Jak złożyć papiery rozwodowe

Papiery rozwodowe (dokumenty rozwodowe) – rozwód z pomocą adwokata

Chcesz się rozwieść, ale nie wiesz jak złożyć papiery rozwodowe? Poniżej znajdziesz wyczerpujący artykuł na ten temat dokumentów potrzebnych do rozwodu. Miłej lektury😊

 

Odpowiednie dokumenty potrzebne do rozwodu – tzw. papiery rozwodowe

Jeśli chcesz wziąć rozwód, to musisz przygotować następujące dokumenty:

 • Pozew o rozwód (tzw. wniosek rozwodowy)
 • Załączniki do pozwu
 • Dowód wniesienia opłaty od pozwu
 • Ewentualnie inne dowody.

 

Przed przygotowaniem  pozwu i jego złożeniem będziesz musiał uzyskać odpowiednie papiery rozwodowe. Wszelkie niezbędne papiery rozwodowe opiszę poniżej, ale najpierw…

 

Jak przygotować i napisać pozew rozwodowy krok po kroku

Pamiętaj, że pierwszym krokiem jaki powinieneś wykonać jest konsultacja z prawnikiem i ustalenie strategii odpowiedniej do Twojej sprawy.

Wiele osób przychodzi do mnie po poradę już po tym, jak złożyło pozew o rozwód i zabrakło im pomysłów w starciu z agresywną obroną współmałżonka.

Zdarza się też, że klienci proszą o pomoc dopiero po przegranej w I instancji. W takich okolicznościach mam bardzo ograniczone możliwości pomocy. Wówczas ograniczana się ona do doraźnej reprezentacji i taktycznych działań. Tracimy jednak szansę na staranne przygotowanie się do sprawy i obranie strategii jej prowadzenia.

Zobacz także: Sztuczki rozwodowe – 9 trików, które musisz znać!

Potrzebujesz adwokata od rozwodów? Skontaktuj się ze mną! Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon.

   

  Wniosek o rozwód krok po kroku

  Pozew o rozwód powinien być przygotowany w następującej kolejności:

  KROK 1:     Ustalenie strategii prowadzenia sporu

  KROK 2:     Przygotowanie dowodów

  KROK 3:     Przygotowanie pozostałych dokumentów załączanych do pozwu (więcej o nich w dalszej części artykułu)

  KROK 4:     Podjęcie decyzji, czy składamy pozew o rozwód samodzielnie, czy czekamy na ruch drugiego z Was (tak, w niektórych okolicznościach ma to znaczenie)

  KROK 5:     Redagujemy pozew i składamy go do sądu rodzinnego.

   

  ZAUWAŻ, ŻE NAPISANIE I ZŁOŻENIE POZWU TO NIE PIERWSZY KROK, LECZ OSTATNI KROK!!!

   

  Niektórzy klienci, którzy chcą prowadzić sprawę samodzielnie, decydują się na zlecenie mi przygotowania samego pozwu. To o wiele tańsze rozwiązania niż wynajęcie prawnika do pełnej reprezentacji w sprawie, a potrafi być niezwykle korzystne dla rozwodzącego się powoda.

  Chcesz wiedzieć jak napisać pozew? Z artykułu ,,Jak napisać pozew rozwodowy? – Bezpłatny wzór pozwu o rozwód dowiesz się nie tylko jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie, czy też pozew z orzeczeniem o winie jednego z Was, ale także znajdziesz ich wzory. Pamiętaj, że pozytywną przesłanką orzeczenia rozwodu będzie trwały i zupełny rozkład pożycia. Stwierdzenie jedynie zupełnego albo jedynie trwałego rozkładu pożycia między Wami, wyklucza orzeczenie rozwodu.

   

  Papiery rozwodowe – załączniki

   

  Załącznikami do pozwu o rozwód będą:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa
  • odpisy aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci.

   

  Liczba kolejnych dokumentów zależeć będzie od liczby wspólnie posiadanych z małżonkiem dzieci. Do wniosku rozwodowego dołączasz odpisy aktów urodzenia wszystkich Waszych wspólnych dzieci.

  Pamiętaj tylko, że jeśli dziecko urodziło się przed ślubem musisz przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko przyszło na świat już w trakcie trwania małżeństwa, wystarczający będzie odpis skrócony aktu urodzenia. Wiesz już jakie papiery rozwodowe są potrzebne. Sprawdźmy, co jeszcze powinien zawierać pozew.

  Co jeszcze jest potrzebne do pozwu? Jakie dokumenty rozwodowe dołączyć do pozwu? Oczywiście do pozwu o rozwód możesz załączyć inne dokumenty, w zależności już od konkretnych okoliczności. Jeżeli domagasz się orzeczenia rozwodu z winy Twojego małżonka, pomyśl o przedłożeniu dowodów na jej potwierdzenie.

  Przykłady:

  • wydruki wiadomości potwierdzających zdradę,
  • fotografie i nagrania,
  • dokumenty medyczne potwierdzającą nałóg Twojej drugiej połowy,
  • dokumenty obrazujące Twoją sytuację finansową, jeśli na skutek rozwodu ulegnie pogorszeniu.

   

  W przypadku domagania się zasądzenia alimentów warto zadbać o to, aby pozew zawierał załączone paragony bądź faktury potwierdzające wydatki na Twoje utrzymanie i utrzymanie wspólnych małoletnich dzieci. Aczkolwiek niektórzy sędziowie nie uważają ich za konieczne.

   

  Co jest potrzebne do pozwu rozwodowego i ile kosztuje pozew rozwodowy (opłata)?

  Poza aktami stanu cywilnego do pozwu będziesz musiał załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 600 zł. Wysokość opłaty wynika z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Możesz ją przelać na rachunek bankowy właściwego sądu bądź zakupić znaki opłaty sądowej o wartości 600 zł w kasie sądu lub internetowo przez stronę rządową.

   

  W pozwie będziesz musiał podać dane osobowe Twoje i Twojego małżonka:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania.

   

  Pamiętaj, że jeżeli składasz pozew to w sprawie występujesz jako powód, Twój małżonek zaś jest pozwanym.

  Jeżeli zapomnisz załączyć do pozwu akta stanu cywilnego i potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, bądź nie podasz wszystkich danych, sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Bardzo ważne, abyś w tym terminie przedłożył sądowi brakujące dokumenty rozwodowe. W przeciwnym razie sąd odrzuci Twój pozew.

   

  Jak złożyć papiery rozwodowe
  Jak złożyć papiery rozwodowe

   

  Wniosek o rozwód – ile egzemplarzy?

  Musisz złożyć dwa egzemplarze pozwu do sądu wraz z wszystkimi załącznikami.

  Jeden egzemplarz jest dla sądu, drugi zostanie przesłany Twojemu małżonkowi na adres wskazany w pozwie. Warto również sporządzić trzeci egzemplarz, który zachowasz dla siebie.

   

  Jak złożyć papiery rozwodowe (dokumenty rozwodowe)?

  Pozew o rozwód należy złożyć osobiście w biurze podawczym właściwego sądu bądź wysłać go za pośrednictwem poczty, wybór formy złożenia nie ma większego znaczenia. Pamiętaj tylko, że zawsze warto mieć potwierdzenie złożenia pozwu.

  Kiedy uznasz, że pozew o rozwód wraz z załącznikami należy złożyć osobiście to zabierz ze sobą swój egzemplarz, na którym w biurze podawczym przybiją pieczątkę potwierdzającą datę złożenia pisma w sądzie. W przypadku wyboru drogi pocztowej wyślij pozew listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

   

  Czy można złożyć papiery rozwodowe przez Internet?

  W aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości złożenia pozwu o rozwód przez Internet. Jeżeli więc chciałbyś złożyć papiery rozwodowe przez Internet, to musisz z tego pomysłu zrezygnować. Dokumenty rozwodowe możesz złożyć wyłącznie w wersji papierowej.

  dokumenty potrzebne do rozwodu
  Adwokat analizuje dokumenty potrzebne do rozwodu

  Gdzie złożyć pozew o rozwód wraz z załącznikami?

  Pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego. W żadnym przypadku nie będzie to sąd rejonowy. Musisz tylko ustalić, który sąd jest właściwy. Otóż, jest to sąd, w którego okręgu mieliście ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli nie wystąpi tego typu sytuacja, pozew należy złożyć do sądu miejsca zamieszkania pozwanego. W sytuacji gdy nie możesz ustalić tego miejsca, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

  Przykład nr 1:

  Ty i Twój małżonek mieszkaliście razem w Poznaniu. Teraz mieszkacie osobno, jednak każdy z Was nadal mieszka w Poznaniu. Gdzie składasz pozew? Papiery składasz w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

  Przykład nr 2:

  Teraz załóżmy, że Ty mieszkasz w Poznaniu, a małżonek przeprowadził się do Gdańska (albo na odwrót). Gdzie składasz pozew? W dalszym ciągu wniosek należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Dlaczego? Dlatego, że jedno z Was cały czas mieszka w okręgu sądu, w którym mieliście wspólne miejsce zamieszkania.

  Przykład nr 3:

  Teraz skomplikujmy sytuację. Małżonek przeprowadził się do Gdańska, a Ty do Wrocławia. Żadne z Was nie mieszka w okręgu sądu poznańskiego. Co teraz? W takiej sytuacji pozew składamy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonka pozwanego – w tym przypadku do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

  Zobacz także: Gdzie złożyć pozew o rozwód?

   

  Złożyłeś wniosek o rozwód we właściwym sądzie okręgowym i co dalej?

  Po złożeniu pozwu wraz z załącznikami sąd sprawdzi, czy spełnia on wszystkie wymogi procesowe. Co ważne, jeśli pozew będzie zawierał braki formalne, sąd wezwie Cię do ich usunięcia w terminie 7 dni. Jeżeli wszystkie papiery rozwodowe będą się zgadzać, pozew z załącznikami zostanie doręczony drugiemu z Was.

  Sąd wyznaczy mu termin na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie.

  W dalszej kolejności zostanie wyznaczony termin rozprawy. Na pierwszą rozprawę możesz poczekać od kilku tygodniu, do kilku miesięcy!

  W przypadku rozwodu każda sprawa jest inna, dlatego ciężko powiedzieć jak długo będzie trwać postępowanie rozwodowe i na ilu rozprawach się skończy. Najdłużej trwają rozwody z orzekaniem o winie. Sąd musi bowiem ustalić, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia i z czyjej winy nastąpił. Jeżeli chcecie wziąć rozwód bez orzekania o winie, często kończy się to na pierwszej rozprawie.

   

  Orzeczenie rozwodu – wyrok rozwodowy

  Po rozwodzie złóż do sądu wniosek o doręczenie odpisu prawomocnego wyroku (opłata wynosi 20 zł). Pamiętaj, że tylko prawomocny wyrok potwierdza rozwód. Kiedy wyrok się uprawomocni? Najszybszy możliwy termin to 7 dni. Jeżeli w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku, ani Ty ani Twój małżonek nie złożycie wniosku o uzasadnienie wyroku, to po upływie tego terminu wyrok stanie się prawomocny.

  Złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku znacznie wydłuży czas jego uprawomocnienia się. Od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem zacznie biec 14-dniowy termin na złożenie apelacji. Wyrok uprawomocni się dopiero wtedy, gdy apelacja nie zostanie złożona w tym terminie.

  Odpis prawomocnego wyroku rozwodowego przyda się Tobie, jeżeli będziesz chciała wrócić do swojego poprzedniego nazwiska. Pamiętaj tylko, że nie możesz tego odwlekać w nieskończoność. Powrót do nazwiska może nastąpić tylko w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

  W każdym razie odpis prawomocnego wyroku przyda się Tobie w każdym przypadku, gdy będziesz musiał udowodnić, iż Twój stan cywilny uległ zmianie lub będziesz zmuszony do wyegzekwowania przysługujących Tobie praw względem dzieci (władza rodzicielska, alimenty, kontakty).

  Przeczytaj również: Koszta ślubu cywilnego

   

  Chcesz wnieść wniosek rozwodowy z pomocą adwokata? Potrzebujesz złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że zakończenie małżeństwa to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  „Bibliografia” – czyli artykuł został przygotowany na podstawie:

  • Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
  • Kodeksu Postępowania Cywilnego
  • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Materiały udostępnione przez Sąd Okręgowy w Gliwicach
  • Bogatej praktyki adwokata – eksperta od rozwodów – Marleny Słupińskiej-Strysik i innych prawników z Kancelarii Adwokackiej.
  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Witam chce się rozwieść ale mam ciężka sytuacje . Mieszkam w Holandi z partnerem . Wszystko przeisanecjest na moje imię firma , dom wynajmuje ja ale zarabia większa sumę mój mąż ja mam prace dorywcze . Niestety mój mąż narobił długi na moje nazwisko i manipuluje mną i psychicznie tez . Boje się ze zostanę z długami i bez niczego . Jak mam postąpić żebym mogła zostać tu i bez jego długów . A jeszcze jedno to będzie jego 2 rozwód i jest on bez meldunku i dokumentów bo mu przepadły term a nie chce iść wyrobić .. proszę pomóżcie . Pozdrawiam Grazyna van Soest Kania

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu