zaprzeczenie-ojcostwa-terminy

Zaprzeczenie ojcostwa – terminy

Mężczyzna, który dowiedział się, że dziecko kobiety, z którą jest albo był w związku, nie jest jego, może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa. Czynność ta rodzi określone skutki prawne, przez co jest ona warta dokonania, jeżeli istotnie zachodzą wątpliwości co do pochodzenia dziecka. Co jeszcze warto wiedzieć o zaprzeczeniu ojcostwa? Jakie są terminy na dokonanie tej czynności? Zapraszamy do lektury naszego artykułu – „Zaprzeczenie ojcostwa – terminy”.

 

Pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości co do swojego ojcostwa, to jestem w stanie Ci pomóc. Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online oraz telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą – Adwokat Poznań oraz Alimenty i kontakty z dziećmi.

   

  Główne wnioski

   

  • Zaprzeczenie ojcostwa polega na obaleniu domniemania, zgodnie z którym dany mężczyzna jest ojcem danego dziecka.
  • Dokonywane jest ono na drodze sądowej, w postępowaniu procesowym.
  • Z powództwem może wystąpić domniemany ojciec dziecka, matka dziecka, dziecko oraz prokurator.
  • Na wytoczenie powództwa przysługuje termin jednego roku, po przekroczeniu którego powództwo zostanie oddalone.

   

  Zaprzeczenie ojcostwa – definicja

   

  Zaprzeczenie ojcostwa jest instytucją prawa rodzinnego. Polega ono na udowodnieniu, że dany mężczyzna nie jest ojcem faktycznie ojcem danego dziecka. Co ważne, wykazanie to może zostać dokonane nie tylko przez mężczyznę, ale także przez matkę dziecka, pełnoletnie dziecko, a nawet przez prokuratora. Podstawę prawną takiej możliwości stanowi art. 62 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO).

   

  Zaprzeczenie ojcostwa dokonywane jest na drodze procesowej. Oznacza to, że do wszczęcia postępowania sądowego konieczne jest przygotowanie pozwu. Pismo to powinno zawierać nie tylko określenie stron oraz przedstawienie swojego żądania, a także jego uzasadnienie. Sądem właściwym jest sąd rejonowy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Jeżeli pozwanych jest kilku i mieszkają oni w rejonie różnych sądów, powodowi przysługuje możliwość wyboru.

  Przeczytaj również: Rozwód – co z dziećmi?

  zaprzeczenie-ojcostwa-terminy
  zaprzeczenie-ojcostwa-terminy

   

  Zaprzeczenie ojcostwa przez matkę – terminy

   

  Jedną z osób, które są uprawnione do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jest matka dziecka. Może ona to zrobić w ciągu roku od urodzenia dziecka. Co ważne, jest to termin zawity, co oznacza, że nie podlega on przywróceniu. Gdyby powództwo zostało wytoczone po przekroczeniu tego terminu, uległoby ono oddaleniu. Należy zwrócić uwagę, że matka wytacza powództwo przeciwko domniemanemu ojcu oraz dziecku. Jeżeli jednak domniemany ojciec zmarł, jedynym pozwanym będzie dziecko.

   

  Jeżeli matka została ubezwłasnowolniona, z powództwem może wystąpić w jej imieniu przedstawiciel ustawowy (art. 69 § 3 KRiO w związku z art. 64 KRiO). Gdyby z kolei matka zapadła w ciągu biegu terminu na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie została ubezwłasnowolniona, może wytoczyć powództwo w ciągu roku od ustania choroby lub zaburzeń (art. 69 § 3 KRiO w związku z art. 65 KRiO).

   

  W sytuacji, gdy kobieta chce wystąpić z powództwem przeciwko mężowi, termin rozpoczyna swój bieg od dnia powzięcia przez nią z rozeznaniem wiadomości o urodzeniu się dziecka. Zatem gdyby pozew został złożony po upływie roku od urodzenia się dziecka w takich okolicznościach, nie powinien on zostać oddalony.

  Sprawdź także: Zgoda na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców

  Zaprzeczenie ojcostwa przez ojca – termin

   

  Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić również ojciec dziecka, który jest mężem jego matki. W tym przypadku termin do złożenia powództwa wynosi także jeden rok, licząc od dnia, w którym dowiedział się, że od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności (art. 63 KRiO).

   

  Zgodnie z przepisami mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko matce i dziecku. Gdyby jednak matka nie żyła, wówczas pozwanym jest wyłącznie dziecko.

   

  zaprzeczenie-ojcostwa-przez-mezczyzne
  Zaprzeczenie ojcostwa przez mężczyznę

   

  Zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko – termin

   

  Jeżeli chodzi o możliwość wytoczenia powództwa przez dziecko, to jak najbardziej istnieje taka ewentualność. W takim przypadku termin do wszczęcia postępowania sądowego wynosi rok od chwili dowiedzenia się przez dziecko o tym, że dany mężczyzna nie jest jego ojcem. Jeżeli jednak dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie, termin ten rozpoczyna swój bieg od chwili, w której uzyskało ono pełnoletność.

   

  Dziecko wytacza powództwo przeciwko mężowi swojej matki oraz przeciwko matce.

  Przeczytaj również: 500 plus a alimenty – kompendium wiedzy

  Zaprzeczenie ojcostwa – termin prokuratora

   

  Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić również prokurator. Co ważne, nie obowiązuje go żaden termin. Jeżeli jednak dziecko zmarło przed uzyskaniem pełnoletności, prokurator może wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa wyłącznie do dnia, w którym osiągnęłoby ono pełnoletność.

   

  termin-prokuratora
  Termin prokuratora

   

  Zaprzeczenie ojcostwa po latach – czy jest możliwe?

   

  Jak już zostało wcześniej wspomniane, matka dziecka oraz jego domniemany ojciec mają roczny termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Co ważne, jest to termin zawity, co oznacza, że pozew wniesiony po jego przekroczeniu zostanie oddalony przez sąd. Nie oznacza to jednak, że matka oraz domniemany ojciec pozostają bez możliwości jakiegokolwiek ruchu w tej kwestii.

   

  Otóż w takim przypadku każde z nich może złożyć pisemny wniosek do prokuratora o wszczęcie postępowania o zaprzeczenie ojcostwa. Ograniczeniem jest tutaj wyłącznie uzyskanie przez dziecko pełnoletności. Sporządzając pozew, prokurator wskazuje jako pozwanym matkę, domniemanego ojca oraz dziecko.

   

  Zaprzeczenie ojcostwa po terminie – skutki

   

  Wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po przekroczeniu ustawowego terminu przez matkę albo domniemanego ojca ma zawsze jeden skutek prawny – oddalenie pozwu przez sąd. Jedynie prokurator może wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa, albowiem jest on związany wyłącznie jednym terminem – uzyskaniem przez dziecko pełnoletności.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rodzinnych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu