co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Niepłacenie alimentów to zjawisko, które niestety występuje w Polsce masowo. Ma ono zasadniczo dwa źródła – niektórzy zobowiązani nie płacą zaległych alimentów, ponieważ nie mają ku temu odpowiednich środków, inni zaś nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, gdyż po prostu nie chcą. Zastanawiasz się, co grozi za niepłacenie alimentów? Osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych podlega karze grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do 1 roku.

Jaka kara za niepłacenie alimentów?

Zgodnie z art. 209 KK, za niepłacenie alimentów grozi:

 • grzywna,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności do roku.

 

Co grozi za niepłacenie alimentów, jeżeli dłużnik alimentacyjny naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych? Wówczas jego odpowiedzialność jest bardziej surowa. Karą za niepłacenie alimentów może być bowiem:

 • grzywna,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności do 2 lat.

 

KARA ZA NIEPŁACENIE ALIMENTÓW

⚖️ Z praktyki

Najbardziej oczywistą konsekwencją jest zajęcie rachunku bankowego przez komornika. Natomiast nie jest to kara w rozumieniu przepisów prawa karnego.

Czy niepłacenie alimentów to przestępstwo?

Zgodnie z art. 209 KK, niepłacenie alimentów może stanowić przestępstwo. Muszą jednak zostać ku temu spełnione 3 warunki:

1️⃣  Po pierwsze, dana osoba musi być prawnie zobowiązana do uiszczania świadczeń alimentacyjnych – niezbędne jest:

 • 📃 orzeczenie sądowe;
 • 🤝 ugoda zawarta przed mediatorem.

2️⃣  Drugą kwestią jest zwłoka w płatnościach – musi ona wynosić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

3️⃣   Trzecim warunkiem jest motywacja sprawcy – zobowiązany musi celowo uchylać się od płacenia alimentów.

💡Przykład:

Co grozi za niepłacenie alimentów, jeżeli zaległości powstały w wyniku choroby? W tej sytuacji można podjąć obronę, aby uchylić się od odpowiedzialności!

Kiedy sąd orzeknie karę więzienia za niepłacenie alimentów?

Pozbawienie wolności jest najsurowszą karą, jaka może zostać orzeczona wobec osoby, która dopuściła się przestępstwa niealimentacji. Tego typu kara zwykle jest orzekana w warunkach skrajnych, w przypadku gdy uchylanie się od płacenia alimentów ma charakter:

 • uporczywy,
 • rażący.

 

👀 Przeczytaj również: Kiedy można przestać płacić alimenty?

W jakim przypadku sąd wymierzy karę grzywny za niepłacenie alimentów?

W przypadkach mniejszej wagi sądy wymierzają sprawcom przestępstwa niealimentacji karę grzywny. Zgodnie z art. 33 §1 KK, grzywna jest wymierzana w:

 • stawkach dziennych 
 • określonej wysokości jednej stawki. 

 

Najniższa liczba stawek dziennych wynosi 10, z kolei najwyższa 540, chyba że ustawa stanowi inaczej.

👀 Sprawdź także 👉 Adwokat Sprawy Karne

Co robić, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa w zakładzie karnym?

Przebywanie przez dłużnika alimentacyjnego w zakładzie karnym nie zwalnia go ze zobowiązań związanych z obowiązkiem alimentacyjnym!

1️⃣  Jeżeli osadzony pracuje – kierownik zakładu karnego jest uprawniony do zajęcia części jego wynagrodzenia na poczet wydatków związanych z obowiązkiem świadczenia alimentacyjnego.

2️⃣  Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie pracuje – osobom uprawnionym przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Uzyskiwane w ten sposób pieniądze służą do zaspokajania potrzeb uprawnionego.

🧐 Ciekawostka

W tym drugim przypadku, fundusz zyskuje roszczenie regresowe wobec zobowiązanego. Oznacza to, że będzie on musiał uregulować dług, który powstanie w wyniku wypłacania pieniędzy uprawnionemu.

  Czy dług alimentacyjny się przedawnia?

  Zgodnie z art. 137 KRO, roszczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat. Reguła ta odnosi się tylko do osób pełnoletnich! Termin przedawnienia nie biegnie przed uzyskaniem przez dziecko pełnoletności.

  Kiedy bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany? Przykładowo 👉 może to  być:

  • 📜 złożenie pozwu,
  • 📣🤝zawezwanie do próby ugodowej.

  ⚖️ Z praktyki

  Dług alimentacyjny przedawnia się stopniowo, począwszy od najdawniejszych rat.

  Kara za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – podsumowanie

  ✔️ Niewywiązywanie się z obowiązku płacenia alimentów może stanowić przestępstwo na gruncie prawa karnego.

  ✔️ Kara za niepłacenie alimentów to: grzywna, ograniczenie wolności oraz pozbawienie wolności do 1 roku.

  ✔️ Jeżeli osadzony nie jest w stanie realizować obowiązku alimentacyjnego, uprawniony może zgłosić się po pomoc do Funduszu Alimentacyjnego.

  ✔️ Długi wynikające ze świadczeń alimentacyjnych ulegają przedawnieniu. Trzy letni okres przedawnienia będzie biegł od dnia, w którym dziecko ukończyło 18 lat.

  ✔️ W przypadku, gdy świadczenie alimentacyjne zasądzone jest prawomocnym wyrokiem sądu albo ugodą sądową – dług alimentacyjny przedawnia się po upływie 6 lat.

  ✔️  Zastanawiasz się, jak uniknąć kary za niepłacenie alimentów? Nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego, ureguluj w całości należną wartość alimentów. Wówczas postępowanie zostanie umorzone, a Ty unikniesz odpowiedzialności karnej.

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu