Wniosek o obniżenie alimentów

Wniosek o obniżenie alimentów – wzór, uzasadnienie, opłaty

Zdarza się, że ustalona przez sąd kwota alimentów jest zbyt wysoka dla zobowiązanego. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy dojdzie do zmiany sytuacji finansowej ojca. W takim przypadku warto rozważyć wniesienie pozwu o obniżenie alimentów. Przygotowaliśmy darmowy wzór wniosku o obniżenie alimentów (poniżej).

Jak obniżyć alimenty na dziecko?

Jeżeli chcesz obniżyć wysokość świadczenia alimentacyjnego na dziecko, powinieneś złożyć wniosek o obniżenie alimentów. W rzeczywistości jest on częścią pozwu w tym przedmiocie. Musi on zatem spełniać wymogi przewidziane dla pism procesowych. Zgodnie z art. 126 KPC, chodzi tutaj o następujące elementy:

 • miejscowośćdatę sporządzenia;
 • wskazanie stron postępowania oraz ich adresównumeru PESEL – powoda i pozwanego;
 • oznaczenie sądu, do którego wnoszone jest pismo, przykładowo 👉 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto;
 • oznaczenie rodzaju pisma, przykładowo 👉 pozew o obniżenie alimentów;
 • oświadczenie dotyczące ewentualnej próby polubownego rozwiązania sporu;
 • sprecyzowane żądanie;
 • wnioski dowodowe;
 • uzasadnienie;
 • własnoręczny podpis;
 • wymienienie załączników.

 

👀 Przeczytaj również: Zabezpieczenie alimentów – wykonalność

Obniżenie alimentów – wzór pozwu

Zastanawiasz się jak obniżyć alimenty na dziecko? Oto wzór pozwu o obniżenie alimentów, który możesz pobrać w dowolnie wybranej chwili, a następnie opracować uzasadnić.

Wzór pozwu o obniżenie alimentów – POBIERZ

⚠️Uwaga

Powyższy wzór ma charakter bazowy nie stanowi formy doradztwa prawnego! Formularz jest aktualny w dacie ich publikacji na mojej stronie. Będzie dla Ciebie lepiej, jeśli skonsultujesz treść swojego pozwu z adwokatem lub radcą prawnym.

Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów?

W uzasadnieniu wniosku o obniżenie alimentów:

1️⃣   Wskaż, kiedy zostały zasądzone alimenty w obecnej wysokości.

2️⃣  Powołaj się na okoliczności, które powodują, że kwota zobowiązania powinna zostać zmniejszona.

3️⃣   Przywołaj dowody potwierdzające przywoływane przez Ciebie fakty.

Moja rada 🎯 

Staraj się pisać konkretnie. Nie powołuj się na swoje emocje i odczucia! One dla sądu nie mają większego znaczenia. Istotne są tylko fakty.

Kiedy warto złożyć wniosek o obniżenie alimentów? – 7 argumentów!

Wniosek o obniżenie alimentów warto złożyć, kiedy opłacanie świadczeń w dotychczasowej wysokości sprawia Ci poważny problem finansowy. Przyjrzyjmy się zatem najczęściej występującym 7 sytuacjom:

 • 🤕 Pogorszenie stanu zdrowia ojca,
 • 📉 Obniżenie lub utarta dochodów,
 • ❌💸 Utrata majątku,
 • ❌💼 Utrata pracy,
 • ⬇️👧Obniżenie potrzeb uprawnionego dziecka,
 • 👶👫 Obniżenie alimentów z powodu założenia nowej rodziny.

 

7 argumentów na obniżenie alimentów

Argument nr 1 – Pogorszenie stanu zdrowia ojca

Ustalając wysokość zobowiązania alimentacyjnego, sąd bierze pod uwagę stan zdrowia rodzica zobowiązanego do alimentacji. Poważna choroba, przykładowo 👉 nowotwór albo wypadek drogowy może spowodować poważne utrudnienia w pracy zarobkowej. W ich skutek możesz:

 • przebywać przez dłuższy czas na zwolnieniu, 
 • utracić dotychczasowe źródło zarobkowanie.

 

Tego typu okoliczności stanowią podstawę do żądania obniżenia wysokości alimentów.

Argument nr 2 – Obniżenie lub utrata dochodów

Może się zdarzyć tak, że wskutek niezawinionych przyczyn Twoje dochody ulegną istotnemu zmniejszeniu. To także stanowi za obniżeniem alimentów.

💡 Przykład:

 • gorsza sytuacja u Twojego pracodawcy, 
 • ogólny kryzysu, 
 • inflacja
 • liczny spadek klientów prowadzonej przez Ciebie firmy,
 • całkowita utrata swojego źródła utrzymania. 

 

Argument nr 3 – Utrata majątku

Jeżeli Twój stan majątkowy ulegnie on pomniejszeniu, możesz domagać się obniżenia alimentów, o ile sytuacja ta nie jest wynikiem Twojego celowego działania. Wówczas bowiem nie mógłbyś powoływać się na tę okoliczność.

💡 Przykład – utarta majątku wskutek niezawinionych okoliczności:

 

Argument nr 4 – Utrata pracy

Utrata pracy może być okolicznością przemawiającą za obniżeniem wysokości alimentów. Nie może być to jednak efekt zamierzonego działania! Oznacza to, że:

 • nie możesz odejść z pracy z powodu konfliktu z przełożonym;
 • nie możesz odmówić, bez uzasadnionego powodu, przyjęcia nowych warunków pracy.

 

⚖️ Z praktyki

Trudno będzie Ci obniżyć alimenty, jeśli masz możliwość znalezienia równie dobrej pracy, zgodnej z Twoimi kwalifikacjami. Wówczas sąd będzie badał, ile zarabiają pracownicy o Twoich kwalifikacjach. I na tej podstawie obliczy alimenty!

Argument nr 5 – Obniżenie potrzeb uprawnionego dziecka

Jeśli potrzeby małoletniego się obniżyły, to także Twoje alimenty powinny zostać zmniejszone. Możesz więc powołać się na tę okoliczność we wniosku o obniżenie alimentów.

💡 Przykład:

W sytuacji, gdy dziecko było na ofiarą wypadku samochodowego, a powstałe w jego skutek urazy spowodowały konieczność leczenia i rehabilitacji, z czym wiązały się koszty, a następnie jego stan zdrowia uległ poprawie i zabiegi te przestały być konieczne, wówczas jego potrzeby uległy zmniejszeniu. 

Argument nr 6 – Narodziny nowego dziecka

Jak podkreśla się w orzecznictwie, pojawienie się na świecie dziecka będącego owocem nowego związku nie zwalnia Cię z obowiązku alimentacyjnego względem pozostałych dzieci.

Urodzenie nowego dziecka może stanowić podstawę do domagania się obniżenia wysokości alimentów na starsze dziecko. Wiele zależy jednak od tego, w jakim stopniu zmieni się Twoja sytuacja finansowa. Sąd:

 • będzie oceniał Waszą stopę życiową;
 • może zasięgnąć informacji o dochodach matki nowo narodzonego dziecka.

 

⚖️ Z praktyki

Dzieci uprawnione do alimentów nie mogą cierpieć po narodzinach kolejnego potomka. Ponadto sprawiedliwe orzeczenie w tym zakresie niekoniecznie oznacza, że każde z nich musi otrzymać świadczenie w tej samej wysokości.

Argument nr 7 – Obniżenie alimentów a nowa rodzina

Jeżeli zawarłeś nowy związek małżeński, będąc przy tym zobowiązanym do płacenia alimentów na dzieci z poprzedniego związku, może być to okoliczność uprawniająca do złożenia pozwu o obniżenie alimentów.

⚖️ Z praktyki

Ostatecznej oceny sytuacji dokonuje sąd. Bierze on pod uwagę:

 • Twoje dochody,
 • dochody Twojej żony.

 

👀 Zobacz także: Alimenty na żonę po rozwodzie – czy i ile trzeba płacić?

Opłata od wniosku o obniżenie alimentów 

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu o obniżenie alimentów pobierana jest opłata stała ustalona na podstawie wartości przedmiotu sporu. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi roczna wartość obniżenia alimentów, którego się domagać.

💸 Wynosi ona:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • od 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • powyżej 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

 

💡 Przykład:

Pan Jan płacił 1500 zł alimentów. Złożył wniosek o zmniejszenie alimentów do 900 zł, czyli o 600 zł. Wartość, od której naliczana jest opłata to 7.200 zł (12 x 600 zł). Czyli opłata wyniesie 400 zł.

  Wzór pozwu o obniżenie alimentów – podsumowanie

  ✔️ Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

  ✔️ W uzasadnieniu wniosku o zmniejszenie alimentów musisz wyjaśnić, co zmieniło się w Twoim życiu, że chcesz płacić mniej. Jeśli nic się nie zmieniło od czasu ostatniego orzeczenia, to sąd nie zmniejszy Twoich alimentów.

  ✔️ Okolicznościami, które mogą uprawniać do obniżenia alimentów, są na przykład: obniżenie lub utrata dochodów, utrata majątku, utrata pracy, pogorszenie stanu zdrowia zobowiązanego, obniżenie potrzeb uprawnionego dziecka, narodziny nowego dziecka czy też założenie nowej rodziny.

  ✔️ Istnieje możliwość obniżenia alimentów z datą wsteczną. Można też domagać się zabezpieczenia wniosku o zmniejszenie alimentów na czas trwania procesu.

  ✔️ Wniesienie pozwu o obniżenie alimentów wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownych opłat.

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu