swiadek-na-sprawe-orzekaniem-o-winie

Świadek w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie

Zeznania świadków mogą odwrócić los Twojej sprawy o rozwód! To dlatego dobry świadek w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie jest tak ważny. Co musisz wiedzieć wybierając go? Czy kochanek jako świadek w sprawie rozwodowej to dobry pomysł?🙊🙈🙉 W poniższym artykule nie tylko poznasz przykładowe pytania do świadka w sprawie rozwodowej, ale także dowiesz się jaki powinien być świadek w sprawie rozwodowej.

Pamiętaj, że w sprawach o rozwód możesz skorzystać z mojej pomocy. Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach o rozwód i podział majątku. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do kontaktu – Rozwody Poznań.

   

  Jak wybrać świadka na rozprawę rozwodową?

  Trzymaj się tych 4 zasad. Dzięki nimi będziesz mieć po swojej stronie dobrego świadka.

  Zasada nr 1 – Wiarygodność 

  • Świadek musi budzić zaufanie w oczach sądu.
  • Świadek w sprawie rozwodowej najlepiej żeby był osobą stateczną.
  • I co najważniejsze, nie miała problemów z prawem!

   

  Zasada nr 2 – Wiedza 

  • Świadek musi dobrze orientować się w Twoich problemach! Szczególnie z którymi zmagaliście się w rodzinie.
  • Dobrze, jeśli świadek w sprawie rozwodowej będzie mieć wiedzę o tym, co się dzieje z Waszymi dziećmi i jak wpływa na nie rozwód.

   

  Zobacz także: Jak napisać pozew rozwodowy? Bezpłatny wzór!

  Zasada nr 3 – Brak konfliktu interesów

  • Możesz wezwać ojca, siostrę lub obecnego partnera, ale.. sąd weźmie pod uwagę Twoją bliską relację z daną osobą.
  • Najlepiej jest znaleźć świadka, który nie ma interesu aby faworyzować jednego z Was.

   

  Zasada nr 4  – „Świadek z widzenia”, a „świadek ze słyszenia”

  • Nie musi być to osoba, która widziała, co działo się w Twoim domu! – świadek z widzenia 🙈
  • Może być to osoba, której opowiadałeś o swoich problemach – świadek ze słyszenia 🙉

   

  Zobacz także: Sztuczki rozwodowe – 9 trików, które musisz znać!

  Zasady więc są proste. Zasady są też po to, aby je łamać😊. Jeśli Twoi świadkowie nie wpisują się w powyższe reguły, to trudno. Lepszy jakikolwiek świadek, niż żaden.

   

  swiadek-w-sprawie-rozwodowej-z-orzeczeniem-o-winie
  swiadek-w-sprawie-rozwodowej-z-orzeczeniem-o-winie

   

  Idealny świadek w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie?

  To taki który:

  • zna strony,
  • posiada wiedzę o przebiegu pożycia małżeńskiego,
  • jest lojalny względem Ciebie.

   

  To ważne, gdy sąd ma stwierdzić winę. Dlaczego? Ponieważ osoba ta zna konkretne okoliczności przemawiające za winą współmałżonka.

  Uwaga! Prawo nie nakazuje powoływać świadka! Warto jednak to robić. Wzmocnisz w ten sposób swoją narrację. Powołaj 2, maks. 3 świadków. Wtedy nie wydłużysz postępowania.

  swiadek-na-sprawe-orzekaniem-o-winie
  swiadek-na-sprawe-orzekaniem-o-winie

  Kogo nie powoływać na świadka?

  Unikaj:

  • powoływania członków rodziny współmałżonka;
  •  bliskich przyjaciół współmałżonka.

   

  I tutaj powód jest prosty. Te osoby często „usztywniają” się przed sądem. W najgorszym scenariuszu przedstawią rzeczywistość w sposób dla Ciebie niekorzystny.

  Zobacz także: Jak złożyć papiery rozwodowe?

   

  Czy świadek może odmówić zeznań w sprawie rozwodowej?

  Tak, ale jedynie w określonych sytuacjach. Prawo do odmowy zeznań wynika z art. 261 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  Art. 261 § 1 – Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. (...)

  A zatem... jeżeli jesteś następującym bliskim strony:

  • rodzicem,
  • dziadkiem,
  • dzieckiem,
  • wnukiem,
  • rodzeństwem,
  • powinowatym (np. szwagier),

   

   to możesz odmówić zeznań w sprawie jako świadek! Pokaże Ci to na przykładzie.

  Przykład:

  Żona pana Piotra – Jolanta jest zatrudniona w firmie X i romansuje z szefem. W tej samej firmie zatrudniony jest brat pani Jolanty. Czy pan Piotr może powołać szwagra na świadka na okoliczność wyłącznej winy pani Jolanty w rozkładzie pożycia? Tak. Szwagier może złożyć zeznania, ale może też skorzystać z przysługującego mu prawa i odmówić składania zeznań obciążających siostrę.

  Uwaga na orzecznictwo!

  ,,Sąd nie jest uprawniony do ustalania i oceny przyczyn i pobudek odmowy złożenia zeznań przez osobę uprawnioną do takiego postąpienia, gdyż decyzja o złożeniu lub odmowie złożenia zeznań należy wyłącznie do osoby, której prawo to ustawowo zostało przyznane. Sąd nie może podejmować też działań, które mogłyby być odbierane jako presja na świadka do złożenia zeznań pomimo deklaracji o skorzystaniu z przysługującego prawa do odmowy” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie II KK 152/18).

   

  prawo-odmowy-zeznan
  prawo-odmowy-zeznan

   

  Czy dzieci mogą zostać powołane na świadka w sprawie rozwodowej?

  Tak, ale są pewne ograniczenia:

  1. Raz, że dzieci do 13 lat nie mogą być świadkiem.
  2. Dwa, że dzieci powyżej 17 lat mogą być świadkiem, ale mają prawo odmowy złożenia zeznań.

  Ograniczenie te dotyczą zstępnych stron, czyli mowa o:

  • dzieciach;
  • wnukach.

   

  Przykład:

  Pani Mara i pan Tadeusza są małżeństwem. Para ma dwójkę dzieci. Młodszy syn Antoni ma 12 lat, natomiast starszy syn Grzegorz ma 19 lat. Czy pan Tadeusz może na okoliczność wyłącznej winy pani Marii w rozkładzie pożycia powołać na świadków dzieci? Otóż Antoni jako osoba nieletnia, nie może zeznawać w sprawie. Grzegorz jako 19 latek może być świadkiem, ale może skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań.

  Ale uwaga! Z mojego doświadczeni wynika, że nie warto powoływać na świadków dzieci. Weź pod uwagę, że rozwód w końcu się skończy. A angażowanie dzieci po prostu nie jest dobrym pomysłem.

   

  Kiedy świadek może się uchylić od odpowiedzi na pytania?

  Po pierwsze, możesz uchylić się od odpowiedzi, kiedy zeznania mogłoby narazić Ciebie lub Twoich bliskich na:

  • odpowiedzialność karną,
  • hańbę,
  • dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową;

   

  Po drugie, możesz uchylić się od odpowiedzi, kiedy zeznanie miałoby być połączone pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

  A zatem... przeanalizuj sobie przykładowe pytania do świadka w sprawie rozwodowej. Chodzi o to, żeby zrobić to jeszcze przed rozprawą. Tym bardziej, że katalog okoliczności jest szeroki, a Ty możesz rozważyć:

  •  jak odpowiadać na poszczególne pytania,
  • od których pytań się uchylić.

   

  Zobacz także: Rozwód bez orzekania o winie

  Czy kochanek może być świadkiem w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie?

  Tak. Niektórzy decydują się na przesłuchanie kochanki lub kochanka drugiej strony. Tym bardziej, że:

  konkubent nie ma prawa do odmowy złożenia zeznań!

  A co jakby kochanek jako świadek w sprawie rozwodowej unikałby stawienia się w sądzie? Bez obaw. Można zastosować wobec niego środki przymusu.

  Uwaga! Kiedy kochanek jako świadek w sprawie rozwodowej będzie składał fałszywe zeznania, sąd może zawiadomić o tym prokuraturę. Przepisy wskazują, że za coś takiego grozi postępowanie karne.

   

  Czy partner może być przesłuchany w charakterze świadka w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie?

  Odpowiedź na te pytanie również jest twierdząca. Praktyka wskazuje, że jest to częste.

  Oczywiście możesz to zrobić, ale tylko jeśli Wasz związek nie był przyczyną rozpadu małżeństwa! Będzie to wymagało od niego przygotowania się na całą serię niewygodnych pytań.

  Zobacz także: Zdrada emocjonalna a rozwód

  Przykładowe pytania do świadka na rozprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

  Przykładowe pytania do świadka w sprawie rozwodowej:

  • Skąd Pani/Pan zna strony?
  • Jak często spotyka Pani/Pan strony?
  • Czy posiada Pani/Pan wiedzę dotyczącą zdrady pozwanego?
  • Skąd wie Pani/Pan o uzależnieniu (od alkoholu, hazardu, narkotyków) powódki?
  • Czy ma Pani/Pan wiedzę na temat tego, w jaki sposób wykonywana jest władza rodzicielska przez strony?

   

  Od razu powiem, że pytania zawsze są dopasowywane do danej sprawy.

  kochanek-jako-swiadek
  kochanek-jako-swiadek

   

  Obowiązki świadka

  Po pierwsze jako świadek masz obowiązek stawić się na wezwanie sądu!

  Co za tym idzie?

  • obowiązek złożenia zeznań na sali sądowej;
  • obowiązek odpowiedzi na zadane pytania.

   

  Po drugie jako świadek masz obowiązek udzielać odpowiedzi na pytania zgodnie z prawdą.

  Pytania do świadka w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie mogą być podchwytliwe. Jeżeli jednak, jako świadek, nie udzielisz odpowiedzi zgodnie z prawdą.. narażasz się na konsekwencje karne!

  Zobacz także: Składanie fałszywych zeznań

   

  Co jak świadek nie stawi się w sądzie?

  Załóżmy, że nie stawiłeś nie stawiłeś się i nie usprawiedliwiłeś swojej nieobecności. Organ orzekający nałoży na Ciebie grzywnę oraz wezwie raz jeszcze na kolejny termin rozprawy. 

  Jeżeli ponownie nie stawisz się na wezwanie, organ nałoży grzywnę, a nawet może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez Policję!

   

  Świadek na rozprawę rozwodową z orzeczeniem o winie – podsumowanie

  • Zeznania świadków są cennym dowodem.
  • Świadek powinien mieć odpowiednią wiedzę o sytuacji rodziny.
  • Starannie dobieraj świadków! Niech będą oni wiarygodni.
  • Unikaj osób z najbliższej rodziny i przyjaciół Twojego współmałżonka! – nawet jeśli masz z nimi dobre relacje.
  • Unikaj powoływania własnych dzieci.
  • Pytania do świadka w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie zawsze są dopasowane do konkretnej sprawy.
  • Konkubent nie ma prawa odmowy składania zeznań.
  • Za zeznanie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Świadek w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie„. Zapraszam do przeczytania także innych moich wpisów.

  Przeczytaj również – Unieważnienie małżeństwa – przyczyny i problemy

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Dzien dobry proszę mi powiedzieć bo mam taki problem czy komentowanie komuś zdjęć na fb może być dowodem w sprawie rozwodowej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu