ALIMENTY NA ŻONĘ PO ROZWODZIE

Alimenty na żonę po rozwodzie

Zgodnie z danymi dotyczącymi rozwodów – z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na taki krok. Sędzia orzekając rozwód, zazwyczaj rozstrzyga również w sprawie alimentów. Alimenty na dzieci nie budzą pewnie u Ciebie żadnych wątpliwości, ale jak to jest z alimentami na żonę? Od czego zależy przyznanie alimentów na żonę po rozwodzie? Zapraszam do przeczytania artykułu „Alimenty na żonę po rozwodzie”.

 

W niniejszym artykule odpowiem na następujące kwestie i pytania:

 • Kiedy należą się alimenty na żonę po rozwodzie?
 • Ile wynoszą alimenty na żonę po rozwodzie?
 • Od czego zależy wysokość alimentów na żonę?
 • Czy istnieją minimalne alimenty na małżonka?
 • Czy alimenty na małżonka są dożywotnie?
 • Ile lat po rozwodzie można domagać się płacenia alimentów
 • Jak uzyskać alimenty na małżonka w trakcie rozwodu?
 • Alimenty na żonę a podział majątku
 • Jak uniknąć płacenia alimentów na byłą żonę?
 • Czy muszę płacić alimenty na żonę po rozwodzie, która nie pracuje?
 • Co zwalnia z płacenia alimentów na żonę?
 • Czy jak ponownie wyjdę za mąż, to stracę alimenty?
 • Czy emeryt musi płacić alimenty na byłą żonę?

 

Chcesz uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie? A może zostałeś niesłusznie pozwany przez małżonka?  Możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą – Adwokat Poznań Rozwody oraz Alimenty i kontakty z dziećmi Poznań

 

   

  Kiedy należą się alimenty na żonę po rozwodzie?

   

  Przyznanie przez sąd alimentów na drugiego małżonka jest dosyć częstą praktyką. W Twojej głowie może pojawić się teraz pytanie – jakie są tego podstawy? Już spieszę z odpowiedzią – polskie prawo reguluje tę kwestię w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, dokładniej w art. 60 §  1 – 3 KRO.

   

  Zgodnie z tym artykułem, jeżeli Twoja żona nie została uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa to wówczas może żądać od Ciebie środków niezbędnych do utrzymania. Oczywiście w granicach usprawiedliwionych potrzeb, a także stosownie do Twoich możliwości finansowych.

   

  Pamiętaj jednak, że sąd nie zawsze musi przyznać alimenty na żonę po rozwodzie. Dzieje się tak dlatego, że aby uzyskać świadczenie alimentacyjne musi ona spełnić następujący warunek – doszło do znacznego pogorszenia jej sytuacji materialnej/znajduje się w niedostatku w porównaniu do czasu przed rozwodem.

   

  Możliwe, że zastanawiasz się teraz czy rodzaj rozwodu (z winą lub bez) ma wpływ na takie alimenty? Już wyjaśniam…

  Przeczytaj również: Alimenty od dziadków – jak się bronić?

  ALIMENTY NA ŻONĘ PO ROZWODZIE
  ALIMENTY NA ŻONĘ PO ROZWODZIE

   

  Alimenty na żonę – rozwód z orzekaniem o winie

  Wyobraźmy sobie teraz następującą sytuację – sąd w wyroku rozwodowym uznał Ciebie za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Ty zarabiasz duże pieniądze, żona zdecydowanie mniej, w związku z czym po rozwodzie jej sytuacja materialna ulega zdecydowanemu pogorszeniu.

   

  W takiej sytuacji Twoja żona może domagać się ustanowienia na jej rzecz alimentów. A dlaczego? Bo spełnione zostały dwa następujące warunki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym – Ty zostałeś uznany wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa, a była żona jest niewinna oraz jej sytuacja materialna zmieniła się na zdecydowanie gorszą.

   

  W ramach przykładu przytoczę Ci wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku, III RC 163/17, w ramach którego sąd zobowiązał byłego męża, który był wyłącznie winny rozpadu małżeństwa do świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłej żony. Sąd argumentował, że rozwód spowodował znaczne pogorszenie sytuacji materialnej byłej żony, która dysponowałaby znacznie większymi kwotami na utrzymanie się gdyby do rozwodu nie doszło. Ponadto, w związku z tym, że powódka boryka się z problemami zdrowotnymi i nie ma możliwości podjąć pracy, w pełni zasługuje na pomoc ze strony byłego męża, który uzyskuje znacznie wyższe dochody.

  Przeczytaj również: Brak zainteresowania dzieckiem ze strony ojca

  Alimenty na żonę – rozwód bez orzekania o winie

   

  Wiesz już jak wygląda kwestia alimentów na żonę w przypadku orzeczenia rozwodu z Twojej winy. A co przypadku, gdy sąd na Wasz zgodny wniosek odstępuje od ustalenia kto jest winny rozpadowi małżeństwa? Czy sąd również może przyznać alimenty na żonę? Odpowiedź brzmi – tak. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd może przyznać alimenty na żonę, jednak w tym przypadku żona musi znajdować się w niedostatku. Jest to odmienna sytuacja niż przy rozwodzie z orzeczeniem o winie.

   

  Być może jeszcze nie za bardzo rozumiesz dlaczego, więc spieszę z wyjaśnieniem. Otóż przy rozwodzie z orzeczeniem o winie żona może domagać się alimentów jeśli jej stopa życiowa (sytuacja materialna) uległa pogorszeniu. Natomiast w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, aby sąd przyznał alimenty na żonę, musi ona znajdować się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej (tzw. „niedostatek”).

   

  Jeśli po rozwodzie żona nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb bytowych to możemy mówić, że znajduje się w niedostatku. Różnica występuje również w zakresie czasu trwania obowiązku alimentacyjnego.

   

  Powyższe pokazuje, że przy rozwodzie bez orzekania o winie alimenty na żonę mogą zostać przyznane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Jedno natomiast pozostaje niezmienione – jeśli przed upływem wskazanego okresu żona zawrze nowy związek małżeński, to Twój obowiązek alimentacyjny względem niej wygasa.

  Przeczytaj także – Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich?

  Ile wynoszą alimenty na żonę po rozwodzie?

   

  Wiesz już jak wygląda kwestia przyznania alimentów na żonę w zależności od rodzaju rozwodu. Czas wyjaśnić Ci kolejną ważną kwestię – ile wynoszą alimenty na żonę po rozwodzie? Czy istnieją jakieś z góry ustalone widełki, których trzyma się sąd przy orzekaniu o alimentach? Polskie prawo nie określa wysokości takich alimentów w formie tzw. „widełek”.

   

  Musisz wiedzieć, że każda sprawa o przyznanie alimentów na małżonka rozpatrywana jest w sposób indywidualny, nie ma z góry ustalonych wysokości dla takiego świadczenia. Wszystko zależy od tego ile zarabiasz, jakie masz zdolności zarobkowe, jaki masz majątek i jak bardzo pogorszyła się sytuacja finansowa żony.

   

  W praktyce orzeka się alimenty w wysokości od kilkuset złotych. Górnej granicy nie ma. Wszystko zależy od stopy życiowej małżonków. Im jest ona wyższa, tym wyższych alimentów możesz się spodziewać.

   

  ILE WYNOSZĄ ALIMENTY NA ŻONĘ
  ILE WYNOSZĄ ALIMENTY NA ŻONĘ

   

  Od czego zależy wysokość alimentów na żonę?

   

  W Twojej głowie może teraz pojawić się następujące pytanie – skoro nie ma określonych granic w zakresie kwot alimentów, to na jakiej podstawie się je ustala?

   

  Wiedz, że wysokość alimentów zależy od:

  • usprawiedliwionych potrzeb żony
  • i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

   

  A co należy przez to rozumieć? Już tłumaczę.

   

  Do usprawiedliwionych potrzeb żony zaliczamy zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych, czyli wydatki mieszkaniowe, wydatki na artykuły pierwszej potrzeby – jak np. żywność, ubrania, fryzjer, leczenie ale również zaspokajanie potrzeb duchowych i psychicznych.

   

  Przez możliwości zarobkowe powinieneś rozumieć z kolei dochody, które byłbyś w stanie uzyskiwać przy maksymalnym wykorzystaniu swoich sił i kwalifikacji zawodowych. Jeśli więc nie wykorzystujesz w pełni swoich możliwości, to wówczas sąd może zasądzić alimenty przewyższające Twoje obecnie uzyskiwane dochody. Sąd będzie też brał pod uwagę wartość zgromadzonego przez Ciebie majątku i to, jak on na Ciebie pracuje.

   

  Czy istnieją minimalne alimenty na małżonka?

   

  Ostatnią kwestią, którą pokrótce należy omówić jest to, czy w takim razie istnieje minimalna wysokość alimentów, które sąd może przyznać na żonę? Mając na uwadze to co opisałam powyżej – nie, nie istnieją minimalne alimenty, które sąd może zasądzić na rzecz małżonka. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i w każdej sprawie kwota będzie zupełnie inna, zależna od usprawiedliwionych potrzeb małżonka uprawnionego i możliwości zarobkowych małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

   

  Czy alimenty na małżonka są dożywotnie?

   

  Powinieneś wiedzieć, że w przypadku alimentów na żonę istotną kwestią jest to czy rozwód nastąpił z orzeczeniem o winie czy bez.

   

  W przypadku rozwodu z orzeczeniem o Twojej wyłącznej winie, żona może domagać się alimentów nawet dożywotnio. Dzieje się tak dlatego, że nie ma w tym przypadku żadnych ograniczeń czasowych na które powinny zostać orzeczone alimenty.

   

  Inaczej sprawa ma się w przypadku rozwodu bez orzekania o winie – sąd może przyznać alimenty na żonę na okres nie dłuższy niż 5 lat. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach sąd może wydłużyć ten okres.

   

  Ile lat po rozwodzie można domagać się płacenia alimentów

   

  Czy możliwość domagania się alimentów przez drugiego małżonka jest ograniczona w czasie? I ile lat po rozwodzie można domagać się płacenia alimentów? Już odpowiadam na Twoje pytanie. Wszystko zależy od tego czy nastąpił rozwód z orzekaniem o winie czy bez.

   

  W przypadku rozwodu bez orzekania o winie możliwość ubiegania się o alimenty wygasa z upływem 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Okres ten pokrywa się z czasem na jaki mogą zostać ustanowione alimenty w przypadku braku orzekania o winie. Tak jak wcześniej wskazałam – sąd może je przyznać na okres nie dłuższy niż 5 lat.

   

  W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie nie ma ograniczeń czasowych, chyba, że dojdzie do zmiany okoliczności danej sprawy. Dlatego sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie są tak niebezpieczne. Żona zawsze będzie mogła wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym – nawet wiele lat po orzeczeniu rozwodu!

   

  Jak uzyskać alimenty na małżonka w trakcie rozwodu?

   

  Bardzo ważną kwestią o której powinieneś pamiętać jest to, że zasądzenia alimentów na Twoją rzecz możesz domagać się zarówno w trakcie rozwodu jak i po jego orzeczeniu. Ważną kwestią, która wpływa bezpośrednio na możliwość uzyskania alimentów jest też to czy rozwód orzekany jest z winą lub bez. Żądanie zasądzenia alimentów od małżonka możesz zawrzeć już w pozwie rozwodowym, który składasz do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

   

  Aby uzyskać alimenty trzeba wykazać, że nastąpiło pogorszenie stopy życiowej żony (lub że popadła w stan niedostatku). Ponadto trzeba wykazywać, że mąż ma wysokie możliwości zarobkowe. To znaczy, że dobrze zarabia, lub przy dołożeniu odpowiedniego wysiłku mógłby dobrze zarabiać.

   

  W tym momencie może nasunąć Ci się jedno bardzo ważne pytanie – a czy istnieje możliwość uzyskania alimentów przed otrzymaniem wyroku, jeszcze w trakcie trwania sprawy rozwodowej? Tak – jest to możliwe. Poniżej wyjaśnię Ci tę kwestię.

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów na małżonka

   

  W polskim prawie istnieje możliwość dokonania zabezpieczenia alimentów na czas trwania postępowania o rozwód. Takiego zabezpieczenia alimentów można żądać zarówno na dzieci jak i na małżonka. Jednak pamiętaj, że w przypadku małżonków sytuacja kształtuje się nieco inaczej niż w przypadku zabezpieczenia alimentów na dzieci (o którym możesz poczytać we wpisie: „Zabezpieczenie alimentów – wykonalność”). Celem zabezpieczenia alimentów jest natychmiastowe zapewnienie osobie uprawnionej środków na utrzymanie, które zobowiązany płaci jednorazowo lub comiesięcznie w ustalonej kwocie. Jedyne co musisz zrobić we wniosku to uprawdopodobnić istnienie roszczenia.

   

  Uprawdopodobnienie polega na tym, że Twoje twierdzenia zawarte we wniosku nie muszą dawać pewności co do tego, że są prawdziwe, lecz jedynie sprawiać wrażenie prawdopodobnych.

   

  We wniosku musisz uprawdopodobnić, że pozwany małżonek chociaż częściowo ponosi winę za rozpad małżeństwa i w związku z tym znajdujesz się w niedostatku lub, że drugi małżonek ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa, a w następstwie rozwodu ulegnie pogorszeniu Twoja sytuacja materialna. Pamiętaj, jednak, że Twoim zadaniem jest jedynie ww. uprawdopodobnić, a nie udowodnić.

   

  Jednak muszą to być na tyle istotne twierdzenia żeby sąd przychylił się do Twojego stanowiska i przyznał Tobie zabezpieczenie alimentów.

   

  We wniosku powinnaś także poruszyć kwestię związaną z sytuacją finansową męża, a także Twoją sytuacją finansową.

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów składasz na samym początku postępowania, w momencie składania pozwu o rozwód.

   

  Alimenty na żonę, a podział majątku

   

  Czy podział majątku może mieć wpływ na wysokość alimentów? Odpowiedź brzmi – tak.

   

  Wasza sytuacja majątkowa ma wpływ na ustalenie wysokości alimentów. Pamiętaj, że sąd orzekając o alimentach zawsze bierze pod uwagę sytuację majątkową. Czyli sąd bada nie tylko wysokość Waszych wynagrodzeń, ale i posiadanych składników majątkowych! To, w jaki sposób podzielicie się majątkiem ma więc wpływ na Waszą sytuację finansową, a więc i na wysokość alimentów!

   

  Przykładowo – sąd może zmniejszyć wysokość alimentów w przypadku, gdy w wyniku podziału majątku wspólnego sytuacja materialna żony uległa znacznej poprawie. Oczywiście nie zawsze jednak podział majątku musi się wiązać ze zmianą wysokości alimentów. Dla przykładu przytoczę Ci wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 03.07.2017 r., III RC 160/16. W wyroku tym sąd stanął na stanowisku, iż fakt, że w wyniku podziału majątku żona uzyskała pewną kwotę pieniędzy, dopłaty oraz powstało na jej korzyść duże zobowiązanie pieniężne, nie zmienia faktu, że jej sytuacja finansowa dalej pozostaje dużo gorsza niż w małżeństwie.

   

  W związku z tym sąd doszedł do wniosku, że wyroku zasądzającego nie należy zmieniać i stwierdził, że powództwo męża jest bezzasadne. Jak widzisz zmiana sytuacji materialnej w wyniku podziału majątku może mieć wpływ na wysokość alimentów przyznanych na żonę, ale nie zawsze tak musi być.

   

  ALIMENTY NA ŻONĘ A PODZIAŁ MAJĄTKU
  ALIMENTY NA ŻONĘ A PODZIAŁ MAJĄTKU

   

  Jak uniknąć płacenia alimentów na byłą żonę?

   

  W polskim prawie świadczenie alimentacyjne na rzecz byłego małżonka jest uważane za kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy. Musisz wiedzieć, że obowiązek ten trwa nawet w przypadku rozwodu. Stwierdził tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 września 2001 r., V CKN 445/00.

   

  W przypadku, gdy zostaniesz uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, musisz liczyć się z możliwością zasądzenia alimentów na rzecz żony. Żeby lepiej zrozumieć cel alimentów na małżonka, wyobraź sobie, że płacenie alimentów na żonę ma stanowić pewnego rodzaju karę za wyłączną winę w spowodowaniu rozpadu małżeństwa i pogorszeniu sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

   

  Pamiętaj, że sąd zawsze musi porównać sytuację materialną w jakiej znajduje się małżonek domagający się alimentów po rozwodzie oraz sytuację w jakiej znajdowałby się, gdyby do rozwodu nie doszło. Wówczas jest w stanie stwierdzić czy rzeczywiście nastąpiło pogorszenie jego sytuacji. Stwierdził tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 stycznia 1969 r., II CR 528/68.

   

  Ok, jakie to ma skutki w praktyce? Otóż takie, że ciężko Ci będzie uniknąć płacenia alimentów. Jednak możesz starać się zmniejszyć ich wysokość poprzez:

  • wykazanie, że spadły Ci dochody,
  • wykazanie, że obniżyły się Twoje możliwości zarobkowe (np. w związku z chorobą),
  • udowodnienie, że masz wyższe wydatki (np. związane z założeniem nowej rodziny),
  • wykazanie, że sytuacja finansowa żony znaczenie się poprawiła (wzrost dochodów lub zmniejszenie wydatków),
  • wykazanie, że żona wyszła ze stanu niedostatku (w razie rozwodu bez wyłącznej winy).

   

  Oczywiście, powyższe to tylko teoria. W praktyce jest tu bardzo dużo przestrzeni do kreatywności. Chętnie przeanalizuję Twoją sytuację i zastanowimy się, co można zrobić w Twojej sprawie.

   

  Alimenty na żonę po rozwodzie – często zadawane pytania

   

  W tej części postaram się zawrzeć dla Ciebie odpowiedzi na pytania, które po przeczytaniu powyższego artykułu mogą pojawić się w Twojej głowie. Tak, aby uzupełnić Twoją obecną wiedzę w zakresie alimentów na drugiego małżonka..

   

  Czy muszę płacić alimenty na żonę, która nie pracuje?

   

  Wyobraź sobie następującą sytuację – rozwiodłeś się z żoną, zostałeś uznany za wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa. Żona domaga się alimentów na siebie, ponieważ przez rozwód nastąpiło pogorszenie jej sytuacji finansowej. Żona nie pracuje. Czy w takiej sytuacji musisz płacić alimenty? Już Ci wszystko tłumaczę.

   

  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 02 lipca 1955 r., I CO 27/55  stwierdził, że rozwód powoduje zmodyfikowanie obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania. Ten obowiązek po rozwodzie trwa w zmodyfikowanej formie jako świadczenia alimentacyjne.  Dzieje się tak dlatego, że gdyby rozwód nie nastąpił i dalej bylibyście z żoną małżeństwem mielibyście prawo żądać od siebie nawzajem pomocy, wsparcia i opieki, w tym także pomocy materialnej.

   

  Stwierdzenie Twojej winy stanowi podstawę do przyjęcia, że do rozpadu małżeństwa doszło w wyniku Twoich zachowań, które należy uznać za niezgodne z zasadami. Te zachowania mają swoją konsekwencję właśnie w obowiązku alimentacyjnym.

   

  Pamiętaj jednak, że sąd weźmie pod uwagę również Twoje możliwości zarobkowe i sytuację materialną. Zrobi to dlatego, żeby nie doszło do sytuacji, że w wyniku obowiązku alimentacyjnego Ty popadniesz w niedostatek. Pomimo zobowiązania musisz mieć zapewnioną możliwość zaspokajania swoich podstawowych potrzeb bytowych.

   

  Nie jest t jednak tak, że brak pracy zawsze gwarantuje zasądzenie alimentów dla żony. Musi ona udowodnić sądowi, że nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, czyli na przykład posiada orzeczenie o niezdolności do pracy.

   

  Podsumowując – to czy będziesz musiał płacić alimenty na niepracującą żonę zależy od indywidualnych okoliczności Twojej sprawy. W szczególności zaś od tego, z jakiego powodu żona nie pracuje.

   

  Co zwalnia z płacenia alimentów na żonę?

   

  Inną istotną kwestią, która może budzić Twoje wątpliwości jest to czy istnieją jakiekolwiek okoliczności, które mogą spowodować zwolnienie z płacenia alimentów na żonę. Tak jak wskazałam powyżej, musisz pamiętać, że każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. To czy zostaną przyznane alimenty podlega ocenie sądu, który musi dokładnie przeanalizować daną sprawę.

   

  Tak jak tłumaczyłam wyżej w artykule – sąd poza oceną sytuacji powódki ocenia również Twoje możliwości zarobkowe i sytuację finansową. Jeżeli uzna, że w przypadku orzeczenia alimentów Ty nie będziesz w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdziesz się w niedostatku – nie zobowiąże Cię do płacenia alimentów.

   

  Ponadto, jeśli sąd uzna, że sytuacja żony w wyniku rozwodu nie uległa pogorszeniu i nie znajduje się ona w niedostatku również nie zasądzi alimentów na jej rzecz.

   

  Inną przesłanką zwalniającą z płacenia alimentów jest śmierć małżonka uprawnionego.

   

  Czy jak ponownie wyjdę za mąż, to stracę alimenty?

   

  Wyobraźmy sobie teraz inną sytuację – nastąpił rozwód, otrzymałaś alimenty w związku z istotnym pogorszeniem Twojej sytuacji po rozwodzie. W następnych latach poznałaś innego mężczyznę i bierzesz z nim ślub. Co w takim wypadku stanie się z zasądzonymi alimentami? Otóż ponowne wyjście za mąż skutkuje tym, że obowiązek alimentacyjny wygasa.

   

  Jeżeli ponownie wyjdziesz za mąż, Twój były mąż nie będzie już zobowiązany do płacenia Tobie alimentów. Dzieje się tak zarówno w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka jak i w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

   

  Od tej pory tworzysz więzi fizyczne, emocjonalne i ekonomiczne z nowym mężem i od tego momentu między Tobą, a nowym mężem istnieje obowiązek wzajemnej pomocy.

   

  Natomiast zawarcie małżeństwa przez męża zobowiązanego do płacenia alimentów nie spowoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec Ciebie.

   

  Czy emeryt musi płacić alimenty na byłą żonę?

   

  Przyjmijmy teraz, że masz zamiar przejść na emeryturę, a jesteś zobowiązany do płacenia alimentów na byłą żonę. Czy po przejściu na emeryturę dalej będziesz zobowiązany do ich płacenia? Odpowiedź brzmi: tak, emeryt także musi płacić alimenty na byłą żonę. Dzieje się tak dlatego, że przejście na emeryturę nie wpływa w żaden sposób na obowiązek alimentacyjny. Tym bardziej nie powoduje jego wygaśnięcia.

   

  Możliwe jest natomiast domaganie się obniżenia wysokości alimentów lub uchylenia w związku z przejściem na emeryturę. Emerytura często oznacza zmniejszenie wysokości uzyskiwanych dochodów. W związku z tym możliwość obniżenia wysokości alimentów jest jak najbardziej realna i bardziej prawdopodobna od ich uchylenia. Jednak wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.

   

  W takiej sytuacji musisz wnieść do sądu pozew o zmianę wysokości alimentów bądź ich uchylenie. Sąd dokona ponownej oceny aktualnej sytuacji materialnej żony oraz Twojej. Wówczas alimenty mogą zostać orzeczeniem sądu obniżone. Jeżeli natomiast sąd dojdzie do wniosku, że nie będziesz w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb bytowych płacąc alimenty na emeryturze – uchylone.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o rozwód działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Świetnie napisany artykuł, „pełen obiektywizm”. Odnoszę wrażenie, że kobieta jest zawsze niewinna, od razu na samym początku winę przykleja się mężczyźnie… Brawo… Sprawiedliwość, aż płakać się chce…

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu