Sprawa o podział majątku ile trwa

Ile trwa sprawa o podział majątku po rozwodzie?

Czas trwania sprawy o podział majątku jest zróżnicowany. Zależy on od trybu postępowania, poziomu skonfliktowania stron, stopnia skomplikowania sprawy i ewentualnych problemów z ustaleniem wartości składników majątku. Podział majątku możesz zamknąć w miesiąc lub toczyć spór przez kilka lat. W praktyce jest to jednak bardziej skomplikowane, dlatego zapraszam do przeczytania artykułu.

Pamiętaj, że jeśli walczysz o podział majątku wspólnego, to jestem w stanie Ci pomóc. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód i podział majątku. Udzielam konsultacji prawnych klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznych. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Podział Majątku Poznań) oraz do kontaktu.

   

  Poniżej opisuję czas trwania sądowego podziału majątku wspólnego, umownego podziału majątku oraz podziału majątku u notariusza. Pamiętaj, jeśli skorzystasz z pomocy adwokata, łatwiej będzie Ci przejść przez Twoją sprawę o podział majątku!

  Przeczytaj również: Wniosek o podział majątku

   

  Ile trwa sprawa o podział majątku wspólnego po rozwodzie?

  To, ile trwa sprawa o podział majątku zależy od tego, czy jest prowadzona przed sądem, czy też podział ma miejsce u notariusza.

  Z mojej praktyki adwokata wynika, że jeśli między małżonkami nie ma istotnego konfliktu i dochodzi do notarialnego podziału majątku, to

  sprawa o podział majątku wspólnego zwykle zamyka się w okresie od 2 tygodniu do 3 miesięcy.

  Jeśli współmałżonkowie decydują się na sądowy podział majątku, to 

  sprawa w sądzie toczy się średnio od 2 do 4 lat.

  A teraz rozwinę ten temat i wyjaśnię od czego zależy tempo załatwienia sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków.

   

  Co wpływa na czas trwania postępowania o podział majątku wspólnego?

  Na długość trwania podziału majątku po rozwodzie wpływają:

  1. Relacje między stronami i poziom skonfliktowania małżonków.

  Jeśli Wasze stosunki są napięte, sprawa z całą pewnością potrwa dłużej.

  1. Stopień skomplikowania sprawy pod względem faktycznym.

  Chodzi o takie kwestie jak liczba składników majątku wspólnego oraz ewentualne spłaty i dopłaty. Być może niektóre składniki majątku są objęte kredytem? W tym przypadku do sprawy o podział majątku wspólnego może przystąpić bank.

  1. Problem z ustaleniem wartości składników majątku.

  Kiedy między stronami istnieje poważny problem z ustaleniem wartości niektórych składników majątku, konieczne staje się powołanie biegłego. To on dokona wyceny składników. Mowa np. o przedsiębiorstwie, czy też zabytkowej kolekcji antyków. Niestety tym sposobem postępowanie istotnie się wydłuży.

  Przykład:

  Pan Filip nie mógł dojść do porozumienia z Panią Julią w kwestii starej zabytkowej kolekcji obrazów. Konieczne było angażowanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Obrazy były kupione za 240 000 zł i zostały poddane renowacji.  Biegły uznał, że obecnie są warte  460 000 zł. I właśnie 460 000 zł będzie podlegać podziałowi.

  Uwaga na orzecznictwo!

  ,,W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału”. (uchwała SN z dnia  23 lutego 2018 r., sygn. akt III CZP 103/17).

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „Rozwód a kredyt hipoteczny”.

   

  Sprawa o podział majątku ile trwa
  Sprawa o podział majątku ile trwa

  Sprawdź także – Podział majątku po rozwodzie z orzekaniem o winie

   

  Czas trwania umownego podziału majątku wspólnego

  Najszybszym rozwiązaniem jest umowny podział majątku wspólnego. Będzie to wymagało od Ciebie zawarcia umowy z byłym małżonkiem. Zawierając umowę, wymień składniki majątku wspólnegoprzypisz własność każdego składnika Tobie lub byłemu współmałżonkowi. 

  Warunek jest jeden: Musi być między Wami porozumienie! Wówczas procedura jest niezwykle szybka. Ogranicza się ona do kilkudniowego czasu sporządzenia umowy.

  Strony powinny być zgodne, co do tego:

  • jaką wartość mają składniki majątku;
  • co wchodzi w skład wspólnego majątku;
  • jaka jest wartość nakładów z wspólnego majątku na majątki osobiste, bądź odwrotnie z majątków osobistych na majątek wspólny.

   

  Chcę Ci jednak pokazać, że warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Mimo, że czas trwania sprawy się nieznacznie wydłuży, przemawiają za tym pewne argumenty:

  1. Masz pełną ochronę.
  2. Twoje interesy są zabezpieczone.
  3. W praktyce może to być najtańszy sposób podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

   

  Czas trwania sprawy o podział majątku u notariusza

  Jeśli między małżonkami nie ma istotnego konfliktu i dochodzi do notarialnego podziału majątku, to sprawa o podział majątku wspólnego zwykle zamyka się w okresie od 2 tygodniu do 3 miesięcy.  

  Podział majątku przed notariuszem jest alternatywą dla sądowego postępowania w przedmiocie podziału majątku. I swoją drogą jest on o wiele mniej czasochłonny. Co więcej, nie musisz czekać na rozpoczęcie i przeprowadzenie postępowania sądowego!

  W tym celu wystarczy przygotować odpowiednie dokumenty, a następnie umówić się na wizytę w kancelarii notarialnej. W kompletowaniu dokumentacji pomoże Ci notariusz oraz Twój adwokat.

  Pamiętaj, że umowny podział może obejmować całość majątku wspólnego albo tylko część co do której jesteście w stanie się porozumieć – resztę podzielisz już w sądzie!

  Zobacz również: Rozdzielność majątkowa – skutki

  Szybki podział majątku u notariusza
  Szybki podział majątku u notariusza

   

  Ile trwa sądowy podział majątku wspólnego?

  Podziału majątku w trakcie rozwodu zakończy się wraz ze sprawą rozwodową. Natomiast podział majątku po zamknięciu sprawy o rozwód trwa średnio od 2 do 4 lat.

  W sprawach bardziej skomplikowanych, przy wysokim poziom skłócenia małżonków i trudnych do wyceny aktyw, sprawa może się toczyć nawet kilka lat.

  Sprawy tego typu nie kończą się na jednej rozprawie, zwłaszcza jeśli majątek jest znacznych rozmiarów i obie strony roszczą do niego wyłączne prawa. W konsekwencji sąd musi zaplanować kolejne rozprawy, a czas oczekiwania między rozprawami wynosi około 3-4 miesięcy.

  Jeśli w sprawie zostanie powołany biegły, a jego opinia zostanie podważona, to postępowanie może się wydłużyć o następne miesiące. Tym sposobem podział majątku przed sądem potrwa przynajmniej 2 lata.

   

  Ile trwa podział majątku w sądzie
  Ile trwa podział majątku w sądzie

   

  Kiedy jest możliwy sądowy podział majątku wspólnego w trakcie rozwodu?

  Możliwość podziału majątku wspólnego w trakcie rozwodu wynika z art. 58 § 3 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego.

  Art. 58 § 3 – ,,Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.”

  A zatem.. podział majątku w trakcie rozwodu jest możliwy wyłącznie, gdy w ocenie sądu nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu.

  W praktyce zauważyłam, że ma to miejsce bardzo rzadko. Niemniej jest to dobre rozwiązanie dla par, które nie dorobiły się większego majątku.

  Uwaga na orzecznictwo!

  ,,Przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i  sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w  ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie.” (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1978 r. III CZP 30/77).

   

  Sądowa sprawa o podział majątku po rozwodzie

  Jeśli między Tobą a Twoim małżonkiem nie ma zgody co do składników objętych majątkiem wspólnym lub co do sposobu podziału tych składników, podziału dokona sąd na wniosek jednej ze stron.

  Przykład 1: 

  Pan Adam i Pani Ewa byli małżeństwem. Pan Adam uważał, że do wspólności majątkowej  wchodzi samochód, który nabył razem z panią Ewą w czasie trwania małżeństwa. Pani Ewa uważała, że jest to jej osobisty majątek. Owszem został on zakupiony w trakcie małżeństwa, ale za pieniądze, które ona otrzymała w darowiźnie. Co w takim wypadku? Auto będzie własnością Pani Ewy i nie podlega podziałowi.

  Chcę przez to powiedzieć, że zarówno Ty, jak i Twój małżonek możecie złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. Inicjatywa nie musi być wspólna.

  Przykład 2:

  Pan Filip i Julia wzięli rozwód. Oboje zgodnie chcieli podzielić wspólny majątek. Byli oni w stanie osiągnąć wspólne porozumienie co do składników majątku wspólnego i ich wartości. Czy droga sądowa będzie również możliwa? Tak. 

  Wniosek: Wybór sposobu podziału majątku należy do Was. Bez wątpienia o wyborze może zdecydować czas postępowania!

   

  Ile czeka się na rozprawę w sądzie o podział wspólnego majątku?

  W dużym mieście czas oczekiwania na sprawę sądową o podział majątku będzie dłuższy niż w mniejszym mieście. Może on wynieść nawet kilka miesięcy! W mniejszych miejscowościach czas oczekiwania może wynieść kilka tygodni. Z mojego doświadczenia wynika, że od czasu wniesienia pozwu do ustalenia terminu pierwszej rozprawy mija średnio 6 miesięcy. W niektórych sytuacjach ten okres może się skrócić lub wydłużyć.

  Szybkość otrzymania zawiadomienia o terminie rozprawy zależy od:

  • wielkości sądu;
  • liczby rozpatrywanych przez niego spraw.

   

  Uwaga! Możesz zadzwonić do sądu i upewnić się, że Twoja sprawa została już zarejestrowana w systemie! Sąd poinformuje Cię nie tylko o tym o czy nadano status Twojemu wniosku, ale także czy sprawie nadano już sygnaturę i czy odpis wniosku przesłano do Twojego byłego małżonka.

   

  Jak wygląda sprawa o podział majątku przed sądem?

  Jeżeli zamierzasz dokonać podziału majątku w postępowaniu sądowym, musisz najpierw przygotować wniosek. W piśmie tym należy określić swoje stanowisko, a więc wskazać, które składniki majątku mają przypaść Tobie, a które byłemu współmałżonkowi. Wniosek powinien także zawierać uzasadnienie, a więc przede wszystkim wskazywać, dlaczego strony podjęły decyzję o wszczęciu postępowania i dlaczego w taki akurat sposób miałby zostać dokonany podział majątku.

  Zgodnie z art. 566 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

  Art. 566 KPC: – ,,W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku”.

  W trakcie postępowania strony postępowania zostaną wysłuchane co do faktów dotyczących podziału majątku. Przede wszystkim sąd zapyta o składniki majątku oraz ich wartość. Jest to szczególnie istotne w przypadku nieporozumienia w kwestii dzielonego majątku. Niemal zawsze potrzebne jest także angażowanie biegłych z zakresu wyceny. Z tego też względu warto mieć wsparcie profesjonalnych pełnomocników. Nie daj się zaskoczyć w sądzie! 

   

  Podział majątku wspólnego małżonków a nieruchomość

  Jeżeli umowny podział  majątku wspólnego dotyczy nieruchomości albo własnościowego prawa do lokalu, umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

  Jeśli w skład nie jesteście właścicielami żadnej nieruchomości, to być może uda się przeprowadzić podział bez angażowania notariusza.

  Ważne! Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, to podział musisz przeprowadzić u notariusza albo przed sądem!

  Przykład:

  Pani Ewa i Pan Henryk wzięli rozwód. Oboje zgodnie chcieli podzielić wspólny majątek. Byli oni w stanie osiągnąć wspólne porozumienie co do składników majątku wspólnego i ich wartości. Zdecydowali, że podział majątku wspólnego dokonają u notariusza. Byli małżonkowie ustalili, że własnością Pani Ewy będzie nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym, a własnością pana Henryka będzie własnościowe prawo do lokalu oraz samochód. Umowa została spisana w formie aktu notarialnego. Procedura podziału była stosunkowo szybka i ograniczała się do jednej wizyty u notariusza.

  Zobacz także: Podział majątku wspólnego – dom po rozwodzie

   

  Co wchodzi w skład majątku podlegającego podziałowi? – skład majątku wspólnego 

  Wiesz już, że na czas trwania sprawy wpływa liczba składników wchodząca w skład majątku wspólnego. Podzielić będzie trzeba wszystko to co wspólnie nabyliście w trakcie trwania małżeństwa. Oczywiście, poza przedmiotami wchodzącymi bezpośrednio do majątku osobistego, jak np. darowizna czy też spadek. Oznacza to, że podziałowi będą podlegać składniki wchodzące w skład majątku wspólnego, do którego należą w szczególności:

  •        pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

   

  Przykład:

  Pani Olga otrzymała na konto wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Wynagrodzenie to wejdzie w skład wspólności majątkowej małżonków.

  •         dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

   

  Przykład:

  Pan Henryk posiada mieszkanie, które należy wyłącznie do niego. Do majątku wspólnego zaliczyć można czynsz najmu z tego mieszkania. 

  •     środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z współmałżonków;
  •       kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, na którym ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowaniu i wysokości wpłaconych składek do otwartego funduszu emerytalnego;
  •      renta, która należy się poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej albo częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

   

  Pamiętaj, że podział uwzględnia tylko składniki stanowiące element majątku w chwili ustania wspólności ustawowej. Warto również zwrócić uwagę na orzecznictwo:

  ,,Pojęciem majątku wspólnego można posługiwać się tylko do momentu zniesienia wspólności ułamkowej orzeczeniem sądu lub umową zawartą pomiędzy małżonkami. Dopiero z chwilą dokonania umownego bądź sądowego podziału majątku wspólnego, tj. zniesienia stosunku współwłasności, przestaje istnieć majątek wspólny, który obejmuje przedmioty nabyte przez małżonków od momentu powstania do czasu ustania wspólności ustawowej”. (postanowienie SN z 7.11.2008 roku, sygn. akt: II CSK 317/08).

   

  Ile trwa sprawa o podział majątku – podsumowanie

  • Sprawa o podział majątku może zostać załatwiona podczas jednej wizyty u notariusza. Może też trwać kilka lat w sądzie.
  • Podział wspólnego majątku jest konsekwencją rozwodu.
  • Z wnioskiem o podział majątku możesz wystąpić nawet kilka lub kilkanaście lat po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.
  • Majątek możesz podzielić na 3 sposoby: przed sądem, u notariusza albo zwykłą, pisemną umową.
  • Sądowe postępowanie o podział majątku trwa nawet kilka lat.
  • Ugrasz większą część tortu obierając odpowiednią strategię procesową!

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu pt. ,,Ile trwa sprawa o podział majątku”. Zapraszam także do innych wpisów na moim blogu!

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód? 

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu