utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Niekiedy konflikt pomiędzy rodzicami jest tak silny, że świadomie podejmują oni działania mające na celu uprzykrzenie życia drugiej stronie. Jednym z takich zachowań jest utrudnianie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem. Co robić w takiej sytuacji?

Na czym polega utrudnianie kontaktów z dzieckiem? 

Oto 4 najpopularniejsze metody utrudniania kontaktów rodzica z dzieckiem:

 1. 🤒 Symulowanie choroby dziecka – problem ten jest efektem manipulacji ze strony matki. Może ona bowiem namówić dziecko, a nawet je przekupić, aby nie wyraziło chęci spotkania z ojcem pod pretekstem choroby.
 2. ⚖️ Oskarżenie ojca o molestowanie seksualne i złożenie zawiadomienia w prokuraturze – wyklucza to możliwość zabierania dziecka przez ojca na noclegi. Następnie matka informuje o tym fakcie sąd opiekuńczy, przed którym toczy się postępowanie dotyczące uregulowania kontaktów.
 3. Utrudnianiu dostępu do środków komunikacji elektronicznej, przykładowo 👉 utrudnianie kontaktu telefonicznego z dzieckiem.
 4. ✈️ Przeprowadzka za granicę lub daleko od miejsca zamieszkania ojca.

Co zrobić, gdy drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

Za utrudnianie kontaktów z dzieckiem grozi sankcja finansowa. Zgodnie z art. 5981559816 Kodeksu Postępowania Cywilnego, procedura, którą Ci przedstawię ma charakter dwustopniowy.

1️⃣   Pierwszym z nich jest uzyskanie orzeczenia sądu dotyczącego zagrożenia matce utrudniającej kontakty z dzieckiem nakazaniem zapłaty określonej kwoty na rzecz ojca za każde naruszenie, którego się dopuściła – wykazane musi zostać każde naruszenie harmonogramu wykonywania kontaktów.

2️⃣  Drugi etap wchodzi w grę, jeżeli matka po zagrożeniu jej przez sąd wydaniem nakazu zapłaty nadal uchyla się od realizowania kontaktów – w takim układzie, sąd zobowiązuje ją do zapłaty określonej wcześniej kwoty za każde naruszenie harmonogramu, którego się dopuściła.

Wskazówka 🎯

Jeżeli matka nie ureguluje powstałego w ten sposób zobowiązania, wówczas ojciec będzie mógł przeprowadzić egzekucję komorniczą.

co grozi za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Jak udowodnić utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Dokumentem, a zarazem dowodem, który może się później przydać się w postępowaniu przed sądem jest notatka policyjna. Wielu rodziców, którzy mają problemy z polubownym wyegzekwowaniem kontaktów z dzieckiem, decyduje się bowiem na zgłoszenie sprawy Policji

Z praktyki 👀👧

Funkcjonariusze Policji najprawdopodobniej nie podejmą interwencji w sprawie dotyczącej wydania dziecka na kontakt. Niestety, policja ma ograniczone możliwości procedowania w takich sprawach.  Gdyby jednak zjawili się na miejscu, wówczas warto poprosić ich o sporządzenie notatki.

W jaki sposób określić kwotę, którą zagrozi sąd matce niewywiązującej się z harmonogramu kontaktów? 

Otóż można przyjąć tutaj 2 kryteria.

1️⃣   Po pierwsze, można posłużyć się stałą kwotą, przykładowo 👉 100, 300, czy 500 złotych za każde z naruszeń. Trzeba jednak mieć na uwadze dochody matki. Musi ona być w stanie uiścić wskazaną sumę!

2️⃣  Po drugie, można ustalić wysokość kwoty jako określony procent dochodów matki, przykładowo 👉 5% za każde naruszenie – i taką sumę wskazać we wniosku.

Choroba dziecka a kontakty z ojcem

Zastanawiasz się, czy matka musi wydać ojcu chore dziecko? Matka może nie wydać ojcu chorego dziecka, w przypadku choroby, która czyni dane spotkanie niebezpiecznym dla życia i zdrowia. Co istotne, ojciec ma prawo do informacji o stanie zdrowia dzieckadostępu do jego dokumentacji medycznej.

⚠️Uwaga!

Czasami olbrzymią podejrzliwość u ojca dziecka budzi brak komunikacji między rodzicami. Uważaj zatem, aby konflikt nie przysłonił rozsądnej oceny obiektywnych okoliczności – choroby dziecka.

  O czym trzeba informować ojca dziecka?

  Jeżeli sąd nie ograniczył, ani nie pozbawił ojca dziecka władzy rodzicielskiej, ma on takie same prawa do dziecka, jak i matka. Oznacza to, że ojciec dziecka ma prawo i obowiązek posiadania informacji o małoletnim, tj. m.in. o:

  • stanie jego zdrowia;
  • miejscu jego pobytu;
  • wydatkach, jakie ponosi matka na rzecz małoletniego;
  • wyjeździe za granicę;
  • wydaniu paszportu;
  • sposobie jego leczenia;
  • zmianie obywatelstwa;
  • wyborze szkoły i zajęć pozalekcyjnych.

   

  ⚠️Uwaga!

  Ostatnie pięć przypadków to sytuacje, w których ojciec ma prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

  Utrudnianie wykonywania kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem – podsumowanie 

  ✔️ Poprzez realizowanie kontaktów z dziećmi należy rozumieć następujące aktywności: odwiedziny, spotkania, zabieranie dzieci poza miejsce, w którym stale przebywa, korespondencję pocztą oraz inne środki porozumiewania się na odległość (telefon, pocztę elektroniczną oraz komunikatory internetowe).

  ✔️ Mężczyzna po rozwodzie z matką swojego dziecka, może wystąpić o sądowe uregulowanie sposobu wykonywania kontaktów. Krok ten bywa niezbędny, jeżeli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii.

  ✔️ We wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem można żądać kontaktów z dzieckiem w miejscu zamieszkania matki, czy też poza miejscem zamieszkania matki i bez jej udziału.

  ✔️ Aby zmienić dotychczasowy sposób wykonywania kontaktów, należy wnieść do sądu wniosek o zmianę sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem.  Jeżeli chcesz złożyć wniosek z pomocą adwokata od alimentów, skontaktuj się ze mną!

  ✔️ Zgodnie z art. 1135 KRO, sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

  ✔️ Jeżeli jeden z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem, warto przedsięwziąć kroki prawne z pomocą kancelarii adwokackiej w Poznaniu. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty więzi z dzieckiem!

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu