Rozwód od czego zacząć

Rozwód – od czego zacząć?

Zadajesz sobie pytanie: rozwód – od czego zacząć? Zgodnie z polskim prawem uzyskanie rozwodu w każdym przypadku wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania sądowego. Skierowania jakiejkolwiek sprawy na drogę sądową wymaga jednak starannego przygotowania materiału dowodowego oraz strategii procesowej. Od czego więc zacząć, przymierzając się do wniesienia sprawy o rozwód?

 

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do rozwodu, to możesz skorzystać z mojej pomocy. Udzielam konsultacji prawnych klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Rozwody) oraz do kontaktu. Koszt konsultacji rozwodowej w mojej Kancelarii wynosi 200 zł.

 

   

  Rozwód – od czego zacząć – główne wnioski

   

  • Uzyskanie rozwodu jest możliwe, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.
  • Sąd może oddalić pozew o rozwód, gdy uzna, że jego orzeczenie byłoby sprzeczne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci stron lub z zasadami współżycia społecznego.
  • W pozwie o rozwód można zawrzeć żądanie dotyczące rozpatrzenia kwestii winy za rozkład pożycia małżeńskiego albo odstąpienia od niego.
  • W toku postępowania o rozwód sąd rozpoznaje nierzadko również takie kwestie jak alimenty, ustalenie stałego miejsca zamieszkania dzieci oraz harmonogramu wykonywania kontaktów z nimi przez rodzica mieszkającego w innym miejscu oraz władza rodzicielska.
  • Konsekwencją rozwodu często jest konieczności dokonania podziału majątku wspólnego, co można zrobić w drodze umowy albo w postępowaniu sądowym.
  • Nie ma obowiązku korzystania z pomocy adwokata w sprawie rozwodowej, jednakże warto zdecydować się na takie wsparcie, gdyż może okazać się ono niezwykle przydatne.

  Przeczytaj także: Rozwód rok po ślubie

  Podstawy do rozwodu

   

  Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest spełnienie określonych prawem przesłanek. Otóż podstawową okolicznością, która musi zaistnieć, jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Należy przez to rozumieć jednoczesne ustanie trzech więzi łączących małżonków – emocjonalnej, gospodarczej oraz fizycznej, a także niemożliwość powrotu do nich.

   

  Dlatego przygotowując się do rozwodu powinnaś zastanowić się:

  • Czy jeszcze kochasz męża?
  • Jak chcesz poukładać sobie życie po rozwodzie, w tym także osobiste finanse?
  • Czy prowadzisz z mężem wspólne gospodarstwo domowe?
  • Czy jeszcze współżyjesz z mężem seksualnie?

   

  Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań jest pozytywne, wówczas należy zastanowić się, czy na pewno chcesz rozwodu. Podobne wątpliwości może mieć także sąd.

   

  Ponadto pragnę zaznaczyć, iż wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego może być niewystarczające do orzeczenia rozwodu. Otóż jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, sąd nie da Wam rozwodu.

   

  Jeśli już ocenisz, że między Wami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a rozwód nie będzie radykalnie krzywdził dzieci, to pora zastanowić się, czy walczyć o orzeczenie winy.

   

  Od czego zacząć rozwód
  Od czego zacząć rozwód

   

  Rozwód z winą czy bez?

   

  Rozwiązanie to ma swoje wady i zalety z punktu widzenia małżonka niewinnego, a także całego postępowania.

   

  Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie trwa bowiem znacznie dłużej i jest bardziej kosztowna. Na pewno jest także bardzo męcząca psychicznie. W końcu walka o wykazanie winy często sprowadzać się będzie do prania Waszych brudów, także na forum Waszej rodziny i przyjaciół.

   

  Jednak nierzadka warto walczyć o winę. Nie chodzi tylko o pieniądze, płynące z dożywotnich alimentów, jakimi zostanie obciążony małżonek wyłącznie winny. Chodzi także o moralne zwycięstwo i udowodnienie, co rzeczywiście było przyczyną rozpadu związku.

   

  Kiedy warto walczyć o rozwód z winy małżonka?

   

  Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Natomiast istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku na zgodny wniosek stron postępowania. Wówczas skutki rozwodu są takie, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozkład pożycia (art. 57 § 2 KRiO).

   

  Rozwód bez orzekania o winie można uzyskać znacznie szybciej, niż ma to miejsce w przypadku rozpatrywania tej kwestii. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, wyrok może zapaść już na pierwszym terminie w sprawie. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie postępowanie w pierwszej instancji może trwać nawet 2-3 lata. Do tego jest ono droższe i nie chodzi o opłatę sądową. Trzeba bowiem doliczyć do niej wydatki związane z opiniami biegłych i stawiennictwem świadków.

   

  Czy warto więc decydować się na rozwód z orzekaniem o winie? Otóż jest on szczególnie opłacalny w następujących sytuacjach:

  • Zachodzi obawa, że po rozwodzie możesz mieć problemy finansowe,
  • Istnieje ryzyko, że problemy finansowe może mieć Twój partner,
  • Między Wami istnieją znaczne dysproporcje majątkowe lub zarobkowe,
  • Twój partner bardzo Cię skrzywdził (zdrada, przemoc, alkohol, itp.),
  • Istnieje ryzyko, że Twój partner będzie nastawiał przeciwko Tobie dzieci,
  • Rozwód jest nieakceptowany przez Twoją rodzinę z przyczyn światopoglądowych lub religijnych,
  • Twój partner jest niestabilny lub ma osobowość psychopatyczną lub narcystyczną.

   

  Walka o winę będzie zawsze Twoją decyzją. Nie powinnaś jej jednak podejmować bez konsultacji z adwokatem lub radcą prawnym. Może się bowiem okazać, że rezygnując z walki o winę sama zrobisz sobie krzywdę. W niektórych przypadkach taka spolegliwa postawa może otworzyć Twojemu „ex” drogę do alimentów od Ciebie (nawet jeśli jesteś niewinna!) lub walki o dzieci.

   

  Wina a alimenty na małżonka

   

  Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, jeżeli wskutek rozwodu doszło do pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, może on żądać alimentów od drugiej strony. Nie jest więc konieczne zaistnienie stanu niedostatku. Świadczenie to może być płacone nawet dożywotnio, chyba że uprawniony do niego zawrze nowy związek małżeński. Co więcej, małżonek uznany za winnego rozkładu pożycia nigdy nie może dochodzić alimentów od drugiego.

   

  Natomiast w przypadku rozwodu bez orzekania o winie można domagać się alimentów tylko wówczas, jeżeli wskutek rozwodu jeden z małżonków znalazł się w niedostatku, a więc nie jest w stanie zaspokajać swoich usprawiedliwionych potrzeb. Możliwość ta jest jednak ograniczona w sposób czasowy. Obowiązek alimentacyjny może być wykonywany przez 5 lat, aczkolwiek sąd może go przedłużyć.

   

  Dlaczego to takie ważne? Miałam już wiele klientek, rozwodzących się z alkoholikami lub hazardzistami. Niektóre z nich mimo ostrzeżeń rezygnowały z wykazywania winy małżonka. A później pojawiały się problemy, ponieważ mąż – alkoholik, po rozwodzie twierdził, że nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, gdyż popadł w niedostatek. I w taki sposób małżonek obiektywnie winny za rozpad związku walczył o alimenty od Bogu ducha winnej byłej żony.

   

  To samo dotyczy zresztą mężów – przedsiębiorców, którzy świadomie „kładli” firmy lub przenosili część dochodów do szarej strefy.

   

  Niestety, życie uczy, że kobiety starają się unikać stresu i rezygnują z walki o winę. Często później muszą żałować swojej decyzji.

  Przeczytaj także: Rozwód Ukraińców w Polsce

  Droga do rozwodu
  Trudna droga do rozwodu

   

  Wina a alimenty na dzieci

   

  Orzeczenie winy za rozkład pożycia po stronie jednego z małżonków nie ma wpływu na wysokość świadczeń alimentacyjnych na dzieci. Co więcej, w art. 133 § 1 KRiO postanowiono wprost, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

   

  Istnieje jednak możliwość uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (art. 133 § 3 KRiO).

   

  Wina a podział majątku

   

  Problem wpływu winy za rozkład pożycia na podział majątku po rozwodzie wzbudza wiele nieporozumień. Orzeczenie w tym zakresie nie ma jednak żadnego przełożenia na postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego. Oznacza to, że nawet jeżeli sąd uznał Cię za winnego rozkładu pożycia, masz jak najbardziej szanse na wywalczenie satysfakcjonującego Cię podziału.

   

  Jak wygląda rozwód, gdy są dzieci?

   

  Jeżeli rozwodzące się strony mają wspólne małoletnie dzieci, okoliczność ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sprawy rozwodowej. Otóż jak wspomniałam wcześniej, gdyby ich dobro miało ucierpieć wskutek orzeczenia rozwodu, sąd oddali powództwo w tym zakresie.

   

  Jak wygląda rozwód, gdy są dzieci? Otóż na pewno trwa dłużej. Jest także drożej.

   

  W przypadku wspólnych małoletnich dzieci ich rodzice muszą ustalić kluczowe kwestie, które pojawią się po rozstaniu. Mianowicie chodzi tutaj o wysokość alimentów, ustalenie miejsca stałego zamieszkania dzieci, sposobu wykonywania kontaktów z nimi przez rodzica mieszkającego w innym miejscu oraz władzy rodzicielskiej.

   

  Poza tym ostatnim elementem rodzice mogą ustalić te kwestie polubownie, w drodze indywidualnego porozumienia, ewentualnie w ugodzie zawartej przed mediatorem, która może mieć walor ugody sądowej. Jeżeli jednak rodzice są silnie skonfliktowani, polubowny sposób załatwienia spraw nie jest możliwy, ponieważ nie będą oni w stanie dojść do porozumienia. W takim przypadku konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę sądową.

  Zobacz także: Rozwód w Polsce mieszkając za granicą

  Rozwód a podział majątku

   

  Jeśli planujesz rozwód i nie wiesz od czego zacząć, to warto abyś w pierwszej kolejności wzięła pod uwagę kwestie majątkowe. I to mimo tego, że sprawa o podział majątku najpewniej odbędzie się w odrębnym postępowaniu, już po rozwodzie.

   

  Musisz jednak wiedzieć z czego będziesz żyć po rozwodzie. Nie odpuszczaj zbyt łatwo, ponieważ pieniądze z pewnością będą Ci potrzebne. Wasz wspólny majątek zostanie bowiem podzielony na pół. Dlatego nowe życie przywita Cię nowymi wydatkami.

   

  W skład majątku, który podlega podziałowi, wchodzą wszystkie przedmioty nabyte po zawarciu małżeństwa. Wyjątkiem są przedmioty służące do zaspokajania potrzeb osobistych każdego z małżonków, na przykład odzież.

   

  Podziału majątku można dokonać na dwa sposoby – w formie umowy albo na drodze sądowej. Co ważne, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, w przeciwnym razie będzie ona nieważna. Rozwiązanie to ma jednak pewne niepodważalne zalety. Mianowicie są nimi szybkość załatwienia sprawy.

   

  Natomiast postępowanie sądowe w przedmiocie podziału majątku wspólnego może trwać kilkanaście miesięcy, a zapadłe postanowienie w tym zakresie może następnie zostać zaskarżone, co dodatkowo przedłuża sprawę. Ponadto musisz liczyć się z koniecznością powołania biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, aby określić na przykład wartość domu.

   

  Przygotowanie dokumentów do rozwodu

   

  Wniesienie każdej sprawy do sądu wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów. W przypadku postępowania o rozwód chodzi o:

  • odpis aktu małżeństwa;
  • odpisy aktów urodzenia dzieci;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach lub zeznanie podatkowe (PIT) za poprzedni rok;
  • odpis majątkowej umowy małżeńskiej, jeśli została wcześniej zawarta;
  • potwierdzenie dokonania opłaty sądowej albo wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

   

  To jednak nie wszystko, albowiem do wszczęcia postępowania konieczne jest złożenie pozwu. Możesz go przygotować samodzielnie albo poprosić o pomoc prawnika. Pozew jest pismem procesowym, które musi spełniać wymagania przewidziane prawem.

   

  Rozwód od czego zacząć
  Rozwód od czego zacząć

   

  Ile się czeka na rozwód?

   

  Czas oczekiwania na rozwód bywa bardzo różny i zależy od wielu czynników. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, ile spraw jest rozpatrywanych przez dany wydział sądu.

   

  Po złożeniu pozwu najczęściej na wezwanie na pierwszy termin czeka się od około miesiąca do trzech miesięcy. Natomiast całe postępowanie zazwyczaj trwa znacznie dłużej – kilkanaście miesięcy, a nawet kilka lat. Musisz także liczyć się z tym, że jeżeli wyrok będzie dla Was niesatysfakcjonujący, ten, kto będzie niezadowolony z rozstrzygnięcia, będzie mógł złożyć apelację.

   

  Dlatego warto szukać ugodowych sposobów zakończenia małżeństwa.

   

  Zobacz także: Rozwód za porozumieniem stron.

   

  Czy w sprawie o rozwód musisz mieć adwokata?

   

  W sprawie o rozwód nie musisz mieć adwokata, nie ma takiego obowiązku ustawowego. Niemniej jednak warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika. Adwokat nie tylko udzieli Ci wstępnej porady, ale także pomoże zebrać materiał dowodowy i przygotować pozew. Dzięki temu nie musisz martwić się o spełnienie wymogów formalnych. Ponadto adwokat może zastąpić Cię na rozprawie, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony Twoich interesów. Musisz bowiem wiedzieć, że przepisy proceduralne są skomplikowane, przez co łatwo jest popełnić kosztowny w skutkach błąd.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Rozwód – od czego zacząć„. Być może zainteresują Cię także inne wpisy na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu