jak złożyć wniosek o opiekę naprzemienną

Jak złożyć wniosek o opiekę naprzemienną? Bezpłatny wzór!

Opieka naprzemienna jest rodzajem sprawowania pieczy nad dzieckiem, w którym spędza ono tyle samo czasu z każdym z rodziców. W praktyce trudno niekiedy bywa, aby faktycznie było to połowie czasu, jednakże okresy te są do siebie wówczas mocno zbliżone. Żeby możliwe było realizowanie takiej formy opieki nad dzieckiem po rozwodzie, małoletni mieszka np. przez miesiąc z ojcem przez miesiąc z matką.

Wzór wniosku o ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem

Zastanawiasz się, jak napisać wniosek o ustanowienie opieki naprzemiennej? Oto przykładowy wzór wniosku o ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem:

📃 Wzór wniosku o ustanowienie opieki naprzemiennej (ściągnij)

🧐 Ciekawostka 

Opieka naprzemienna ma niezwykle pozytywny wpływ na psychikę dziecka. Zazwyczaj bowiem od początku wychowuje się ono pod okiem matki oraz ojca. W ten sposób buduje się więź, która ma istotne znaczenie z punktu widzenia dziecka

Jak złożyć wniosek o opiekę naprzemienną? 3 rzeczy o których musisz wiedzieć!

 1. 🖋️ Wniosek o opiekę naprzemienną powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.
 2. ⚖️ Należy go złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego.
 3. 📃We wniosku o opiekę naprzemienną należy wskazać strony postępowania, sąd właściwy, podać miejsce, datę oraz treść żądania. Możesz je sformułować w następujący sposób:

„wnoszę o powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz ustalenie, że  będą oni wspólnie sprawować opiekę naprzemienną nad dzieckiem przez miesiąc, jednakże każde z nich będzie samodzielnie podejmować decyzje w bieżących sprawach w okresach, w których dziecko będzie znajdować się pod jego pieczą. Wyjątek stanowić będą sprawy dotyczące wyboru szkoły, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, leczenia oraz wyjazdów zagranicznych. W takich przypadkach rodzice będą podejmować decyzje wspólnie.’’

⚠️Uwaga!

Swoje żądanie możesz doprecyzować. Niektórzy wskazują sposób przekazania dziecka drugiemu rodzicowi oraz czas, w którym powinno to nastąpić.

5 zalet opieki naprzemiennej

Opieka naprzemienna ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Oto 5 z nich:

1️  Rozwój więzi emocjonalnej dziecka z obydwojgiem rodziców – ma ono poczucie tego, że jest kochane, a ojciec i matka pragną jego dobra.

2️⃣   Wzrost samooceny dziecka.

3️⃣   Mniejsze problemy w razie egzekwowania alimentów.

4️⃣   Wspólna odpowiedzialność za dziecko.

5️   Wzajemne wsparcie rodziców w kwestii opieki nad dzieckiem.

zalety opieki naprzemiennej

3 wady opieki naprzemiennej

Opieka naprzemienna, jak każde inne rozwiązanie, ma też swoje wady. Oto 3 z nich:

1️⃣  Niebezpieczeństwo pogorszenia relacji rodziców z dzieckiem – nie wszyscy rodzice mogą poświęcić dziecku wiele czasu. Jeżeli ktoś ma bardzo obciążającą pracę, wówczas nie będzie mógł spędzać z dzieckiem tyle czasu, ile by chciał. To może doprowadzić do wzajemnego oddalenia, które negatywnie wpłynie na rozwój emocjonalny małoletniego.

2️⃣   Niebezpieczeństwo przyznania dziecku roli mediatora w konflikcie rodziców – sytuacja ta jest zdecydowanie niepożądana. Dziecko bowiem nie powinno odczuwać napięć pomiędzy ojcem i matką, którzy nierzadko pozostają w głębokim konflikcie po rozpadzie małżeństwa;

3️⃣   Życie w ciągłej drodze – sytuacja ta ma miejsce, gdy rodzice mieszkają oddaleni od siebie o kilkadziesiąt lub więcej kilometrów. W takim przypadku pojawia się konieczność ciągłych podróży, aby dowieźć dziecko do jego miejsca pobytu.

👀 Przeczytaj także: Plan wychowawczy – wszystko co musisz wiedzieć

Od jakiego wieku możliwa jest opieka naprzemienna?

Aby opieka naprzemienna była możliwa, dziecko powinno cechować się odpowiednim stopniem samodzielności.

1️⃣  Po pierwsze, dziecko nie może być w wieku niemowlęcym, kiedy to istnieje konieczność karmienia mlekiem matki. W takim przypadku przekazanie go pod opiekę ojcu jest po prostu niemożliwe.

2️⃣  Po drugie, dziecko powinno być stosunkowo samodzielne pod względem codziennych czynności takich jak:

🍽️ jedzenie, 🛀 dbanie o higienę, 👚 ubieranie się. 

Opieka naprzemienna a alimenty

W przypadku opieki naprzemiennej, jeżeli rodzice są zgodni w kwestii alimentów, sąd obciąża ich kosztami utrzymania dziecka po połowie.

Alternatywnie sąd orzeknie o świadczeniu alimentacyjnym, określając kwotę, jaką jeden rodzic powinien przekazywać drugiemu. W takiej sytuacji weźmie on pod uwagę:

 • 💸 możliwości zarobkowe rodziców;
 • czas, który poświęcają dziecku;
 • 💸↕️ istotne dysproporcje w zarobkach rodziców.

 

⚖️ Z praktyki

Alimenty w przypadku pieczy naprzemiennej powinny być niższe aniżeli w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców wykonuje władzę rodzicielską. Wynika to z faktu, iż kiedy dziecko przebywa u bardziej zamożnego rodzica, wówczas to na nim spoczywa obowiązek zaspokajania jego potrzeb.

Zobacz także: Opieka naprzemienna a alimenty na dziecko

  Brak zgody na opiekę naprzemienną

  Na ten problem zwrócił uwagę Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w wyroku z dnia 2 stycznia 2018 r., sygn. akt III Nsm 37/16:

  ,,nie można przyjąć, że warunkiem sine qua non do wprowadzenia opieki naprzemiennej jest zgoda na nią obojga rodziców. Po pierwsze, jest to w sposób ewidentny niezgodne z założeniami legislatora. Po drugie, jest to nieprawidłowe również z punktu widzenia dobra dziecka. Sąd musi zważyć, że sprzeciw jednej ze stron może być warunkowany nie wolą czy dobrem dziecka, ale innymi względami, w tym względami ambicjonalnymi lub finansowymi’.”

  Niektórzy jednak wskazują, że opieka naprzemienna wymaga spełnienia szczególnych warunków. Należy do nich zaliczyć:

  poprawne relacje pomiędzy rodzicami,dobrą komunikacją pomiędzy rodzicami i dzieckiem, sprawną organizację codziennego funkcjonowania,odpowiednie warunki materialne.

  Rozwód a opieka naprzemienna

  wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie sprawowania władzy nad dzieckiem. Jak wykazałam wyżej, opieka naprzemienna jest korzystna dla dziecka. Wydawać by się mogło, że jej ustanawianie przez sąd powinno być regułą. Nic bardziej mylnego!

  Jeśli w sprawie o rozwód, jednemu z rodziców zależy na uzyskaniu opieki naprzemiennej, to musi przygotować się na trudną przeprawę w sądzie. Ciebie i Twojego adwokata czeka dużo pracy.  Walczyć jednak warto! Jest bowiem o co. 😉

   

  Źródła:

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Co w sytuacji kiedy dzieci będące od 8 lat w opiece naprzemiennej nie chcą wracać do jednego rodzica gdyż tam są źle traktowane?

  • To jest ciekawe pytanie. Ale nie o opiekę naprzemienną – generalnie co w sytuacji, gdy zgodnie z wyrokiem sądu dziecko musi przejść pod opiekę drugiego rodzica, a chwilowo tego nie chce?

  • Kto komu musi płacić alimenty? Mam nadzieję że nie jest to z automatu że placi zawsze Ojcec. Bywa iż ojciec ma liche zarobki ( połowa najniższej krajowej, rolnik, małe gospodarstwo) i jest schorowany A matką dziecka zdrowa i dobrze zarabia .
   Z tego co wiem że w krajach cywilizowanych przy opiece naprzemiennej nie ma żadnych alimentów, a w Polsce jak za komuny wmawia się społeczeństwu że alimenty to lek na całe zlo.
   Tu chodzi o kasę dla komornika by system zarabiał na konflikcie rodziców.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu