jak napisać pozew o rozwód bezpłatny wzór

Jak napisać pozew o rozwód? Bezpłatny wzór 2024 r.

Zastanawiasz się, jak napisać pozew o rozwód, aby był dobry skuteczny? W niniejszym artykule zamieszczono wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie zarówno dla par z małoletnimi dziećmi jak i bez nich. Znajdziesz tu również wzór pozwu o rozwód bez orzeczenia o winie, odpowiednio dla małżonków z dziećmi jak i bez nich. Wpis bazuje na praktycznym doświadczeniu adwokata rozwodowego!

POZEW ROZWODOWY Z ORZECZENIEM O WINIE VS BEZ

Wzór pozwu  rozwodowego z orzeczeniem o winie 

Poniżej zamieszczam 2 darmowe wzory pozwów rozwodowych z orzekaniem o winie:

1️⃣  pierwszy wzór pozwu rozwodowego przewidziany jest dla par z małoletnimi dziećmi,

2️⃣   drugi wzór pozwu rozwodowego skierowany jest dla par bez dzieci. 

 

Moja rada 🤜🤛

Jeśli Wasze dzieci są dorosłe i samodzielne, lepszym wyborem  będzie wzór drugi.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie 

Oto 2 darmowe wzory pozwów rozwodowych bez orzekania o winie:

1️⃣ z pierwszego wzoru pozwu rozwodowego mogą skorzystać małżonkowie posiadający wspólne małoletnie dzieci,

2️⃣   drugi wzór pozwu rozwodowego odpowiedni będzie dla par bez dzieci. 

 

⚠️ Uwaga!

Jeśli szukasz pozwu o rozwód za porozumieniem stronto powinieneś skorzystać z wzoru pozwu o rozwód bez orzekania o winie.

,,Rozwód za porozumieniem stron to potoczna nazwa sytuacji, w której oboje małżonkowie dążą do szybkiego rozwodu, bez orzekania o winie.’’

– Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Kiedy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie może okazać się szczególnie przydatny w 2 okolicznościach:

 • 😇 jeśli w Waszej sprawie nie wystąpiły okoliczności mogące przesądzać o winie jednego z Was,
 • 🏎️ jeśli zależy Wam na szybkim rozwodzie.

 

🧐  Dowiedz się więcej 👉👉  Pozew o rozwód za porozumieniem stron 🤝

Jak przygotować się do napisania pozwu rozwodowego?

Zanim weźmiesz się do zredagowania pozwu o rozwód, musisz najpierw wiedzieć czego oczekujesz w Twojej sprawie rozwodowej. Chciałabym, abyś odpowiedział sobie na pytania:

 • 😇/😈  Czy chcesz rozwieść się z winą czy bez?
 • Czy Ty lub Twój małżonek obiektywnie daliście podstawy do orzekania winy, przykładowo 👉 zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna, alkohol, trwałe zaniedbywanie małżonka lub dzieci?
 • ⏳  Jak bardzo zależy Ci na szybkim uzyskaniu rozwodu?
 • 💰  Czy będziesz oczekiwał alimentów na siebie lub dzieci?
 • ✂️  Kiedy chcesz dokonać podziału majątku wspólnego?
 • ✅  Czy masz przygotowane argumenty do rozwodu?

 

Moja rada 🙌

Z mojego doświadczenia wynika, że ważniejsze od tego jak napisać pozew o rozwód jest jak przygotować się do rozwodu. Jeśli dobrze przygotujesz się do Twojej sprawy o rozwód, to samo napisanie pozwu o rozwód będzie już bardzo proste.

Strategia w sprawie o rozwód

W sprawie o rozwód strony mogą zmieniać swoje zdanie aż do tzw. zamknięcia ostatniej rozprawy – czyli niemal przez całe postępowanie! Dlatego tak ważne jest, aby z góry określić własną strategię. W przeciwnym wypadku, możesz dać się oszukać Twojemu małżonkowi.

Z praktyki ⚖️

„Prowadziłam sprawę o rozwód, w której mąż obiecywał, że nie będzie walczył o wykazanie winy żony. Chciał, aby żona przepisała na niego samochód. Na pierwszej rozprawie jednak zmienił zdanie i zawnioskował o orzeczenie winy żony.”

– Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Co pozwala określić strategia?

Strategia w sprawie rozwodowej pozwala Ci określić, na czym najbardziej Ci zależy, przykładowo:

 • 🏎️ na szybkim rozwodzie,
 • 😈 wykazaniu winy drugiego małżonka,
 • ⚔️ obronieniu się przed wykazaniem własnej winy i dożywotnimi alimentami na drugiego małżonka,
 • 🧔 władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
 • ⬇️⬆️💸 niskich/wysokich alimentach na dzieci,
 • 🔜👧 częstych kontaktach z dziećmi lub opiece naprzemiennej,
 • 🤑 korzystnym podziale majątku po rozwodzie.

 

Kiedy i jak ustalić strategię przy rozwodzie?

Strategię w sprawie o rozwód najlepiej ustalić wspólnie z adwokatem. Dobrze zrobić to na kilka tygodni, a nawet miesięcy przed wniesieniem papierów rozwodowych!!

Pozwoli Ci to na zebranie:

 • 📷 dowodów,
 • 😎 argumentów do rozwodu.

 

Z praktyki ⚖️

„Mam klientów, którzy po takich konsultacjach wracają do mnie po roku! To bardzo rozsądni ludzie, którym rozmowa z adwokatem pomogła poukładać sobie sprawy w głowie i przygotować się do rozwodu. Napisanie bardzo dobrego pozwu rozwodowego zaczyna się właśnie w tym miejscu!!”

– Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Pozew o rozwód  – 2 części!

Wniosek rozwodowy zawiera 2 części:

1️⃣   petitum – część pozwu rozwodowego, w której określasz swoje żądania. Wymaga zachowania zasad określonych w art. 187 KPC oraz precyzji!

2️⃣  uzasadnienie – część pozwu o rozwód, w której przytaczasz argumenty uwiarygadniające Twoje żądania. Jeśli jesteś dobrze przygotowany do rozwodu, to „napisze się ono samo”. Zobaczysz, że tak będzie! 😊

Co należy wskazać w petitum pozwu o rozwód?

Właśnie w petitum powinieneś wskazać:

 1. ⚖️ czy żądasz rozwodu i z czy ma on zostać orzeczony z winy którejkolwiek ze stron;
 2. 👧 Twoje oczekiwania w zakresie Waszych dzieci – chodzi o takie kwestie jak:
 • władza rodzicielska,
 • miejsce zamieszkania,
 • sposób opieki nad dziećmi, 
 • sposób wykonywania kontaktów, 
 • wysokość alimentów na dzieci. 

 

📢📢 Jeśli nie lubisz czytać wpisów blogowych, możesz posłuchać mnie na YouTube  👉👉 Rozwód w praktyce: Jak napisać POZEW O ROZWÓD? 📃👩🏼💼

Co napisać w uzasadnieniu pozwu o rozwód?

To właśnie w tej części:

 • opisujesz historię Waszego małżeństwa
 • określasz przyczyny, dla których żądasz rozwodu,
 • wskazujesz dowody na poparcie Twoich argumentów – nie bez znaczenia w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie jest również świadek, którego zeznania stanowią cenny dowód.

 

📝⚖️  O formalnościach związanych ze składaniem papierów rozwodowych dowiesz się więcej z artykułu 👉👉 Jak złożyć papiery rozwodowe

Co dołączyć do pozwu o rozwód?

🧷 Pamiętaj, aby do pozwu dołączyć przede wszystkim:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci,
 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód – stała opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł
 • pozostałe dowody na poparcie swojego stanowiska,
 • odpis pozwu wraz z załącznikami.

 

Czy możliwy jest wspólny wniosek o rozwód bez orzekania o winie?

 

Niestety polskie prawo nie przewiduje możliwości wniesienia wspólnego pozwu przez małżonków. Należy zachować odpowiednią kolejność! A więc:

 1. 📃  najpierw jedno z Was składa pozew, w którym nie domaga się orzekania winy.
 2. ✅ następnie drugi z Was składa odpowiedź na pozew, w której potwierdza stanowisko i argumentację pierwszej strony.

 

To najszybszynajprostszy sposób, aby się rozwieść!

Korzyści wynikające ze złożenia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie 

Od małżonka, który zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia można żądać nie tylko alimentów w razie niedostatku, ale także kiedy rozwód spowoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej.

💡 Przykład – dlaczego warto złożyć pozew z orzeczeniem o winie:

Żona rozstaje się z mężem bez walki o orzeczenie winy i żąda od niego alimentów na siebie. Sąd odmówi alimentów, bo żona po rozwodzie nie popada w niedostatek. W czasie procesu żona zmienia strategię, powołuje się na problemy alkoholowe męża i żąda orzeczenia jego winy. W ten sposób otwiera się szansa na alimenty dla żony, choćby nie popadła w stan niedostatku.

Co więcej, sąd może orzec, iż małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Wynika to z art. 60 § 2 KRO.

Gdzie należy złożyć pozew rozwodowy?

Zgodnie z art. 41 KPC, wniosek rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym, w którym okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jeden z małżonków w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli sytuacja taka nie wystąpi, pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie jest to możliwe, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

💡Przykład:

Małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w Poznaniu. Jeśli nadal mieszkają w Poznaniu, to pozew rozwodowy składa się do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jeśli zaś w Poznaniu mieszka już tylko jeden z nich, to pozew o rozwód też składa się w Poznaniu. Natomiast jeśli oboje wyprowadzili się poza okręg poznański (np. żona do Szczecina, a mąż do Warszawy), to pozew o rozwód należy złożyć do sądu właściwego na miejsce zamieszkania pozwanego (czyli do Sądu Okręgowego w Szczecinie lub w Warszawie).

👀⚖️  Listę sądów, do których może zostać wniesiony pozew o rozwód, w zależności od Twojego miejsca zamieszkania znajdziesz tutaj 👉👉 „Gdzie złożyć pozew o rozwód

  Czy możesz wycofać pozew o rozwód? 

  Cofnąć pozew możesz aż do uprawomocnienia się wyroku, niemniej wszystko zależy od etapu postępowania.  Zasady cofnięcia pozwu zostały opisane w art. 203 KPC.

  💡Przykład:

  Złożyłeś wniosek o rozwód, a druga strona jeszcze nie wniosła odpowiedzi na pozew. Wówczas, jeżeli wycofasz pozew przed pierwszą rozprawą, nie potrzebujesz zgody pozwanego. Jeżeli natomiast chcesz cofnąć pozew po pierwszej rozprawie, kiedy w odpowiedzi na pozew pozwany zażądał rozwodu, wówczas potrzebujesz jego zgody.

  Ile kosztuje sporządzenie pozwu przez adwokata?

  Za stosunkowo niewielkie pieniądze można zlecić napisanie pozwu profesjonaliście – adwokatowi lub radcy prawnemu. W mojej Kancelarii Adwokackiej, przygotowanie pozwu o rozwód to koszt rzędu 700 – 2.000 zł. Ostateczna cena zależy od okoliczności Twojej sprawy.

  Pamiętaj, że podana wyżej cena nie obejmuje reprezentowania Cię w sądzie. Jeśli jednak zechcesz, abym pomagała Ci także przed sądem, to możesz zlecić mojej Kancelarii prowadzenie sprawy. Napisaliśmy już setki takich pozwów. Świetnie znamy orzecznictwo. Prowadziliśmy bardzo skomplikowane sprawy. Mamy opracowane sztuczki rozwodowe. Chyba nic już mnie nie zaskoczy… 😊

  💸 Dowiedz się więcej  👉👉 Ile kosztuje rozwód w 2024 roku?

  Jak napisać pozew o rozwód? – podsumowanie 

  ✔️ Zgodnie z art. 56 KRO, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał związek małżeński przez rozwód.

  ✔️ Pismem inicjującym postępowanie jest pozew o rozwód. Możesz sporządzić go sam lub z pomocą adwokata.

  ✔️ Dopiero po obraniu strategii należy zabrać się do pisania wniosku o rozwód.

  ✔️ Pod pozwem rozwodowym musisz podpisać się osobiście. Nie możesz posłużyć się wydrukiem komputerowym!

  ✔️ Polskie prawo nie przewiduje możliwości wniesienia pozwu o rozwód przez Internet.

  ✔️ Wniosek rozwodowy wraz z odpisem pozwu dla pozwanego oraz pozostałymi załącznikami należy złożyć na piśmie w biurze podawczym właściwego sądu okręgowego lub wysłać pocztą – listem poleconym.

   

  Źródło:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Bardzo dobry artykuł. Bardzo merytoryczny i szczególnie pomocny. Wykorzystałem go w mojej sprawie. Widać wiedzę i doświadczenie autora. Gratuluję!

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu