zabezpieczenie alimentów - wykonalność

Zabezpieczenie alimentów – wykonalność

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest wykonalne już z chwilą jego wydania. W tym artykule odpowiadam na wszystkie najczęściej zadawane pytania na temat wykonalności alimentów. Zapraszam do przeczytania artykułu „Zabezpieczenie alimentów – wykonalność”.

Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

Zastanawiasz się, czym jest zabezpieczenie alimentów? Otóż w czasie procesu o alimenty sąd przyznaje to świadczenie na rzecz dzieci, mimo że nie wydano jeszcze prawomocnego wyroku.

💸🔒 Zaleta rozwiązania!

Zgodnie z art. 753 KPC, jedyne co musisz zrobić, to uprawdopodobnić we wniosku istnienie roszczenia. Możesz to zrobić w dowolnej formie!

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów – od kiedy płacić?

Wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne, czyli już z chwilą wydania jest ono z urzędu zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Oznacza to, że podlega ono wykonaniu od razu! Nie musisz zatem czekać na uprawomocnienie się postanowienia.

📢 Uwaga!

Co się stanie, jeśli nie zapłacisz alimentów dobrowolnie? Najprawdopodobniej drugi rodzic uda się do komornika, aby ten wszczął postępowanie egzekucyjne. Może on bowiem przystąpić do egzekucji alimentów od razu po wydaniu postanowienia.

Jak długo czeka się na zabezpieczenie alimentów?

Zgodnie z art. 737 KPC, wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien zostać rozpoznany przez sąd, bezzwłocznie. Następuje to nie później, niż w terminie tygodnia od jego wpływu do sądu.

⏳Skąd taki termin? Chodzi przede wszystkim o dobro dzieci, które nie powinny zbyt długo czekać na pieniądze. Szybkość rozpoznania ma na celu zapobiegnięcie takiej sytuacji jak np. próba ukrycia majątku przez pozwanego.

Czy złożenie zażalenie spowoduje wstrzymanie zabezpieczenia?

Nie, jeśli druga strona złoży zażalenie, to nie spowoduje to wstrzymania zabezpieczenia. Nie masz się zatem czego bać!

Złożone zażalenie niczego nie zmienia, a postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest nadal wykonalne.

👀 Zobacz także: Jak napisać wniosek o alimenty do komornika?

  Czy alimenty mogą być niższe niż zabezpieczenie?

  Niestety, w ostatecznym orzeczeniu sąd może przyznać alimenty niż w zabezpieczeniu. Stanie się tak, gdy żądana kwota będzie zbyt wygórowana.

  🔒💸 Z praktyki

  Doświadczenie pokazuje mi, że to właśnie zabezpieczenie alimentów powinno być niższe, niż dochodzone alimenty. Przedział ten wynosi od 10% do 20%.

  Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu alimentów 

  Zgodnie z art. 742 KPC, sąd może uchylić lub zmienić postanowienie o zabezpieczeniu alimentów. Robi to jednak nie z urzędu, lecz na wniosek. Jeśli jesteś rodzicem zobowiązanym do płacenia alimentów, to uchylenia lub zmiany postanowienia sądu możesz domagać się w każdym czasie.

  🗝️Warunek

  Jedyny warunek jest taki, że podstawa zabezpieczenia, czyli okoliczności, na podstawie których zostało wydane postanowienie:

  1️   zmieniły się – przykładowo 👉 utrata pracy, zmniejszenie wynagrodzenia;

  2️   przestały istnieć.

  Czy jest możliwe wyrównanie zabezpieczenia alimentów?

  Tak, w sytuacji, gdy sąd w wyroku zasądzającym alimenty określi kwotę wyższą od tej, która była w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia, wówczas istnieje możliwość wyrównania zabezpieczenia alimentów.

  Dzieje się tak dlatego, że sąd przyznaje alimenty za okres od daty złożenia pozwu, a więc obejmuje swoim wyrokiem również czas obowiązywania postanowienia o zabezpieczeniu alimentów.

  wykonalność postanowienia o zabezpieczeniu alimentów
  wykonalność postanowienia o zabezpieczeniu alimentów

  Co robić, gdy mąż nie płaci zabezpieczenia alimentów?

  W przypadku, gdy mąż dobrowolnie nie spełnia swojego zobowiązania należy zgłosić się z przygotowanym wnioskiem do komornika sądowego. Po złożeniu wniosku komornik przystąpi do egzekucji zabezpieczenia.

  🎯 Wskazówka

  Dobrze, jeśli już we wniosku wskażesz majątek męża, z którego komornik będzie mógł egzekwować zabezpieczenie. Zdecydowanie przyspieszy to całe postępowanie!

  Z czego przeprowadzana jest egzekucja przez komornika, gdy mąż nie płaci zabezpieczenia alimentów?

  Egzekucja najczęściej jest przeprowadzana z:

  • 🧾 rachunku bankowego;
  • 💼 wynagrodzenia za pracę.

   

  🎯 Moja rada

  We wnioski możesz wskazać również inne składniki majątku męża, przykładowo 👉 nieruchomość. Nie wiesz co powinnaś wskazać? Bez obaw. 😉 Komornik sam ustali, z czego może przeprowadzić egzekucję.

  Czy zabezpieczenie alimentacyjne podlega zwrotowi?

  Zabezpieczenie alimentacyjne nie podlega zwrotowi! Fakt, że sąd w wyroku kończącym postępowanie nie zasądzi alimentów na rzecz małoletniego, nie uzasadnia możliwości domagania się przez drugą stronę zwrotu tych sum.

  💡Przykład:

  Jeśli drugi rodzi będzie próbował dochodzić zwrotu sum zapłaconych na podstawie zabezpieczenia alimentów – nie musisz się niczego obawiać!

  ⚖️ Orzecznictwo

  W tym zakresie wypowiedział się sam Sąd Najwyższy. Organ orzekający stwierdził, że nie ma możliwości uznania sum przeznaczanych na utrzymanie rodziny za świadczenie nienależne.

  Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych przez sąd – podsumowanie

  ✔️ Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

  ✔️ Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych stanowi przydatne narzędzie, z którego warto korzystać. Jeżeli chcesz, aby wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych wniósł adwokat, skontaktuj się z moją kancelarią.

  ✔️ Dzięki szybkiemu rozpoznawaniu wniosków o zabezpieczenie i natychmiastowej wykonalności postanowień uzyskasz środki na utrzymanie dziecka, niemal od razu po złożeniu pozwu o alimenty.

  ✔️ Istotą takiego zabezpieczenia jest szybkie zapewnienie uprawnionemu środków niezbędnych do utrzymania.

  ✔️ Natychmiastowa wykonalność zabezpieczenia alimentów polega na tym, że nie musisz czekać na uprawomocnienie się postanowienia, lecz od razu po jego wydaniu możesz przystąpić do egzekucji.

  ✔️ Zabezpieczenie alimentów pozwoli utrzymać rodzinę na czas trwania postępowania, aż do uzyskania wyroku w tym zakresie.

   

  Źródła:

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu