zabezpieczenie-kontaktow-z-dzieckiem

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

W czasie sprawy o rozwód można trwale stracić kontakt z dzieckiem. Tego typu sprawy potrafią ciągnąć się długimi miesiącami, a w tym czasie drugi z rodziców często nastawia dzieci przeciwko Tobie. Dlatego powinieneś możliwie szybko wnieść o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Dzięki temu będziesz mieć prawo do regularnych spotkań ze swoją pociechą. Zapraszamy do przeczytania artykułu „Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem”.

 

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o kontakty z dzieckiem, to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach o rozwód (kliknij!) oraz w sprawach o kontakty z dziećmi (kliknij!). Zapraszam do kontaktu!

   

  Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – główne wnioski

   

  • Wykonywanie kontaktów z dzieckiem jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodzica.
  • O sposobie wykonywania kontaktów może zdecydować sąd w postępowaniu o rozwód.
  • Ze względu na fakt, iż sprawy rozwodowe trwają nierzadko bardzo długo, istnieje możliwość zabezpieczenia kontaktów, czyli ich tymczasowego uregulowania.
  • Istnieje także możliwość zabezpieczenia miejsca stałego pobytu małoletniego dziecka.
  • Jeżeli jeden rodzic utrudnia drugiemu wykonywanie kontaktów z dzieckiem, wówczas przysługują mu środki egzekucji przyznanego przez sąd prawa.

   

  Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie rozwodu

   

  Zanim przejdę do rzeczy zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy podstawach. Czym właściwie są kontakty z dzieckiem? Otóż w świetle art. 113 § 2 KRiO poprzez kontakty z dzieckiem należy rozumieć:

  • przebywanie z dzieckiem;
  • odwiedziny oraz spotkania;
  • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu (na przykład na wycieczki);
  • porozumiewanie się w sposób bezpośredni;
  • utrzymywanie korespondencji;
  • porozumiewanie się na odległość (na przykład przez telefon);
  • kontaktowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na przykład e-mail, portale społecznościowe i komunikatory internetowe).

   

  Masz prawo utrzymywać relację z dzieckiem w każdy z wyżej opisanych sposobów. Jeśli w trakcie rozwodu Twój (jeszcze aktualny) małżonek utrudnia Ci ich wykonywanie, to powinieneś natychmiast podjąć obronę. Najskuteczniejszą formą obrony jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

   

  Należy złożyć go możliwie szybko. Sprawy o rozwód (w szczególności z orzekaniem o winie) potrafią trwać wiele miesięcy. W tym czasie dziecko przebywa na stałe u jednego z rodziców (zwykle u matki). Niestety bardzo często jest tak, że widzenia z dzieckiem stają się orężem walki z ojcem lub nawet formą zemsty.

  Przeczytaj także: Zaprzeczenie ojcostwa – terminy

  zabezpieczenie-kontaktow-z-dzieckiem
  zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

   

  Kiedy można otrzymać zabezpieczenie kontaktów?

   

  Uzyskanie zabezpieczenia kontaktów jest możliwe w sytuacji, gdy z jakiegoś względu nie jest możliwe dojście do porozumienia w tym zakresie pomiędzy rodzicami. Przede wszystkim chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju konflikty i spory. Rodzice, którzy są silnie skonfliktowani, zwykle nie są w stanie porozumieć się w kwestii wykonywania kontaktów. Wówczas konieczne jest rozstrzygnięcie sądowe wydane wcześniej niż wyrok rozwodowy.

   

  Jeśli matka dziecka:

  • odmawia Ci widywania się z dzieckiem,
  • nie pozwala Ci odbierać dziecka poza jej miejsce zamieszkania,
  • stosuje „tanie” wymówki (np. dziecko regularnie dostaje gorączki, gdy masz je odebrać,
  • wywiera na dziecko presje psychiczną, aby obrzydzić mu kontakty z Tobą,
  • wywozi dziecko w nieznane miejsca pobytu,

  to masz wszelkie powody, aby wnieść o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

   

  Pamiętaj, że rozpatrzenie Twojego wniosku może zająć sądowi nawet kilka tygodni. Dlatego jeśli chcesz szybko otrzymać prawne zabezpieczenie wykonywania kontaktów, to nie powinieneś wstrzymywać się ze złożeniem wniosku.

  Zobacz także: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   

  Jak ustanowić zabezpieczenie kontaktów?

   

  Aby ustanowić zabezpieczenie kontaktów przez sąd, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w tym zakresie. Może on zostać zawarty już w pozwie rozwodowym albo w odrębnym piśmie już w toku postępowania o rozwód.

   

  Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli już toczy się sprawa o rozwód, to właściwym do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie kontaktów jest sąd okręgowy, który orzeka w sprawie o rozwód. Jeśli natomiast wniosek o zabezpieczenie kontaktów jest składany w związku ze sprawą rodzinną innego typu, wówczas właściwym do rozpoznania go jest sąd rejonowy – wydział rodzinny.

   

  Wniosek o ustalenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem powinien zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie sądu, do którego jest on wnoszony;
  • wskazanie stron postępowania;
  • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem);
  • sposób zabezpieczenia kontaktów – wskazanie, w jaki sposób powinny być one realizowane;
  • uzasadnienie wniosku.

   

  Konieczne jest uiszczenie opłaty od wniosku zabezpieczenia kontaktów. Wynosi ona obecnie 100 złotych.

  Zobacz również: Rozwód – co z dziećmi?

  jak-ustanowic-zabezpieczenie-kontaktow
  jak ustanowić zabezpieczenie kontaktów

   

  Ile trwa zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

   

  Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem ustanawiane jest na czas postępowania w sprawie o rozwód. Oznacza to, że postanowienie w tym zakresie obowiązuje do wydania przez sąd wyroku rozwodowego, w którym zostanie ustalony model wykonywania kontaktów nieograniczony w sposób czasowy. Oczywiście sposób ten może zostać zmieniony na wniosek któregoś z rodziców, jednakże w tym celu potrzebne będzie kolejne postępowanie.

   

  W jakim czasie otrzymasz zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem? W praktyce taki wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu około 2 miesięcy. Niestety wiele zależy od obciążenia sędziego rozpatrującego Twoją sprawą. Powyższy okres może się więc wydłużyć.

  Sprawdź także – Zgoda na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców

  Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas procesu

   

  Podobną kwestią do zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem jest zabezpieczenie jego miejsca pobytu na czas procesu. Należy ona do istotnych spraw każdego dziecka oraz całej rodziny.

   

  W toku postępowania o rozwód sądy nierzadko orzekają również o tym, z którym rodzicem ma mieszkać na stałe dziecko. Biorą przy tym pod uwagę wiele czynników takich jak na przykład więź dziecka z każdym z rodziców, warunki mieszkaniowe i finansowe rodziców, miejsce ich zamieszkania, warunki dalszego rozwoju i edukacji dziecka.

   

  W tym przypadku również konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Może on zostać zawarty w pozwie rozwodowym albo w oddzielnym piśmie. Opłata od wniosku to 100 złotych.

   

  miejsce-pobytu-dziecka
  miejsce pobytu dziecka

   

  Brak kontaktu z dzieckiem – co robić?

   

  Przede wszystkim pozbieraj dowody. W sądzie ważne jest to, co jesteś w stanie udowodnić. Dlatego zachowaj wszelkiego rodzaju korespondencję, z której wynika, że matka nie chce wydać Ci dziecka. Możesz próbować kontaktować się z matką w obecności świadka. Możesz też jechać po dziecko z kimś zaufanym.

   

  Jeśli udasz się po dziecko, a matka odmawia Ci jego wydania, to możesz wezwać Policję. Nie, nie po to, aby funkcjonariusze siłą odebrali dziecko matce. To byłoby fatalnym przeżyciem dla dziecka. Celem wizyty Policji jest spisanie notatki z przebiegu zdarzenia, która będzie służyła Ci jako dowód.

   

  Jeśli sprawy posuną się bardzo daleko, to możesz zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z badania matki lub dziecka przez psychologa. Specjalista oceni jaki jest wpływ matki na dziecko i jak dalece posunęła się erozja w Twoich relacjach z dzieckiem.

   

  Jeśli nie masz kontaktu z dzieckiem, to koniecznie skontaktuj się z prawnikiem. Pomoże Ci dobrać odpowiednią strategię procesową. Pamiętaj, że w takich sprawach ważna jest długoterminowa strategia. Często bowiem ojcowie są rozgrywani przez matki. Kobiety często odwracają sytuację o 180 stopni, tłumacząc że to ojciec nie interesuje się dzieckiem.

   

  Matka utrudnia kontakty z dzieckiem

   

  Mianowicie jeżeli jeden z rodziców nie wywiązuje się z ustalonego harmonogramu kontaktów, wówczas istnieje możliwość złożenia wniosku do sądu o zagrożenie rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie ustaleń dotyczących kontaktów. W praktyce kwota ta stanowi karę, którą rodzic dopuszczający się naruszeń będzie musiał zapłacić na rzecz drugiego. Z tego też względu warto postarać się, aby była ona możliwie wysoka, ponieważ będzie ona wówczas skutecznie spełniać swoją prewencyjną funkcję. Trzeba jednak pamiętać, że jej wysokość jest uzależniona od dochodów rodzica.

   

  Należy jednak zwrócić uwagę, że samo zagrożenie karą nie powoduje, że możliwe jest natychmiastowe jej wymierzenie w razie wystąpienia przewidzianych okoliczności. Zagrożenie to musi mieć bowiem postać postanowienia sądowego. Dopiero ono będzie stanowiło podstawę do wymierzenia kary.

   

  Jeżeli na przykład matka utrudnia kontakty z dzieckiem i sąd wydał postanowienie o zagrożeniu jej zapłatą określonej sumy na rzecz ojca, konieczne będzie złożenie drugiego wniosku do sądu. Tym razem będzie to wniosek o wymierzenie konkretnej kary pieniężnej za dane naruszenie. W piśmie tym należy podać datę oraz okoliczności, w jakich doszło do naruszenia harmonogramu kontaktów.

   

  Jak to zwykle wygląda w przypadku spraw sądowych, cała procedura bywa długotrwała. Należy jednak zwrócić uwagę, że istnieje możliwość, aby sąd już etapie regulowania kontaktów zagroził rodzicowi obowiązkiem zapłaty sumy pieniężnej, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że będzie on utrudniał ich wykonywanie.

   

  matka-utrudnia-widzenia
  matka utrudnia widzenia

   

  Wniosek o widzenie się z dzieckiem

   

  Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem powinien zawierać nie tylko takie elementy jak data i miejsce sporządzenia, wskazanie stron oraz sądu, do którego jest kierowany, a także oznaczenie rodzaju pisma, ale przede wszystkim precyzyjnie określone żądanie. Można je sformułować na przykład w następujący sposób:

  wnoszę o ustalenie kontaktów Jana Kowalskiego z małoletnią Julią Kowalską urodzoną w dniu 23 maja 2018 roku w ten sposób, że będzie miał on prawo zabierania dziecka poza miejsce jego pobytu i pod nieobecność matki do miejsca swojego zamieszkania w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 18.00 do godziny 19.00 w każdą pierwszą niedzielę w miesiącu.

   

  Podobnie można również sformułować stanowisko w przedmiocie kontaktów w święta oraz wakacje.

   

  Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – wykonalność

   

  Postanowienie dotyczące zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia. Co więcej, wniesienie zażalenia przez którąś ze stron nie powoduje wstrzymania jego wykonania. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja opisana w art. 742 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, w myśl którego:

  wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu