W ramach naszej pomocy: 

 • Przedstawiamy poszkodowanym zakres, podstawy i źródła należnego im odszkodowania 
 • Szacujemy ryzyko i możliwości uzyskania odszkodowania w Poznaniu
 • Szacujemy wysokość należnego odszkodowania w Poznaniu
 • Przedstawiamy poszkodowanym formę i przebieg dochodzenia roszczeń od towarzystwa ubezpieczeniowego lub od sprawcy szkody 
 • Doradzamy w zakresie dokumentacji ułatwiającej uzyskanie odszkodowania w Poznaniu 
 • Zgłaszamy szkody za poszkodowanych i monitorujemy ich przebieg, dbając o prawidłowość procesu likwidacji szkody 
 • Weryfikujemy wysokość odszkodowania zaproponowanego poszkodowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub sprawcę szkody  
 • Prowadzimy sprawy sądowe we wszystkich instancjach w sądach w Poznaniu i w Wielkopolsce. 

Sprawy o odszkodowanie wymagają odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia, przygotowania i sformułowania właściwych roszczeń oraz przedstawienia dowodów. Dlatego warto skorzystać z pomocy naszej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu. Do każdej sprawy zawsze podchodzimy w sposób indywidualny.  

Odszkodowania za opóźniony lot Poznań

 

Kupując bilet myślisz pewnie, że jest to najszybszy sposób przemieszczania się. Tym silniejsze jest Twoje rozczarowanie, gdy na lotnisku dowiadujesz się, że Twój lot jest opóźniony.  

Na szczęście Twoje niezadowolenie mo zrekompensować odszkodowanie za opóźniony lot z Poznania, które zależą przede wszystkim od długości trasy lotu, liczby godzin opóźnienia, miejsca położenia lotnisk (w Unii Europejskiej i poza nią). 

 

Kwoty możliwe do uzyskania tytułem odszkodowania za opóźniony lot są następujące 

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów 
 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów 
 • 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż wskazane powyżej. 

 

Jednocześnie opóźnienie nie może być zbyt krótkie i musi wynosić co najmniej: 

 • 2 godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów 
 • 3 godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów 
 • 4 godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż loty wskazane powyżej. 

 

Pamiętaj, że w ramach odszkodowania za opóźniony lot z Poznania przysługują Ci w szczególności posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Możesz też domagać się zakwaterowania w hotelu. 

Praktyka dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot bywa różna. Niemniej linie lotnicze raczej niechętnie je przyznają, licząc na zniechęcenie pasażerów po wymianie korespondencji. Sprawy wymagają wówczas skierowania do sądu. Do tego terminy przedawnień są bardzo krótkie – wynoszą 1 rok. Mając na względzie powyższe warto skorzystać z pomocy Kancelarii już na wczesnym etapie dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot 

 

Proszę o kontakt

Odwołania od decyzji ZUS Poznań

 

Zawnioskowałeś do ZUS o wypłatę należnych Ci świadczeń i uzyskałeś decyzję odmowną? Nic straconego. Decyzja nie jest ostateczna i masz prawo do odwołania od decyzji ZUS Poznaniu. 

W pierwszej kolejności musisz pamiętać o zachowaniu terminu do złożenia odwołania od decyzji ZUS. Termin ten wynosi miesiąc i liczy się go od dnia doręczenia decyzji. Odwołania od decyzji ZUS w Poznaniu wnosi się na piśmie do ZUS lub do protokołu sporządzonego przez ten organ. 

Po złożeniu odwołania od decyzji ZUS w Poznaniu musisz poczekać na decyzję organu rentowego. ZUS może bowiem zmienić swoje stanowisko. Jeśli tak się nie stanie, przekaże Twoje odwołanie do sądu i tam będziesz musiał udowadniać swoje racje. Pamiętaj, że ZUS bardzo rzadko zmienia swoje decyzje i ryzyko procesu sądowego jest bardzo duże. Do procesu (i to już na etapie formułowania odwołania od decyzji ZUS) trzeba się bardzo dobrze przygotować. Niejednokrotnie istnieje potrzeba np. zawnioskowania o opinię biegłego sądowego, przesłuchania świadków, lub przedstawienia odpowiednich dokumentów. W konsekwencji to sąd zdecyduje na podstawie zgromadzonego materiału, czy Twoje stanowisko zasługuje na uwzględnienie.  

Jeśli nie chcesz zajmować się sprawą odwołania od decyzji ZUS osobiście w Poznaniu, kosztuje Cię ona za dużo nerwów, lub obawiasz się stanąć samodzielnie przed sądem – możesz liczyć na naszą pomoc. Pomagamy w reprezentacji przed ZUS, jak również w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.  

 

CHCĘ odWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI ZUS

Wypadek samochodowy Poznań

Wypadek samochodowy niesie za sobą poważane konsekwencje. Oprócz samego uszkodzenia pojazdu, obrażenia mogą odnieść uczestnicy wypadku – kierowca, pasażerowie, a także osoby trzecie.  

Pamiętaj, że jeżeli wypadek samochodowy w Poznaniu spowodował u Ciebie szkodę, odniosłeś obrażenia ciała lub inny uszczerbek na zdrowiu – możesz domagać się odszkodowania. W takiej sytuacji powinieneś dokonać zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W zgłoszeniu powinieneś wskazać w szczególności kiedy i gdzie miał miejsce wypadek samochodowy w Poznaniu, kto był jego sprawcą, jakie doznałeś obrażenia oraz czego domagasz. Twoje roszczenia mogą być bardzo różne, w zależności od skutków jakie przyniósł wypadek samochodowy. Należy je więc sformułować w sposób precyzyjny, aby nie doprowadzić do przedawnienia niektórych z nich. 

Aby uniknąć błędów już na etapie formułowania roszczeń za wypadek samochodowy wato skorzystać z pomocy naszej Kancelarii w Poznaniu. Oddanie sprawy w ręce profesjonalistów pozwali również zaoszczędzić czas związany nie tylko z formułowaniem odpowiednich żądań, ale także organizowaniem dokumentów niezbędnych do dochodzenia odszkodowania. Poza tym wypadek samochodowy powoduje czasem uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej, który uniemożliwia jej samodzielne prowadzenie sprawy. Bywa to także uciążliwe dla rodziny poszkodowanego. Kancelaria w ramach prowadzonych działań przejmie wówczas na siebie cały ciężar prowadzenia sprawy, zarówno w toku postępowania przedsądowego, jak i ewentualnego sporu sądowego.  

Wezwanie przedsądowe a windykacja sądowa

 

Niestety czasami zdarza się, że windykacja nie odnosi pożądanych rezultatów. W takim przypadku przechodzimy do tzw. twardej windykacji, a więc do dochodzeniu zapłaty przed sądem. Zanim wniesiemy sprawę do sądu wspólnie z Tobą przeanalizujemy szanse na powodzenie takiej sprawy. Nie chcielibyśmy bowiem narażać Cię na koszty postępowania sądowego w sytuacji, w której w naszej ocenie nie ma widoków, aby skutecznie ściągnąć dług po uzyskaniu korzystnego wyroku sądu.

 

Proszę o kontakt

Odszkodowania powypadkowe Poznań

Jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny lub doznałeś wypadku przy pracy możesz domagać się odszkodowania powypadkowego.  

W ramach roszczeń o odszkodowania powypadkowe w Poznaniu, w zależności od okoliczności sprawy możesz żądać: 

– odszkodowania: 

 • za straty o charakterze materialnym z momentu wypadku, np. uszkodzoną odzież, rozbite okulary i akcesoria 
 • z tytułu opieki sprawowanej przez osoby bliskie lub osoby trzecie 
 • z tytułu kosztów leczenia i opieki medycznej  
 • z tytułu zakupu środków niezbędnych do powrotu do zdrowia lub ułatwiających życie po wypadku np. wózka inwalidzkiego, aparatu słuchowego 
 • z tytułu dojazdów do specjalistów, dojazdów do szpitala, w tym także rodziny poszkodowanego 
 • z tytułu ograniczenia lub uniemożliwienia zarobkowania przez określony czas po wypadku 

– renty z tytułu utraty w całości lub części zdolności do pracy, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość 

– zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę  

– ustalenia odpowiedzialności za skutki wypadku na przyszłość  

 

Roszczenie o odszkodowania powypadkowe w Poznaniu mogą również zgłosić bliscy osoby, która zmarła w wyniku wypadku.  

Wypadek w pracy odszkodowania Poznań

Za wypadek przy pracy uważamy powszechnie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Uznanie przez pracodawcę wypadku za wypadek w pracy otwiera możliwość domagania się odszkodowania (wypadek w pracy odszkodowania).  

Aby uzyskać należne kwoty, w pierwszej kolejności powinieneś skorzystać z dobrodziejstwa, które oferuje Ci ZUS. Jednorazowe odszkodowanie od ZUS-u przysługuje bowiem ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy. ZUS po analizie Twojego stanu zdrowia, oceni doznany przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu i ustali jest jego procent. Będzie to stanowiło podstawę do wypłaty należnego Ci odszkodowania.   

Jeżeli po zakończeniu postępowania przed ZUS i wypłacie świadczenia uznasz, że odszkodowanie za wypadek w pracy nie jest wystarczające, możesz zwrócić się do Twojego pracodawcy. Będziesz mógł żądać od niego dodatkowej kwoty, która w całości zrekompensuje Ci jego skutki. Pamiętaj, że wypadek w pracy może generować wysokie odszkodowania.  

Zanim zdecydujesz się dochodzić swoich roszczeń od pracodawcy, dowiedz się jeszcze, czy posiada on odpowiednie ubezpieczenie. Jeżeli tak jest, warto skierować swoje roszczenia właśnie do ubezpieczyciela.  

W celu pomocy w ustaleniu wysokości przysługującego Ci odszkodowania możesz zwrócić się do naszej Kancelarii. Pomożemy Ci oszacować rodzaj i wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy, a także poprowadzimy Twoją sprawę na etapie przedsądowym oraz sądowym.  

Potrącenia na pasach Poznań

 

Potrącenia na pasach skutkują powstaniem uszczerbku na zdrowiu lub nawet śmiercią poszkodowanego. W takich przypadkach samemu poszkodowanemu lub jego rodzinie przysługuje odszkodowanie.  

Poszkodowany ma prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak również może domagać się odszkodowania ze wszelkie straty związane z wypadkiem w postaci potrącenia na pasach w Poznaniu. W niektórych przypadkach można również domagać się renty. 

Jeżeli zaś poszkodowany zmarł na skutek potrącenia na pasach w Poznaniu, jego rodzinie przysługiwać będzie zadośćuczynienie za krzywdę, a także odszkodowanie w związku z poniesionymi kosztami. Roszczenia te w zależności od okoliczności mogą przysługiwać członkom rodziny – najczęściej dzieciom oraz małżonkowi osoby zmarłej. W niektórych przypadkach mogą oni także żądać przyznania im renty.  

W przypadku potrącenia na pasach należy uważać na tzw. przyczynienie się do powstania szkody przez osobę poszkodowaną. Przyczynienie o którym mowa powoduje zmniejszenie wysokości należnego odszkodowania. Może dojść do niego wtedy, gdy np. poszkodowany wkroczył na przejście dla pieszych na czerwonym świetle.  

W toku spraw o odszkodowanie za potrącenia na pasach w Poznaniu trzeba zachować czujność. Towarzystwa ubezpieczeniowe często dążą do jak najszybszego zakończenia sprawy, proponując zawarcie ugody jeszcze na etapie postępowania sądowego. Przed podpisaniem takiej ugody warto skontaktować się z Kancelarią, ponieważ proponowane odszkodowanie może być zaniżone. 

 

Proszę o kontakt

Odwołanie od decyzji PZU 

 

Zawnioskowałeś do PZU o wypłatę należnych Ci świadczeń i uzyskałeś decyzję odmowną? Nic straconego. Masz prawo złożyć odwołanie od decyzji PZU. 

Odwołanie od decyzji PZU możesz złożyć na kilka sposobów. Możesz wysłać je w formie pisemnej, w formie mailowej albo też zgłosić ustnie – przez telefon. W praktyce najlepiej złożyć odwołanie od decyzji PZU w zwykłej formie pisemnej i wysłać listem poleconym.  

W odwołaniu od decyzji PZU warto wskazać, z czym się nie zgadzasz oraz załączyć jakieś dodatkowe dokumenty na poparcie Twojego stanowiska, np. pełną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. PZU ma 30 dni na ustosunkowanie się do Twoich roszczeń, a sprawach bardziej skomplikowanych termin ten ulega jeszcze przedłużeniu.  

Jeśli nie chcesz zajmować się sprawą osobiście, kosztuje Cię ona za dużo nerwów i czasu, lub obawiasz się stanąć samodzielnie przed sądem – możesz liczyć na naszą pomoc. Pomagamy w sporządzeniu odwołania od decyzji PZU, jak również w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.  

 

Proszę o kontakt

Zaniżone odszkodowania Poznań

Zaniżone odszkodowania są zmorą poszkodowanych. Dzieję się tak dlatego, że towarzystwa ubezpieczeniowe zajmujące się likwidacją szkód samodzielnie szacują wysokość należnych Ci kwot. W konsekwencji przyznane przez nich świadczenia bywają zbyt niskie.  

Gdy poniosłeś szkodę, możesz domagać się przyznania należności z kilku tytułów. Jeżeli uważasz, że uzyskałeś zaniżone odszkodowania w Poznaniu, powinieneś zareagować. W pierwszej kolejności możesz złożyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, wskazując z czym się nie zgadzasz. Jeśli to nie poskutkuje, najlepiej jest skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Podstawowym argumentem w toku sprawy będzie wtedy okoliczność wypłacenia Ci zaniżonego odszkodowania. Wbrew pozorom widmo procesu sądowego nie powinno Cię przerażać – ubezpieczyciel wypłacając Ci zaniżone odszkodowania w Poznaniu już uznał swoją odpowiedzialność za szkodę. Nie musisz więc skupiać się na tym, by wziął za nią całą odpowiedzialność. Pozostaje jedynie wykazanie, że przysługujące Ci kwoty powinny być wyższe. W tym celu trzeba jednak bardzo dobrze przygotować pozew oraz całą strategię procesową. Niejednokrotnie jest to jedyna szansa, aby wyeliminować zaniżone odszkodowania i aby sąd przyznał Ci kwoty, jakie rzeczywiście powinieneś dostać od razu po zgłoszeniu szkody do ubezpieczalni.  

Pęknięta śledziona

Pęknięta śledziona to ciężki uraz, który powszechnie występuje w przypadku ulegania różnego rodzaju wypadkom. Bardzo często skutkiem urazu śledziony jest konieczność dokonania splenektomii. Niemniej nawet w takiej sytuacji nie ma gwarancji, że nie wystąpią dalsze powikłania. Dlatego warto walczyć o odpowiednio wysokie odszkodowanie związane z doznaniem pęknięcia śledziony. Wysokie odszkodowanie pokryje koszty leczenia i rehabilitacji. Kancelaria oferuje pomoc w uzyskaniu wysokiego odszkodowania po pęknięciu śledziony. 

Złamanie kości łonowej

Złamanie kości łonowej to poważny uraz. Najczęściej dochodzi do niego podczas wypadków komunikacyjnych. Złamanie kości łonowej wiąże się z silnym bólem, a może się także wiązać z licznymi komplikacjami i powikłaniami. W przypadku złamania kości łonowej należy liczyć się z długotrwałą rehabilitacją. Warto ubiegać się o wysokie odszkodowanie po złamaniu kości łonowej. Kancelaria oferuje kompleksową reprezentację w prowadzeniu tego typu spraw. 

Złamanie miednicy w Poznaniu

Złamanie miednicy to bardzo poważna kontuzja, która wiąże się z wysokim ryzykiem zgonu oraz licznymi powikłaniami. Złamanie miednicy może negatywnie przełożyć się na sposób funkcjonowania organizmu poszkodowanego nawet w dłuższym okresie po wypadku. Złamanie miednicy może bowiem pociągać za sobą takie powikłania jak: nieprawidłowy wzrost kości, różnice w długości nóg, dysfunkcję seksualną, zakrzepowe zapalenie żył, czy różnie rodzaje bólu. W przypadku złamania miednicy warto walczyć o uzyskanie korzystnego odszkodowania lub renty. Kwota uzyskana tytułem odszkodowania pozwoli na zapewnienie lepszej jakości leczenia i rehabilitacji. W ramach praktyki Kancelarii oferujemy kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań w zw. ze złamaniem miednicy. 

Śmierć bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby to statystycznie najbardziej stresujące wydarzenie w życiu człowieka. Jest ona szczególnie bolesna i niesprawiedliwa, jeśli jest spowodowana zachowaniem innej osoby – choćby nie można było jej przypisać winy. Śmierć bliskiej osoby często wiąże się też z istotnym pogorszeniem się sytuacji finansowej rodziny, szczególnie jeśli była ona jedynym lub wiodącym jej żywicielem. Warto walczyć o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby. Kwota uzyskana tytułem odszkodowania nie ulży rodzinie w cierpieniu. Pozwoli jednak na prawidłowe funkcjonowanie finansowe rodziny, pokrycie jej potrzeb, edukację dzieci, czy zapewnienie innych żywotnych potrzeb. Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby. 

Złamanie kręgu

Złamanie kręgu podobnie jak złamanie kręgosłupa może wiązać się z poważnymi skutkami dla poszkodowanego. W tego typu urazach zwykle niezbędne jest kosztowne leczenie, rehabilitacja, a często także opieka specjalistyczna i pomoc bliskich. Powyższe wiąże się z kosztami ponoszonymi na rzecz pokrzywdzonego. Kancelaria pomaga w uzyskaniu odszkodowania lub renty niezbędnych do pokrycia wszelkich potrzeb po doznanym urazie. 

Złamanie kręgosłupa Poznań

Złamanie kręgosłupa może mieć zróżnicowaną postać, jak np. złamania wysokoenergetyczne i złamania niskoenergetyczne, złamanie trzonów kręgowych, złamanie łuku kręgosłupa, złamanie wyrostka kolczystego. Złamanie kręgosłupa niemal zawsze skutkuje poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, które istotnie przyczyniają się do wzrostu kosztów życiowych poszkodowanego. Dlatego w przypadku złamania kręgosłupa poszkodowany może liczyć na uzyskanie wysokiego odszkodowania w Poznaniu. Nasza kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów odszkodowawczych. 

Padaczka pourazowa Poznań

Padaczka pourazowa jest rzadką ale bardzo poważną konsekwencją urazów głowy. Jest to schorzenie, nad którym nie zawsze udaje się zapanować. Niestety występowanie padaczki pourazowej może bardzo negatywnie przełożyć się na jakość życia. Jeśli do padaczki pourazowej doszło na skutek wypadku to istnieje szansa na uzyskanie bardzo wysokiego odszkodowania lub renty. W ramach praktyki Kancelarii posiadamy doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu spraw, które dotyczyły padaczki pourazowej. Chętnie pomożemy kolejnym poszkodowanym cierpiącym na padaczkę pourazową z powodu wypadku w Poznaniu. 

Odszkodowanie za śmierć rodzica

W przypadku śmierci rodzica dzieciom przysługuje prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Odszkodowanie za śmierć rodzica pokrywa straty, jakich doznała rodzina w związku z przedwczesną śmiercią. Mogą na nie wpływać takie okoliczności jak spadek dochodów rodziny czy utrata źródeł jej finansowania. Zadośćuczynienie ma na celu skompensowanie bliskim cierpienia spowodowanego śmiercią matki lub ojca. Zadośćuczynienie pokrywa takie okoliczności jak: ból, tęsknotę, cierpienie lub pogorszenie stanu psychicznego. Kancelaria posiada doświadczenie w pomocy klientom w uzyskiwaniu odszkodowania po śmierci rodzica. 

Złamanie Smitha

Złamanie Smitha, zwane także złamaniem nadgarstka z przemieszczeniem, to bardzo powszechny i zarazem dokuczliwy uraz. Często dochodzi do niego w czasie upadków, w szczególności na plecy. W przypadku złamania Smitha należy przejść proces leczenia i rehabilitacji. Jest to bardzo uciążliwa kontuzja w przypadku poszkodowanych przyzwyczajonych do aktywności ruchowej, uprawiania sportu, bądź wykonujących pracę lub zawód wymagających sprawności fizycznej. Złamanie Smitha nie może być bagatelizowane, ponieważ może prowadzić do licznych powikłań. W ramach działalności Kancelarii oferujemy pomoc osobom, które na skutek wypadku doznały złamania Smitha. 

Złamanie stawu skokowego

Złamanie stawu skokowego to popularna kontuzja – nie tylko wśród sportowców. Może do niego dojść w wyniku niekontrolowanego upadku lub zeskoku, w wyniku którego ciężar ciała zostanie oparty na nodze niefortunnie zgiętej w stawie skokowym. Złamanie stawu skokowego zwykle wiąże się z długotrwałym leczeniem i rehabilitacją. Niestety nie jest urazem wolnym od powikłań. W ramach Kancelarii pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań w przypadku złamania stawu skokowego. 

Złamanie pięty

Złamanie kości piętowej, zwane potocznie złamaniem pięty to dokuczliwy uraz wymagający (niestety niełatwego) leczenia i rehabilitacji. Przyczyny złamania pięty są bardzo zróżnicowane, choć z reguły wiążą się z upadkami. Jest to bardzo popularny uraz wśród sportowców. Podobnie jak inne kontuzje także złamanie pięty może pociągać za sobą niekorzystne implikacje. Należą do nich m.in. zespół kanału stępu, martwica skóry, zmiany zwyrodnieniowe, deformacja stóp, czy utrudnienia w przemieszczaniu się i ból. W przypadku złamania pięty warto skorzystać z pomocy Kancelarii w celu uzyskania korzystnego odszkodowania. 

Złamanie Bennetta

Złamanie Bennetta to specyficzne złamanie kciuka. Niekiedy jest określane mianem „złamania bokserskiego”, ponieważ stanowi bardzo popularną kontuzję wśród amatorów tej dyscypliny sportu. Złamanie Bennetta polega na złamaniu I kości śródręczna z podwichnięciem w stawie śródręczno-paliczkowym. Złamanie Bennetta wymaga zwykle nastawienia kości, drutowania oraz zabezpieczenia gipsem. Po tej kontuzji należy przejść proces rehabilitacji. Kancelaria oferuje pomoc poszkodowanym, którzy ucierpieli z powodu złamania Bennetta. Walczymy o korzystne odszkodowania dla naszych klientów. 

Złamanie kciuka

Złamanie kciuka to bolesny i kłopotliwy uraz. Wynika to z wyjątkowej funkcji kciuka, który odpowiada za ponad 60% sprawności dłoni. Jednymi z rodzajów złamania kciuka są złamanie Bennetta oraz złamanie Ronaldo. W przypadku złamania kciuka często wymagane jest leczenie chirurgiczne. Następnie kciuk ulega zabezpieczeniu w gipsie lub specjalnej ortezie. Po złamaniu kciuka trudno jest wrócić do prawidłowej sprawności. Dlatego warto podejmować walkę o uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania, które pomoże pokryć dodatkowe koszty oraz zrekompensować cierpienie. Kancelaria podejmuje się pełnej reprezentacji w sprawach o odszkodowanie po złamaniu kciuka. 

Złamanie mostka

Złamanie mostka może oznaczać bardzo poważną kontuzję. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy mamy do czynienia ze złamaniem mostka z przemieszczeniem. Ten uraz może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania klatki piersiowej, trudności w oddychaniu, a nawet do uszkodzenia niektórych narządów wewnętrznych. Złamaniu mostka bardzo często towarzyszy też złamanie żeber. Leczenie złamania mostka nierzadko wymaga zabiegu chirurgicznego. Po złamaniu mostka konieczne jest przejście długotrwałej rehabilitacji. Kancelaria oferuje pomoc osobom poszkodowanym w prowadzeniu spraw w sądzie. Pomagamy uzyskać korzystne odszkodowanie po złamaniu mostka lub żeber. 

Złamanie barku (złamanie obojczyka)

To co potocznie nazywane jest złamaniem barku w praktyce najczęściej oznacza złamanie obojczyka. Ma ono zwykle bardzo bolesny przebieg. Obojczyk jest ważną kością odpowiadającą za prawidłowy, poziomy profil szkieletu. Złamanie barku ma bardzo powszechne występowanie i często dochodzi do niego na skutek wypadków komunikacyjnych oraz wypadków podczas uprawiania sportu. Po złamaniu obojczyka często wskazane jest leczenie operacyjne. W przypadku chęci uzyskania odszkodowania po złamaniu barku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zawsze walczymy o możliwie najkorzystniejsze odszkodowania dla naszych klientów. 

Skręcenie kręgosłupa szyjnego

Skręcenie kręgosłupa szyjnego (tzw. smagnięcie biczem, whiplash) to uraz, który często jest wynikiem wypadków komunikacyjnych. W jego wyniku poszkodowanemu dolegają takie niedogodności jak: ból, mrowienia i drętwienia. Osoby, które doznały skręcenia kręgosłupa szyjnego powinny przejść długotrwałą fizjoterapię. Kancelaria pomaga w uzyskiwaniu odszkodowań w związku ze skręceniem kręgosłupa szyjnego.