swiadek-na-sprawe-orzekaniem-o-winie

Świadek w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie

Zeznania świadków często mają kluczowe znaczenie w wielu sprawach rozpatrywanych przed sądem. Nie inaczej jest w przypadku postępowań dotyczących rozwodu, szczególnie z orzekaniem o winie. Świadkowie mogą przez swoje zeznania odwrócić losy sprawy o rozwód! Co warto wiedzieć o wybieraniu świadków do sprawy rozwodowej? Zapraszam do przeczytania artykułu: „Świadek w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie”.

Pamiętaj, że w sprawach o rozwód możesz skorzystać z mojej pomocy. Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach o rozwód i podział majątku. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do kontaktu – Rozwody Poznań.

   

  Świadek na rozprawę rozwodową z orzeczeniem o winie – główne wnioski

   

  • Zeznania świadków stanowią cenny dowód w postępowaniu o rozwód.
  • Świadkowie powinni mieć odpowiednią wiedzę o sytuacji w rodzinie i być wiarygodni.
  • Należy starannie dobierać świadków, unikać rodziny i przyjaciół drugiej strony – nawet jeśli mamy z nimi dobre relacje.
  • Świadkiem nie może być dziecko lub wnuk stron, który nie ukończył 17. roku życia.
  • Konkubent powołany na świadka nie ma prawa do odmowy składania zeznań.
  • W przypadku zeznania nieprawdy świadek naraża się na odpowiedzialność karną.

   

  Pamiętaj, że w sprawach o rozwód możesz skorzystać z mojej pomocy. Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach o rozwód i podział majątku. Zapraszam do kontaktu – Rozwody Poznań.

   

  swiadek-w-sprawie-rozwodowej-z-orzeczeniem-o-winie
  swiadek-w-sprawie-rozwodowej-z-orzeczeniem-o-winie

   

  Jak wybrać świadka na rozprawę rozwodową?

   

  Jeśli chcesz mieć po Twojej stronie dobrego świadka w sprawie o rozwód, to trzymaj się kilku zasad:

  • Wiarygodność – świadek musi budzić zaufanie w oczach sądu. Dobrze, jeśli jest osobą stateczną, nie mającą problemów z prawem.
  • Wiedza – świadek powinien dobrze orientować się w problemach, z którymi zmagaliście się w rodzinie.
  • Brak konfliktu interesów – nie oznacza to, że nie możesz powołać ojca, siostry lub obecnego partnera. Musisz jednak wiedzieć, że sąd będzie miał na uwadze Twoją bliską relację ze świadkiem.
  • „Świadek z widzenia”, a „świadek ze słyszenia” – świadkiem nie musi być tylko taka osoba, która na własne oczy widziała, co działa się w Waszym domu (świadek z widzenia). Może być nim także osoba, której opowiadałeś o swoich problemach (świadek ze słyszenia).

   

  Jaki jest idealny świadek na sprawę z orzekaniem o winie?

   

  Pamiętaj, że nie ma określonego prawem wymogu powoływania świadków. Jednak warto to robić, ponieważ zeznania świadków umacniają naszą narrację. W praktyce najczęściej strony powołują dwie lub trzy osoby, aby nie przedłużać postępowania.

   

  Najlepszym świadkiem jest osoba, która zna strony, a także posiada wiedzę o przebiegu ich życia małżeńskiego. Szczególnie gdy sąd ma orzekać o winie w rozpadzie pożycia, niezbędna jest wiedza świadka dotycząca konkretnych okoliczności, które mogłyby przemawiać za winą któregoś z małżonków.

   

  Pamiętajmy też, że w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie świadkiem powinna być osobą lojalną względem nas. Dlatego warto unikać powoływania członków rodziny drugiej strony lub jej bliskich przyjaciół. Takie osoby często bardzo „usztywniają” się na rozprawie, a w skrajnych przypadkach przedstawiają rzeczywistość w sposób dla nas niekorzystny.

   

  swiadek-na-sprawe-orzekaniem-o-winie
  swiadek-na-sprawe-orzekaniem-o-winie

   

  Czy dzieci mogą być świadkiem w sprawie o rozwód?

   

  Ustawodawca przewidział pewne ograniczenia dotyczące tego, kto może być świadkiem. Otóż dotyczą one przede wszystkim zstępnych stron, a więc ich dzieci oraz wnuków. Oto jak wygląda kwestia występowania dzieci w charakterze świadka w sprawie o rozwód:

  • wiek do 13 lat – nie mogą być świadkiem,
  • wiek powyżej 17 lat – mogą być świadkiem, ale mogą skorzystać z prawa odmowy zeznań.

   

  W sprawach, w których ja jestem pełnomocnikiem, zawsze staram się odwieść klienta od pomysłu powoływania na świadka dziecka. Sprawa o rozwód w końcu się skończy. A zaangażowanie dziecka nigdy nie będzie dobrym pomysłem.

   

  Kiedy świadek może odmówić zeznań?

   

  W przepisach przewidziano również możliwość odmowy zeznań. Otóż w art. 261 § 1 KPC postanowiono, że:

  nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

   

  Czyli prawo odmowy zeznań w sprawie o rozwód przysługuje następującym bliskim stron:

  • rodzicom,
  • dziadkom,
  • dzieciom,
  • wnukom,
  • rodzeństwu
  • powinowatym (np. szwagier).

   

  Oprócz prawa odmowy zeznań należy także pamiętać o prawie do uchylenia się od odpowiedzi na konkretne pytanie. W tym kontekście na uwagę zasługuje również art. 261 § 2 KPC. Zgodnie z tym przepisem:

  świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów
  powierzonych mu na spowiedzi
  .

   

  Jak widać, katalog okoliczności, w których można uchylić się od odpowiedzi na konkretne pytania jest bardzo szeroki. Dlatego świadek powinien jeszcze przed rozprawą rozwodową przeanalizować sobie o co może być pytany. A następnie powinien rozważyć, jak odpowiadać na poszczególne pytania, a od których się uchylić.

   

  prawo-odmowy-zeznan
  prawo-odmowy-zeznan

   

  Kochanek jako świadek w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie

   

  Niektórzy małżonkowie decydują się na powołanie kochanka drugiej strony na świadka. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z prawem konkubent nie ma prawa do odmowy składania zeznań w postępowaniu cywilnym. Jeżeli jednak unikałby on stawienia się w sądzie, wówczas mogłyby zostać zastosowane wobec niego środki przymusu.

   

  Co więcej, gdyby konkubent stawił się w sądzie i nie złożył zeznań, sąd mógłby skazać go na grzywnę lub karę aresztu do tygodnia. Należy również zwrócić uwagę na sytuację, w której konkubent dopuściłby się kłamstwa w toku składanych przez siebie zeznań. Wówczas sąd mógłby zawiadomić o tym fakcie prokuraturę, która mogłaby wszcząć wobec niego postępowanie karne.

   

  A co jeśli sami chcemy powołać swojego obecnego partnera na świadka? Otóż jeśli Wasz związek nie był przyczyną rozpadu małżeństwa, to możesz to zrobić. Jest to nawet bardzo częsta praktyka. Twój partner musi być jednak przygotowany na całą serię niewygodnych pytań.

   

  Pytania do świadka na rozprawę rozwodową z orzekaniem o winie

   

  Nie istnieje jeden uniwersalny katalog pytań, które sądy zadają na sprawie o rozwód z orzekaniem o winie. Mimo to świadkowie mogą spodziewać między innymi następujących pytań:

   

  • Skąd Pani/Pan zna strony?
  • Jak często spotyka Pani/Pan strony?
  • Czy posiada Pani/Pan wiedzę dotyczącą zdrady pozwanego?
  • Skąd wie Pani/Pan o uzależnieniu od alkoholu powódki?
  • Czy ma Pani/Pan wiedzę na temat tego, w jaki sposób wykonywana jest władza rodzicielska przez strony?

   

  Pytania zawsze są dopasowywane do okoliczności danej sprawy. Ich celem jest uzyskanie od świadka informacji, które mogą być przydatne przy wydaniu rozstrzygnięcia.

   

  kochanek-jako-swiadek
  kochanek-jako-swiadek

   

  Obowiązki świadka w sprawie rozwodowej

   

  Jak już wcześniej zostało wspomniane, świadek ma obowiązek stawić się na wezwanie sądu. Konsekwencją tego jest obowiązek złożenia zeznań oraz odpowiedzi na zadane pytania. Świadek ma także obowiązek udzielać odpowiedzi na pytania zgodnie z prawdą. W przeciwnym razie naraża się na odpowiedzialność karną.

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Świadek w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie„. Zapraszam do przeczytania także innych moich wpisów.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Komentarze:

  • Dzien dobry proszę mi powiedzieć bo mam taki problem czy komentowanie komuś zdjęć na fb może być dowodem w sprawie rozwodowej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Autor

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu