utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Wielu rodziców pozostających w konflikcie związanym z rozstaniem musi zmierzyć się z licznymi problemami. Mają one nie tylko naturę czysto prawną, ale również nierzadko emocjonalną. W niektórych przypadkach konflikt pomiędzy rodzicami jest tak silny, że świadomie podejmują oni działania mające na celu uprzykrzenie życia drugiej stronie. Jednym z takich zachowań jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Co można zrobić w przypadku gdy była żona utrudnia kontakty z dzieckiem po rozwodzie? Dowiesz się tego z poniższego wpisu.

 

Jeżeli walczysz o dzieci i czujesz, że przez działania matki tracisz z nimi kontakt, to mogę Ci pomóc. Udzielam konsultacji online i telefonicznych dla klientów z całej Polski. Jeśli jesteś z Wielkopolski lub z woj. kujawsko-pomorskiego, to możesz spotkać się ze mną w Kancelarii w Poznaniu lub w Świeciu. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI POZNAŃ) oraz do kontaktu!

   

  Matka utrudnia kontakty z dzieckiem

   

  W zdecydowanej większości przypadków jest tak, że po rozpadzie związku dzieci zostają z matką. Wówczas ojciec ma prawo i obowiązek realizowania kontaktów z dziećmi. Problem ten staje się jeszcze bardziej poważny, gdy sposób wykonywania kontaktów został uregulowany przez sąd. W takim przypadku powstają bowiem skutki prawne, które strony muszą uszanować.

   

  Poprzez realizowanie kontaktów z dziećmi należy rozumieć następujące aktywności:

   

  • odwiedziny;
  • spotkania;
  • zabieranie dzieci poza miejsce, w którym stale przebywają.

   

  Wskazane powyżej zachowania to kontakty o charakterze osobistym. To jednak nie wszystko, ponieważ rodzice mogą kontaktować się z dziećmi także w sposób pośredni, a więc poprzez korespondencję pocztą oraz inne środki porozumiewania się na odległość. W przypadku tych ostatnich należy wskazać telefon, pocztę elektroniczną oraz komunikatory internetowe.

   

  W praktyce każdy z tych sposobów kontaktowania się z dziećmi może być sabotowany przez matkę. I tak właśnie często się dzieje.

   

  Na czym polega utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

   

  Spotkałam się już w mojej praktyce z wieloma różnymi metodami utrudniania kontaktów z dzieckiem. Jedną z najpopularniejszych jest symulowanie choroby dziecka. Polega ono na tym, że matka informuje ojca o chorobie dziecka dzień przed kontaktem, który powinien zostać zrealizowany. W ten sposób niemożliwe staje się na przykład wspólne wyjście do kina, czy też wyjazd na zaplanowaną wcześniej wycieczkę. W wielu przypadkach problem choroby bądź też złego samopoczucia jest efektem manipulacji ze strony matki. Kiedy zwyczajnie nie ma ona zamiaru wydać dziecka, może po prostu namówić dziecko, a nawet je przekupić, aby nie wyraziło chęci spotkania z ojcem pod pretekstem chociażby bólu brzucha.

   

  Innym, coraz częściej niestety spotykanym, sposobem utrudniania kontaktów z dzieckiem jest oskarżenie ojca o molestowanie seksualne. Złożenie zawiadomienia w tym przedmiocie w prokuraturze praktycznie wyklucza możliwość zabierania dziecka do swojego mieszkania przez ojca na noclegi. Następnie matka informuje o tym fakcie sąd opiekuńczy, przed którym toczy się postępowanie dotyczące uregulowania kontaktów. W rzeczywistości jednak sądy niezwykle ostrożnie podchodzą do tego typu oskarżeń.

   

  Utrudnianie kontaktów z dziećmi może też polegać na utrudnianiu dostępu do środków komunikacji elektronicznej: telefonu, skype’a, itp. Zdarza się też, że matka tłumaczy, że dziecko nie ma ochoty spotykać się z ojcem. Wyjątkowo złośliwym sposobem na utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest przeprowadzka daleko od miejsca zamieszkania ojca lub nawet za granicę. W każdym z tych przypadków ojciec musi niezwłocznie przedsięwziąć kroki prawne. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty więzi z dzieckiem!

  Przeczytaj również – Uzasadnienie pozwu o alimenty – na co zwrócić uwagę?

  Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przed rozwodem

   

  Wiele par znajduje się w stanie silnego konfliktu już przed rozwodem. W niektórych przypadkach to właśnie dziecko staje się kartą przetargową w procesie sądowym. Dlatego też wiele matek próbuje utrudnić ojcom wykonywanie kontaktów.

   

  W toku postępowania przed sądem kobiety później nierzadko próbują wykazać, że ojcowie nie chcą spotykać się z dziećmi, czy też zabierać je do siebie. W praktyce jednak rzeczywistość wygląda inaczej. Mężczyźnie tego nie robią, ponieważ nie mogą.

   

  Sytuacja ta staje się jeszcze poważniejsza, jeżeli matka wnosi o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca bądź też o jej pozbawienie. W takim przypadku brak kontaktów z dzieckiem stanowi poważne naruszenie rodzicielskich praw i obowiązków. Żaden mężczyzna nie pozostanie obojętny na taki zarzut i podejmie obronę swoich interesów przed sądem. W ten sposób konflikt pomiędzy rodzicami jeszcze bardziej się zaognia.

   

  Utrudnianie kontaktów z dzieckiem bez rozwodu

   

  Bywają również pary, które się rozstały, ale nie zamierzają rozwodzić się w najbliższym czasie. Wynika to z wielu powodów, na przykład braku środków finansowych na poniesienie kosztów związanych z postępowaniem sądowym. W takim sytuacjach także pojawiają się problemy dotyczące utrudniania kontaktów z dzieckiem.

   

  Powodem takiego stanu rzeczy jest chęć wypracowania sobie lepszej pozycji przed rozpoczęciem procesu rozwodowego. Matkom wydaje się bowiem, że w ten sposób uda im się w jakiś sposób złamać ojców swoich dzieci. To z kolei może posłużyć do ograniczenia, a nawet pozbawienia ich władzy rodzicielskiej.

  Sprawdź również: Wniosek do komornika o alimenty

  Utrudnianie kontaktów z dzieckiem co robić?

   

  Co zatem można zrobić, jeżeli matka utrudnia albo uniemożliwia wykonywanie kontaktów z dzieckiem? Otóż ustawodawca przewidział tego rodzaju sytuację i postanowił uregulować ją w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (art. 59815-59816 KPC).

   

  W art. 59815 KPC zawarto następującą dyspozycję:

   

  1.

  Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

  2.

  Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

   

  Rozwiązanie, o którym mowa powyżej, ma jednak charakter dwustopniowy. Mianowicie, pierwszym z nich jest uzyskanie orzeczenia sądu dotyczącego zagrożenia matce utrudniającej kontakty z dzieckiem nakazaniem zapłaty określonej kwoty na rzecz ojca za każde naruszenie, którego się dopuściła. Niezwykle istotne jest tutaj wskazanie, że musi to być każde naruszenie harmonogramu wykonywania kontaktów.

   

  Drugi etap wchodzi w grę, jeżeli matka po zagrożeniu jej przez sąd wydaniem nakazu zapłaty nadal uchyla się od realizowania kontaktów. W takim układzie sąd zobowiązuje ją do zapłaty określonej wcześniej kwoty za każde naruszenie harmonogramu, którego się dopuściła.

   

  Jak widać utrudnianie kontaktów z dzieckiem może wiązać się z dokuczliwą sankcją pieniężną. Jeśli żona utrudnia Ci kontakt z synem lub z córką, to trzeba z tego środka skorzystać.

  Przeczytaj także – Wniosek matki o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

  Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – Policja

   

  Wielu rodziców, którzy mają problemy z polubownym wyegzekwowaniem kontaktów z dzieckiem, decyduje się na wezwanie funkcjonariuszy Policji. Liczą oni bowiem, że policjanci nakażą wydanie dziecka i w ten sposób uda się rozwiązać patową sytuację.

   

  Policja ma ograniczone możliwości procedowania w takich sprawach. Dlatego funkcjonariusze Policji najprawdopodobniej nie podejmą interwencji w sprawie dotyczącej wydania dziecka na kontakt. Gdyby jednak zjawili się na miejscu, wówczas warto poprosić ich o sporządzenie notatki. Dokument ten może później przydać się w postępowaniu przed sądem.

   

  utrudnianie kontaktów z dzieckiem
  utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   

  Surowe kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   

  W jakiej wysokości kwoty zasądza sąd? To zależy od konkretnego przypadku, niemniej jednak, jak już zostało wspomniane wcześniej, sankcje te bywają niekiedy bardzo dotkliwe.

   

  W mediach pojawiają się doniesienia o matkach, które mają do zapłaty nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Skąd biorą się tak wysokie sumy? Otóż w wielu przypadkach wynikają one z działania ojców, którzy chcą się zemścić na matkach za utrudnianie lub uniemożliwianie realizowania im kontaktów z dziećmi.

   

  W jaki sposób zatem określić kwotę, którą zagrozi sąd matce niewywiązującej się z harmonogramu kontaktów, aby była ona adekwatna do ciężaru naruszeń? Otóż można przyjąć tutaj dwa kryteria. Po pierwsze, można posłużyć się stałą kwotą, na przykład 100, 300, czy 500 złotych za każde z naruszeń. Trzeba jednak mieć na uwadze dochody matki, musi ona być w stanie uiścić wskazaną sumę. Po drugie, można ustalić wysokość kwoty jako określony procent dochodów matki – na przykład 5% za każde naruszenie – i taką sumę wskazać we wniosku.

   

  W każdym przypadku należy jednak pamiętać o następującej kwestii. Otóż jeżeli matka nie ureguluje powstałego w ten sposób zobowiązania, wówczas ojciec będzie mógł przeprowadzić egzekucję komorniczą.

   

  Wniosek o widzenia z dzieckiem

   

  Mężczyzna, który rozwiódł się z matką swojego dziecka, może wystąpić o sądowe uregulowanie sposobu wykonywania kontaktów. Krok ten bywa niezbędny, jeżeli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii.

   

  Aby rozpocząć postępowanie w tym zakresie, niezbędne jest przygotowanie wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Należy go złożyć w sądzie rejonowym w wydziale rodzinnym i nieletnich.

   

  Co powinien zawierać taki wniosek? Jak w każdym tego rodzaju piśmie, również we wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy podać miejsce i datę jego sporządzenia, oznaczenie stron oraz sformułować i uzasadnić swoje żądania. Najtrudniejsza jest oczywiście ostatnia z tych kwestii.

   

  Przykładowy wniosek o widzenia z dzieckiem

   

  Jak zatem sformułować przykładowy wniosek o widzenia z dzieckiem? Można to zrobić w następujący sposób:

   

  Wnoszę o uregulowanie kontaktów z małoletnim Janem Kowalskim w taki sposób, że wnioskodawca będzie:

  1. Odwiedzał małoletniego w miejscu jego zamieszkania w obecności uczestniczki we wtorki i w czwartki w godz. 17:00-19:00.
  2. Zabierał małoletniego poza miejsce jego stałego zamieszkania w pierwszy i trzeci koniec tygodnia każdego miesiąca tj. w piątek od godz. 17:00 do niedzieli do godz. 15:00. Wnioskodawca będzie samodzielnie odbierał małoletniego z miejsca jego zamieszkania w piątek o godz. 16:00 i odwoził go do miejsca zamieszkania w niedzielę na godz. 13:00. Pokryje on również samodzielnie wszelkie koszty z tym związane.
  3. Zabierał małoletniego poza miejsce jego zamieszkania w dniu 26 grudnia w godzinach: 10:00-18:00 oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych w godz. 10:00-18.00. Wnioskodawca będzie samodzielnie odbierał małoletniego z miejsca jego zamieszkania o godz. 9:00 i odwoził go na godz. 18:00. Pokryje on również samodzielnie wszelkie koszty z tym związane.
  4. Zabierał małoletniego poza miejsce jego stałego zamieszkania podczas wakacji na okres: 1-31 sierpnia każdego roku.

   

  Jeżeli natomiast chodzi o uzasadnienie swojego stanowiska, należy w tej części pisma po prostu przedstawić podstawy swojego żądania. Opisz sądowi jak wygląda sytuacji i dlaczego zależy Ci na uregulowaniu kontaktów z dzieckiem.

   

  Przygotowany wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie sądowej. Obecnie wynosi ona 100 złotych. Można ją uiścić na poczcie, za pośrednictwem banku bądź też w kasie sądu.

   

  Pozew o widzenia z dzieckiem

   

  Żądanie dotyczące uregulowania kontaktów z dzieckiem może zostać podniesione również w pozwie rozwodowym, a także odpowiedzi na pozew. W takim przypadku należy odpowiednio sformułować swoje stanowisko. Można to zrobić w taki sposób jak w przykładzie wskazanym powyżej. Nie można również zapominać o uzasadnieniu żądania.

   

  Należy mieć jednak świadomość, że zgłoszenie w pozwie rozwodowym albo odpowiedzi na pozew wniosku o uregulowanie kontaktów z dziećmi może wydłużyć postępowanie. Sąd będzie musiał bowiem rozpatrzyć kwestię, która nierzadko budzi wiele emocji wśród rodziców.

   

  Zmiana kontaktów z dzieckiem

   

  Z biegiem czasu może dojść do zmiany warunków, w jakich są realizowane kontakty. Najlepszym przykładem takiej sytuacji jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole średniej. W takim przypadku pojawia się więcej obowiązków związanych z edukacją, co też przekłada się bezpośrednio na mniejszą ilość wolnego czasu, którą można przeznaczyć na spotkania. Wówczas może się okazać, że wykonywanie kontaktów według ustalonego wcześniej harmonogramu jest bardzo trudne i kłopotliwe bądź też w ogóle niemożliwe.

   

  Aby zmienić dotychczasowy sposób wykonywania kontaktów, należy wnieść do sądu wniosek o zmianę sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem. W piśmie tym należy przedstawić swoje żądanie oraz nowy harmonogram kontaktów. Swoje stanowisko należy oczywiście uzasadnić.

   

  Jakie są szanse na to, że sąd pozytywnie rozpatrzy składany wniosek? Otóż należy mieć na uwadze art. 1135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Postanowiono w nim, że sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Zatem każda sprawa ma charakter indywidualny i dlatego nie można odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Niemniej jednak kontakty dziecka z rodzicami są niezwykle istotne z punktu widzenia jego prawidłowego rozwoju, stąd też zmiana harmonogramu mająca na celu zapewnienie dobra małoletniego z całą pewnością spotka się z aprobatą sądu.

   

  Pomoc ojcom w kontaktach z dzieckiem

   

  Wielu ojców czuje się niezwykle pokrzywdzonymi przez matki, które utrudniają im wykonywanie kontaktów z dziećmi, dlatego też poszukują oni skutecznego wyjścia z sytuacji. Coraz więcej z nich zwraca się po pomoc do kancelarii prawnych, które specjalizują się w prawie rodzinnym.

   

  Korzystając ze wsparcia adwokata bądź radcy prawnego, można liczyć na kompleksową obsługę. Oznacza to, że ojciec, który zamierza uregulować kontakty ze swoim dzieckiem, może liczyć nie tylko na wstępną poradę prawną, ale również na przygotowanie wniosku w tym przedmiocie, a także pomoc w prowadzeniu postępowania sądowego.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o kontakty z dziećmi?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o dzieci  działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu