wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór, omówienie, opłata

Pod pojęciem ubezwłasnowolnienia należy rozumieć całkowite albo częściowe pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Następuje ono zawsze w formie orzeczenia sądu. Zastanawiasz się, jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie? W tym wpisie znajdziesz mi.in. wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie w formacie pdf i ms word.

Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie

Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie przygotowałam w formacie:

 • PDF: wniosek o ubezwłasnowolnienie wzór pdf – POBIERZ
 • MS Word: wniosek o ubezwłasnowolnienie wzór (MS WORD) – POBIERZ 

 

Uwaga⚠️

Powyższe wzory pism nie stanowią formy doradztwa prawnego! Formularze są aktualne w dacie ich publikacji na mojej stronie. Będzie dla Ciebie lepiej, jeśli skonsultujesz treść swojego wniosku z adwokatem lub radcą prawnym.

 

Jak napisać wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie?

Orzeczenie ubezwłasnowolnienia możliwe jest po złożeniu wniosku do sądu. Składa się go zawsze na piśmie! Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • 📆📌 miejscowość i data sporządzenia;
 • 👥  dane wnoszącego 👉 imię, nazwisko, adres oraz PESEL, telefon kontaktowy;
 • 👥  dane osoby mającej być ubezwłasnowolnioną 👉 imię, nazwisko, adres oraz PESEL;
 • ⚖️  oznaczenie właściwego sądu, do którego kierowany jest wniosek 👉 sąd okręgowy, wydział cywilny;
 • stanowisko wnoszącego 👉 czyli informacja, czego wnoszący domaga się od sądu – wskaż, czy domagasz się ubezwłasnowolnienia częściowego czy całkowitego;
 • 🧐 uzasadnienie wniosku o ubezwłasnowolnienie;
 • 🖋️ własnoręczny podpis wnoszącego;
 • 🧷 wymienienie załączników.

 

Wskazówka 🗝️

We wniosku o ubezwłasnowolnienie wskaż, czy uczestnik postępowania może osobiście stawić się w sądzie celem wysłuchania  i czy jego stan zdrowia na to pozwala.

Jak napisać uzasadnienie do wniosku o ubezwłasnowolnienie?

W uzasadnieniu wniosku o ubezwłasnowolnienie wskaż:

 • fakty, na których opierasz żądanie ubezwłasnowolnienia;
 • dowody, jakie przemawiają za ubezwłasnowolnieniem, przykładowo 👉 zeznania świadków – osoby te powinny znać sytuację życiową osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona.

 

Wskazówka 🎯

W uzasadnieniu warto skoncentrować się na stanie zdrowia osoby, której ten wniosek dotyczy. Niektóre schorzenia mogą bowiem świadczyć o braku samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.

  Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o ubezwłasnowolnienie?

  Do wniosku o ubezwłasnowolnienie dołącz:

  • 👩⚕️📃  zaświadczenia lekarskie;
  • 🩺 wyniki badań;
  • 👩⚕️📂dokumentację medyczną;
  • akt urodzenia osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;
  • akt małżeństwa, jeżeli osoba, która ma zostać ubezwłasnowolniona zawarła związek małżeński;
  • skrócony akt zgonu małżonka, jeżeli osoba, która ma zostać ubezwłasnowolniona jest wdowcem lub wdową;
  • odpis prawomocnego wyroku rozwodowego, jeżeli osoba, która ma zostać ubezwłasnowolniona jest po rozwodzie;
  • akt urodzenia wnioskodawcy 👉  aby ustalić stosunek pokrewieństwa wnioskodawcy wobec osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;
  • akt małżeństwa wnioskodawczyni 👉 dotyczy to kobiet (np. córka, czy też siostra), które wzięły ślub  i zmieniły nazwisko;
  • 💸 dowód uiszczenia opłaty od wniosku o ubezwłasnowolnienie.

   

  Ile kosztuje wniosek o ubezwłasnowolnienie? 

  Złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Wynosi ona obecnie 100 złotych.

  ⚠️Uwaga

  Zgodnie z art. 545 KPC, osoba, która składa wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub zbyt lekkomyślnie, podlega karze grzywny.

  Gdzie złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

  Zgodnie z art. 544 KPC, wniosek o ubezwłasnowolnienie należy złożyć lub przesłać do sądu okręgowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której ma dotyczyć postępowanie.

  Wskazówka 🗝️

  Jeżeli osoba ta nie ma miejsca zamieszkania, właściwość sądu ustala się, uwzględniając jej miejsce pobytu.

  Jak długo sąd rozpatruje wniosek o ubezwłasnowolnienie?

  Rozpoznanie sprawy o ubezwłasnowolnienie zajmuje przeciętnie 3-4 miesiące. Może się jednak zdarzyć, że zajmie to więcej czasu, co ma związek z możliwościami danego sądu. Niektóre wydziały prowadzą bowiem więcej spraw, co ma wpływ na czas rozstrzygnięć.

  👀 Zobacz także: Ubezwłasnowolnienie – rodzaje, przesłanki, procedura

  Wniosek w sprawie o ubezwłasnowolnienie– podsumowanie

  ✔️ W celu zainicjowania sprawy o ubezwłasnowolnienie niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

  ✔️ Niezwykle istotną częścią wniosku o ubezwłasnowolnienie jest uzasadnienie, w którym należy dokładnie przedstawić sytuację życiową osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona.

  ✔️ Zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,  opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 100 złotych.

  ✔️ Wniosek o ubezwłasnowolnienie może wnieść do sądu okręgowego: przedstawiciel ustawowy,  krewny w linii prostej, rodzeństwo oraz małżonek osoby, której dotyczy wniosek.

  ✔️ Osoba, która ma zostać ubezwłasnowolniona, jest poddawana badaniom biegłego lekarza psychiatry lub neurologa, a także psychologa.

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu