wniosek-o-zabezpieczenie-kontaktow

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest możliwe na wniosek jednego z rodziców. Można tego dokonać już w pozwie albo odpowiedzi na pozew, jak również w oddzielnym piśmie w toku postępowania. Co należy wiedzieć, przygotowując wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem? Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym wpisie.

 

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów – główne wnioski

 

 • Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem musi spełniać wymogi pisma procesowego określone w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC).
 • Może być on zawarty w pozwie rozwodowym, odpowiedzi na pozew o rozwód albo być odrębnym pismem.
 • Wniosek można złożyć, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że drugi rodzic będzie utrudniać wykonywanie kontaktów z dzieckiem.
 • Pismo powinno zawierać precyzyjnie określony harmonogram kontaktów.
 • Sąd powinien rozpatrzeć wniosek niezwłocznie.

 

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy w walce o dzieci, to jestem w stanie Ci pomóc. Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach o rozwód (Rozwody Poznań) oraz w sprawach o kontakty z dziećmi. Zapraszam do kontaktu.

 

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

 

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów jest pismem procesowym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, stąd też powinien on spełniać wymogi przewidziane w tejże ustawie. Otóż w art. 126 § 1 KPC, postanowiono, iż każde pismo procesowe (a więc i wniosek o zabezpieczenie kontaktów) powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

 

Nie należy również zapominać o uzasadnieniu wniosku. Powinno ono zawierać przytoczenie okoliczności, które wskazują, że zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest konieczne.

 

W uzasadnieniu należy opisać jak wyglądają obecnie kontakty z dzieckiem. W szczególności należy opisać problemy w wykonywaniu kontaktów, spowodowane zachowaniem drugiego z rodziców. Warto też uzasadnić dlaczego sąd ma ustanowić kontakty z dzieckiem, w taki sposób, w jaki zostało to opisane we wniosku.

 

kontakty-w-czasie-rozwodu
kontakty-w-czasie-rozwodu

 

Wzór wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

 

Poniżej zamieszczamy przykładową treść (wzór) wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna, więc wniosek powinieneś skonstruować odpowiednio do Twojej sprawy.

 

Wzór treści wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem:

 

Wnoszę o zabezpieczenie kontaktów wnioskodawcy z małoletnimi dziećmi stron: [imię i nazwisko] ur. dnia  [***] i [imię i nazwisko] ur. dnia [***] w następujący sposób:

a) co drugi weekend od piątku od godz. [***] do niedzieli do godz. [***];

b) Boże Narodzenie naprzemiennie:

– począwszy od Wigilii od godz. [***] do Pierwszego Święta do godz. [***] w pierwszym roku od daty wydania orzeczenia,

– w kolejnym roku od Pierwszego Święta od godz. [***] do Drugiego Święta do godz. [***],

c) Wielkanoc naprzemiennie:

– począwszy od Wielkiej Soboty od godz. [***] do Wielkiej Niedzieli do godz. [***] w pierwszym roku od daty wydania orzeczenia,

– w kolejnym roku od Wielkiej Niedzieli od godz. [***] do wtorku do godz. [***],

d) Sylwester – naprzemiennie – od godz. [***] w Sylwestra do 2 stycznia do godz. [***], począwszy od pierwszego roku od daty wydania orzeczenia

e) wakacje letnie od dnia [***] lipca do dnia [***] lipca,

f) wakacje zimowe – pierwszy tydzień ferii licząc od piątku po lekcjach do następnej soboty,

w ten sposób, iż wnioskodawca będzie odbierał małoletnie dzieci z miejsca zamieszkania uczestnika oraz będzie odwozić małoletnie dzieci do miejsca zamieszkania uczestnika.

 

Opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi

 

Zgodnie z obecnym stanem prawnym opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi wynosi 100 złotych. Stawka ta obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 roku. Wcześniej opłata wynosiła 40 złotych. Jeżeli jednak wniosek ten jest zawarty w piśmie inicjującym postępowanie (np. pozwie o rozwód), jest on zwolniony z opłaty.

 

Podstawa prawna wniosku o zabezpieczenie

 

Złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem może zostać złożony na podstawie art.  730 § 2 KPC w zw. z art. 732 KPC.

 

Otóż zgodnie z art. 730 § 2 KPC:

sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

 

Z kolei w art. 732 KPC postanowiono, że:

zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu – także z urzędu.

 

wniosek-o-zabezpieczenie-kontaktow
wniosek-o-zabezpieczenie-kontaktow

 

Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie?

 

Ogólną zasadą jest, że sąd nie jest zobligowany do rozpatrzenia danej sprawy w określonym terminie. Na czas rozstrzygnięcia składają się bowiem różne czynniki, takie jak na przykład liczba spraw w danym wydziale czy też liczba sędziów. Niemniej jednak w myśl art. 6 KPC sąd powinien przeciwdziałać przewlekłości postępowania.

 

Jeżeli zaś chodzi o postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem, czas rozpatrzenia wniosku został uregulowany w art. 737 KPC. Mianowicie w przepisie tym postanowiono, że:

wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

 

Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest pragnienie ustawodawcy, aby sprawy o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem były rozstrzygane najszybciej, jak jest to możliwe. Otóż w wielu sytuacjach dochodzi do utrudniania kontaktów, przez co rodzice nie mają możliwości widzenia się z nimi. Takie przypadki negatywnie wpływają na rozwój emocjonalny dzieci, ponieważ każde z nich potrzebuje relacji z obojgiem rodziców.

 

Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

 

Po złożeniu wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem druga strona otrzyma jego egzemplarz oraz zostanie zobligowana do wniesienia odpowiedzi na niego. W piśmie powinna więc przedstawić swoje stanowisko.

 

W praktyce wygląda to najczęściej tak, że zgadza się ona na harmonogram kontaktów proponowany przez wnioskodawcę albo prezentuje swoją kontrpropozycję. Gdy mówimy o pierwszym z tych przypadków sąd ma ułatwione zadanie, ponieważ wydaje on wówczas postanowienie o treści tożsamej w stosunku do złożonego wniosku. W drugiej sytuacji natomiast sąd będzie musiał wypracować jakieś kompromisowe rozwiązanie, które będzie nastawione przede wszystkim na dobro dziecka.

 

Dziękuję za przeczytanie niniejszego artykułu. Zapraszam także do przeczytania wpisu: „Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem”.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

 

W trudnych sprawach rodzinnych działam w CAŁEJ POLSCE!

 

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód i walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
mec. Marlena Słupińska-Strysik

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

 

Komentarze:

 • Sąd ma tydzień na wydanie wyroku, w tym przesłanie wniosku do drugiej strony, tak więc ile czasu ma ta druga strona na odniesienie się do wniosku?

  1. W praktyce sędziowie podchodzą do tych terminów bardzo „elastycznie”. Wszystko zależy od sędziego, na którego Pani trafi.

   pozdrawiam serdecznie
   Marlena Słupińska-Strysik
   Adwokat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *