rozwód a separacja

Rozwód a separacja – 7 podobieństw i różnic

Twój związek zachwiał się w posadach? Prawdopodobnie pod uwagę bierzesz dwa rozwiązania: separację lub rozwód. O różnicach i podobieństwach między separacją a rozwodem z praktycznego punktu widzenia przeczytasz poniżej.

 

Czym jest separacja?

Separacja to „rozdzielenie małżonków od stołu i łoża”, które nie powoduje rozwiązania małżeństwa. Wyróżnia się jej 2 rodzaje.

 • Separacja faktyczna to wyprowadzenie się jednego z Was ze wspólnego mieszkania i rozpoczęcie życia osobno. Wtedy oboje decydujecie o łączących Was relacjach i zasadach tej rozłąki.

 

💡 Przykład:

Państwo Nowak, nie potrafili dłużej ze sobą wytrzymać. Każde z nich chciało przemyśleć przyszłość związku. Postanowili, że zamieszkają osobno. Para nie uregulowała tego formalnie, tylko zwyczajnie zamieszkała oddzielnie.

 

 • Separacja formalna (prawna) to uchylenie wspólnoty małżeńskiej przez sąd, z zastrzeżeniem, że żadne z Was nie może wstąpić w nowy związek małżeński. Jej podstawą prawną są przepisy z art. 611 do art. 616 KRO.

 

Czym jest rozwód?

Rozwód jest instytucją, która rozwiązuje ,,martwe’’ związki, w których doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Rozwód jest możliwy, gdy związek małżeński faktycznie przestał istnieć. Co więcej, nie ma szans na to, aby znów funkcjonował.

 

Czym różni się rozwód od separacji?

Oto 7 najważniejszych różnic między rozwodem a separacją:

 • Przesłanką konieczną dla orzeczenia separacji jest jedynie zupełny rozkład pożycia, natomiast przesłanką konieczną rozwodu jest nie tylko zupełny, ale również trwały rozkład pożycia.
 • W przypadku separacji związek nie ustaje i nie można zawrzeć kolejnego małżeństwa. Rozwód natomiast skutkuje ustaniem małżeństwa i możnością zawarcia kolejnego.
 • W czasie separacji małżonkowie obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Obowiązku tego nie ma w przypadku rozwodu.
 • Po orzeczeniu separacji nie można zmienić nazwiska na takie, które nosiło się przed zawarciem związku małżeńskiego. W przypadku rozwodu – w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, powrót do nazwiska noszonego przed ślubem jest możliwy.
 • W przeciwieństwie do separacji, rozwód jest nieodwracalny.
 • Sąd nie orzeknie separacji, jeżeli miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Oprócz powyższych dwóch przesłanek, wykluczających także orzeczenie rozwodu, rozwód nie będzie możliwy, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgodę na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
 • W porównaniu do rozwodu, separacja jest szybsza i łatwiejsza🚀🚀🚀.

 

rozwód a separacja

7 podobieństw pomiędzy rozwodem, a separacją

 • Sąd orzeka zarówno o separacji prawnej (formalnej) jak i o rozwodzie.
 • W przypadku separacji sąd, tak jak przy rozwodzie, orzeka o władzy rodzicielskiej, jeżeli posiadacie małoletnie dzieci. Organ orzekający może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej Tobie, tym samym ograniczając władzę rodzicielską Twojego małżonka.
 • Sąd decyduje o korzystaniu ze wspólnego mieszkania. Na zgodny wniosek stron organ orzekający może ustalić również podział wspólnego mieszkania lub zadecydować o przyznaniu Tobie albo Twojemu małżonkowi mieszkania na wyłączność.
 • Od momentu orzeczenia separacji lub rozwodu każde z Was zarabia już na własny rachunek.
 • Następuje podział majątku wspólnego. W czasie separacji i po rozwodzie, małżonkowie mogą załatwić podział majątku umową albo przed sądem.
 • Kwestie alimentów pomiędzy małżonkami znajdującymi się w separacji rozpatruje się jak alimenty pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.
 • Małżonkowie nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy.

 

   

  Kiedy separacja jest lepszym rozwiązaniem niż rozwód?

  Zdecyduj się na separację, aniżeli na rozwód, gdy:

  • nie chcesz rozstać się z małżonkiem z powodu Twoich poglądów, przekonań światopoglądowych (aspektów religijnych) lub sytuacji życiowej,
  • widzisz perspektywy dla Twojego małżeństwa i wspólnego pożycia;
  • chcesz przemyśleć przyszłość Waszego związku.

  💡 Przykład:

  Pani Ewa ma męża narkomana. Kobieta nie może dalej żyć z mężem, ale nie wyraża zgody na rozwód przez wzgląd na doktrynę kościoła. Pani Ewa pragnie formalnie odciąć się od męża, aby nie odpowiadać za jego długi. Rozwiązaniem jest orzeczenie separacji formalnej (prawnej).

   

  Kiedy zdecydować się na rozwód zamiast separacji?

  Rozwód będzie lepszym rozwiązaniem niż separacja:

  • jeżeli wiesz, że nie masz szans na porozumienie z małżonkiem;
  • gdy Wasz związek jest ,,martwy’’;
  • gdy rozpad pożycia jest na tyle głęboki, że nie ma co ,,sklejać’’.

  💡 Przykład:

  Małżonkowie, pani Julia i pan Filip, nie utrzymują ze sobą kontaktów od ponad 3 lat. Pani Julia mieszka w Warszawie, natomiast pan Filip w Krakowie. Każdy z nich tworzy udany związek partnerski. Co więcej, pani Julia urodziła dziecko, którego ojcem nie jest pan Filip. W tym przypadku, rozwód będzie lepszym rozwiązaniem niż separacja, z uwagi na trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

   

  Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią Adwokacką w Poznaniu. ⚖️☎️

   

  Źródła wykorzystane do przygotowania artykułu:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu