podzial majatku po rozwodzie a dzieci

Podział majątku po rozwodzie a dzieci

Sprawy o podział majątku wspólnego nierzadko należą do bardzo trudnych. W czasie takiego postępowania trzeba bowiem ustalić skład masy majątkowej, a także wartość jej poszczególnych składników. Nie jest to proste zadanie, ponieważ z biegiem czasu niektóre przedmioty drożeją, inne z kolei tanieją, dlatego też często strony korzystają z pomocy rzeczoznawców. A jak przy podziale majątku wspólnego wygląda kwestia dzieci byłych już małżonków? Okazuje się, że w praktyce nie ma ona większego znaczenia. Więcej na ten temat dowiesz się z poniższego artykułu – „Podział majątku po rozwodzie a dzieci”.

 

Jeśli masz sprawę o podział majątku wspólnego po rozwodzie i potrzebujesz pomocy adwokata, być może będę w stanie Ci pomóc. Sprawy rozwodowe należą do wiodącej specjalizacji mojej Kancelarii. Pomagam klientom z Całej Polski. Udzielam także konsultacji online oraz porad telefonicznych. Być może będziesz kolejną osobą, którą wsparłam w korzystnym podziale majątku wspólnego. Zapraszam do kontaktu oraz do zapoznania się z moją ofertą – PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE!

 

Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?

 

Najważniejszą kwestią z punktu widzenia sprawy o podział majątku jest ustalenie jego składników oraz ich wartości. Proste? No właśnie nie bardzo.

 

Oczywiście ważne jest, kiedy i za jaką kwotę została kupiona dana rzecz, a także jaka jest jej obecna wartość. Szczególnie ten ostatni parametr bywa kością niezgody. Jednak w praktyce, najczęściej strony kwestionują fakt, że rzecz w ogóle wchodzi w skład majątku wspólnego, próbując w różny sposób wykazać, że określone mienie jest ich majątkiem osobistym. Pojawiają się nowe dowody, świadkowie itd. I w taki właśnie sposób prosta z pozoru sprawa bardzo się komplikuje.

 

Dlatego podstawą walki o podział majątku jest odpowiednio przygotowany wniosek do sądu. To właśnie w tym piśmie należy wskazać składniki majątku oraz ich wartość, a także dowody na okoliczności, które podnosimy. Jeżeli druga strona nie będzie kwestionować tych wskazań, wówczas nie będzie konieczności powołania biegłego. Niestety taki scenariusz to zwykle utopia.

 

W tym miejscu warto przypomnieć, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Otóż są to wszystkie rzeczy i prawa, które zostały nabyte przez małżonków po zawarciu związku.

 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, sąd bierze pod uwagę wartość poszczególnych elementów majątku z chwili zniesienia wspólności ustawowej, czyli – w tym przypadku – rozwodu. Można to zobrazować następującym przykładem – małżonkowie zaraz po ślubie kupili samochód o wartości 100 tysięcy złotych. Po 5 latach postanowili się rozwieść. Przez ten czas wartość pojazdu spadła o połowę i wynosi obecnie 50 tysięcy złotych. To właśnie ta kwota będzie brana pod uwagę przez sąd podczas rozpatrywania sprawy o podział majątku.

 

podzial majatku po rozwodzie a dzieci
podział majątku po rozwodzie a dzieci

 

Czy przy podziale majątku sąd bierze pod uwagę dzieci?

 

Wydawać by się mogło, że podział majątku wspólnego jest kwestią, która dotyczy również dzieci. Często pytacie mnie, czy fakt, że została Wam przyznana wyłączna opieka nad dziećmi może doprowadzić do korzystniejszego podziału majątku. Za takim rozumowaniem stoi logika, że skoro będziecie wychowywać dzieci, to powinniście otrzymać więcej.

 

Z prawnego punktu widzenia wygląda to jednak inaczej. To, które z Was będzie w większym stopniu zajmować się dziećmi nie ma żadnego wpływu na podział majątku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dzieci są nieletnie, ale o tym napiszę w dalszej części artykułu. Tymczasem koszty związane z opieką nad dziećmi powinny znaleźć pokrycie w alimentach. Tych ostatnich nie powinno się jednak mylić z podziałem majątku, bo to zupełnie inne tematy.

 

Czasami jednak to, komu będzie przysługiwać władza rodzicielska i prawo do opieki nad dziećmi będzie mieć wpływ na kwestie majątkowe. Stanie się tak, jeśli dziecko posiada spory majątek osobisty, którym z przyczyn prawnych (np. z uwagi na wiek), nie ma prawa zarządzać. Wówczas nad takim majątkiem pieczę sprawuje ten rodzic, któremu przysługuje władza rodzicielska. Niemniej, to sprawa dotycząca majątku dziecka, a nie podziału Waszego majątku wspólnego.

 

Podział majątku po rozwodzie a pełnoletnie dzieci

 

A w takim razie, czy istnieje jakaś relacja między sprawą a podział majątku po rozwodzie a pełnoletnimi dziećmi? Często jest tak, że w czasie swojego życia dzieci przyczyniają się do powstania majątku wspólnego małżonków. Czy zatem należy im się jakaś rekompensata z tego tytułu? W szczególności czy pełnoletnie dzieci mogą przyłączyć się do sprawy i zażądać udziału w majątku?

 

Oczywiście nie. Wspólne dzieci, jeżeli są pełnoletnie, nie mają żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcie w sprawie o podział majątku. Nie są one bowiem stronami postępowania. Dorosłe dzieci nie mogą domagać się udziału w majątku wspólnym rodziców, choćby ciężką pracą przyczyniały się do jego zbudowania.

 

Prawa dzieci do majątku po rodzicach znajdują swój wyraz w roszczeniach o zachowek. Te ostatnie aktualizują się jednak dopiero po śmierci jednego z rodziców.

 

Podział majątku po rozwodzie a nieletnie dzieci

 

Nieletnie dzieci nie mają co prawda wpływu na powstawanie majątku wspólnego małżonków, jednakże mogą mieć one znaczenie z punktu widzenia sprawy działowej. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 58 § 4 KRiO. Przepis ten posiada następujące brzmienie:

Art. 58 § 4 KRiO

orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 

Z cytowanego powyżej przepisu wynika, że sąd podejmując decyzję dotyczącą podziału majątku wspólnego, weźmie pod uwagę dobro małoletnich dzieci, jeżeli będzie on rozstrzygał kwestię przyznania własności nieruchomości. W praktyce polega to na tym, że jeśli oboje małżonkowie walczą o prawa do pozostania w domu, to większe szanse będzie mieć na jego uzyskanie ten małżonek, który będzie opiekował się dziećmi.

 

Musisz jednak pamiętać, że to, kto z Was podejmie się opieki nad dziećmi może mieć znaczenie dla sposobu podziału majątku wspólnego, ale już nie na ewentualne nierówne udziały. W opisywanym wyżej przykładzie ten małżonek, któremu przypadnie dom, nadal będzie musiał spłacić drugiego małżonka. Dom przypadnie mu więc wtedy, jeśli będzie go stać na zrealizowanie spłaty.

 

podzial mieszkania a dzieci
podział mieszkania a dzieci

 

Podział domu po rozwodzie a dzieci

 

Skoro już jesteśmy przy podziale domu...

 

W sytuacji podziału domu wchodzącego w skład majątku wspólnego byłych małżonków zastosowanie znajduje art. 212 KC, w którym uregulowano kwestię zniesienia współwłasności. Przepis ten zawiera następujące brzmienie:

Art. 212 KC:

  • 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.
  • 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
  • 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

 

Z powyższego wynika, że istnieją trzy sposoby podziału domu, który wchodzi w skład majątku wspólnego. Mianowicie są to:

 

  • podział fizyczny rzeczy;
  • przyznanie jej jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego z nich;
  • sprzedaż i podział ceny między małżonków.

 

Jak już zostało wspomniane, jeżeli dzieci małżonków są już pełnoletnie, okoliczność ta nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sądu. Natomiast w przypadku małoletnich dzieci, sąd weźmie pod uwagę, jakie rozwiązanie byłoby dla nich najlepsze. Chodzi tutaj przede wszystkim o warunki mieszkania oraz prawidłowego rozwoju.

 

podzial domu a dzieci
podział domu a dzieci

 

Podział mieszkania własnościowego a dzieci

 

Kwestia podziału mieszkania własnościowego po rozwodzie wygląda podobnie jak podział domu, aczkolwiek nie jest raczej możliwy jego podział fizyczny – na dwie części. Dzieje się tak z uwagi na rozmiar mieszkań własnościowych. W praktyce stosuje się najczęściej przyznanie mieszkania jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego z nich albo sprzedaż.

 

W tym przypadku dorosłe dzieci także nie mają wpływu na orzeczenie wydane przez sąd. Jeśli zaś małżonkowie mają dzieci małoletnie, wówczas sąd podejmując decyzję, weźmie pod uwagę ich dobro. Przede wszystkim chodzi tutaj o warunki lokalowe, a także warunki rozwoju.

 

Podział majątku po rozwodzie a dzieci – podsumowanie

 

Podział majątku wspólnego jest jedną z najczęściej spotykanych spraw. Zwykle jest krokiem podejmowanym tuż po rozwodzie małżonków. Nic dziwnego, rozstanie zawsze skutkuje koniecznością uregulowania wielu kwestii, które do tej pory łączyły małżonków. Należy jednak pamiętać, że fakt posiadania dzieci nie ma zbyt dużego znaczenia w postępowaniu działowym. Jedynie małoletnie dzieci mogą mieć wpływ na sposób, jak podzielona zostanie nieruchomość należąca do ich rodziców.

 

Dziękuję za przeczytanie powyższego wpisu pt. „Podział majątku po rozwodzie a dzieci”. Zapraszam także do zapoznania się z moją ofertą w sprawach o ROZWÓD I SEPARACJĘ.

 

Potrzebujesz pomocy radcy prawnego? Masz trudny rozwód?

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

 

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

 

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
mec. Marlena Słupińska-Strysik

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

 

KOMENTARZE:

Ola:

Jestem pełnoletnia i pracuje, mieszkam z rodzicami w domu jednorodzinnym. Rodzice planują rozwód. Chciałabym się dowiedzieć czy po wyprowadzce z domu jednego z rodzicow, dziecko również bierze udział w spłacie tego rodzica?

Podział a rozwód:

Witam jestem po rozwodzie 7l mamy wspólnie 2 dzieci po rozwodzie dzieci zostały przy mnie . Po jakimś czasie były maz założył sprawe o podziale majątku ja się tego domu zrzekłam na poczet kredytu za pół tony węgla. W obecnej sytuacji jesteśmy na wynajęciu. Dzieci nie zostały uwzględnione w podziale . Czy ja mogę teraz założyć sprawe za małoletnich dzieci o to aby część nieruchomości przeszlo na nie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *