argumenty-do-rozwodu

Argumenty do rozwodu w pozwie rozwodowym

W czasie moich konsultacji regularnie padają pytania o przyczyny rozwodu i argumenty do rozwodu. Partnerzy często zastanawiają się, czy zachodzące u nich okoliczności są wystarczające, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Dlatego przygotowałam listę najczęściej występujących przesłanek rozwodowych. Zapraszam do lektury!

 

Lista argumentów do rozwodu

 

Najczęściej występujące argumenty przemawiające za rozwodem to:

 • Alkoholizm i nadużywanie alkoholu
 • Inne nałogi (np. narkomania, hazard)
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Zdrada
 • Zaniedbywanie domu, małżonka lub dzieci
 • Lenistwo – brak chęci podjęcia pracy
 • Brak zainteresowania sobą nawzajem
 • Niezgodność charakterów
 • Brak miłości
 • Brak współżycia seksualnego
 • Karalność
 • Złe relacje z rodziną małżonka
 • Nieporozumienia na tle finansowym
 • Rozłąka
 • Różne temperamenty seksualne
 • Odmienne cele życiowe.

 

Powyższe przesłanki zostaną opisane poniżej. Podzielę je na 2 grupy:

 • z orzekaniem o winie
 • z rozwodami bez winy.

 

Pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości dotyczące złożenia pozwu o rozwód, czy też z uzyskaniem rozwodu, to możesz skorzystać z mojej pomocy. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznych. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony (adwokat rozwód Poznań) oraz do kontaktu!

   

  Argumenty do rozwodu z orzeczeniem o winie, z których warto skorzystać

   

  Katalog powodów przemawiających za orzeknięciem rozwodu jest zasadniczo nieograniczony. Muszą to być jednak okoliczności mające bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania danego małżeństwa. Oznacza to, że jeśli dana przesłanka występowała już zanim doszło do erozji związku i nie przeszkadzała w szczęśliwym pożyciu, to może ona okazać się niewystarczająca do wykazania winy strony.

  Przykład:

  Żona przez lata żyła z mężem nadużywającym alkoholu. Ten stan nie przeszkadzał w kontynuowaniu pożycia. Sytuacja zmieniła się, gdy żona poznała nowego „przyjaciela”. Wówczas zapadła decyzja o rozwodzie. W tym stanie rzeczy między małżonkami doszłoby do zaciekłego sporu, o to co było przyczyną rozkładu związku: alkoholizm męża czy romans żony.

  Znaczenie dobrania odpowiednich powodów do rozwodu jest szczególnie istotne w przypadku kiedy sąd w wyroku rozwodowym wskazuje wyłącznie winnego rozkładu pożycia współmałżonka. To ważne, ponieważ stwierdzona wina połączona jest z późniejszymi alimentami.

  Poniżej opiszę najczęściej występujące przesłanki rozwodowe.

   

  argumenty-do-rozwodu
  argumenty do rozwodu

   

  Nadużywanie alkoholu (alkoholizm) jako przykładowy powód rozwodu

   

  Uzależnienie od alkoholu jest częstym przykładowym powodem rozwodu. Nic dziwnego, człowiek, który zmaga się z alkoholizmem, nierzadko nie jest w stanie zadbać o dobro rodziny w sposób prawidłowy i kontynuować małżeństwo.

  Ponadto uzależnienie od alkoholu często wiąże się również z innymi problemami, na przykład z przemocą w rodzinie, czy też niewłaściwym gospodarowaniem środkami finansowymi. Alkoholizm partnera często stanowi jedyną i wystarczającą przesłankę do orzeczenia z winy uzależnionego partnera.

  Podobnie orzekają także sądy w Poznaniu – wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. I ACa 230/19.

  Zobacz także: Rozwód z alkoholikiem

   

  Inne nałogi (narkomania, hazard)

   

  Podobnie jak alkoholizm, również inne nałogi mogą stanowić podstawę do orzeczenia. Najczęściej występujące to narkomaniahazard, a nawet uzależnienie od Internetu. Tego typu zachowania także mogą stanowić poważne zaburzenie prawidłowego funkcjonowania małżeństwa.

  Osoba, która jest uzależniona, poświęca bowiem zdecydowanie więcej czasu swoim zainteresowaniom niż potrzebom rodziny i małoletnim dzieciom.

  Natomiast rzadko zdarzają się sprawy rozwodowe, w których powoływano by się na zakupoholizm, pracoholizm, fonoholizm, objadanie się, czy uzależnienie od pornografii. Tymczasem one także mogą przyczynić się do rozpadu pożycia małżeńskiego.

   

  hazard-a-rozwod
  hazard a rozwód

   

  Przemoc fizyczna

   

  Stosowanie przez którąś ze stron przemocy fizycznej wobec pozostałych członków rodziny zawsze stanowi poważne nadużycie, jak również zagrożenie jej bezpieczeństwa. Nie jest bowiem dopuszczalne ani społecznie akceptowalne, aby jedna ze stron wraz z dziećmi żyła w strachu przed ewentualną agresją ze strony drugiego.

  Stąd też sądy często orzekają rozwód, jeżeli ktoś dopuszcza się przemocy wobec członków swojej rodziny. W takich przypadkach w sukurs często przychodzą dowody z interwencji Policji lub z tzw. „niebieskiej karty”.

   

  Przemoc psychiczna

   

  Równie niebezpieczna, jak przemoc fizyczna, jest przemoc psychiczna. Poniżanie, zastraszanie, czy też izolowanie od innych to zachowania, które jak najbardziej godzą w dobro rodziny. Z tego też względu stanowią one niezwykle istotną okoliczność rozstrzygnięcia w toku postępowania rozwodowego. Sąd z całą pewnością weźmie je pod uwagę, jeżeli zachodzą one w danej sprawie.

  Dowodami  w takich sprawach zwykle są zeznania świadków.

  Zobacz także: Rozwód z narcyzem

   

  przemoc-psychiczna
  przemoc psychiczna

   

  Zdrada jako argument do rozwodu z orzekaniem o winie

   

  Zdrada to królowa wszystkich przyczyn spraw rozwodowych. Statystycznie najczęstsza, społecznie najbardziej destruktywna. Liczebnie ustępuje jedynie… niezgodności charakterów (vide: dane z Głównego Urzędu Statystycznego)

  Zdrada małżeńska jest niezwykle poważnym ciosem, dla każdej osoby, która jej doświadczyła. To mocny cios psychiczny, po którym życie małżeńskie często diametralnie się zmienia. Co więcej, wiele osób, które doświadczyły zdrady, nie wyobraża sobie dalszego trwania w związku z kimś, kto się jej dopuścił. Z tego powodu osoby zdradzone nierzadko decydują się na rozwód z winy zdradzającego małżonka.

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Prawne konsekwencje zdrady małżeńskiej„.

   

  Pozory zdrady małżeńskiej

   

  Czyli prawie zdrada, ale jeszcze nie zdrada. Są to działania, które formalnie nie stanowią zdrady, ale pod wieloma względami bardzo ją przypominają.

  Przykłady takich zachowań to:

  • psychiczne bliskie zbliżenie się do innej osoby,
  • relacja z inną osobą połączona z utrzymywaniem regularnych, bardzo bliskich kontaktów,
  • liczne telefony i sms-y, połączone z oddaleniem się od rodziny.

   

  Pozory zdrady stanowią w oczach sądów argument rozwodowy z wyłącznej winy.

   

  seksoholizm-jako-przyczyna-rozwodu
  Seksoholizm

   

  Seksoholizm

   

  Coraz częściej spotykaną przyczyną rozwodów jest uzależnienie od seksu. Wiele osób prowadzi rozwiązły tryb życia, ukrywając ten fakt przed swoim małżonkiem. Kiedy jednak prawda wyjdzie na jaw, wówczas okazuje się, że może być ona wręcz przytłaczająca. O seksoholizmie może świadczyć:

  • niepohamowana potrzeba poszukiwania nowych kochanek,
  • korzystanie z prostytutek,
  • regularne oglądania pornografii,
  • a nawet zmuszanie partnera do nietypowych praktyk seksualnych.

   

  Osoba, która dowiaduje się o takim problemie, nierzadko jest tak zszokowana, że jedynym rozwiązaniem, jakie przychodzi jej do głowy, jest rozwiązanie małżeństwa. Sądy chętnie przychylają się do takiego stanowiska.

   

  Zaniedbywanie domu, małżonka lub dzieci

   

  Zaniedbywanie obowiązków domowych, małżonka czy też dzieci stanowi poważne nadużycie w każdym związku. Jeżeli jedna ze stron unika domowych obowiązków, takich jak na przykład robienie zakupów, sprzątanie czy przygotowywanie posiłków, wówczas druga może czuć się wykorzystywany. Co więcej, taka postawa może negatywnie wpłynąć również na inne aspekty życia małżeńskiego.

  Podobnie wygląda kwestia zaniedbywania potrzeb członków rodziny. Na przykład niedbanie o zdrowie dziecka może być nie tylko przyczyną rozpadu małżeństwa, ale również ograniczenia, a nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej.

  Zobacz także: Jak złożyć pozew rozwodowy

   

  lenistwo-i-unikanie-pracy
  unikanie pracy

   

  Wymówki od pracy jako argumenty do rozwodu

   

  Troska o dom jest podstawowym obowiązkiem małżonków. Wynika to z art. 23 KRiO:

  Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

  Jeżeli któryś z nich uchyla się od tego obowiązku i świadomie oraz celowo unika podjęcia pracy, wówczas poważnie szkodzi on swoim najbliższym. Oczywiście istnieją małżeństwa, w których pracuje tylko jedna ze stron, a druga zajmuje się domem, jednakże wynika to zwykle z porozumienia pomiędzy nimi. Świadome unikanie pracy stanowi powód do rozwodu z orzeczeniem o winie.

   

  Argumenty do rozwodu bez orzekania o winie

   

  Również w tym przypadku niezbędna jest odpowiednia argumentacja na poparcie wniosku zawartego w pozwie. Podobnie jak w sytuacji omówionej powyżej, chodzi tutaj o wykazanie okoliczności, które istotnie godzą w pożycie małżeńskie, a co za tym idzie, sprawiają one, że strony decydują się na rozstanie.

   

  Stracenie zainteresowania sobą

   

  Wiele par po pewnym czasie od rozpoczęcia związku traci zainteresowanie sobą nawzajem. Po prostu, związek się wypala.

  Wynika to z wielu powodów, jednak najczęstszym z nich jest rutyna. W wielu małżeństwach wszystkie dni wyglądają bowiem tak samo – praca, obowiązki domowe, zajmowanie się dziećmi. Niektórzy w takim kołowrotku tracą zainteresowanie swoim współmałżonkiem, co też nierzadko prowadzi do rozwodu. Trudno tu upatrywać się zawinienia.

   

  niezgodnosc-charakterow
  niezgodność charakterów

   

  Niezgodność charakterów

   

  Niedopasowanie i niezgodność charakterów są bardzo często przywoływane jako motywy do rozwiązania małżeństwa. Statystycznie, to wręcz najczęściej podawana przyczyna rozkładu małżeństwa, szczególnie w przypadku rozwodów bez orzekania o winie.

  Zwykle przejawia się to w występowaniu konfliktów przy wykonywaniu obowiązków domowych, opiece nad dziećmi, spędzania wakacji, czy wypełniania czasu wolnego. Partnerzy nie potrafią się porozumieć w stosunkowo prostych sprawach, co niestety przekłada się na jakość relacji między nimi.

   

  Brak miłości

   

  Miłość powinna być fundamentem każdego związku małżeńskiego. W praktyce różnie z tym bywa. Niekiedy z czasem uczucie to wygasa i pojawiają się poważne problemy. Ludzie, którzy wcześniej byli zdolni do rozmaitych poświęceń dla siebie nawzajem, teraz nie interesują się swoimi potrzebami.

  W związku z tym nierzadko pojawia się myśl o ewentualnym rozstaniu. Podjęcie decyzji o rozwodzie staje się jeszcze łatwiejsze, jeżeli któraś ze stron weszła w nieformalną relację z osobą trzecią. W tym ostatnim przypadku niebezpiecznie wchodzimy na grunt rozwodów z orzekaniem o winie.

   

  Brak współżycia fizycznego

   

  Współżycie fizyczne jest niezwykle istotnym elementem każdego małżeństwa. W świetle nauki prawa, małżeństwo jest wspólnością „stołu i łoża”. Dlatego brak czułości ze strony obojga partnerów może stanowić powód orzeczenia. Jeśli niechęć do współżycia jest okazywana przez tylko jedną ze stron, to takie zachowanie może przełożyć się na przypisanie winy za rozkład pożycia.

   

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „Brak współżycia w małżeństwie a rozwód„.

   

  brak-wspolzycia-seksualnego
  Brak współżycia fizycznego

   

  Karalność

   

  Skazanie kogoś za przestępstwo może stanowić poważną rysę na jego życiorysie, a co za tym idzie, jego małżonek może nie wyobrażać sobie dalszego trwania w związku. Wiele zależy oczywiście od danego przypadku, od tego, jaki czyn stanowił podstawę skazania, a także od relacji w małżeństwie.

  Niemniej jednak dla wielu osób sam fakt, że druga strona została skazana, może stanowić podstawę do zakończenia relacji małżeńskiej. Szczególnie, jeśli skazanie wiąże się z koniecznością odbycia kary więzienia.

   

  Złe relacje z rodziną małżonka

   

  Fatalne relacje między małżonkiem a rodziną drugiego małżonka często sprawiają, że małżeństwo nie jest możliwe do utrzymania.

  Jeśli niechęć do powinowatych (członków rodziny drugiego małżonka) jest obustronna, wówczas prowadzi to do rozwodu bez orzeczenia o winie. Jeśli niechęć jest inicjowana i okazywana jedynie przez jedną ze stron, wówczas możliwe jest nawet wnioskowanie o orzeczenie winy tego małżonka. Złe relacje z rodziną są więc bardzo uniwersalnym argumentem do rozwodu.

  Zobacz także: Rozwód z winy teściów

   

  Nieporozumienia na tle finansowym

   

  Zdarza się, że małżonkowie mają inną wizję dysponowania wspólnymi finansami. Kiedy jeden z nich chce wydawać, a drugi oszczędzać, taka sytuacja musi zakończyć się konfliktem, który może doprowadzić nawet do rozwiązania ich związku.

  Zwykle jednak przyczyną sporów nie są same pieniądze, ale ich brak. Niestety brak pieniędzy często prowadzi do dalszych problemów: rutyny, spadku zainteresowania sobą, a także braku bliskości.

   

  rozlaka-i-tesknota
  Rozłąka

   

  Rozłąka a rozwód (separacja faktyczna)

   

  Niektóre małżeństwa podejmują decyzję o życiu w tzw. „separacji faktycznej”. Wynika ona z różnych powodów, choć w Polskich realiach najczęściej z konieczności emigracji zarobkowej. W takiej sytuacji strony, oddzielone od siebie nawet tysiącami kilometrów, niekiedy próbują sobie znaleźć pocieszenie w postaci nieformalnego związku z kimś, kto jest blisko. Zresztą wcale nie trzeba emigrować, aby rozłąka stała się przyczyną rozwiązania małżeństwa. Separacja faktyczna polegająca na osobnym mieszkaniu stanowi okoliczność, która może być istotna z punktu widzenia sprawy.

  Sprawdź również nasz wpis – Co daje separacja małżonków. Separacja małżeńska i jej skutki

   

  Różne temperamenty seksualne jako argumenty do rozwodu

   

  Powodem rozstania mogą być również różne temperamenty seksualne. Niedopasowanie w tym zakresie może bowiem powodować rozmaite frustracje oraz niezadowolenie. Szczególnie w przypadku młodych osób są one niezwykle przykre. Niemniej zdarzały mi się sprawy, w których różnice w temperamentach ujawniały się wraz z długim pożyciem. Brak oczekiwanego współżycia może więc doprowadzić nawet do rozpadu rodziny, czyli orzeczenia rozwodu przez sąd.

   

  Różne cele życiowe

   

  Każdy człowiek ma jakieś cele i wie czego oczekuje wobec swojego życia. Może to być szczęśliwe życie rodzinne, zarabianie pieniędzy bądź też spokojne życie z dala od wielkiego miasta. Oczekiwania te mogą być jednak przeciwstawne dla niektórych par. Przykładowo mąż może cenić sobie życie na prowincji blisko natury, podczas gdy żona lubi prowadzić bogate życie towarzyskie. W takiej sytuacji czasami łatwiej jest rozwiązać małżeństwo niż wypracować kompromis.

   

  Co nie powinno być argumentem do orzeczenia rozwodu?

   

  Istnieją także okoliczności, które nie powinny stanowić powodów do rozwiązania małżeństwa. Wynika to z faktu, iż stoją one w sprzeczności z normami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Co ważne, nie ma żadnego katalogu, w którym zostałyby one wyliczone w sposób zupełny. Kilka z nich, które są najczęściej spotykane, zostanie omówionych pokrótce poniżej.

   

  Choroba jednego z małżonków

   

  Choroby mają to do siebie, że nie wybierają i mogą dotknąć absolutnie każdego. Jeżeli więc jedna ze stron musi zmagać się z jakąś dolegliwością, szczególnie poważną, wówczas powinien mieć wsparcie w drugiej stronie. W przeciwnym razie dochodzi do sytuacji, która jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sąd, w trakcie sprawy rozwodowej, na pewno spojrzałby na stronę wnoszącą powództwo bardzo krytycznie.

   

  niepelnosprawnosc-jako-argument-do-rozwodu
  niepelnosprawnosc-jako-argument-do-rozwodu

   

  Utrata pracy

   

  Podobnie wygląda kwestia niezawinionej utraty pracy. Może się ona przytrafić każdemu, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego. Należy jednak zwrócić uwagę, że strony są zobowiązane do wzajemnej pomocy i powinny się wspierać w trudnych sytuacjach, tym bardziej że pozostawanie bez pracy jest zazwyczaj stanem przejściowym. Nie można więc czynić z utraty zatrudnienia argumentu za rozwiązaniem związku.

   

  Obniżenie poziomu życia

   

  Spadek poziomu życia może być spowodowany wieloma sytuacjami – na przykład chorobą, utratą pracy, niezaradnością, czy też ogólną sytuacją na rynku. Jeżeli jest on niezawiniony przez stronę, nie można czynić z niego argumentu za rozwiązaniem małżeństwa. Gdyby jednak był on spowodowany celowym działaniem strony, wówczas sprawa wyglądałaby inaczej i mogłaby to być okoliczność przemawiająca za rozpadem związku.

   

  Dowody na poparcie Twoich argumentów przed sądem

   

  Skoro już wiesz jakimi argumentami możesz się posłużyć, pamiętaj o tym aby poprzeć je odpowiednimi dowodami. Kluczowe mogą się okazać się:

  • zeznania świadków,
  • wszelkie dowody z dokumentów urzędowych np. zaświadczenie z terapii odwykowych (jak Twój współmałżonek nadużywał alkoholu),
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • nagrania wideo,
  • zdjęcia,
  • wydruki ze wszelkich portali społecznościowych,
  • wyciągi z rachunków bankowych,
  • billingi rozmów telefonicznych,
  • materiały dostarczone przez agencje detektywistyczne.

  Przeczytaj również – Czego nie może detektyw w sprawie o rozwód

  Dziękuję za przeczytanie artykułu! Zapraszam do przeczytania także innych wpisów na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata w rozprawie rozwodowej? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu