ZDRADA PO ALKOHOLU

Zdrada  po alkoholu

Zdrada małżeńska może zostać dokonana w różnych okolicznościach. Bardzo często ma ona miejsce po spożyciu alkoholu, kiedy to człowiek niekoniecznie zachowuje się w sposób racjonalny.  Zdrada po alkoholu jest uznawana przez wiele osób jako definitywny koniec związku. A jak kwestia ta wygląda z prawnego punktu widzenia? Czy zdrada po alkoholu zawsze prowadzi do rozwodu z winy niewiernego małżonka?

 

Chcesz uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie? A może nie wiesz czy Twoje zachowanie może być podstawą rozwodu?  Możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Prawo Rozwody) oraz do kontaktu.

 

   

  Zdrada po alkoholu – główne wnioski

   

  • Zdrada po alkoholu oznacza dla wielu osób definitywny koniec związku.
  • Zdradom małżeńskim nierzadko sprzyja również choroba alkoholowa.
  • Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.
  • Aby wnieść sprawę do sądu, konieczne jest napisanie pozwu rozwodowego.
  • Dopuszczenie się zdrady przez współmałżonka stanowi podstawę do ubiegania się o orzeczenie rozwodu z jego winy.
  • Do wykazania przed sądem, że doszło do zdrady, konieczne są odpowiednie dowody.
  • Postępowanie o rozwód z orzeczeniem o winie może trwać wiele miesięcy, a nierzadko nawet kilka lat.
  • Orzeczenie winy zdradzającego małżonka uprawnia drugiego do wystąpienia o alimenty, jeżeli wskutek rozwodu pogorszeniu uległa jego sytuacja materialna.

   

  Zdrada małżeńska – kiedy ma miejsce?

   

  Niedochowanie wierności może mieć różne formy. Najczęściej kojarzy się jednak ze współżyciem z inną osobą niż małżonek. Nie tylko jednak to zachowanie można interpretować w kategoriach zdrady. Otóż za niewierność może zostać uznane okazywanie czułości innej osobie, pocałunki, a nawet spędzanie z nią czasu. Wiele zależy tutaj od indywidualnego odczucia danej osoby.

   

  Zobacz także: Czy pocałunek to zdrada?

   

  Istnieją pewne okoliczności, które sprzyjają zdradzie. Są to na przykład:

  • wyjazdy integracyjne,
  • delegacje służbowe,
  • zakrapiana alkoholem impreza.

   

  Zastanówmy się teraz nad tym ostatnim przypadkiem, czyli niewiernością po alkoholu.

   

  Zdrada po alkoholu

   

  Spożycie alkoholu sprzyja różnego rodzaju zachowaniom, do których człowiek nie jest zdolny w normalnych warunkach. Niektórym osobom alkohol dodaje odwagi. A inni zachowują się tak, jakby nie byli sobą.

   

  Musisz jednak mieć świadomość, że…

   

  Zdrada po alkoholu to zdrada jak każda inna. Spożycie alkoholu nie jest żadnym alibi.

   

  Należy jednak rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, to zdrada będąca skutkiem jednorazowego wybryku alkoholowego. Niektórzy partnerzy wybaczają takie ekscesy. Inni nie potrafią się po tym pozbierać. Taka zdrada oczywiście też obarcza winą zdradzającego, jednak daje większe pole manewru w toku obrony (choć w praktyce taka obrona rzadko kiedy bywa skuteczna).

   

  Druga sytuacja to zdrada dokonana przez alkoholika, a więc osobę, która regularnie nadużywa alkoholu. Taka zdrada to zwykle koniec małżeństwa. Stanowi „ukoronowanie” innych, licznych problemów, jakie zwykle towarzyszą alkoholikowi: trwonieniu pieniędzy, nieobecnościom w domu, zaniedbywaniu bliskich, manipulacjom i kłamstwom, a często także przemocy.

   

  Zobacz także: Rozwód z alkoholikiem

   

  Warto mieć świadomość, że samo powołanie się na zdradę w toku postępowania sądowego nie oznacza automatycznego przypisania winy drugiej stronie. Konieczne jest bowiem udowodnienie, że doszło do zdrady, w razie alkoholizmu wykazanie, że dana osoba faktycznie zmaga się z takim problemem.

   

  ZDRADA PO ALKOHOLU
  ZDRADA PO ALKOHOLU

   

  A co o tym mówią sądy?

   

  Zdrada w prawie rodzinnym

   

  Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera pojęcia zdrady. Co więcej, jako taka w ogóle nie jest ona przedmiotem regulacji ustawowych. Niemniej jednak może ona zostać uznana przez sąd za bezpośrednią przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego.

   

  Czym właściwie jest zdrada? Jest kilka zachowań, które są powszechnie za tożsame ze zdradą:

  • odbycie stosunku seksualnego,
  • odbycie „innej czynności seksualnej” (na pewno domyślasz się, o co chodzi😉),
  • całowanie się,
  • stwarzanie „pozorów zdrady małżeńskiej” (np. flirtowanie),
  • zdrada emocjonalna,
  • każde z powyższych z osobą tej samej płci, to też zdrada.

   

  Zobacz także: Zdrada emocjonalna a rozwód

   

  Jeżeli do zdrady doszło w czasie, kiedy jeszcze małżonkowie prowadzili wspólne życie, wówczas jak najbardziej może być ona przyczyną do wniesienia pozwu o rozwód. Co więcej, zdrada po alkoholu uprawnia ona nawet do żądania orzeczenia rozwodu z winy zdradzającego.

   

  Czy wiesz, jak napisać pozew o rozwód? Jeżeli nie, za chwilę Ci to wyjaśnię.

   

  Zdrada po alkoholu – jak napisać pozew?

   

  Zgodnie z polskim prawem do orzeczenia rozwodu w każdym przypadku konieczne jest uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego, a co za tym idzie wniesienie sprawy do sądu. Niezbędne jest zatem przygotowanie pozwu, czyli pisma inicjującego postępowanie.

   

  Bez względu na okoliczności danej sprawy pozew o rozwód musi spełniać określone prawem warunki. Mianowicie chodzi tutaj o podanie:

   

  • miejsca i daty jego przygotowanie;
  • danych stron postępowania;
  • oznaczenia sądu, do którego wnoszone jest żądanie;
  • rodzaju pisma, na przykład pozew o rozwód albo pozew rozwodowy;
  • żądania, które powinien rozpatrzyć sąd, w tym wskazania środków dowodowych;
  • uzasadnienia swojego stanowiska;
  • oświadczenia w sprawie mediacji;
  • wykazu załączników.

   

  Należy pamiętać o jeszcze jednym niezwykle istotnym elemencie. Pozew musi być podpisany przez stronę lub jej pełnomocnika.

   

  Zobacz także: Pozew o rozwód – wskazówki i wzory

   

  Jeżeli masz problem z tym, żeby samodzielnie przygotować pismo inicjujące postępowanie, zawsze możesz skorzystać z pomocy adwokata. Pomoże Ci on nie tylko napisać pozew, ale może również poprowadzić sprawę w Twoim imieniu i na Twoją rzecz. W ten sposób będzie Ci łatwiej przejść przez wszystkie formalności związane z rozstaniem.

   

  Kluczowym elementem pozwu rozwodowego jest jego dobre uzasadnienie.

   

  Zdrada po alkoholu – jak napisać uzasadnienie?

   

  Uzasadnienie jest niezwykle istotną częścią każdego pozwu. Po pierwsze, pozwala ono dokonać wstępnej oceny zasadności danego powództwa, a po drugie, umożliwia przygotowanie pytań do stron.

   

  Przede wszystkim powinieneś opisać w uzasadnieniu historię swojego małżeństwa. W jakich okolicznościach się poznaliście, jak wyglądało Wasze wspólne życie po ślubie – to kwestie, które wymagają odpowiedniego rozwinięcia i podkreślenia okoliczności, które są istotne z punktu widzenia danej sprawy.

   

  Wskaż również, czy pozwany małżonek miał problem z alkoholem. Jeżeli tak, jak wygląda jego życie z nałogiem – czy ma świadomość, że jest uzależniony, czy podjął leczenie, jak ono przebiega. Kolejną sprawą jest zdrada – kiedy i w jakich okolicznościach do niej doszło oraz jaki jest Twój obecny stosunek do współmałżonka. Chodzi o to, czy zdrada została wybaczona.

  Przeczytaj również: Zdrada przyczyną rozwodu – jak się bronić?

  ALKOHOL I ZDRADA
  ALKOHOL I ZDRADA

   

  Zdradę należy solidnie udowodnić. Zastanówmy się jak to zrobić.

   

  Zdrada po alkoholu – jak udowodnić?

   

  Do wykazania winy za rozkład pożycia małżeńskiego niezbędne są odpowiednie dowody, które poświadczyłyby wystąpienie przywoływanych w toku postępowania okoliczności. Co może zatem zostać wykorzystane w sądzie?

   

  Pierwszym środkiem dowodowym są oświadczenia stron. Czy to tylko słowo przeciwko słowu? Mogłoby się wydawać, że tak, ale małżonkowie robią na sądzie różne wrażenie. Często jeden jest bardziej wiarygodny od drugiego. Na podstawie zeznań stron sąd wyrabia sobie wyobrażenie o tym, co się stało.

   

  Istotne znaczenie mają także zeznania świadków pod warunkiem, że są to osoby, które znają sytuację danego małżeństwa. W praktyce najczęściej są to członkowie rodziny, znajomi lub sąsiedzi. Chodzi o to, aby osoby powołane w charakterze świadków faktycznie miały wiedzę na temat relacji w danym związku, w tym przypadku przede wszystkim w kwestii spożywania alkoholu oraz zdrady.

   

  Nie bez znaczenia są także dokumenty. Mogą to być nie tylko listy, maile i SMS-y. Bardzo często wykorzystuje się także zapisy z komunikatorów internetowych. Ważne są bowiem również zaświadczenia lekarskie dotyczące leczenia choroby alkoholowej, a także protokoły z interwencji policji, jeżeli takie miały miejsce w domu.

   

  Kolejnym dowodem, jaki można wykorzystać, są fotografie oraz nagrania wideo. Oczywiście trudno je wykonać w przypadku zdrady po alkoholu, niemniej jednak niekiedy istnieje możliwość zdobycia tego rodzaju materiałów.

  Sprawdź także – Żona zdradziła męża

  Czy warto walczyć o winę?

   

  Rozwód z orzeczeniem o winie pozwala na dochodzenie alimentów od małżonka winnego, jeżeli wskutek orzeczenia rozwodu doszło do obniżenia stopy życia małżonka niewinnego. To jednak nie wszystko, ponieważ orzeczenie winy może mieć również wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiocie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

   

  Należy jednak zwrócić uwagę, iż rozstrzygnięcie o winie małżonka wiąże się ze znacznie dłuższym postępowaniem sądowym. Wynika to przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia większej liczby dowodów (najwięcej czasu zajmują przesłuchania świadków) oraz silnego ładunku emocjonalnego, który towarzyszy zwaśnionym małżonkom.

  Przeczytaj również – Pierwsza rozprawa rozwodowa

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o rozwód działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu