OPIEKA NAPRZEMIENNA A ALIMENTY

Opieka naprzemienna a alimenty

Opieka naprzemienna jest coraz częściej spotykanym modelem sprawowania pieczy nad dziećmi po rozwodzie rodziców. Ma ona wiele zalet, na co wskazują nie tylko prawnicy, ale i psychologowie. Jednakże, kiedy dzieci mieszkają przez pewien czas z matką, a następnie z ojcem, pojawia się problem z alimentami. Czy w przypadku opieki naprzemiennej alimenty powinny być płacone tak, jak gdyby dzieckiem zajmował się jeden z rodziców? Odpowiem na to pytanie w niniejszym artykule „Opieka naprzemienna a alimenty”. Zapraszam do przeczytania!

 

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o dzieci, to zapraszam do skorzystania z konsultacji. W sprawach rodzinnych doradzam klientom z całej Polski, w tym także online lub telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Sprawy Rodzinne Poznań) oraz do kontaktu:

 

   

  Opieka naprzemienna a alimenty – główne wnioski

   

  • Opieka naprzemienna staje się coraz częściej spotykanym modelem sprawowania pieczy nad dziećmi.
  • Rozwiązanie to jest bardzo chwalone zarówno przez prawników, jak i przez psychologów.
  • W przypadku orzeczenia opieki naprzemiennej sądy niekiedy odstępują od orzekania o alimentach, chyba że pomiędzy rodzicami występują dysproporcje w możliwościach zarobkowych oraz stanie majątkowym.
  • Brak zgody drugiego rodzica na opiekę naprzemienną nie wyklucza możliwości jej ustanowienia przez sąd.
  • W razie zmian dotyczących sytuacji rodzinnej istnieje możliwość zmiany modelu wykonywania pieczy nad dzieckiem.
  • W takiej sytuacji może pojawić się także konieczność zmian dotyczących obowiązku alimentacyjnego.

   

  Opieka naprzemienna a alimenty w 2022 roku

   

  Jak już wspomniałam na wstępie, opieka naprzemienna jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w przypadku rozwodzących się małżeństw z małoletnimi dziećmi. Bez względu na model sprawowania pieczy rodzice mają obowiązek łożyć na utrzymanie swoich dzieci. W przypadku pieczy naprzemiennej pojawia się następujący problem – skoro dzieci przebywają najpierw u matki przez tydzień, a później przez ten sam okres u ojca, jak uregulować alimenty?

   

  OPIEKA NAPRZEMIENNA A ALIMENTY
  OPIEKA NAPRZEMIENNA A ALIMENTY

   

  Jakie alimenty przy opiece naprzemiennej?

   

  W przypadku opieki naprzemiennej możesz spodziewać się jednego z 2 rodzajów rozstrzygnięć:

  • Sąd może zobowiązać jednego z rodziców do płacenia alimentów na dziecko,
  • Sąd może w ogóle zniesie obowiązek płacenia alimentów.

   

  Oczywiście wszystko zależy od okoliczności Twojej sprawy. Pozwól, że wytłumaczę.

   

  Rozstrzygając o wysokości alimentów, sąd zawsze bierze pod uwagę dobro dziecka, a także jego potrzeby i możliwości zarobkowe rodziców. W przypadku pieczy naprzemiennej rodzice osobiście opiekują się dzieckiem. Każde z rodziców osobiście wychowuje oraz utrzymuje dziecko, wkłada swój wysiłek, czas i wreszcie… pieniądze.

   

  Niemniej, kwestia alimentów zawsze w pierwszej kolejności jest pozostawiana rodzicom do samodzielnego uregulowania. Czyli sąd będzie liczył, że w pierwszej kolejności spróbujecie się dogadać w sprawie alimentów przy opiece naprzemiennej.

   

  Jeżeli kwestia opieki naprzemiennej i alimentów nadal będzie stanowić między Wami przedmiot sporu, wówczas będzie rozstrzygał o tym sąd rodzinny.

   

  Sąd może znieść obowiązek alimentacyjny w zw. z opieką naprzemienną. Musi jednak uznać, że:

  • żyjecie na bardzo podobnym poziomie,
  • w równym stopniu będzie zajmować się dzieckiem i łożyć na jego utrzymanie.

   

  Jeśli między Waszymi dochodami (lub majątkami) istnieją znaczne dysproporcje, to sąd może podtrzymać obowiązek alimentacyjny od zamożniejszego z Was. Może też na nowo uregulować kwestię alimentów, tak aby zamożniejszy rodzić „dopłacał” w alimentach ponad ekwiwalent swojej pracy, w ramach opieki naprzemiennej.

   

  Sprawdźmy teraz, co ze świadczeniem z programu 500 plus przy opiece naprzemiennej.

   

  JAKIE ALIMENTY PRZY OPIECE NAPRZEMIENNEJ
  JAKIE ALIMENTY PRZY OPIECE NAPRZEMIENNEJ

   

  Opieka naprzemienna a 500 plus

   

  Świadczenie z programu 500 plus jest przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Co ważne, pieniądze te otrzymuje jeden rodzic zarówno, gdy dziecko wychowuje się w małżeństwie lub konkubinacie, jak i gdy jego rodzice się rozstali.

   

  Zgodnie z art. 5 ust. 2A tejże ustawy, w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

   

  Mówiąc bardziej obrazowo, skoro świadczenie wynosi 500 złotych miesięcznie, każde z rodziców otrzymuje w takim przypadku po 250 złotych. Ma to sens, prawda?

   

  Przeczytaj także: Jak napisać pozew o alimenty (+bezpłatny wzór)

   

  Rozwód i opieka naprzemienna a alimenty

   

  Ok, a co gdy walczysz o wszystko na raz, czyli: o rozwód, opiekę naprzemienną i uregulowanie alimentów?

   

  Rozwód powoduje rozwiązanie małżeństwa, co z kolei pociąga za sobą istotne skutki prawne. Niemniej rozwód nie powoduje on wygaśnięcia praw i obowiązków rodziców względem ich małoletnich dzieci, chyba że wynika to wprost z wyroku rozwodowego.

   

  Jedną z najważniejszych kwestii, które trzeba uregulować po rozwodzie, jest sposób opieki nad dziećmi. W ostatnich latach coraz częściej spotykanym rozwiązaniem jest tak zwana piecza naprzemienna. Specjaliści wskazują wprost, że jest ona niezwykle korzystna z punktu widzenia rozwoju dziecka, które buduje relacje z każdym z rodziców.

   

  Jeszcze kilka lat temu orzeczenie opieki naprzemiennej przy rozwodzie było swoistą „egzotyką” procesową. Dziś spojrzenie sądów na tę instytucję się zmienia. Rośnie zwłaszcza świadomość roli ojca w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem. To wszystko sprawia, że obecnie masz większą szansę na uzyskanie pieczy naprzemiennej, niż jeszcze kilka lat temu.

   

  Pamiętaj, że orzeczenie o pieczy naprzemiennej nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka. Należy jednak uznać, że jeżeli nie ma rozstrzygnięcia sądowego w tym zakresie, każde z rodziców spełnia ten obowiązek osobiście, kiedy dziecko z nim mieszka.

   

  Gdyby jednak okazało się, że możliwości zarobkowe oraz stan majątkowy jednego rodzica są znacznie większe niż drugiego, sąd postanowiłby wyrównać tę dysproporcję, zasądzając alimenty od zamożniejszego rodzica.

   

  Zastanówmy się teraz, co możesz zrobić, jeżeli Twój mąż nie zgadza się na ustanowienie opieki naprzemiennej.

   

  Mąż chce opieki naprzemiennej – co robić?

   

  Zasadniczo ustanowienie opieki naprzemiennej możliwe jest wówczas, gdy rodzice dojdą do porozumienia w tym przedmiocie.

   

  Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twój mąż nie wyraża zgody na ten model sprawowania pieczy, nie wszystko stracone. Mianowicie zawsze możesz powołać się przed sądem na szeroko pojęte dobro dziecka, którego zabezpieczenie może wymagać właśnie takiego rozwiązania. Samo wskazanie takiej okoliczności zazwyczaj bywa jednak niewystarczające.

   

  Dlatego sąd prawdopodobnie skieruje Was na badanie w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych (OZSS). Pracujący tam psychologowie określą Wasze kompetencje rodzicielskie, a także zbadają, jakie rozwiązanie jest najlepsze z punktu widzenia dobra dziecka. Pamiętaj, że opinia wydana przez OZSS nie ma żadnej mocy prawnej, stanowi ona wyłącznie wskazówkę dla sądu. Co więcej, w toku postępowania możesz nawet zgłosić swoje uwagi do opinii.

   

  A co, jeśli sąd odmówi ustanowienia pieczy naprzemiennej?

   

  MĄŻ CHCE OPIEKI NAPRZEMIENNEJ
  MĄŻ CHCE OPIEKI NAPRZEMIENNEJ

   

  Brak zgody na opiekę naprzemienną

   

  Po rozpoznaniu sprawy sąd podejmuje decyzję dotyczącą ustanowienia opieki naprzemiennej. Co ważne, może odmówić takiego rozwiązania, jeżeli uzna, że nie jest ono optymalne z punktu widzenia dobra dziecka. Rodzice jednak nie muszą zgodzić się z takim rozstrzygnięciem.

   

  Stronom każdego postępowania sądowego, które toczyło się przed sądem I instancji, przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanego wyroku albo postanowienia. Nie inaczej jest w przypadku opieki naprzemiennej.

   

  W tym celu warto złożyć w sądzie wniosek o pisemne uzasadnienie wydanego orzeczenia. Ważne, abyście zawnioskowali także o jego doręczenie. Po jego otrzymaniu masz 14 dni na sporządzenie apelacji. Możesz to zrobić samodzielnie albo zwrócić się o pomoc do prawnika – adwokata lub radcy prawnego. W piśmie tym musisz określić swoje stanowisko oraz wskazać zarzuty, które stawiasz zaskarżonemu orzeczeniu. Ponadto niezbędne jest uzasadnienie stanowiska.

   

  Sąd II instancji po rozpoznaniu apelacji wydaje wyrok, który co do zasady może mieć dwojaką treść. Mianowicie sąd może skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji albo orzec co do jej istoty. W praktyce, w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi, częściej spotyka się tę drugą możliwość.

   

  Co jednak, gdy dalej model sprawowania pieczy Cię nie satysfakcjonuje? Czy można coś z tym zrobić? Zaraz odpowiem na Twoje wątpliwości.

   

  Zmiana opieki nad dzieckiem a alimenty

   

  Jeżeli dojdzie do istotnych zmian w warunkach sprawowania opieki nad dzieckiem, możesz:

  • wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę dotychczasowych regulacji albo
  • zawrzeć porozumienie rodzicielskie.

   

  Przykładem takiej sytuacji może być na przykład choroba jednego z rodziców, która uniemożliwia kontynuowanie obecnie obowiązującego modelu sprawowania pieczy, wyjazd rodzica za granicę do pracy, czy też popadnięcie przez niego w uzależnienie od hazardu, czy alkoholu.

   

  Jeżeli chodzi o pierwszą ze wskazanych przeze mnie możliwości, musisz przygotować wniosek w tym zakresie. Powinien on zawierać wszystkie elementy typowe dla tego rodzaju pism. Szczególną uwagę musisz jednak zwrócić na jego uzasadnienie. Należy w nim umotywować swoje stanowisko w sprawie, czyli przedstawić, dlaczego chcesz dokonać zmiany. Bardzo dokładnie należy też opisać, jakie okoliczności uległy zmianie od czasu ostatniego wyrokowania w sprawie zasad opieki na dzieckiem. Sądy są bardzo wrażliwe na tę kwestię.

   

  Natomiast porozumienie rodzicielskie to umowa, którą zawierają rodzice. Najlepiej, jeżeli zostanie ona zawarta na piśmie przed notariuszem lub mediatorem. Wówczas stanowi ona formalną podstawę do zmiany orzeczenia sądu.

   

  Zmiana sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem może być powodem do zmiany w zakresie alimentów. Jeżeli bowiem dziecko będzie przebywać więcej u jednego z rodziców, wówczas drugi powinien bardziej przyłożyć się do wydatków związanych z jego utrzymaniem. I odwrotnie – jeżeli piecza rozłoży się równomiernie na rodziców, możliwe staje się odstąpienie od formalnego regulowania obowiązku alimentacyjnego.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Opieka naprzemienna a alimenty”. Być może zainteresują Cię także inne wpisy na moim blogu.

   

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o alimenty na dzieci?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o opiekę naprzemienną i alimenty działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Autor

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu