Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest pismem dającym Ci szanse na uzyskanie alimentów jeszcze w toku procesu. Dobry wniosek o zabezpieczenie alimentów da Ci też pogląd na to, jak sędzia podchodzi do Twojej sprawy i jaki prawdopodobnie wyda wyrok. Dzięki niemu możesz zabezpieczyć środki na wydatki związane z utrzymaniem swojego dziecka. W moim dzisiejszym artykule omawiam ten problem oraz podpowiadam, na co warto zwrócić uwagę, składając wniosek o zabezpieczenie alimentów. Zapraszam gorąco do lektury.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w Twojej spawie o alimenty, to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam konsultacji prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Alimenty) oraz do kontaktu. Koszt konsultacji wynosi 200 zł.

 

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów – główne wnioski

   

  • Zabezpieczenie alimentów ma na celu zapewnienie środków na utrzymanie dziecka do czasu wydania przez sąd wyroku rozwodowego.
  • Uzyskanie orzeczenia w zakresie zabezpieczenia alimentów znacząco ułatwia ich egzekucję w przypadku niewywiązywania się z obowiązku łożenia na dziecko przez rodzica, od którego alimenty zostały zasądzone.
  • Istnieje także możliwość zabezpieczenia alimentów na rzecz małżonka.
  • Wniosek o zabezpieczenie alimentów może zostać złożony z „datą wsteczną”.
  • Kobieta może dochodzić alimentów również na swoje nienarodzone dziecko.
  • Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest wolny od opłat sądowych.

   
  Przeczytaj także: Wniosek o zabezpieczenie kontaktów

  Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

   

  Alimenty to świadczenie na rzecz osoby uprawnionej (najczęściej dziecka), które umożliwia przyczynienie się zobowiązanego do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb. Środki przekazywane są zwykle w comiesięcznych ratach, płaconych zwyczajowo do 10. dnia każdego miesiąca.

   

  Zabezpieczenie alimentów to zasądzenie przez sąd odpowiedniej kwoty od osoby zobowiązanej na rzecz uprawnionego jeszcze w toku procesu, a więc jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie o alimenty. Tego typu rozstrzygnięcia zapadają zarówno w sprawach o alimenty, jak i w sprawach o rozwód.

   

  Zabezpieczenie alimentów jest bardzo ważne z co najmniej 2 powodów:

  • Zapewnia środki na życie jeszcze w czasie procesu,
  • Pozwala ocenić, jaka kwota alimentów zostanie zasądzona w wyroku.

   

  W 80% przypadków kwota w wyroku o alimenty jest bardzo zbliżona do kwoty, na jaką zostało wydane zabezpieczenie. Dlatego już na etapie zabezpieczenia jesteśmy w stanie ocenić, jak sędzia zapatruje się na naszą sprawę.

   

  Z tego powodu należy bardzo solidnie przyłożyć się do napisania bardzo dobrego wniosku o zabezpieczenie alimentów!

   

  Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że w przypadku uchylania się przez osobę zobowiązaną od płacenia alimentów, istnieje możliwość skierowania sprawy do egzekucji komorniczej. Pamiętaj jednak, że alimenty ulegają przedawnieniu. Zasadniczo termin ich przedawnienia wynosi 3 lata, jednakże istnieje szczególna regulacja, na mocy której roszczenia alimentacyjne zasądzone wyrokiem sądu lub ustanowione przed sądem w wyniku ugody bądź mediacji przedawniają się z upływem 6 lat.

  Sprawdź także – Wniosek o zmniejszenie alimentów

  Zabezpieczenie alimentów
  Zabezpieczenie alimentów

   

  Dlaczego warto składać wniosek o zabezpieczenie alimentów?

   

  Sprawa o alimenty może trwać nawet kilkanaście miesięcy, a czasami nawet ponad rok. Postępowania o rozwód może trwać nawet jeszcze dłużej. Co więcej, od wydanego przez sąd wyroku może zostać złożona apelacja, a to będzie skutkowało wydłużeniem procesu.

   

  W tym czasie będziesz ponosić koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem swojego dziecka, które mieszka u Ciebie. Bez względu na Wasze faktyczne rozstanie Twój małżonek w dalszym ciągu powinien łożyć na utrzymanie dziecka. Tym bardziej że dziecko ma swoje usprawiedliwione potrzeby przez cały czas, także w trakcie postępowania sądowego.

   

  Pamiętaj również, że druga strona może uchylać się od obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli jednak masz postanowienie dotyczące zabezpieczenia alimentów, sprawa jest stosunkowo prosta. Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek do komornika, a ten podejmie stosowne czynności mające na celu odzyskanie należności.

   

  Przeczytaj koniecznie: Jak napisać pozew o alimenty?

   

  Kiedy można żądać zabezpieczenia alimentów?

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów może być złożony w pozwie o alimenty lub w pozwie o rozwód. Może być także złożony w oddzielnym piśmie procesowym już po złożeniu pozwu.

   

  Co jest niezwykle ważne, podstawą do złożenia wniosku jest uprawdopodobnienie roszczenia, którego wykazanie spoczywa na osobie uprawnionej. Należy zatem przedstawić odpowiednie wydatki związane z utrzymaniem dziecka, które potwierdzą zasadność dochodzonej kwoty. Jeśli żądanie przez Ciebie kwoty są wysokie lub nietypowe, wówczas warto dołączyć paragonu lub inne dowody na poparcie wydatków.

   

  Pamiętaj, aby już na etapie składania wniosku o zabezpieczenie alimentów, dobrze go umotywować. W szczególności powinnaś rozsądnie oszacować koszty utrzymania dziecka.

   

  Zobacz także: Miesięczny koszt utrzymania dziecka

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów w trakcie rozwodu

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów może być także złożony w pozwie o rozwód. Sprawy rozwodowe potrafią trwać nawet kilka lat. W tym czasie trzeba jakoś żyć i utrzymać dzieci.

   

  Dlatego jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, to ten rodzic, przy którym zostaje dziecko na czas rozwodu (zwykle matka), może domagać się ustanowienia alimentów. W tym celi składa się wniosek o zabezpieczenie alimentów. Jeśli pozew o rozwód składa drugi z rodziców, to wniosek o zabezpieczenie alimentów matka powinna wnieść wraz z odpowiedzią na pozew.

   

  Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek o zabezpieczenie alimentów złożył także rodzic zobowiązany do ich płacenia (zwykle ojciec). To bardzo rozsądne podejście. Pokazuje to sądowi, że ojciec nie zamierza uchylać się od łożenia na dzieci. Ponadto uprzedza ewentualny atak matki z żądaniem absurdalnie wysokich alimentów. Tak, takie ataki zdarzają się bardzo często.

  Zobacz również: Zabezpieczenie alimentów – wykonalność

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów
  Wniosek o zabezpieczenie alimentów

   

  Zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci

   

  Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wystąpienie z powództwem o rozwód nie powoduje wygaśnięcia tego obowiązku.

   

  Z żądaniem zabezpieczenia alimentów występuje zazwyczaj rodzic, z którym na stałe zamieszkuje dziecko. Jest to także swego rodzaju zapowiedź właściwego zobowiązania alimentacyjnego, które stanie się przedmiotem rozstrzygnięcia przez sąd. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zapadną jednak dopiero w wyroku, natomiast dziecko nie może tyle czekać z realizacją swoich usprawiedliwionych potrzeb.

   

  Pamiętaj, aby dobrze opisać i uzasadnić uzasadnione potrzeby dzieci oraz koszty ich utrzymania. To trudne, ponieważ w pozwie o rozwód małżonkowie zwykle poświęcają najwięcej uwagi na sam rozwód i kwestię ewentualnej winy. Tymczasem nie należy tracić z pola widzenia kosztów zw. z utrzymaniem i opieką dzieci.

   

  Zabezpieczenie alimentów na rzecz żony

   

  Żona może w ciągu postępowania rozwodowego złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów również na swoją rzecz. Żeby jednak było to możliwe, musi ona uprawdopodobnić okoliczności, że:

  • pozwany, choćby w części ponosi winę za rozkład pożycia, oraz, że powódka pozostaje w niedostatku
  • bądź, że pozwany ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia, a rozwód pociągnie za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionej.

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu może zostać w odrębnym piśmie procesowym. W tym przypadku musi ono spełniać wymogi określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

   

  Jak sformułować swoje żądanie? Możesz to zrobić na przykład w taki sposób:

   

  Wnoszę o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania o rozwód poprzez zobowiązanie pozwanego do świadczenia na rzecz małoletniej Julii Kowalskiej alimentów w wysokości 800 złotych miesięcznie płatnych do rąk powódki do 10. dnia każdego miesiąca.

   

  Pamiętaj, że to jednak nie wszystko, albowiem swoje żądanie musisz jeszcze uzasadnić. W tym celu możesz wskazać wysokość wydatków, które co miesiąc ponosisz w związku z zaspokajaniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, to możesz skorzystać z mojego Kalkulatora Alimentów na dziecko.

   

  Zobacz także: Kalkulator alimentów na dziecko

   

  Najlepiej, jeżeli przygotowując wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu, poprosisz o pomoc prawnika. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że jest on poprawny, a także możesz liczyć na wsparcie na sali sądowej.

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną

   

  Istnieje również możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną, czyli za okres przed wystosowaniem żądania. W takim przypadku musisz uprawdopodobnić, że Twoje dziecko ma niezaspokojone potrzeby z przeszłości.

   

  W praktyce taka sytuacja jest dość rzadka. Zwykle ma miejsce wtedy, jeśli musiałaś wesprzeć się jakimś finansowaniem z zewnątrz (np. pożyczka, pomoc rodziny) w celu łożenia na dziecko.

   

  Najlepiej będzie, jeżeli opiszesz wszystkie okoliczności w uzasadnieniu. Dobrze też, gdy dołączysz odpowiednie dokumenty w postaci faktur, paragonów, czy umowy pożyczki.

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów przed porodem
  Wniosek o zabezpieczenie alimentów przed porodem

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów przed porodem

   

  Czasami zdarza się tak, że matka dziecka nie znajduje oparcia w ojcu już w okresie ciąży i połogu. A trzeba pamiętać, że jest to okres naszpikowany rozmaitymi wydatkami, jak np. opieka medyczna matki i dziecka, wyprawka, brak możliwości zarobkowania i wiele innych, nieprzewidzianych kosztów.

   

  W takim wypadku można zażądać zabezpieczenia alimentów jeszcze przed porodem. Co więcej, takie roszczenie może także objąć koszty utrzymania matki. Mówi o tym art. 141 § 1 KRiO:

   

  „ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.”

   

  Tak więc, jeżeli jesteś w ciąży, a ojciec dziecka nie jest Twoim mężem, możesz domagać się od niego alimentów. Co więcej, nawet jeżeli zawrzesz związek małżeński z ojcem dziecka, wciąż będzie Ci przysługiwać roszczenie w tym zakresie. Pamiętaj tylko, że roszczenia, o których mowa, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia porodu.

   

  Opłata od zabezpieczenia alimentów

   

  Jeżeli wniosek o ustanowienie zabezpieczenia alimentacyjnego składany jest wraz z pozwem, wówczas jest wolny od opłat sądowychUstawodawca chciał bowiem zapewnić jak najlepszą ochronę dzieci, dla których świadczenie alimentacyjne jest niezwykle ważne. Wymóg uiszczenia opłaty sądowej mógłby stać na przeszkodzie w dochodzeniu praw przez rodziców, którzy nierzadko znajdują się w nie najlepszej sytuacji materialnej.

   

  Jeżeli taki wniosek jest złożony w późniejszym piśmie procesowym, wówczas pobiera się od niego opłatę stałą. Wynosi ona 100 zł.

   

  Jeżeli jednak zdecydujesz się na pomoc prawnika, musisz uiścić jego honorarium. W przypadku tego rodzaju spraw nie są to bardzo wysokie kwoty. Gdyby jednak nie było Cię stać na taki wydatek, możesz złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sprawa o zabezpieczenie alimentów jest stosunkowo prosta, więc nawet działając samodzielnie, sobie poradzisz.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o alimenty?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód i alimenty to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Witam Panią płacę wraz z małżonką alimenty na córkę. Na początku stycznia córka napisała do nas abyśmy zaprzestali przelewania jej na konto alimentów gdyż od stycznia ma zamiar podjąć pracę. Oczywiście złożymy pismo do sądu o ściągnięciu obowiązku alimentacyjnego ale czy do rozprawy nie powinniśmy mimo tego pisma płacić?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu