Jak napisać pozew o alimenty - bezpłatny wzór

Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka? Bezpłatny wzór 2024 r.

Dochodzenie alimentów nierzadko znajduje swój finał w sądzie. Jednak, żeby tak się stało, konieczne jest prawidłowe przygotowanie pozwu. W treści artykułu zamieszczam też darmowy wzór pozwu o alimenty na dziecko, aktualny w 2024 r.

Pozew o alimenty na dziecko wzór 2024 r.

Wiedząc o tym, ile trudności przysparza przygotowywanie pism procesowych, stworzyłam wzór pozwu o alimenty na dziecko, który możesz pobrać zupełnie za darmo.

 

⚠️Uwaga!

Powyższe przykładowe wzory pism nie stanowią formy doradztwa prawnego! Będzie dla Ciebie lepiej, jeśli skonsultujesz treść swojego pozwu o alimenty na dziecko z adwokatem od alimentów lub radcą prawnym. Wówczas otrzymasz profesjonalnie przygotowane pismo, dostosowane do Twoich potrzeb.

Jak napisać pozew o alimenty na dziecko?

W każdym pozwie o alimenty na dziecko muszą znaleźć się następujące informacje:

 • 📆 📍 miejscowość i data jego sporządzenia;
 • ⚖️ wskazanie właściwego sądu oraz wydziału, do którego jest kierowany, 👉 zgodnie z art. 32 KPC, pismo należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.
 • 👥 oznaczenie stron postępowania 👉 osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów (jeżeli jest małoletnia, należy wskazać jej przedstawiciela ustawowego – rodzica bądź opiekuna prawnego) oraz osoby zobowiązanej do uiszczania alimentów;
 • wskazanie wartości przedmiotu sporu 👉 zgodnie z art. 22 KPC, jest to nic innego jak zsumowanie alimentów za cały rok, przykładowo 👉 1.000 złotych x 12 miesięcy, czyli 12.000 złotych.
 • 🧾 oznaczenie pisma procesowego 👉 „pozew o alimenty na dziecko”;
 • 💰 wniosek o zasądzenie alimentów oraz ewentualnie inne wnioski, przykładowo 👉 dotyczące środków dowodowych;
 • 🤝 oświadczenie dotyczące informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu;
 • 🧐 uzasadnienie stanowiska procesowego;
 • 🖋️ podpis powoda albo jego przedstawiciela ustawowego;
 • 🧷  wymienienie załączników, przykładowo 👉 skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a także rachunki za media, zakup odzieży, materiałów edukacyjnych i pomocy naukowych, zajęć dodatkowych oraz lekarstw.

 

📢 Sprawdź koniecznie mój kanał na YouTube 👉 Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko – WSZYSTKO co musisz wiedzieć! Część 1

Jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty na dziecko? – 4 etapy!

UZASADNIENIE POZWU O ALIMENTY NA DZIECKO

Uzasadnienie stopnia pokrewieństwa 

1️⃣  Po pierwsze, należy wskazać stopień pokrewieństwa łączący osobę uprawnioną do alimentów z osobą pozwaną o ich zapłatę.

💡 Przykład:

Jeżeli dziecko pozywa rodzica to w załącznikach do pozwu powinien znajdować się odpis aktu urodzenia dziecka potwierdzający, iż osoba pozwana jest jego rodzicem.

Uzasadnienie wysokości kosztów utrzymania dziecka

2️⃣  Po drugie, należy uzasadnić kwotę alimentów na rzecz małoletniego. W dużej mierze zależy ona od wysokości kosztów utrzymania dziecka. Twoim obowiązkiem jest opisanie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Przygotuj więc zestawienie swoich miesięcznych wydatków na rzecz małoletniego – na co dokładnie wydajesz i ile.

Wskazówka  😉

Po prostu określ pewne kategorie wydatków, przykładowo 👉 koszty wyżywienia, leczenie dziecka, edukacja, zakup odzieży i obuwia, rozrywka, udział dziecka w kosztach utrzymania mieszkania, wizyta u lekarza. Jeżeli chodzi o kwestie dowodową w zakresie wydatków na dziecko, warto przedłożyć faktury bądź wyciągi z historii rachunku bankowego.

👀 Jeśli masz problem z określeniem zakresu alimentów, to możesz skorzystać z przygotowanego przeze mnie Kalkulatora Alimentów na Dziecko.

Uzasadnienie sytuacji finansowej pozwanego

3️⃣  Trzecim kluczowym punktem jest opisanie sytuacji finansowej pozwanego. Zwróć uwagę na takie kwestie jak jego:

 • wiek;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • miejsce zatrudnienia;
 • osiągane dochody – sąd bada nie tylko to, ile pozwany zarabia, ale także to jakie są jego możliwości zarobkowe i majątkowe;
 • ponoszone wydatki;
 • stan zdrowia – być może wymaga on stałego leczenia, co niestety zmniejszy jego możliwości majątkowe i zarobkowe;
 • ogólnie pojęty poziom życia.

 

Wskazówka  🤜🤛

Warto zawrzeć wniosek, aby sąd zobowiązał pozwanego do przedłożenia kopii jego zeznać podatkowych, zaświadczeń o zarobkach, a także historii rachunku bankowego. Pomoże to ustalić możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do łożenia alimentów!

Uzasadnienie sytuacji życiowej dziecka oraz sytuacji finansowej rodzica, z którym dziecko mieszka

4️⃣  Po czwarte, konieczne jest opisanie sytuacji osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów oraz jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli występuje on z roszczeniem w imieniu małoletniego dziecka. Wskaż zatem:

 • w jakim wieku jest dziecko,
 • do jakiej klasy aktualnie uczęszcza,
 • z jakich zajęć dodatkowych korzysta,
 • czy jest zdrowe,
 • czy wymaga stałej opieki lekarza.

 

Następnie przejdź do Twojej sytuacji materialnej. Podaj:

 • gdzie pracujesz,
 • jakie osiągasz dochody,
 • jakie ponosisz wydatki związane z prowadzeniem domu oraz finansowaniem siebie i dziecka, 
 • czy masz problemy zdrowotne.

 

Jakie dowody w pozwie o alimenty na małoletnie dziecko?

Jeżeli jest to możliwe, poprzyj swoje twierdzenia odpowiednimi dowodami. Mogą to być różnego rodzaju:

 • 💼 poświadczenia ze szkoły lub z pracy, 
 • 🩺 dokumentacja medyczna,
 • 📂 faktury, 
 • 📜 wyciągi z kont bankowych, 
 • 💸 zeznania podatkowe. 

 

Nieocenione bywa także przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Mogą to być przykładowo 👉 członkowie rodziny bądź przyjaciele.

Jak złożyć pozew o alimenty na dziecko?

Pozew o alimenty składa się na piśmie. Możesz to zrobić:

 • 👐 osobiście na biurze podawczym,
 • 📩 za pośrednictwem poczty – jeśli korzystasz z poczty, to wysyłasz zawsze listem poleconym!

 

Pozew wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach:

 • ⚖️ jeden zostanie w sądzie,
 • 👤 drugi zostanie doręczony przez sąd osobie pozwanej.

 

Moja rada 🎯

Warto też przygotować trzeci egzemplarz pozwu i wszystkich załączników. Ten egzemplarz możesz zabierać ze sobą na rozprawy sądowebędziesz przygotowywać się z niego do rozpraw.

  Pozew o alimenty na dziecko – opłata

  Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w  sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest zwolnione od opłat sądowych!

  👀 Dowiedź się więcej – Co grozi za niepłacenie alimentów?

  Pozew o alimenty na dziecko z zabezpieczeniem

  W pozwie o alimenty na dzieci możesz zawrzeć również wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania. Chodzi tutaj o wydanie przez sąd tymczasowego rozstrzygnięcia polegającego na tym, że pozwany już na etapie postępowania będzie zobowiązany do płacenia.

  Zawsze warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów! Szczególnie w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do alimentacji uchyla się od ich dobrowolnego złożenia.

  🎯 Dowiedz się więcej 👉 Zabezpieczenie alimentów – wykonalność

  Pozew o alimenty na dziecko – podsumowanie

  ✔️ Pozew o alimenty na dziecko jest pismem inicjującym postępowanie sądowe.

  ✔️ Jeśli otrzymasz pozew o alimenty na dziecko od drugiego rodzica, koniecznie złóż odpowiedź na pozew.

  ✔️ Jeżeli rodzic ma bardzo dobrą sytuację finansową, to finansowo powinien zapewnić dziecku tożsamy standard życia. W sytuacji, gdy rodzic ma problemy finansowe i żyje skromnie, musi dzielić się z dzieckiem nawet najmniejszym dochodem.

  ✔️ W pozwie możesz domagać się świadczeń nie tylko na jedno dziecko, ale również na dwoje lub więcej dzieci.

  ✔️ Istnieje również możliwość uzyskania alimentów z funduszu alimentacyjnego.

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu