argumenty-do-rozwodu

Argumenty do rozwodu

W czasie moich konsultacji regularnie padają pytania o argumenty do rozwodu. Małżonkowie często zastanawiają się, czy zachodzące u nich okoliczności są wystarczające, aby uzyskać rozwód. Dlatego zapraszam do przeczytania artykułu „Argumenty do rozwodu„.

 

Pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości związane z Twoja sytuacją, to możesz skorzystać z mojej pomocy. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznych. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony (adwokat od rozwodów Poznań) oraz do kontaktu!
   

  Argumenty do rozwodu z orzeczeniem o winie

   

  Katalog argumentów przemawiających za orzeczeniem rozwodu jest zasadniczo nieograniczony. Muszą to być jednak okoliczności mające bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania danego małżeństwa. Oznacza to, że jeśli dana przesłanka występowała już zanim doszło do erozji związku i nie przeszkadzała w szczęśliwym pożyciu, to może ona okazać się niewystarczająca do wykazania winy małżonka.

   

  Przykład:

  Żona przez lata żyła z mężem nadużywającym alkoholu. Ten stan nie przeszkadzał w kontynuowaniu pożycia małżeńskiego. Sytuacja zmieniła się, gdy żona poznała nowego „przyjaciela”. Wówczas zapadła decyzja o rozwodzie. W tym stanie rzeczy między małżonkami doszłoby do zaciekłego sporu, o to co było przyczyną rozpadu związku: alkoholizm męża czy romans żony.

   

  Znaczenie dobrania odpowiednich argumentów do rozwodu jest szczególnie istotne w przypadku orzekania o winie w rozpadzie pożycia. Dlatego przygotowałam listę najczęściej występujących przesłankach rozwodowych.

   

  argumenty-do-rozwodu
  argumenty do rozwodu

   

  Alkoholizm

   

  Uzależnienie od alkoholu jest częstym powodem rozwodów. Nic dziwnego, człowiek, który zmaga się z alkoholizmem, nierzadko nie jest w stanie zadbać o dobro rodziny w sposób prawidłowy. Ponadto uzależnienie od alkoholu często wiąże się również z innymi problemami, na przykład z przemocą w rodzinie, czy też niewłaściwym gospodarowaniem środkami finansowymi. Alkoholizm jednego z małżonków często stanowi jedyną i wystarczającą przesłankę do orzeczenie rozwodu z winy uzależnionego małżonka.

   

  Inne nałogi (narkomania, hazard)

   

  Podobnie jak alkoholizm, również inne nałogi mogą stanowić podstawę do orzeczenia rozwodu. Najczęściej występujące to narkomania, hazard, a nawet uzależnienie od Internetu. Tego typu zachowania także mogą stanowić poważne zaburzenie prawidłowego funkcjonowania małżeństwa. Osoba, która jest uzależniona, poświęca bowiem zdecydowanie więcej czasu swoim zainteresowaniom niż potrzebom rodziny.

   

  hazard-a-rozwod
  hazard a rozwód

   

  Przemoc fizyczna

   

  Stosowanie przez któregoś z małżonków przemocy fizycznej wobec pozostałych członków rodziny zawsze stanowi poważne nadużycie, jak również zagrożenie jej bezpieczeństwa. Nie jest bowiem dopuszczalne ani społecznie akceptowalne, aby jeden z małżonków wraz z dziećmi żył w strachu przed ewentualną agresją ze strony drugiego. Stąd też sądy często orzekają rozwód, jeżeli ktoś dopuszcza się przemocy wobec członków swojej rodziny. W takich przypadkach w sukurs często przychodzą dowody z interwencji Policji lub z tzw. „niebieskiej karty”.

   

  Przemoc psychiczna

   

  Równie niebezpieczna, jak przemoc fizyczna, jest przemoc psychiczna. Poniżanie, zastraszanie, czy też izolowanie od innych to zachowania, które jak najbardziej godzą w dobro rodziny. Z tego też względu stanowią one niezwykle istotną okoliczność w toku postępowania rozwodowego. Sąd z całą pewnością weźmie je pod uwagę, jeżeli zachodzą one w danej sprawie.

   

  przemoc-psychiczna
  przemoc psychiczna

   

  Zdrada jako argument do rozwodu

   

  Królowa wszystkich argumentów rozwodowych. Statystycznie najczęstsza, społecznie najbardziej destruktywna.

   

  Zdrada małżeńska jest niezwykle poważnym ciosem, dla każdej osoby, która jej doświadczyła. To mocny cios psychiczny, po którym życie małżeńskie często diametralnie się zmienia. Co więcej, wiele osób, które doświadczyły zdrady, nie wyobraża sobie dalszego trwania w związku z kimś, kto się jej dopuścił. Z tego powodu osoby zdradzone nierzadko decydują się na rozwód z winy zdradzającego małżonka.

   

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Prawne konsekwencje zdrady małżeńskiej„.

   

  Pozory zdrady małżeńskiej

   

  Czyli prawie zdrada, ale jeszcze nie zdrada. Pozory zdrady małżeńskiej to działania, które formalnie nie stanowią zdrady, ale pod wieloma względami bardzo ją przypominają. Zbliżenie się do innej osoby, utrzymywanie regularnych, bardzo bliskich kontaktów, liczne telefony i sms-y, połączone z oddaleniem się od rodziny. Pozory zdrady małżeńskiej stanowią w oczach sądów argument do rozwodu z wyłącznej winy.

   

  seksoholizm-jako-przyczyna-rozwodu
  Seksoholizm

   

  Seksoholizm

   

  Coraz częściej spotykaną przyczyną rozwodów jest uzależnienie od seksu. Wiele osób prowadzi rozwiązły tryb życia, ukrywając ten fakt przed swoim małżonkiem. Kiedy jednak prawda wyjdzie na jaw, wówczas okazuje się, że może być ona wręcz przytłaczająca. O seksoholizmie może świadczyć niepohamowana potrzeba poszukiwania nowych kochanek, korzystania z prostytutek, regularnego oglądania pornografii, a nawet zmuszania małżonka do nietypowych praktyk seksualnych.

   

  Osoba, która dowiaduje się o takim problemie swojego małżonka, nierzadko jest tak zszokowana, że jedynym rozwiązaniem, jakie przychodzi jej do głowy, jest wystąpienie z pozwem rozwodowym. Sądy chętnie przychylają się do takiego stanowiska.

   

  Zaniedbywanie domu, małżonka lub dzieci

   

  Zaniedbywanie obowiązków domowych, małżonka czy też dzieci stanowi poważne nadużycie w każdym związku. Jeżeli jeden z małżonków unika domowych obowiązków, takich jak na przykład robienie zakupów, sprzątanie czy przygotowywanie posiłków, wówczas drugi może czuć się wykorzystywany. Co więcej, taka postawa może negatywnie wpłynąć również na inne aspekty życia małżeńskiego.

   

  Podobnie wygląda kwestia zaniedbywania potrzeb członków rodziny. Na przykład niedbanie o zdrowie dziecka może być nie tylko przyczyną rozpadu małżeństwa, ale również ograniczenia, a nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej.

   

  lenistwo-i-unikanie-pracy
  unikanie pracy

   

  Wymówki od pracy jako argumenty do rozwodu

   

  Nie ulega wątpliwościom, że każda rodzina potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania środków finansowych. Z tego też względu małżonkowie są zobligowani do dostarczania pieniędzy niezbędnych na utrzymanie i prowadzenie gospodarstwa domowego, a także wychowywania dzieci.

   

  Jeżeli któryś z nich uchyla się od tego obowiązku i świadomie oraz celowo unika podjęcia pracy, wówczas poważnie szkodzi on swoim najbliższym, ponieważ pozbawia ich niezbędnych środków. Oczywiście istnieją małżeństwa, w których pracuje tylko jeden z małżonków, a drugi zajmuje się domem, jednakże wynika to zwykle z porozumienia pomiędzy nimi. Świadome unikanie pracy stanowi argument do rozwodu z orzeczeniem o winie.

   

  Argumenty do rozwodu bez orzekania o winie

   

  Również w przypadku rozwodu bez orzekania o winie niezbędne są odpowiednie argumenty na poparcie wniosku zawartego w pozwie. Podobnie jak w sytuacji omówionej powyżej, chodzi tutaj o wykazanie okoliczności, które istotnie godzą w pożycie małżeńskie, a co za tym idzie, sprawiają one, że małżonkowie decydują się na rozstanie.

   

  Stracenie zainteresowania sobą

   

  Wiele par po pewnym czasie od rozpoczęcia związku traci zainteresowanie sobą nawzajem. Po prostu, związek się wypala.

   

  Wynika to z wielu powodów, jednak najczęstszym z nich jest rutyna. W wielu małżeństwach wszystkie dni wyglądają bowiem tak samo – praca, obowiązki domowe, zajmowanie się dziećmi. Niektórzy w takim kołowrotku tracą zainteresowanie swoim współmałżonkiem, co też nierzadko prowadzi do rozwodu. Trudno tu upatrywać się winy kogokolwiek.

   

  niezgodnosc-charakterow
  niezgodność charakterów

   

  Niezgodność charakterów

   

  Niedopasowanie i niezgodność charakterów są bardzo często przywoływane jako argumenty do rozwodu. Statystycznie, to wręcz najczęściej podawane przyczyny rozpadu małżeństwa, szczególnie w przypadku rozwodów bez orzekania o winie.

   

  Zwykle przejawia się to w występowaniu konfliktów przy wykonywaniu obowiązków domowych, opiece nad dziećmi, spędzania wakacji, czy wypełniania czasu wolnego. Małżonkowie nie potrafią się porozumieć w stosunkowo prostych sprawach, co niestety przekłada się na jakość relacji między nimi.

   

  Brak miłości

   

  Miłość powinna być fundamentem każdego związku małżeńskiego. W praktyce różnie z tym jednak bywa. Niekiedy z czasem uczucie to wygasa i pojawiają się poważne problemy. Ludzie, którzy wcześniej byli zdolni do rozmaitych poświęceń dla siebie nawzajem, teraz nie interesują się swoimi potrzebami.

   

  W związku z tym nierzadko pojawia się myśl o ewentualnym rozstaniu. Podjęcie decyzji o rozwodzie staje się jeszcze łatwiejsze, jeżeli któryś z małżonków wszedł w nieformalną relację z osobą trzecią. W tym ostatnim przypadku niebezpiecznie wchodzimy na grunt rozwodów z orzekaniem o winie.

   

  Brak współżycia fizycznego

   

  Współżycie fizyczne jest niezwykle istotnym elementem każdego małżeństwa. W świetle nauki prawa, małżeństwo jest wspólnością „stołu i łoża”. Dlatego brak czułości ze strony obojga małżonków może stanowić powód orzeczenia rozwodu. Jeśli niechęć do współżycia jest okazywana przez tylko jednego z małżonków, to takie zachowanie może przełożyć się na przypisanie temu małżonkowi winy za rozpad związku.

   

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „Brak współżycia w małżeństwie a rozwód„.

   

  brak-wspolzycia-seksualnego
  Brak współżycia fizycznego

   

  Karalność

   

  Skazanie kogoś za przestępstwo może stanowić poważną rysę na jego życiorysie, a co za tym idzie, jego małżonek może nie wyobrażać sobie dalszego trwania w związku. Wiele zależy oczywiście od danego przypadku, od tego, jaki czyn stanowił podstawę skazania, a także od relacji w małżeństwie. Niemniej jednak dla wielu osób sam fakt, że druga strona została skazana, może stanowić podstawę do zakończenia relacji małżeńskiej. Szczególnie, jeśli skazanie wiąże się z koniecznością odbycia kary więzienia.

   

  Złe relacje z rodziną małżonka

   

  Fatalne relacje między małżonkiem a rodziną drugiego małżonka często sprawiają, że małżeństwo nie jest możliwe do utrzymania. Jeśli niechęć do powinowatych (członków rodziny drugiego małżonka) jest obustronna, wówczas prowadzi to do rozwodu bez orzekania o winie. Jeśli niechęć jest inicjowana i okazywana jedynie przez jednego z małżonków, wówczas możliwe jest nawet wnioskowanie o orzeczenie winy tego małżonka. Złe relacje z rodziną są więc bardzo uniwersalnym argumentem do rozwodu.

   

  Nieporozumienia na tle finansowym

   

  W każdym małżeństwie zdarzają się nieporozumienia oraz kłótnie. Konflikty dotyczące wspólnych finansów bywają jednak szczególnie problematyczne. Małżonkowie dysponują zazwyczaj wspólnym budżetem, z którego muszą zaspokajać potrzeby rodziny oraz regulować zaciągnięte zobowiązania. Czasami jednak każde z małżonków ma inną wizję dysponowania wspólnymi finansami. Kiedy jeden z nich chce wydawać, a drugi oszczędzać, taka sytuacja musi zakończyć się konfliktem, który może doprowadzić nawet do rozwodu.

   

  rozlaka-i-tesknota
  Rozłąka

   

  Rozłąka a rozwód

   

  Niektóre małżeństwa podejmują decyzję o życiu w tzw. „separacji faktycznej”. Wynika ona z różnych powodów, choć w Polskich realiach najczęściej z konieczności emigracji zarobkowej. W takiej sytuacji małżonkowie, oddzieleni od siebie nawet tysiącami kilometrów, niekiedy próbują sobie znaleźć pocieszenie w postaci nieformalnego związku z kimś, kto jest blisko. Zresztą wcale nie trzeba emigrować, aby rozłąka stała się przyczyną rozwodu. Separacja faktyczna polegająca na osobnym mieszkaniu stanowi okoliczność, która może być istotna z punktu widzenia sprawy rozwodowej.

   

  Różne temperamenty seksualne jako argumenty do rozwodu

   

  Powodem rozwodu mogą być również różne temperamenty seksualne. Niedopasowanie w tym zakresie może bowiem powodować rozmaite frustracje oraz niezadowolenie. Szczególnie w przypadku młodych małżonków są one niezwykle przykre. Niemniej zdarzały mi się sprawy, w których różnice w temperamentach ujawniały się wraz z długim pożyciem. Brak oczekiwanego współżycia może więc doprowadzić nawet do rozpadu rodziny, czyli orzeczenia rozwodu przez sąd.

   

  Różne cele życiowe

   

  Każdy człowiek ma jakieś cele i oczekiwania wobec swojego życia. Może to być szczęśliwe życie rodzinne, zarabianie pieniędzy bądź też spokojne życie z dala od wielkiego miasta. Oczekiwania te mogą być jednak przeciwstawne dla niektórych małżonków. Przykładowo mąż może cenić sobie życie na prowincji blisko natury, podczas gdy żona lubi prowadzić bogate życie towarzyskie. W takiej sytuacji czasami łatwiej jest wypracować rozwód niż kompromis.

   

  Co nie powinno być argumentem do rozwodu?

   

  Istnieją także okoliczności, które nie powinny stanowić argumentów za orzeczeniem rozwodu. Wynika to z faktu, iż stoją one w sprzeczności z normami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Co ważne, nie ma żadnego katalogu, w którym zostałyby one wyliczone w sposób zupełny. Kilka z nich, które są najczęściej spotykane, zostanie omówionych pokrótce poniżej.

   

  Choroba jednego z małżonków

   

  Choroby mają to do siebie, że nie wybierają i mogą dotknąć absolutnie każdego. Jeżeli więc jeden z małżonków musi zmagać się z jakąś dolegliwością, szczególnie poważną, wówczas powinien mieć wsparcie w drugiej stronie. W przeciwnym razie dochodzi do sytuacji, która jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i sąd na pewno spojrzałby na nią bardzo krytycznie w przypadku wniesienia pozwu o rozwód.

   

  niepelnosprawnosc-jako-argument-do-rozwodu
  niepelnosprawnosc-jako-argument-do-rozwodu

   

  Utrata pracy

   

  Podobnie wygląda kwestia niezawinionej utraty pracy. Może się ona przytrafić każdemu, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego. Należy jednak zwrócić uwagę, że małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy i powinni się wspierać w trudnych sytuacjach, tym bardziej że pozostawanie bez pracy jest zazwyczaj stanem przejściowym. Nie można więc czynić z utraty zatrudnienia argumentu za orzeczeniem rozwodu.

   

  Obniżenie poziomu życia

   

  Spadek poziomu życia może być spowodowany wieloma sytuacjami – na przykład chorobą, utratą pracy, niezaradnością, czy też ogólną sytuacją na rynku. Jeżeli jest on niezawiniony przez małżonka, nie można czynić z niego argumentu za orzeczeniem rozwodu. Gdyby jednak był on spowodowany celowym działaniem danego małżonka, wówczas sprawa wyglądałaby inaczej i mogłaby to być okoliczność przemawiająca za rozpadem pożycia.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Argumenty do rozwodu”. Zapraszam do przeczytania także innych wpisów na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Autor

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu