Jak złożyć wniosek o separację?

Jak złożyć wniosek o separację? Bezpłatny wzór pozwu o separację

Do zainicjowania postępowania w przedmiocie separacji konieczny jest pozew. Wniosek dotyczący orzeczenia separacji jest zwykle częścią pozwu składanego w tym przedmiocie. Wyjątek stanowi zgodny wniosek obojga małżonków! W języku potocznym wiele osób mówi o wniosku o separację. Niemniej, jeśli zdecydujesz się już na separację i będziesz chciał wnieść o jej ustanowienie przez sąd, to pismo wszczynające tę sprawę będziesz musiał zatytułować jako „pozew o separację”.

Orzeczenie separacji na zgody wniosek małżonków

W sprawie o separację na zgodne żądanie małżonków, muszą zostać spełnione dwa warunki:

1️   oboje małżonkowie zgodnie żądają separacji;

2️   strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

Sprawę rozpoznaje się w trybie nieprocesowym, przez co procedura jest krótsza, mniej skomplikowana i tańsza.  Zgodnie z art. 613 KRO, sąd nie rozstrzyga wówczas o winie za rozpad pożycia. Możliwe są natomiast decyzje dotyczące:

 • 💸👱 alimentów na rzecz współmałżonka,
 • 🏚️sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • ✂️💸podziału majątku dorobkowego.

 

Wzór pozwu o separację

Wzór pozwu o separację przygotowałam w formacie:

 

Możesz go pobrać w dowolnie wybranej chwili, a następnie samodzielnie opracować i uzasadnić. Poniższe wzory mają charakter bazowy. Nie ma w nich informacji o:

 • winie za rozkład pożycia,
 • alimentach na małżonka,
 • władzy rodzicielskiej,
 • alimentach na dzieci,
 • miejscu zamieszkania dzieci i wykonywaniu kontaktów,
 • władzy rodzicielskiej.

 

Jeśli któraś z ww. okoliczności dotyczy Ciebie, uwzględnij je w Twoim  pozwie o separację.

⚠️Uwaga!

Powyższe wzory pism nie stanowią formy doradztwa prawnego! Formularze są aktualne w dacie ich publikacji na mojej stronie. Będzie dla Ciebie lepiej, jeśli skonsultujesz treść swojego wniosku z adwokatem lub radcą prawnym.

  Wniosek o separację a rozdzielność majątkowa

  Orzeczenie separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Nie musisz zatem składać wniosku w tym zakresie!

  W razie zniesienia separacji z powrotem powstaje pomiędzy małżonkami ustawowa wspólność majątkowa. Sąd może jednak na zgodny wniosek stron postępowania orzec o pozostawieniu obowiązującej wcześniej rozdzielności majątkowej.

  Przeczytaj także: Rozwód a separacja – 7 podobieństw i różnic

  Wniosek o separację a alimenty na dzieci

  Orzeczenie separacji przez sąd wiąże się z obowiązkiem rozstrzygnięcia w przedmiocie alimentów na wspólne dzieci małżonków. Sąd orzeka o tym, w jakiej wysokości małżonek niemieszkający na stałe z dziećmi będzie łożył na ich utrzymanie.

  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od:

  • 👶 usprawiedliwionych kosztów związanych z wychowaniem dzieci – wydatki związane z zakupem żywności, ubrań, opłatami za zajęcia dodatkowe, czy też wakacyjne wyjazdy;
  • 👱💸 możliwości zarobkowych danego rodzica – sąd dokonuje oceny jego wykształcenia, stanu zdrowia, majątku posiadanego przez rodzica, a także możliwości ewentualnej zmiany pracy.

   

  Wniosek o separację a alimenty na małżonka

  W przypadku alimentów na rzecz drugiego małżonka obowiązują te same zasady, co przy rozwodzie. Jeżeli zatem separacja zostaje orzeczona z winy jednego małżonka, drugi może domagać się od niego alimentów.

  Gdyby sąd nie wskazał winnego małżonka, wówczas żądanie alimentów jest możliwe, gdy jeden z małżonków popadł w niedostatek. Oznacza to, że nie byłby on w stanie zaspokajać samodzielnie swoich usprawiedliwionych potrzeb.

  Opłata za wniosek o separację i koszt separacji

  Jeżeli żądanie separacja jest podnoszone przez:

   

  ➕💸Twoja sprawa jest bardziej skomplikowana, konieczne będzie zawarcie dodatkowych wniosków lub skorzystania z opinii biegłego. Wówczas możesz liczyć się z następującymi kosztami:

  • wniosek o orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania – dodatkowa opłata w kwocie 100 zł;
  • podział majątku – dodatkowa opłata w wysokości do 1000 zł;
  • wniosek o orzeczenie o alimentach dla współmałżonka – opłata do 5% ich rocznej wysokości;
  • koszty stawiennictwa świadków;
  • koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych – od 800 do 2000 zł;
  • honorarium prawnika – adwokata lub radcy prawnego, jeżeli zdecydujesz się na jego pomoc.

   

  separacja na zgodne żądanie małżonków
  separacja na zgodne żądanie małżonków

  Jak złożyć wniosek o separację – podsumowanie

  ✔️ Zgodnie z art. 61 1 KRO, sąd może orzec separację jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

  ✔️Istnieje możliwość złożenia pozwu wraz z załącznikami przez jednego z małżonków albo zgodnego wniosku o separację przez oboje z nich. Pisma te należy złożyć w biurze podawczym SO.

  ✔️Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie separacji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa.

  ✔️W ramach postępowania o separację sąd może rozpatrzyć także inne kwestie – alimenty oraz sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

  ✔️Separacja nie powoduje ustania ani rozwiązania małżeństwa! Nie ustaje zatem ustawowy obowiązek wzajemnej pomocy małżonków. Wsparcie to może mieć wymiar – fizyczny, duchowy, jak i materialny.

  ✔️Sądem właściwym rzeczowo w sprawach o orzeczenie separacji małżeńskiej jest sąd okręgowy.

  ✔️Koszty związane z postępowaniem uzależnione są od tego, czy z żądaniem separacji występuje jedna, czy dwie strony, a także od dodatkowych wniosków.

   

  Źródła wykorzystane przy redagowaniu artykułu:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu