Pozew o rozwód - Pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy? Bezpłatny wzór pozwu o rozwód

Jeśli czytasz ten artykuł to znaczy, że zamierzasz wnieść pozew o rozwód. Poniżej opiszę Ci jak napisać pozew rozwodowy, aby był dobry i skuteczny. W niniejszym artykule ZAMIESZCZONO WZÓR POZWU O ROZWÓD, a w zasadzie wzory różnych pozwów o rozwód. Wpis bazuje na moim praktycznym doświadczeniu adwokata rozwodowego – eksperta od rozwodów.

 

Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. W trudnych sprawach rozwodowych reprezentuję klientów w całej Polsce. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii (Adwokat Rozwody Poznań) oraz do kontaktu.

   

  Pozew o rozwód – wzór bezpłatny

  Poniżej zamieszczam pozew o rozwód – wzór bezpłatny:

  [Miejscowość], dnia [Data] r.

   

  Sąd Okręgowy w [Miasto]

  Wydział [***]

  [nazwa ulicy, nr]

  [kod pocztowy]

   

  Powód: [Imię i nazwisko]

  PESEL [***]

  zam.: [adres zamieszkania]

  działająca/działający osobiście

  Adres do korespondencji: [Adres]

   

  Pozwany: [Imię i nazwisko]

  PESEL [***]

  zam.: [adres zamieszkania]

   

  Pozew o rozwód

  Działając w imieniu własnym niniejszym wnoszę o:

  1. rozwiązanie małżeństwa Powoda [***] z pozwanym [***], zawartego w dniu [***] r. w [***], przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego.
  2. Przyznanie Powodowi wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron:

  a) synem [***], urodzonym w dniu [***] r. w [***], PESEL [***],

  b) córką [***], urodzoną w dniu [***] r. w [***], PESEL [***],

  z ustaleniem, iż miejscem zamieszkania małoletnich dzieci będzie każdorazowe miejsce zamieszkania powódki.

  1. ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnimi dziećmi stron:

  a) co drugi weekend od piątku od godz. [***] do niedzieli do godz. [***], w ten sposób, iż pozwany będzie odbierał małoletnie dzieci z miejsca zamieszkania Powoda oraz będzie odwozić małoletnie dzieci do miejsca zamieszkania Powoda;

  b) Boże Narodzenie naprzemiennie:

  – począwszy od Wigilii od godz. [***] do Pierwszego Święta do godz. [***] w pierwszym roku od daty orzeczenia rozwodu,

  – w kolejnym roku od Pierwszego Święta od godz. [***] do Drugiego Święta do godz. [***],

  c) Wielkanoc naprzemiennie:

  – począwszy od Wielkiej Soboty od godz. [***] do Wielkiej Niedzieli do godz. [***] w pierwszym roku od daty orzeczenia rozwodu,

  – w kolejnym roku od Wielkiej Niedzieli od godz. [***] do wtorku do godz. [***],

  d) Sylwester – naprzemiennie – od godz. [***] w Sylwestra do 2 stycznia do godz. [***], począwszy od pierwszego roku od daty orzeczenia rozwodu.

  4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich dzieci stron tytułem udziału w kosztach utrzymania i wychowania dzieci kwoty [***] zł miesięcznie ([***] zł [imię i nazwisko pierwszego dziecka], [***] zł [imię i nazwisko drugiego dziecka]), płatnej do rąk matki małoletnich do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

  5. odstąpienie od orzekania o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

  6. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na potwierdzenie faktu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron, wyłącznej winy pozwanego, w tym niewierności małżeńskiej pozwanego, braku zagrożenia dobru wspólnych małoletnich dzieci stron na skutek orzeczenia rozwodu, wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie małoletnich dzieci stron.

  7. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka:

  – [***] (adres do wezwania: [***]) na potwierdzenie faktu, iż orzeczenie rozwodu nie zagraża dobru wspólnych małoletnich dzieci stron.

  1. przeprowadzenie dowodu z dokumentów:

  – odpisu skróconego aktu małżeństwa na potwierdzenie faktu, iż strony pozostają w związku małżeńskim;

  – odpisu skróconego aktu urodzenia [***],

  – odpisu skróconego aktu urodzenia [***],

  na potwierdzenie faktu, iż z małżeństwa stron pochodzą wspólne małoletnie dzieci.

  9. zasądzenia od pozwanego na rzecz Powoda alimentów w kwocie [***] zł;

  10. zasądzenie od pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

   

  Uzasadnienie pozwu rozwodowego

  1. Stan faktyczny

  [***]

  2. Wyłączna wina pozwanego

  [***]

  3. Władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem

  [***]

  4. Roszczenie alimentacyjne

  [***]

   

  *****

  Powód wskazuje, iż strony nie podejmowały prób mediacji, ani innego pozasądowego sposobu rozwiązania sprawy, gdyż w ocenie Powoda niemożliwa jest restytucja związku małżeńskiego.

  __________________

  PODPIS POWODA

  Załączniki:

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
  2. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka [***].
  3. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka [***].
  4. Dowód na okoliczność winy pozwanego: [***].

   

  Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie – wzór wniosku rozwodowego 

  Poniżej zamieszczam 2 wzory pozwów rozwodowych z orzekaniem o winie. Pierwszy wzór pozwu rozwodowego przewidziany jest dla par z małoletnimi dziećmi, natomiast drugi wzór pozwu rozwodowego jest skierowany dla par bez dzieci. Jeśli Wasze dzieci są dorosłe i samodzielne, to lepiej będzie wybrać drugi wzór.

  Pozew o rozwód z orzekaniem o winie – bezpłatny wzór z dziećmi (POBIERZ)

  Pozew o rozwód z orzekaniem o winie – bezpłatny wzór bez dzieci (POBIERZ)

   

  Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór wniosku rozwodowego

   

  Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie może okazać się szczególnie przydatny w 2 okolicznościach:

  • jeśli w Waszej sprawie nie wystąpiły okoliczności mogące przesądzać o winie jednego z Was,
  • lub jeśli zależy Wam na szybkim rozwodzie.

   

  Pozew o rozwód bez orzekania o winie – bezpłatny wzór z dziećmi (POBIERZ)

  Pozew o rozwód bez orzekania o winie – bezpłatny wzór bez dzieci (POBIERZ)

   

  Jak napisać pozew rozwodowy i uzyskać orzeczenie sądu o rozwodzie?

  Zastanawiasz się jak napisać pozew rozwodowy? Zanim weźmiesz się do sporządzenia pozwu o rozwód musisz najpierw wiedzieć czego oczekujesz w Twojej sprawie rozwodowej. Chciałabym, abyś odpowiedział sobie na pytania:

  • Czy chcesz się rozwieść z winą czy bez?
  • Czy Ty lub Twój małżonek obiektywnie daliście podstawy do orzekania winy (np. zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna, alkohol, trwałe zaniedbywanie małżonka lub dzieci)?
  • Jak bardzo zależy Ci na szybkim uzyskaniu rozwodu?
  • Czy będziesz oczekiwał alimentów na siebie lub dzieci?
  • Kiedy chcesz dokonać podziału majątku wspólnego?
  • Czy masz przygotowane argumenty do rozwodu?

   

  Pamiętaj, że jeśli nie lubisz czytać wpisów blogowych, możesz posłuchać mnie na Youtube:

   

  Zobacz także: Argumenty do rozwodu

  To ważne pytania, ponieważ od nich zależy to, w jaki sposób zredagujesz Twój wniosek o rozwód. Z mojego doświadczenia wynika, że ważniejsze od tego jak napisać pozew o rozwód jest jak przygotować się do rozwodu. Jeśli dobrze przygotujesz się do Twojej sprawy o rozwód, to samo napisanie pozwu o rozwód będzie już bardzo proste. Tego, w jaki sposób przygotować się do rozwodu dowiesz się z moich artykułów:

   

  Pozew rozwodowy
  Trudno złożyć pozew rozwodowy

   

  Strategia w sprawie o rozwód

  Od samego pozwu o rozwód o wiele ważniejsza jest Twoja strategia w sprawie rozwodowej! Czy w ogóle jakąś obrałeś? Musisz wiedzieć, że w sprawie o rozwód strony mogą zmieniać swoje zdanie aż do tzw. zamknięcia ostatniej rozprawy – czyli niemal przez całe postępowanie. Dlatego tak ważne jest, aby z góry określić Twoją strategię w sprawie o rozwód.

  W przeciwnym wypadku możesz dać się oszukać Twojemu małżonkowi.

  Przykład:

  Prowadziłam sprawę o rozwód, w której mąż obiecywał, że nie będzie walczył o wykazanie winy żony. Chciał, aby żona przepisała na niego samochód. Na pierwszej rozprawie jednak zmienił zdanie i zawnioskował o orzeczenie winy żony.

  Strategia w sprawie rozwodowej pozwala Ci określić, na czym najbardziej Ci zależy:

  • na szybkim rozwodzie,
  • wykazaniu winy drugiego małżonka,
  • obronieniu się przed wykazaniem własnej winy i dożywotnimi alimentami na drugiego małżonka,
  • władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
  • niskich/wysokich alimentach na dzieci,
  • częstych kontaktach z dziećmi lub opiece naprzemiennej,
  • korzystnym podziale majątku po rozwodzie.

   

  Strategię w sprawie o rozwód najlepiej ustalić wspólnie z adwokatem. Dobrze zrobić to na kilka tygodni, a nawet miesięcy przed wniesieniem papierów rozwodowych. To pozwoli Ci na zebranie dowodów i argumentów do rozwodu.

  Mam klientów, którzy po takich konsultacjach wracają do mnie po roku! To bardzo rozsądni ludzie, którym rozmowa z adwokatem pomogła poukładać sobie sprawy w głowie i przygotować się do rozwodu. Uwierz mi, że napisanie bardzo dobrego pozwu rozwodowego zaczyna się właśnie w tym miejscu.

  Jeśli chcesz, możesz skorzystać z mojej pomocy. Świadczę takie konsultację rozwodowe online i telefonicznie dla klientów z całej Polski.

   

  Pozew o rozwód - Pozew rozwodowy
  Pozew o rozwód – Pozew rozwodowy

   

  Złożenie pozwu rozwodowego – jak napisać pozew o rozwód i co dołączyć do pozwu? 

  Dopiero po obraniu strategii możesz zabrać się do pisania wniosku o rozwód. Co powinien zawierać wniosek rozwodowy? Otóż wniosek o rozwód zawiera 2 części: petitum oraz uzasadnienia.

  Petitum to część pozwu rozwodowego, w której określasz swoje żądania. To najważniejsza część pozwu o rozwód. Wymaga zachowania zasad określonych w art. 187 kodeksu postępowania cywilnego oraz precyzji.

  To właśnie w petitum powinieneś wskazać, czy żądasz rozwodu i z czy ma on zostać orzeczony z winy którejkolwiek ze stron. Także w tej części wskazujesz Twoje oczekiwania w zakresie Waszych dzieci. Chodzi o takie kwestie jak: władza rodzicielska, miejsce zamieszkania, sposób opieki nad dziećmi, sposób wykonywania kontaktów, czy wreszcie wysokość alimentów na dzieci. W petitum możesz też domagać się podziału majątku wspólnego. Choć zwykle nie jest to dobry pomysł. Sądy preferują dzielenie majątku w oddzielnym postępowaniu, już po zamknięciu sprawy o rozwód.

  Uzasadnienie to część pozwu o rozwód, w której przytaczasz argumenty uwiarygadniające Twoje żądania. Jeśli jesteś dobrze przygotowany do rozwodu, to „napisze się ono samo”. Zobaczysz, że tak będzie. 😊

  To właśnie w tej części opisujesz historię Waszego małżeństwa oraz przyczyny, dla których żądasz rozwodu. W uzasadnieniu wskazujesz także dowody na poparcie Twoich argumentów.

  Na temat formalności związanych z treścią i składaniem papierów rozwodowych pisałam w artykule: Jak złożyć papiery rozwodowe. Nie będę już powielać tych treści w tym artykule.

  Ostatnią rzeczą, jaką musisz zrobić, to podpisanie Twojego pozwu rozwodowego. Podpisać musisz się osobiście, nie możesz posłużyć się wydrukiem komputerowym! Wiesz już jak napisać pozew rozwodowy. Sprawdźmy teraz, jak wina za rozkład pożycia wpłynie na obowiązek alimentacyjny.

    

  Złożenie wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty 

  Niezwykle istotną kwestią jest fakt, że wina za rozkład pożycia ściśle łączy się z obowiązkiem alimentacyjnym. Zauważ, że małżonek uznany za wyłącznie winnego obciążony jest najszerszym obowiązkiem alimentacyjnym względem małżonka niewinnego. Od małżonka, który zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia możesz żądać nie tylko alimentów w razie niedostatku, ale także kiedy rozwód spowoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej.

  Przykład:

  Żona rozstaje się z mężem bez walki o orzeczenie winy i żąda od niego alimentów na siebie. Sąd odmówi alimentów, bo żona po rozwodzie nie popada w niedostatek. W czasie procesu żona zmienia strategię, powołuje się na problemy alkoholowe męża i żąda orzeczenia jego winy. W ten sposób otwiera się szansa na alimenty dla żony, choćby nie popadła w stan niedostatku.

  Co więcej, sąd może orzec, iż małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Wynika to z art. 60 § 2 KRiO.

   

  Wspólny wniosek o rozwód bez orzekania o winie

  Małżonkowie, którym zależy na szybkim rozstanie często pytają o wzór wspólnego pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Takie myślenie jest logiczne.

  Niestety polskie prawo nie przewiduje możliwości wniesienia wspólnego pozwu przez małżonków. Należy zachować odpowiednią kolejność. A więc najpierw jedno z Was składa pozew, w którym nie domaga się orzekania winy. Następnie drugi z Was składa odpowiedź na pozew, w której potwierdza stanowisko i argumentację pierwszej strony.

  To najszybszy i najprostszy sposób, aby się rozwieść.

   

  Pozew o rozwód
  Pozew o rozwód

   

  Pozew o rozwód za porozumieniem stron

  Podobnie, w polskim systemie prawnym nie istnieje coś takiego jak rozwód za porozumieniem stron. W Polsce nie ma możliwości, aby spisać porozumienie, na mocy którego zakończycie Wasze małżeństwo.

  Rozwód za porozumieniem stron to potoczna nazwa sytuacji, w której oboje małżonkowie dążą do szybkiego rozwodu, bez orzekania o winie.

  – Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  Dlatego jeśli szukasz pozwu o rozwód za porozumieniem stron, to powinieneś skorzystać z wzoru pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Twój małżonek powinien zaś złożyć odpowiedzieć na pozew, w której poprze Twoją argumentację.

   

  Ile kosztuje sporządzenie pozwu przez adwokata?

  Tak jak pisałam, korzystanie z wzorów pozwów o rozwód dostępnych w Internecie nie ma większego sensu. Za stosunkowo niewielkie pieniądze można zlecić napisanie pozwu profesjonaliście – adwokatowi lub radcy prawnemu. W mojej Kancelarii Adwokackiej, przygotowanie pozwu o rozwód to koszt rzędu 500 – 1.000 zł. Ostateczna cena zależy od okoliczności Twojej sprawy.

  Pamiętaj, że podana wyżej cena nie obejmuje reprezentowania Cię w sądzie. Jeśli jednak zechcesz, abym pomagała Ci także przed sądem, to możesz zlecić mojej Kancelarii prowadzenie sprawy. Napisaliśmy już setki takich pozwów. Świetnie znamy orzecznictwo. Prowadziliśmy bardzo skomplikowane sprawy. Chyba nic już mnie nie zaskoczy… 😊

   

  Gdzie należy złożyć papiery rozwodowe?

  Co ważne, wniosek rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym, w którym okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jeden z małżonków w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli sytuacja taka nie wystąpi, pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego miejsca zamieszkania pozwanego. Niemniej, jeśli nie jest to możliwe, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Zauważ, że wniosek o rozwód wraz z odpisem pozwu dla pozwanego oraz pozostałymi załącznikami należy złożyć w biurze podawczym.

  Przykład:

  Małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w Poznaniu. Jeśli nadal mieszkają w Poznaniu, to pozew rozwodowy składa się do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jeśli zaś w Poznaniu mieszka już tylko jeden z nich, to pozew o rozwód też składa się w Poznaniu. Natomiast jeśli oboje wyprowadzili się poza okręg poznański (np. żona do Szczecina, a mąż do Warszawy), to pozew o rozwód składa się do sądu właściwego na miejsce zamieszkania pozwanego (czyli do Sądu Okręgowego w Szczecinie lub w Warszawie).

  Jeśli zastanawiasz się, w jakim sądzie powinieneś złożyć swój pozew o rozwód, to przygotowałam dla Ciebie ułatwienie. W artykule „Gdzie złożyć pozew o rozwód” zamieściłam listę wszystkich sądów, do których może zostać wniesiony pozew o rozwód, w zależności od Twojego miejsca zamieszkania.

  Pamiętaj też, że póki co polskie prawo nie przewiduje możliwości wniesienia pozwu przez Internet. Co za tym idzie? Pozew należy złożyć na piśmie we właściwym sądzie lub wysłać pocztą, listem poleconym.

   

  Co załączyć do pozwu?

  Pamiętaj, aby załączyć do pozwu przede wszystkim:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa,
  • akt urodzenia wspólnych małoletnich dzieci,
  • pozostałe dowody na poparcie swojego stanowiska.

   

  Nie bez znaczenia w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie jest również świadek, którego zeznania stanowią cenny dowód. Ponadto zwróć uwagę, aby opłacić pozew! Stała opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Dowód uiszczenia opłaty także należy załączyć do pozwu o rozwód.

   

  Orzeczenie rozwodu – wyrok rozwodowy 

  Nie ulega wątpliwości, że wyrok rozwodowy rozstrzyga głównie o tym, czy związek małżeński ustał, a w sytuacji oddalenia powództwa, czy nadal trwa. Uważam, że to rozstrzygnięcie jest kluczowe, ponieważ odnosi się do innych, zależnych rozstrzygnięć sądu dotyczących samych małżonków, a ponadto wspólnego potomstwa. Zauważ, że wyrok rozwodowy nie zawiera daty ustania małżeństwa. Sąd nie ma bowiem możliwości ustalenia daty odmiennej, niż dzień w którym wyrok uprawomocni się.

  Niezwykle istotną kwestią jest fakt, że sąd obligatoryjnie orzeka z urzędu o winie męża lub żony w rozkładzie pożycia. Ponadto, w przypadku wspólnego potomstwa, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnim potomstwem stron, o kontaktach z potomstwem oraz o obowiązku alimentacyjnym na ich rzecz.

  Co więcej, w przypadku zajmowania wspólnego mieszkania, sąd orzeka o sposobie i czasowym korzystaniu. Idąc dalej, na żądanie małżonka, sąd ma obowiązek uregulować kwestię eksmisji jednego z małżonków z zajmowanego wspólnie mieszkania, rozstrzygnąć o podziale majątku wspólnego oraz orzec o obowiązku alimentacyjnym między stronami. Dodatkowo, na zgodny wniosek stron, do rozstrzygnięć sadu należy kwestia podziału mieszkania.

   

  Czy możesz wycofać pozew o rozwód? 

  Cofnąć pozew możesz aż do uprawomocnienia się wyroku, niemniej wszystko zależy od etapu postępowania. Zasady cofnięcia pozwu zostały opisane w art. 203 KPC.

  Przykład:

  Złożyłeś pozew o rozwód a druga strona jeszcze nie wniosła odpowiedzi na pozew. Wówczas, jeżeli wycofasz pozew przed pierwszą rozprawą, nie potrzebujesz zgody pozwanego. Jeżeli natomiast chcesz cofnąć pozew po pierwszej rozprawie, kiedy w odpowiedzi na pozew pozwany zażądał rozwodu, wówczas potrzebujesz jego zgody. 

   

  Chcesz, żeby pozew sporządziła kancelaria adwokacka? 

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód należy do poważnych spraw, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  Źródła wykorzystane do przygotowania artykułu:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Bardzo dobry artykuł. Bardzo merytoryczny i szczególnie pomocny. Wykorzystałem go w mojej sprawie. Widać wiedzę i doświadczenie autora. Gratuluję!

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu