wniosek-o-zabezpieczenie-kontaktow

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest możliwe na wniosek jednego z rodziców. Można tego dokonać już w pozwie albo odpowiedzi na pozew, jak również w oddzielnym piśmie w toku postępowania. Co należy wiedzieć, przygotowując wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem? Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym wpisie.

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy w walce o dzieci, to jestem w stanie Ci pomóc. Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach o rozwód (Rozwody Poznań) oraz w sprawach o kontakty z dziećmi. Zapraszam do kontaktu.

   

  Wniosek o zabezpieczenie kontaktów – główne wnioski

   

  • Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem musi spełniać wymogi pisma procesowego określone w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC).
  • Może być on zawarty w pozwie rozwodowym, odpowiedzi na pozew o rozwód albo być odrębnym pismem.
  • Wniosek można złożyć, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że drugi rodzic będzie utrudniać wykonywanie kontaktów z dzieckiem.
  • Pismo powinno zawierać precyzyjnie określony harmonogram kontaktów.
  • Sąd powinien rozpatrzeć wniosek niezwłocznie.

   

  Jak napisać wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

   

  Wniosek o zabezpieczenie kontaktów jest pismem procesowym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, stąd też powinien on spełniać wymogi przewidziane w tejże ustawie. Otóż w art. 126 § 1 KPC, postanowiono, iż każde pismo procesowe (a więc i wniosek o zabezpieczenie kontaktów) powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
  • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia;
  • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

   

  Nie należy również zapominać o uzasadnieniu wniosku. Powinno ono zawierać przytoczenie okoliczności, które wskazują, że zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest konieczne.

   

  W uzasadnieniu należy opisać jak wyglądają obecnie kontakty z dzieckiem. W szczególności należy opisać problemy w wykonywaniu kontaktów, spowodowane zachowaniem drugiego z rodziców. Warto też uzasadnić dlaczego sąd ma ustanowić kontakty z dzieckiem, w taki sposób, w jaki zostało to opisane we wniosku.

  Przeczytaj również: Wniosek o zmniejszenie alimentów

  kontakty-w-czasie-rozwodu
  kontakty-w-czasie-rozwodu

   

  Wzór wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

   

  Poniżej zamieszczamy przykładową treść (wzór) wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna, więc wniosek powinieneś skonstruować odpowiednio do Twojej sprawy.

   

  Wzór treści wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem:

   

  Wnoszę o zabezpieczenie kontaktów wnioskodawcy z małoletnimi dziećmi stron: [imię i nazwisko] ur. dnia  [***] i [imię i nazwisko] ur. dnia [***] w następujący sposób:

  a) co drugi weekend od piątku od godz. [***] do niedzieli do godz. [***];

  b) Boże Narodzenie naprzemiennie:

  – począwszy od Wigilii od godz. [***] do Pierwszego Święta do godz. [***] w pierwszym roku od daty wydania orzeczenia,

  – w kolejnym roku od Pierwszego Święta od godz. [***] do Drugiego Święta do godz. [***],

  c) Wielkanoc naprzemiennie:

  – począwszy od Wielkiej Soboty od godz. [***] do Wielkiej Niedzieli do godz. [***] w pierwszym roku od daty wydania orzeczenia,

  – w kolejnym roku od Wielkiej Niedzieli od godz. [***] do wtorku do godz. [***],

  d) Sylwester – naprzemiennie – od godz. [***] w Sylwestra do 2 stycznia do godz. [***], począwszy od pierwszego roku od daty wydania orzeczenia

  e) wakacje letnie od dnia [***] lipca do dnia [***] lipca,

  f) wakacje zimowe – pierwszy tydzień ferii licząc od piątku po lekcjach do następnej soboty,

  w ten sposób, iż wnioskodawca będzie odbierał małoletnie dzieci z miejsca zamieszkania uczestnika oraz będzie odwozić małoletnie dzieci do miejsca zamieszkania uczestnika.

   

  Opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi

   

  Zgodnie z obecnym stanem prawnym opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi wynosi 100 złotych. Stawka ta obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 roku. Wcześniej opłata wynosiła 40 złotych. Jeżeli jednak wniosek ten jest zawarty w piśmie inicjującym postępowanie (np. pozwie o rozwód), jest on zwolniony z opłaty.

  Zobacz także: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   

  Podstawa prawna wniosku o zabezpieczenie

   

  Złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem może zostać złożony na podstawie art.  730 § 2 KPC w zw. z art. 732 KPC.

   

  Otóż zgodnie z art. 730 § 2 KPC:

  sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

   

  Z kolei w art. 732 KPC postanowiono, że:

  zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu – także z urzędu.

  Zobacz także: Zabezpieczenie alimentów – wykonalność

  wniosek-o-zabezpieczenie-kontaktow
  wniosek-o-zabezpieczenie-kontaktow

   

  Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie?

   

  Ogólną zasadą jest, że sąd nie jest zobligowany do rozpatrzenia danej sprawy w określonym terminie. Na czas rozstrzygnięcia składają się bowiem różne czynniki, takie jak na przykład liczba spraw w danym wydziale czy też liczba sędziów. Niemniej jednak w myśl art. 6 KPC sąd powinien przeciwdziałać przewlekłości postępowania.

   

  Jeżeli zaś chodzi o postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem, czas rozpatrzenia wniosku został uregulowany w art. 737 KPC. Mianowicie w przepisie tym postanowiono, że:

  wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

   

  Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest pragnienie ustawodawcy, aby sprawy o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem były rozstrzygane najszybciej, jak jest to możliwe. Otóż w wielu sytuacjach dochodzi do utrudniania kontaktów, przez co rodzice nie mają możliwości widzenia się z nimi. Takie przypadki negatywnie wpływają na rozwój emocjonalny dzieci, ponieważ każde z nich potrzebuje relacji z obojgiem rodziców.

   

  Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

   

  Po złożeniu wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem druga strona otrzyma jego egzemplarz oraz zostanie zobligowana do wniesienia odpowiedzi na niego. W piśmie powinna więc przedstawić swoje stanowisko.

   

  W praktyce wygląda to najczęściej tak, że zgadza się ona na harmonogram kontaktów proponowany przez wnioskodawcę albo prezentuje swoją kontrpropozycję. Gdy mówimy o pierwszym z tych przypadków sąd ma ułatwione zadanie, ponieważ wydaje on wówczas postanowienie o treści tożsamej w stosunku do złożonego wniosku. W drugiej sytuacji natomiast sąd będzie musiał wypracować jakieś kompromisowe rozwiązanie, które będzie nastawione przede wszystkim na dobro dziecka.

   

  Dziękuję za przeczytanie niniejszego artykułu. Zapraszam także do przeczytania wpisu: „Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem”.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rodzinnych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód i walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Sąd ma tydzień na wydanie wyroku, w tym przesłanie wniosku do drugiej strony, tak więc ile czasu ma ta druga strona na odniesienie się do wniosku?

   1. W praktyce sędziowie podchodzą do tych terminów bardzo „elastycznie”. Wszystko zależy od sędziego, na którego Pani trafi.

    pozdrawiam serdecznie
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu