JAK UDOWODNIĆ ZDRADĘ

Jak udowodnić zdradę?

Twój małżonek dopuścił się zdrady i chcesz się rozwieść? Serdecznie Ci współczuję. Jednak pamiętaj, że w sądzie zdradę musisz udowodnić. W poniższym artykule pt. „Jak udowodnić zdradę?” opiszę, w jaki sposób przekonać sąd, że doszło do zdrady. Jako specjalista od rozwodów posiadam praktyczne doświadczenie.

 

Chcesz uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie? A może zostałeś niesłusznie pozwany przez małżonka?  Możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Prawo Rozwody) oraz do kontaktu.

   

  Jak udowodnić zdradę – główne wnioski

   

  • Zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów.
  • Żeby jednak móc powoływać się na nią przed sądem, konieczne jest wykazanie, że faktycznie do niej doszło.
  • Do wykazania zdrady stosuje się różne środki dowodowe. Do najpopularniejszych dowodów należą: oświadczenia stron, zeznania świadków, dokumenty, fotografie i nagrania, korespondencja w różnej formie oraz raporty detektywistyczne.
  • W sprawach o rozwód sądy często dopuszczają także dowody zdobyte w sposób budzący wątpliwości pod względem legalności ich pochodzenia.

   

  Zdrada jako podstawa orzeczenia o winie

   

  Rozwód możesz dostać z tzw. „winą” lub bez niej. Jeśli Twój małżonek dopuścił się zdrady, to zwykle jest to bardzo silny argument, przemawiający, aby obciążyć go winą za rozpad małżeństwa. To dla Ciebie bardzo korzystne, ponieważ wówczas grozi mu obowiązek wypłacania Ci dożywotnich alimentów. Nie chodzi o alimenty na dzieci, tylko o alimenty na Ciebie.

   

  Na ten temat wypowiadał się wiele razy Sąd Najwyższy. Na przykład w wyroku z dnia 6 maja 1997 roku, (sygn. akt I CKN 86/97) stwierdził, że:

  Zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia.

   

  Tylko że najpierw zdradę będzie trzeba udowodnić przed sądem. Kluczowe jest, aby odpowiednio wcześnie się do tego przygotować. W szczególności, aby pozbierać dowody, które pozwolą przekonać sąd o winie Twojego małżonka.

   

  Zastanówmy się teraz, w jaki sposób można udowodnić zdradę. Okazuje się, że możliwości jest naprawdę dużo.

  Przecztraj także: Jak złożyć wniosek o separację?

  Rozwód z powodu zdrady – dowody

   

  Sprawa o rozwód rozpatrywana jest w postępowaniu cywilnym, co oznacza, że mogą znaleźć zastosowanie wszelkie środki dowodowe, jakie zwykle wykorzystuje się w tego rodzaju sprawach. Można więc tutaj wskazać:

  • oświadczenia stron,
  • przesłuchanie świadków,
  • dokumenty,
  • fotografie i nagrania,
  • korespondencję,
  • raporty detektywistyczne.

   

  Poniżej omówię każdy z tych środków dowodowych i podpowiem, jak przy ich pomocy wykazać zdradę.

   

  Pamiętaj, że nawet jeśli nie napisał o jakiejś metodzie w tym artykule, to nie oznacza, że jest ona niedopuszczalne. Granice środków dowodowych ogranicza właściwie tylko Twoja fantazja i przepisy prawa (w zakresie legalności zbierania dowodów).

   

  Oświadczenia stron

   

  Oświadczenia stron (czyli de facto Twoje oświadczenie) są najbardziej podstawowym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Zostają one zawarte w pozwie oraz w odpowiedzi na pozew.

   

  Pod koniec postępowania sąd zarządzi przesłuchanie stron, czyli małżonków. Wówczas będziesz mieć okazję, aby opowiedzieć, że doszło do zdrady. Co ważne, przesłuchania stron nie należy mylić z informacyjnym wysłuchaniem, które ma miejsce zaraz po rozpoczęciu rozprawy. Jego celem jest ustne przedstawienie stanowisk stron, które mogą ulec zmianie od momentu złożenia pozwu.

   

  Jeżeli chodzi o kwestię wykazania zdrady, najlepszym rozwiązaniem jest jej podniesienie już w pozwie o rozwód. Zresztą zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego strony mają obowiązek zawrzeć najistotniejsze twierdzenia i dowody już na etapie składania pierwszych pism w postępowaniu – czyli pozwu i odpowiedzi na pozew.

  Zobacz także: Czy poprzedzić rozwód separacją?

  Przesłuchanie świadków

   

  W sprawach rozwodowych istotne znaczenie mają przesłuchania świadków. Przeprowadzenie tego dowodu zaczyna się od weryfikacji danych osobowych świadka oraz pouczeniu go o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przed przystąpieniem do przesłuchania sąd może odebrać od świadka przyrzeczenie. Następnie rozpoczyna się właściwa faza przesłuchania, czyli zadawanie pytań. Czyni to sąd, ale pytać mogą również strony i ich pełnomocnicy.

   

  Świadek powinien opowiedzieć o tym, co jest mu znane. Jeśli ma wiedzę o zdradzie, to powinien o tym opowiedzieć. Ważna jest wiarygodność świadków. Przekonywujący i budzący zaufanie świadek jest w stanie odwrócić losy procesu.

   

  Pamiętaj, że mamy 2 rodzaje świadków: naocznych i tzw. „ze słyszenia”. Świadek naoczny to taki, który widział akt zdrady. Natomiast świadek „ze słyszenia” to taki, który co prawda sam nie widział zdrady, ale opowiadano mu o jej okolicznościach. Przykładem może być były kolega z pracy męża, któremu ten opowiadał o intymnych relacjach z kochanką.

   

  Jakie pytania mogą być zadawane świadkom? Sędzia będzie z pewnością chciał wypytać o wszystkie okoliczności związane ze zdradę. Często mogą padać krzyżowe pytania o podobne okoliczności. W ten sposób będzie oceniana spójność zeznań i wiarygodność świadka.

   

  Zobacz także: Wezwanie w charakterze świadka na sprawę cywilną

   

  Dokumenty

   

  Wydawać by się mogło, że dokumenty nie są najlepszym dowodem, jeśli chodzi o zdradę. Owszem, akty niewierności nie są przedmiotem zainteresowania urzędów oraz innych instytucji, jednakże niektóre dokumenty mogą być interesujące z punktu widzenia sprawy rozwodowej.

   

  Chodzi tutaj na przykład o wyciągi z rachunków bankowych czy też bilety, opłaty za parking, za przejazd autostradą. Mogą one bowiem świadczyć o tym, że niewierny małżonek spędza czas z inną osobą, dojeżdża do niej, a także wydaje pieniądze na nieswoje potrzeby.

   

  Dokumenty mają jedną niezwykle poważną zaletę. Otóż są to dowody, które – o ile nie zostały sfałszowane lub przerobione – niezwykle trudno jest podważyć. Z tego względu mają one dużą wartość dla sądu.

   

  Fotografie i nagrania

   

  Rozwój technologii sprawił, że w postępowaniach sądowych coraz częściej wykorzystuje się środki dowodowe w postaci fotografii oraz nagrań. Wiele z nich dokonywanych jest przy pomocy telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych bądź dyktafonów, a więc urządzeń, które dostępne są dla każdego.

   

  Zarówno fotografie, jak i nagrania, mogą przedstawiać niewiernego małżonka wraz z jego partnerem w sytuacjach, które można interpretować jako zdradę. Co więcej, z tą kategorią dowodów również trudno jest dyskutować, podobnie jak ma to miejsce w przypadku dokumentów.

   

  JAK UDOWODNIĆ ZDRADĘ
  JAK UDOWODNIĆ ZDRADĘ

   

  Korespondencja

   

  Pisanie listów jest dziś niezwykle rzadko spotykane, niemniej jednak zostały one zastąpione przez inne formy komunikacji pisanej. Otóż dużą popularnością cieszy się wysyłanie wiadomości SMS, e-maile, a także prowadzenie rozmów za pośrednictwem komunikatorów internetowych i portali społecznościowych (np. WhatsApp, Messenger). Ich zapis jak najbardziej może zostać wykorzystany w postępowaniu sądowym w celu wykazania zdrady.

   

  Osoby, które pozostają ze sobą w bliskiej relacji, nie szczędzą sobie czułych słów. Co więcej, w ten sposób umawiają się na spotkania czy wspólne wyjścia.

   

  Problemem może być jedynie zdobycie do nich dostępu w legalny sposób. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, iż pewne fakty wychodzą niekiedy na jaw w niespodziewanych okolicznościach. Ponadto wiedząc, że druga strona dysponuje pewnymi materiałami, można wnieść o zobowiązanie przez sąd do ich przedłożenia.

   

  Zobacz także: Co grozi za naruszenie tajemnicy korespondencji – art. 267 KK

   

  Raport detektywistyczny

   

  Osoby podejrzewające swoich współmałżonków o niewierność coraz częściej korzystają z pomocy detektywów w celu wykazania zdrady. Specjaliści ci wynajmowani są na własną rękę, co wiąże się z dodatkowymi kosztami procesu. To drogie, ale bardzo skuteczne narzędzie.

   

  Detektyw podczas wykonywanych czynności operacyjnych obserwuje daną osobę i jej zachowania. Zazwyczaj trwa to przez kilka dni, aby uzyskać jak najwięcej informacji dla swojego zleceniodawcy. Wszystko jest dokumentowane za pomocą fotografii, filmów bądź innych materiałów, jakie można uzyskać. Detektyw dokumentuję swoją pracę w formie raportu detektywistycznego. Jest on załączany do pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew.

   

  Nie każde działanie detektywa jest jednak legalne. Zdarzało się, że detektywi, których przyłapano na zbieraniu dowodów w sposób niezgodny z prawem, ponosili odpowiedzialność karną.

   

  Zobacz także: Czego nie może detektyw w spawie o rozwód

   

  Czy wszystkie dowody są dozwolone?

   

  Prawnicy posługują się niekiedy pojęciem owoców z zatrutego drzewa. Pojawiają się one między innym w sprawach rozwodowych, szczególnie gdy chodzi o kwestię winy. Takimi „owocami” są dowody na zdradę przedstawione przed sądem, które zostały „zdobyte w nie do końca prawy sposób”. 😐

   

  W tym kontekście można wskazać na przykład:

  • podsłuchy,
  • filmy z ukrytej kamery zainstalowanej w mieszkaniu,
  • dowody z GPS w samochodzie,
  • czy też wydruki korespondencji dokonane po uprzednim włamaniu na pocztę elektroniczną bądź złamaniu zabezpieczeń telefonu komórkowego.

   

  W jaki sposób sądy podchodzą do tego rodzaju dowodów? Teoretycznie takich dowodów nie powinny brać pod uwagę. Jednak problem w tym, że sędzia jest człowiekiem. To co sędzia raz zobaczy, trudno jest „odzobaczyć”. I na podstawie tego wyrabia sobie opinię o tym, czy doszło do zdrady.

   

  Poza tym sprawy rozwodowe zawsze wiążą się z wnikaniem w intymność innych osób. Z tego względu możliwości zdobycia innych dowodów mogą być bardzo ograniczone, co powoduje, iż czasami tolerowane jest wykorzystywanie nawet takich środków dowodowych.

   

  Wiele zależy tu od sędziego rozpatrującego sprawę. Wszelkie dowody zgłaszane przez strony podlegają ocenie sądu, który cieszy się w tym pełną swobodą. Tak to jest w praktyce.

  Przeczytaj również: Jak wygrać rozwód z żoną?

  Jak udowodnić zdradę? Skorzystaj z pomocy adwokata!

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o rozwód działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu