przyczyny unieważnienia małżeństwa

Przyczyny unieważnienia małżeństwa – 9 przesłanek

Małżeństwo może zostać unieważnione konstytutywnym wyrokiem sądu. Dopóki jednak orzeczenie to nie stanie się prawomocne, małżeństwo uznaje się za istniejące. Co więcej, korzysta ono z pełnej ochrony prawnej. Aby dane małżeństwo mogło zostać unieważnione, muszą istnieć ku temu ważne powody. Ich katalog został zawarty w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Jakie są przesłanki unieważnienia małżeństwa cywilnego?

Małżeństwo może zostać unieważnione z powodu:

 1. 🥳wieku
  • zawarcia związku małżeńskiego przez mężczyznę, który nie ukończył lat 18 lub kobietę, która nie ukończyła lat 16;
  • zawarcia małżeństwa przez kobietę, która bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat 16, lecz przed ukończeniem lat 18;
 2. 🔒ubezwłasnowolnienia całkowitego;
 3. 🧠choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego;
 4. 💕bigamii;
 5. 🧓pokrewieństwa w linii prostej albo bocznej;
 6. 👨powinowactwa w linii prostej;
 7. 👧👨‍🦲przysposobienia (małżeństwo przysposabiającego z przysposobionym);
 8. 📝wadliwego pełnomocnictwa
 9. 🙊wadliwego oświadczenia woli.
9 przesłanek unieważnienia małżeństwa
9 przesłanek unieważnienia małżeństwa

Ubezwłasnowolnienie całkowite małżonka powodem unieważnienia małżeństwa

Zgodnie z art. 11 § 1 KRO, ubezwłasnowolnienie całkowite stanowi przeszkodę małżeńską. Jeżeli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie zawrze związek małżeński pomimo jej istnienia, wówczas istnieje możliwość wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa

Kiedy nie można wystąpić z tego rodzaju żądaniem?

 • jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone przez sąd ( 11 § 3 KRO);
 • jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało ustanowione przez sąd w trakcie trwania małżeństwa – unieważnienie małżeństwa byłoby wówczas sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Kiedy można unieważnić małżeństwo z powodu choroby psychicznej?

Aby unieważnić małżeństwo z powodu choroby psychicznej:

 • osoba cierpiąca na tego typu schorzenie nie musi zostać ubezwłasnowolniona, aby zawarte przez nią małżeństwo mogło być unieważnione;
 • choroba psychiczna musi występować i zostać stwierdzonachwili zawarcia małżeństwa;
 • choroba psychiczna musi zagrażać małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa.

👉 Przeczytaj także – Rozwód a choroba psychiczna

Kiedy małżonek popełnia przestępstwo bigamii?

Bigamia jest podstawą do unieważnienia małżeństwa! Przestępstwo bigamii popełnia tylko osoba, która będąc w związku małżeńskim, zawarła kolejne małżeństwo.

W większości państw, które uznają wyłącznie małżeństwa monogamiczne, bigamia stanowi przestępstwo. Tak jest również w Polsce! Zgodnie z art. 206 KK, przestępstwo to zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

⚠️Uwaga

Nie popełnia przestępstwa drugi małżonek małżeństwa bigamicznego – o ile sam nie pozostaje w innym związku małżeńskim.

  Kiedy małżeństwo może zostać unieważnione z powodu wad oświadczenia woli?

  Katalog wad oświadczenia woli jest niezwykle szeroki, jednakże podstawę unieważnienia małżeństwa mogą stanowić tylko trzy okoliczności:

  • brak świadomości, przykładowo👉 z powodu wysokiej gorączki, hipnozy;
  • błąd co do tożsamości drugiej strony;
  • bezprawna groźba drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie woli mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo.

   

  👉 Sprawdź – Choroba dwubiegunowa a rozwód

  Jakie okoliczności nie stanowią podstawy unieważnienia małżeństwa?

  A teraz rozprawię się z mitami! W wielu przypadkach nie udaje się wykazać istnienia przesłanki do unieważnienia małżeństwa. Wówczas, związek musi kończyć się przez rozwód.

  Oto lista okoliczności, które nie stanowią podstawy unieważnienia małżeństwa:

   

  Czy można unieważnić małżeństwo z powodu niedojrzałości małżonka?

  Niedojrzałość należy rozpatrywać w kategorii ewentualnych zaburzeń psychicznych. Niedojrzałość nie stanowi okoliczności, która umożliwiałaby unieważnienie małżeństwa na gruncie przepisów Kodeks Rodzinnego i Opiekuńczego, jednakże może być podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego.

  ⚖️ Ciekawostka

  Jest to najczęściej występująca okoliczność, na którą powołują się strony w procesach przed sądami biskupimi.

  Szanse na unieważnienie małżeństwa

  Szanse na unieważnienie małżeństwa zależą od okoliczności Twojej sprawy. Należy bowiem przeanalizować jak bardzo Twoja sprawa wpisuje się w ustawowe przesłanki unieważnienia małżeństwa.

  🎯 Moja rada

  Im wcześniej podejmiesz decyzję o unieważnieniu małżeństwa, tym łatwiej je otrzymasz.

  ⚖️ Z praktyki

  Unieważnienie małżeństwa jest jedną z najbardziej skomplikowanych i trudnych do wykazania instytucji w polskim prawie rodzinnym. Wymaga determinacji strony oraz zaangażowania odpowiedniego prawnika.

  Przyczyny unieważnienia małżeństwa – podsumowanie

  ✔️ Zgodnie z prawem, istnieje możliwość unieważnienia związku małżeńskiego.

  ✔️ Unieważnienia małżeństwa nie należy mylić z rozwodem. Są to bowiem dwie odrębne instytucje.

  ✔️ Unieważnienie małżeństwa dokonuje się na drodze procesowej. W celu wszczęcia postępowania niezbędne jest złożenie pozwu, a następnie przejście przez procedurę sądową.

  ✔️Jeżeli istnieją przesłanki unieważnienia małżeństwa, a ponadto strony są w stanie je udowodnić, wówczas sąd wydaje wyrok unieważniający małżeństwo.

  ✔️Zgodnie z nauką kościoła katolickiego małżeństwu sakramentalnemu towarzyszy istotny przymiot nierozerwalności. W prawie kanonicznym istnieje jednak instytucja stwierdzenia nieważności małżeństwa, która nierzadko jest nazywana unieważnieniem małżeństwa kościelnego w języku potocznym.

  ✔️Do orzeczenia ,,rozwodu kościelnego” niezbędne jest wystąpienie okoliczności wskazanych w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Wówczas warto skorzystać z pomocy kancelarii prawa kanonicznego i zasięgnąć rady u adwokata kościelnego.

   

  Źródła wykorzystane w artykule:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu