zaprzeczenie ojcostwa - terminy

Zaprzeczenie ojcostwa – terminy

Mężczyzna, który dowiedział się, że dziecko kobiety, z którą jest albo był w związku, nie jest jego, może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa. Warto to zrobić, jeśli masz uzasadnione wątpliwości, kto jest ojcem dziecka. Należy jednak zachować przewidziane przez przepisy terminy!

Jaki jest termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa?

Terminy na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa prezentują się następująco:

🤰 Matka dziecka – 1 rok od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od męża nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

🤵 Mąż matki – 1 rok od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

👧 Dziecko po osiągnięciu pełnoletności – 1 rok od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki.

🧔 Prokurator –związany jest on wyłącznie jednym terminem – uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. 

TERMINY - ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Kiedy matka dziecka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa? 

Termin 

Zgodnie z art. 69 KRO, matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu 1 roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Uwaga ⚠️

Jest to termin zawity. Oznacza to, że nie podlega on przywróceniu!

📝 Kogo się pozywa? 

Matka wytacza powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko:

 • 🤵 mężowi,
 • 👧 dziecku. 

 

Jeżeli jednak mąż zmarł, jedynym pozwanym będzie dziecko.

Termin na zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki

Termin 

Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić również ojciec dziecka, który jest mężem jego matki. Zgodnie z art. 63 KRO, termin do złożenia powództwa wynosi także 1 rok, licząc od dnia, w którym dowiedział się, że od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

📝 Kogo się pozywa? 

Mąż matki wytacza powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko:

 • 🤰 matce,
 • 👧 dziecku.  

 

Gdyby jednak matka nie żyła, wówczas pozwanym jest wyłącznie dziecko.

Kiedy dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?

Termin 

Zgodnie z art. 70 KRO, dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 1 roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

📝 Kogo należy pozwać? 

Dziecko wytacza powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko:

 • 🤵 mężowi swojej matki,
 • 🤰 matce.   

 

Czy prokurator może wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego:

 

Termin  

Zgodnie z art. 86 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli dziecko zmarło przed uzyskaniem pełnoletności, prokurator może wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa wyłącznie do dnia, w którym osiągnęłoby ono pełnoletność. 

Wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zmarło po osiągnięciu pełnoletności.

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenie ojcostwa polega na udowodnieniu, że dany mężczyzna nie jest ojcem faktycznie ojcem danego dziecka. Dokonywane jest ono na drodze procesowej. Oznacza to, że do wszczęcia postępowania sądowego konieczne jest przygotowanie pozwu.

⚖️ Właściwość sądu

Sądem właściwym jest sąd rejonowy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Jeżeli pozwanych jest kilku i mieszkają oni w rejonie różnych sądów, powodowi przysługuje możliwość wyboru.

  Skutki wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po terminie 

  Wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po przekroczeniu ustawowego terminu przez matkę albo domniemanego ojca ma zawsze jeden skutek prawny – oddalenie pozwu przez sąd.

  ⚠️ Uwaga!

  Jedynie prokurator może wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa, albowiem jest on związany wyłącznie jednym terminem – uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. 

  Czy zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe po latach?

  Tak! Matka dziecka oraz mąż matki może bowiem złożyć pisemny wniosek do prokuratora o wszczęcie postępowania o zaprzeczenie ojcostwa.

  Jak już zostało wcześniej wspomniane, każde z nich ma roczny termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Nie oznacza to jednak, że po tym terminie pozostają oni bez możliwości jakiegokolwiek ruchu w tej kwestii.

  Terminy w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa – podsumowanie

  ✔️ Zaprzeczenie ojcostwa polega na obaleniu domniemania, zgodnie z którym dany mężczyzna jest ojcem danego dziecka.

  ✔️ Dokonywane jest ono na drodze sądowej, w postępowaniu procesowym.

  ✔️ Z powództwem może wystąpić domniemany ojciec dziecka, matka dziecka, dziecko oraz prokurator.

  ✔️Jeżeli chcesz, aby pozew o zaprzeczenie ojcostwa sporządził adwokat, skontaktuj się z moją kancelarią.

  ✔️ Na wytoczenie powództwa przysługuje termin jednego roku, po przekroczeniu którego powództwo zostanie oddalone.

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu