JAK NAPISAĆ POZEW O ALIMENTY

Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka? Bezpłatny wzór 2023 r.

Dochodzenie alimentów nierzadko znajduje swój finał w sądzie. Jednak, żeby tak się stało, konieczne jest prawidłowe przygotowanie pozwu. Jak napisać pozew o alimenty i co powinien on zawierać? Na wszystkie te pytania odpowiem w niniejszym artykule. W treści artykułu zamieszczam też darmowy wzór pozwu o alimenty, aktualny w 2023 r.

 

Jeśli chcesz walczyć o wyższe alimenty, to możesz zlecić mi napisanie pozwu lub reprezentację w sprawie. Moja Kancelaria reprezentuje klientów w tego typu sprawach. Doradzam komercyjnie klientom z całej Polski, w tym także online lub przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii (Adwokat Alimenty Poznań) oraz do kontaktu:

 

   

  Pozew o alimenty – główne wnioski

   

   • Jest to pismo inicjujące postępowanie sądowe.
   • W niektórych sytuacjach istnieje możliwość zasądzenia alimentów od dziadków dziecka.
   • W niektórych przypadkach można otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
   • Jeśli otrzymasz pozew o alimenty, należy koniecznie złożyć odpowiedź na pozew.

   
  Przeczytaj również: Kalkulator alimentów na dziecko

  Pozew o alimenty – bezpłatny wzór 2023

   

  Wiedząc o tym, ile trudności przysparza przygotowywanie pism procesowych, stworzyłam wzór pozwu o alimenty, który możesz pobrać zupełnie za darmo. Dokument ten można dowolnie edytować, dzięki czemu szybko uzupełnisz swoje dane i będziesz go mógł złożyć w sądzie.

   

  BEZPŁATNY WZÓR POZWU O ALIMENTY POBIERZESZ KLIKAJĄC TUTAJ😊

   

  Pamiętaj, że to wzór. Musisz go odpowiednio uzupełnić, aby móc zastosować go w Twojej sprawie.

   

  Możesz też skorzystać z mojej pomocy i zlecić mi napisanie dobrego pozwu o alimenty. Przygotowanie pozwu o alimenty przez moją Kancelarię kosztuje między 600 a 900 zł. Warto z niej skorzystać, gdyż otrzymasz profesjonalnie przygotowane pismo, dostosowane do Twoich potrzeb.

   

  Możesz też skorzystać z konsultacji w sprawie o alimenty. Zwykle spokojnie mieścimy się w godzinie. Udzielam konsultacji online i konsultacji telefonicznych dla klientów z całej Polski.

  Sprawdź także – Kara za niepłacenie alimentów

  Jak napisać pozew o alimenty?

   

  Jak już wspomniałam na wstępie, pozew o alimenty jest pismem procesowym, które ma na celu rozpoczęcie postępowania sądowego. Z tego względu musi on zawierać pewne elementy przewidziane dla tego rodzaju pism.

   

  JAK NAPISAĆ POZEW O ALIMENTY
  JAK NAPISAĆ POZEW O ALIMENTY

   

  W każdym pozwie o alimenty muszą znaleźć się następujące informacje:

   

  • miejscowość i data jego sporządzenia;
  • wskazanie właściwego sądu oraz wydziału, do którego jest kierowany;
  • oznaczenie stron postępowania – osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów (jeżeli jest małoletnia, należy wskazać jej przedstawiciela ustawowego – rodzica bądź opiekuna prawnego) oraz osoby zobowiązanej do uiszczania alimentów;
  • wskazanie wartości przedmiotu sporu;
  • oznaczenie pisma procesowego;
  • wniosek o zasądzenie alimentów oraz ewentualnie inne wnioski, na przykład dotyczące środków dowodowych;
  • oświadczenie dotyczące informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu;
  • uzasadnienie stanowiska procesowego;
  • podpis powoda albo jego przedstawiciela ustawowego;
  • wymienienie załączników – mogą to być skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a także rachunki za media, zakup odzieży, materiałów edukacyjnych i pomocy naukowych, zajęć dodatkowych oraz lekarstw.

   

  Jak zatem widać, przygotowanie pozwu wcale nie jest proste. Za chwilę postaram się omówić najważniejsze kwestie formalne.

  Przeczytaj także: Kiedy można przestać płacić alimenty?

  Uzasadnienie pozwu o alimenty

   

  Uzasadnienie to inaczej umotywowanie swojego stanowiska procesowego, czyli wyjaśnienie dlaczego występuje się z danym roszczeniem. Warto przygotować je starannie, i przedstawić wszystkie istotne okoliczności w sprawie.

   

  W pierwszej kolejności należy wskazać stopień pokrewieństwa łączący osobę uprawnioną do alimentów z osobą pozwaną o ich zapłatę.

  Przykład:

  Jeżeli dziecko pozywa rodzica to w załącznikach do pozwu powinien znajdować się odpis aktu urodzenia dziecka potwierdzający, iż osoba pozwana jest jego rodzicem.

   

  Uzasadnienie wysokości kosztów utrzymania dziecka

   

  Teraz czas na najtrudniejsze, czyli uzasadnienie wysokości alimentów na rzecz małoletniego. W dużej mierze zależy ona od wysokości kosztów utrzymania dziecka.

   

  Musisz więc opisać usprawiedliwione potrzeby dziecka. Niestety to Twój obowiązek. Sąd nie ma bowiem możliwości samodzielnego ustalenia wysokości kosztów utrzymania. Nie ma żadnych regulacji w tym zakresie, z których można by skorzystać. Przygotuj więc zestawienie swoich miesięcznych wydatków na rzecz małoletniego – na co dokładnie wydajesz i ile. Nie rozdrabniaj się jednak za bardzo, po prostu określ pewne kategorie wydatków, na przykład – koszty wyżywienia, leczenie dziecka, edukacja, zakup odzieży i obuwia, rozrywka, udział dziecka w kosztach utrzymania mieszkania. Pamiętaj także o kosztach jednorazowych, takich jak konieczna wizyta u lekarza, zakup nowego komputera czy wakacyjny wyjazd za granicę. Uwzględniając te wydatki w miesięcznym zestawieniu, po prostu podziel daną sumę przez 12 miesięcy.

  Przykład:

  Jeżeli raz w roku niezbędny jest zakup dla dziecka nowych okularów za cenę 600 zł, to w zestawieniu miesięcznych wydatków wskaż kwotę 50 zł (600/12=50).

   

  Przeczytaj także: Miesięczny koszt utrzymania dziecka

   

  Jeżeli chodzi o kwestie dowodową w zakresie wydatków na dziecko to co do zasady odradzam przedkładanie w sądzie paragonów. Mają one niewielką moc dowodową. Paragon jedynie poświadcza dokonanie pewnej transakcji, jednakże nie zawiera informacji o nabywcy danego towaru bądź usługi. Warto zatem do pisma, zamiast paragonów, przedłożyć faktury bądź wyciągi z historii rachunku bankowego.

   

  Jeśli masz problem z określeniem zakresu alimentów, to możesz skorzystać z przygotowanego przeze mnie Kalkulatora Alimentów na Dziecko.

   

  Uzasadnienie sytuacji finansowej pozwanego

   

  Kolejnym kluczowym punktem jest opisanie sytuacji finansowej pozwanego.

   

  W tym miejscu zwróć uwagę na takie kwestie jak jego wiek, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, miejsce zatrudnienia, osiągane dochody, ponoszone wydatki, stan zdrowia oraz ogólnie pojęty poziom życia.

   

  Dlaczego to wszystko jest istotne z punktu widzenia sprawy o alimenty?

   

  Otóż sąd bada nie tylko to, ile pozwany zarabia, ale także to jakie są jego możliwości zarobkowe i majątkowe. Może się bowiem zdarzyć, że mógłby on zarabiać więcej, jednak w celu uniknięcia zapłaty wyższych alimentów tego nie robi bądź też wykazuje bardzo niskie dochody, które są po prostu niewiarygodne. Zwróć również uwagę na stan zdrowia pozwanego. Być może wymaga on stałego leczenia, co niestety zmniejszy jego możliwości majątkowe i zarobkowe.

   

  Co istotne, warto również zawrzeć wniosek, aby sąd zobowiązał pozwanego do przedłożenia kopii jego zeznać podatkowych, zaświadczeń o zarobkach, a także historii rachunku bankowego. Dokumentacja ta pomoże ustalić możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do łożenia alimentów.

   

  OJCIEC NIE CHCE PŁACIĆ ALIMENTÓW
  OJCIEC NIE CHCE PŁACIĆ ALIMENTÓW

   

  Uzasadnienie sytuacji życiowej dziecka oraz sytuacji finansowej rodzica, z którym dziecko mieszka

   

  Konieczne jest także opisanie sytuacji osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów oraz jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli występuje on z roszczeniem w imieniu małoletniego dziecka. Wskaż, w jakim wieku jest dziecko, do jakiej klasy aktualnie uczęszcza, z jakich zajęć dodatkowych korzysta, czy jest zdrowe, czy też wymaga stałej opieki lekarza. Następnie przejdź do Twojej sytuacji materialnej. Podaj, gdzie pracujesz i jakie osiągasz dochody, jakie ponosisz wydatki związane z prowadzeniem domu oraz finansowaniem siebie i dziecka, a także czy masz problemy zdrowotne.

   

  Pamiętaj o tym, aby – jeżeli jest to możliwe – popierać swoje twierdzenia odpowiednimi dowodami. Mogą to być różnego rodzaju poświadczenia ze szkoły lub z pracy, dokumentacja medyczna, faktury, wyciągi z kont bankowych, czy też zeznania podatkowe. Nieocenione bywa także przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Mogą to być członkowie rodziny bądź przyjaciele. Ważne, aby ich zeznania wnosiły do sprawy istotne informacje.

   

  Jak złożyć pozew o alimenty?

   

  Pozew o alimenty składa się na piśmie w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej albo ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej. Możesz to zrobić osobiście na biurze podawczym albo za pośrednictwem poczty. Jeśli korzystasz z poczty, to wysyłasz zawsze listem poleconym!

   

  Pozew wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach, jeden zostanie w sądzie, drugi zostanie doręczony przez sąd osobie pozwanej.

   

  Warto też przygotować trzeci egzemplarz pozwu i wszystkich załączników. Ten egzemplarz będzie służył Tobie. To ważne, abyś widziała co wysłałaś do sądu. Ten egzemplarz będziesz zabierać ze sobą na rozprawy sądowe i będziesz przygotowywać się z niego do rozpraw.

   

  Pozew o alimenty – opłata

   

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest zwolnione od opłat sądowych. Wynika to wprost z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Rozwiązanie to stanowi wyjście naprzeciw potrzebom osób uprawnionych do należności alimentacyjnych.

   

  Właściwość sądu w sprawach o alimenty na dzieci

   

  Pismo trzeba złożyć w sądzie właściwym do rozpoznania danej sprawy. Zgodnie z art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego:

  „powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.”

  Czyli zasadą jest, że pismo składamy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

   

  Oprócz tego istnieje możliwość skorzystania z reguły generalnej, czyli wniesienia pozwu do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej.

   

  Przykład:

  Jeżeli dziecko wspólnie z matką mieszka w Gnieźnie, natomiast ojciec dziecka mieszka we Wrześni to pismo można złożyć zarówno:

  • w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie – jako właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, lub
  • w Sądzie Rejonowym we Wrześni – jako właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ojca.

   

  Warto jednak skorzystać z tego uprawnienia i zawsze składać pozew w sądzie właściwym dla dziecka. Oszczędzisz na dojazdach do sądu. 😊

   

  Pamiętaj, że w omawianej sprawie zawsze właściwy jest sąd rejonowy, nigdy sąd okręgowy.

   

  Wartość przedmiotu sporu o alimenty

   

  Prawidłowo sporządzony pozew o alimenty powinien określać wartość przedmiotu sporu. Ustala się ją zgodnie z zasadą uregulowaną w art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego – w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

   

  Innymi słowy, to nic innego jak zsumowanie alimentów za cały rok.

   

  Przykład:

  Jeżeli domagasz się alimentów w wysokości 1.000 złotych miesięcznie, wartość przedmiotu sporu obliczysz w następujący sposób – 1.000 złotych x 12 miesięcy, czyli 12.000 złotych.

   

  Proste, prawda? 😊

   

  Strony postępowania o alimenty

   

  Postępowanie o alimenty ma charakter sporny, co oznacza, że jego stronami są powód oraz pozwany. Jeżeli jednak chodzi o stronę pozwaną, to w tej roli mogą wystąpić różni członkowie rodziny. Wszystko uzależnione jest bowiem od okoliczności danej sprawy. Poniżej zwięźle opiszę ten problem.

   

  ALIMENTY NA DZIECKO
  ALIMENTY NA DZIECKO

   

  Alimenty od ojca

   

  Najczęściej spotykaną sytuacją jest domaganie się roszczeń alimentacyjnych od ojca dziecka. To właśnie rodzice dziecka w pierwszej kolejności są zobowiązani do ich płacenia. Warto zatem zwrócić uwagę na kwestię władzy rodzicielskiej. Pod tym pojęciem należy rozumieć zespół praw i obowiązków, które przysługują rodzicom względem ich małoletnich dzieci. Do tychże obowiązków należy także łożenie na utrzymanie małoletniego, który nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

   

  Warto również wspomnieć o ugruntowanej w orzecznictwie zasadzie tzw. równej stopy życiowej. Sąd Najwyższy wskazał, iż:

   

  dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

   

  – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86)

   

  Innymi słowy, jeżeli rodzic ma bardzo dobrą sytuację finansową, stać go na zakup produktów z tzw. „wyższej półki”, co roku wyjeżdża na zagraniczne wakacje i żyje na bardzo dobrym poziomie to finansowo powinien zapewnić dziecku tożsamy standard życia.

   

  W sytuacji jednak, gdy rodzic ma problemy finansowe i żyje skromnie musi dzielić się z dzieckiem nawet najmniejszym dochodem. W tej kwestii również wypowiedział się Sąd Najwyższy: Art. 96 k.r.o. nakłada na rodziców obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, zaś wedle art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie także wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku. Wobec treści tych przepisów uznać trzeba, że rodzic powinien dzielić się z dzieckiem skromnym nawet dochodem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 r., sygn. akt I CKN 1077/99).

  Na powyższy wyrok ochoczo powołują się sądy rejonowe – np. Sąd Rejonowy w Toruniu (sygn. akt III RC 332/18), czy Sąd Rejonowy w Pruszkowie (sygn. akt III RC265/17).

   

  Alimenty od dziadków

   

  Zgodnie z art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Oznacza to, iż w razie braku możliwości wyegzekwowania alimentów od rodziców można domagać się ich zapłaty od dziadków.

   

  Innymi słowy, aby można było domagać się alimentów od dziadków, musi zostać spełniony jeden z następujących warunków:

   

  • brak jest osoby zobowiązanej do wykonywania świadczeń  w bliższym stopniu pokrewieństwa – na przykład rodzic nie żyje;
  • rodzic nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi – na przykład jest niepełnosprawny,
  • uzyskanie od rodzica na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami – na przykład rodzic przebywa na stałe za granicą.

   

  Wystarczy, aby wystąpiła jedna z powyższych przesłanek!

   

  Pamiętaj jednak, że alimenty od dziadków przysługują tylko w sytuacji, gdy dziecko znajduje się w niedostatku (nie ma wystarczających środków na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych). Tutaj nie działa zasada równej stopy życiowej, ma ona zastosowanie tylko względem rodziców, którzy są zobowiązani do płacenia. Tym samym sąd zasądzi alimenty w takiej wysokości, która umożliwi jedynie zapewnienie dziecku podstawowego standardu życia.

   

  Alimenty z funduszu alimentacyjnego

   

  Istnieje również możliwość uzyskania alimentów z funduszu alimentacyjnego. Żeby jednak z niej skorzystać, koniecznie jest spełnienie określonych warunków:

   

  • nieprzekraczanie dochodu w przeliczeniu na członka rodziny w wysokości 900 złotych;
  • bezskuteczność egzekucji alimentów zasądzonych uprzednio przez sąd;
  • nieukończenie przez uprawnionego 18. roku życia albo 25. roku życia, jeżeli kontynuuje on naukę.

   

  Co ważne, w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności nie istnieje ograniczenie wiekowe. Oznacza to, że w takim przypadku uprawniony może domagać się swoich roszczeń bez względu na wiek.

   

  Jeżeli chodzi o ustalenie dochodu w przeliczeniu na członka rodziny, uwzględnia się tutaj następujące osoby:

   

  • uprawnionego do alimentów;
  • rodzica osoby uprawnionej;
  • małżonka rodzica osoby uprawnionej;
  • osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko;
  • pozostające na utrzymaniu dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   

  Natomiast nie zalicza się następujących osób:

   

  • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
  • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego;
  • dziecka pozostającego w związku małżeńskim.

   

  Musisz jednak wiedzieć, że Fundusz rzadko kiedy wypłaca alimenty w pełnej wysokości, jaka została zasądzona. Istnieje bowiem ograniczenie – do 500 złotych miesięcznie. Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej funduszu.

   

  Jak uzyskać alimenty z funduszu alimentacyjnego?

   

  Aby uzyskać alimenty z funduszu alimentacyjnego, musisz złożyć odpowiedni wniosek we właściwym urzędzie gminy albo urzędzie miasta. W zależności od okoliczności danej sprawy należy dołączyć do niego między innymi następujące dokumenty:

   

  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
  • odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty;
  • odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
  • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

  Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej albo elektronicznej za pośrednictwem portalu Empatia.

   

  Pozew o alimenty na dwoje dzieci a pozew o alimenty na jedno dziecko

   

  W pozwie możesz domagać się świadczeń nie tylko na jedno dziecko, ale również na dwoje lub więcej dzieci. W takiej sytuacji, w treści pozwu musisz odpowiednio sformułować swoje roszczenie. Najlepiej oddzielnie wymienić każde z dzieci i wnieść o zasądzenie osobnych należności dla każdego z nich.

   

  Podobnie wygląda kwestia uzasadnienia pozwu. Musisz przedstawić w nim sytuację życiową każdego z dzieci z osobna. Każde z nich może być bowiem na innym etapie edukacji, a co za tym idzie mieć inne potrzeby. Różnie może wyglądać także stan zdrowia dzieci, jedno może wymagać stałej opieki lekarskiej, natomiast drugie nie. Te wszystkie okoliczności będą różnicowały usprawiedliwione potrzeby poszczególnych dzieci.

   

  ALIMENTY NA DWOJE DZIECI
  ALIMENTY NA DWOJE DZIECI

   

  Pozew o alimenty z zabezpieczeniem

   

  W pozwie o alimenty możesz zawrzeć również wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania. Chodzi tutaj o wydanie przez sąd tymczasowego rozstrzygnięcia polegającego na tym, że pozwany już na etapie postępowania będzie zobowiązany do płacenia. Co ważne, tego rodzaju wniosek o zabezpieczenie powództwa jest wolny od opłat sądowych bez względu na to, czy zostanie zawarty w pozwie, czy też w odrębnym piśmie złożonym na późniejszym etapie postępowania.

   

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów zawsze warto złożyć. Szczególnie w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do alimentacji uchyla się od ich dobrowolnego łożenia. Niewątpliwie dzieci mają swoje potrzeby, które muszą być zaspokajane na bieżąco, zaś sprawy o zabezpieczenie alimentów są rozpoznawane przez sądy zdecydowanie szybciej.

   

  Co ważne, postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów staje się wykonalne z chwilą jego wydania. Oznacza to, że już od momentu wydania zabezpieczenia możesz domagać się zapłaty alimentów, niezależnie od tego, czy zobowiązany do ich płacenia będzie bronić się przed wysokością zasądzonych należności i złożony zażalenie na postanowienie. Dopóki Sąd II instancji nie zmieni postanowienia zabezpieczającego będzie ono w mocy.

   

  Zmiana obowiązku alimentacyjnego

   

  Mając na uwadze fakt, że świadczenie alimentacyjne nie ma charakteru trwałego i niezmiennego, może być one zmieniane zależnie od okoliczności. To ważne , ponieważ to zmiana stosunków jest przesłanką zmiany obowiązku alimentacyjnego. Masz bowiem możliwość:

  • podwyższenia alimentów – np. zwiększyły się potrzeby małoletniego;
  • obniżenia alimentów – np. radykalnie pogorszyły się możliwości majątkowe w związku z pogorszeniem stanu zdrowia;
  • uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego – np. dorosłe dziecko rozpoczęło pracę i zaczęło zarabiać.

  To właśnie zmiana stosunków będzie skutkować zmianą umowy, czy też orzeczenia sądowego w tym przedmiocie. O tym jak uzyskać podwyższenie alimentów dowiesz się w moim artykule ,,Podwyższenie alimentów – argumenty„. Sprawdźmy teraz jak złożyć pozew o alimenty.

   

  Ile trwa sprawa o alimenty?

   

  Powinna ona zostać rozpoznana najszybciej jak to możliwe. Jednakże praktyka sądowa pokazuje, że różnie z tym bywa.

   

  Długość postępowania uzależniona jest bowiem od wielu czynników.

   

  Kluczową kwestią jest czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy. Będzie on zależny od tego, jak wiele spraw znajduje się w danym wydziale oraz ilu sędziów w nim orzeka. Niestety w sądach znajdujących się większych miastach czeka się znacznie dłużej.

   

  Dodatkowo niektóre sprawy są bardziej skomplikowane, co oznacza, że potrzeba kilku rozpraw zanim zapadnie wyrok. Powstaje wówczas konieczność dopuszczenia i przeprowadzenia wielu dowodów, co jest czasochłonne.

   

  Istotna jest także zajadłość pozwanego. Jeśli ojciec stawia twardy opór, kontestuje wysokość alimentów, kwestionuje swoje możliwości zarobkowe, podważa potrzeby dziecka i korzysta w tym celu z różnych środków dowodowych, to sprawa może bardzo się przedłużyć. No chyba, że trafimy na rozsądnego sędziego, który przerwie te działania. Sędzia może to zrobić, jeśli stwierdzi, że to nie służy merytorycznemu rozpatrzeniu sprawy, lecz jedynie przedłużeniu postępowania.

   

  Podsumowując, można powiedzieć, że sprawa może trwać nawet kilka miesięcy.

   

  Inną kwestią jest ewentualne postępowanie egzekucyjne, które jest potrzebne, gdy zobowiązany nie płaci alimentów. Zgłoszenie sprawy do komornika inicjuje kolejną procedurę, która trwa zwykle następnych kilka miesięcy.

   

  Ile kosztuje sprawa o alimenty?

   

  Jak już wcześniej wspomniałam, osoby, które walczą o alimenty są zwolnione od kosztów sądowych. Wyjątkiem są sprawy o obniżenie alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W takim przypadku wysokość opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu i przedstawia się następująco:

   

  • do 500 złotych – w należności 30 złotych;
  • ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w należności 100 złotych;
  • od 1 500 złotych do 4 000 złotych – w należności 200 złotych;
  • ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w należności 400 złotych;
  • ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w należności 500 złotych;
  • od 10 000 złotych do 15 000 złotych – w należności 750 złotych;
  • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w należności 1 000 złotych.

   

  To jednak nie wszystko, ponieważ jeżeli zdecydujesz się na pomoc prawnika na sali sądowej – adwokata lub radcy prawnego, musisz uiścić jego honorarium. Jego wysokość określa indywidualna umowa z klientem. Jako pewnego rodzaju wskazówkę można potraktować wysokość kosztów za prowadzenie spraw z urzędu, która przedstawia się następująco:

   

  • wartość przedmiotu sporu powyżej 1 500 złotych do 5 000 złotych – 900 złotych;
  • wartość przedmiotu sporu powyżej 5 000 złotych do 10 000 złotych – 1 800 złotych;
  • a jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 10 000 złotych do 50 000 złotych – 3 600 złotych;

   

  W praktyce jednak honoraria adwokackie są wyższe niż stawki urzędowe. Te ostatnie mają bowiem charakter minimalny. Możesz również skorzystać z pomocy prawnej z urzędu, jednakże o jej przyznaniu decyduje zawsze sąd. Bierze on pod uwagę nie tylko Twoją sytuację materialną, ale też stopień skomplikowania sprawy. Może się zatem okazać, że zdaniem sądu sprawa jest zbyt prosta, aby angażować do niej adwokata.

   

  Dostałem pozew o alimenty – co robić?

   

  Jeżeli dostałeś pozew o alimenty to nie wpadaj w panikę! Należy w takiej sytuacji przede wszystkim zachować spokój. To normalne, że Twoje dziecko może domagać się od Ciebie pieniędzy. Powinieneś jednak dokładnie przeanalizować sprawę i wszystkie jej okoliczności.

   

  Zastanów się nad tym, czy roszczenie jest zasadne. Może się bowiem zdarzyć, że Twoje dziecko jest dorosłe i nie dokłada żadnych starań do tego, aby się usamodzielnić – nie kontynuuje nauki ani też nie pracuje. W takiej sytuacji możesz uwolnić się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka.

   

  W większości przypadków zdarza się jednak, że z roszczeniami alimentacyjnymi występują matki małoletnich dzieci, a w takim przypadku są one jak najbardziej usprawiedliwione. Zastanów się więc, jakie wydatki związane z utrzymaniem Twojego dziecka ponosi jego matka, jakie są jej możliwości zarobkowe, i jak wygląda jej sytuacja życiowa.

   

  Po otrzymaniu pozwu powinieneś przygotować odpowiedź na pozew. Nie chowaj głowy w piasek. Nie udawaj, że nie otrzymałeś korespondencji. Musisz zareagować, w przeciwnym wypadku sam pozbawisz się prawa do obrony i sąd wyda dla Ciebie niekorzystny wyrok.

   

  Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty?

   

  Odpowiedź na pozew o alimenty powinna zawierać następujące elementy:

  • miejscowość i datę,
  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowana,
  • dane stron i sygnaturę sprawy,
  • oraz oznaczenie pisma: „Odpowiedź na pozew o alimenty”.

   

  W dalszej konieczności musisz w nim przedstawić swoje stanowisko – wskazać, czy zgadzasz się z zakresem alimentów, czy też w Twojej ocenie żądana suma jest zawyżona. Swoje stanowisko musisz odpowiednio uzasadnić. I co ważne, nie możesz zapomnieć o podpisie i wymienieniu załączników.

   

  W kwestii dowodowej, do pisma możesz przedłożyć różnego rodzaju dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową, przykładowo:

  • zaświadczenie o zarobkach,
  • wyciągi z ksiąg rachunkowych, gdy prowadzisz działalność gospodarczą,
  • wyciągi z kont bankowych,
  • a nawet zeznania podatkowe za ostatnie lata.

   

  Jeżeli masz problemy zdrowotne, które uniemożliwiają Tobie osiąganie wyższych dochodów przedłóż dokumenty o stanie swojego zdrowia. Zakres alimentów będzie również zależeć od Twojej sytuacji życiowej. Pomyśl także o powołaniu świadków, których zeznania mogłyby wnieść coś istotnego do sprawy.

   

  Pamiętaj, że w kwestiach alimentacyjnych zawsze możesz skorzystać z pomocy prawnika, który rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości, a także będzie Cię reprezentował na sali sądowej.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o alimenty?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o alimenty działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o alimenty to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  „Bibliografia” – czyli artykuł został przygotowany na podstawie:

  • Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
  • Kodeksu Postępowania Cywilnego
  • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Bogatej praktyki adwokata – eksperta od rozwodów – Marleny Słupińskiej-Strysik i innych prawników z Kancelarii Adwokackiej.
  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu