Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód jest pismem wszczynającym postępowanie sądowe o rozwód. Musi zostać przygotowane z zabójczą starannością i być pochodną dokładnie dobranej i przemyślanej strategii. Pozew o rozwód powinien zawierać nie tylko podstawowe elementy, które są określone w przepisach prawa, ale również zręcznie sporządzone uzasadnienie. Dzięki temu sędzia rozpatrujący sprawę szybciej odnajdzie się w jej zawiłości oraz pozna stanowisko strony, która wnosi pozew o rozwód. Zatem jak napisać pozew o rozwód, aby stanowił on solidną podstawę zainicjowanego postępowania?

 

Masz szczęście. Jestem prawnikiem specjalizującym się w rozwodach. Dla moich klientów przygotowuję wysokiej jakości pozwy rozwodowe. Mogę przygotować także Twój pozew o rozwód i zwiększyć Twoje szanse w Twojej sprawie rozwodowej. Tymczasem zachęcam do przeczytania niniejszego artykułu, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje nt. przygotowania pozwu o rozwód.

 

W niniejszym artykule zostaną opisane następujące kwestie:

 • Pozew o rozwód jak napisać?
 • Uzasadnienie pozwu rozwodowego
 • Pozew o rozwód wzór bezpłatny
 • Pozew o rozwód za porozumieniem stron
 • Wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie
 • Pozew o rozwód bez orzekania o winie z powodu niezgodności charakterów
 • Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi
 • Jak napisać pozew rozwodowy z winy męża
 • Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie
 • Pozew o rozwód zdrada męża wzór

 

Zapraszam do przeczytania i skorzystania z mojej pomocy! Sprawdź również moją ofertę (Adwokat Rozwodowy Poznań).

  Pozew o rozwód jak napisać?

   

  Zanim zaczniesz samodzielnie pisać pozew o rozwód MUSISZ koniecznie odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Brzmi ono:

   

  Czy na pewno dobrze przygotowałeś się do rozwodu?

   

  Przed przygotowaniem pozwu rozwodowego należy dokładnie przygotować się do walki w czasie rozwodu. W tym celu powinieneś:

  • Udać się na wstępną konsultację do prawnika rozwodowego, aby przeanalizował Twoją sprawę, zidentyfikował zagrożenia i zalecił dalsze kroki (możesz umówić się ze mną – online lub przez telefon. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski);
  • Określić, czy będziesz domagać się rozwodu z orzekaniem o winie, czy bez winy;
  • Ustalić strategię prowadzenia Twojej sprawy rozwodowej;
  • Starannie przygotować materiał dowodowy (zdjęcia, zrzuty z ekranu, nagrania, dowody detektywistyczne, świadkowie, dokumenty – i wiele innych);

   

  Jeśli zbagatelizujesz któryś z powyższych kroków to zwiększysz swoją szansę na przegraną w sądzie. Sprawy rozwodowe wygrywa się doskonałym przygotowaniem, a nie płomiennymi mowami mecenasów – tak jak w amerykańskich filmach.

   

  Pozew o rozwód – treść

   

  Pozew o rozwód jest pismem procesowym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) i z tej racji musi on spełniać ustawowe regulacje. Dlatego każdy pozew o rozwód powinien zawierać:

  • Oznaczenie sądu okręgowego, do którego jest wnoszony;
  • Dane osobowe stron (powoda i pozwanego), w tym numer PESEL;
  • Tytuł: „Pozew o rozwód” albo „Pozew rozwodowy”;
  • Dokładne oznaczenie żądania – np. „żądam orzeczenia rozwodu z moim mężem – z Janem Kowalskim, a także domagam się orzeczenia o jego wyłącznej winie za rozkład pożycia małżeńskiego”;
  • Jeśli ze sprawą związane są także wątki poboczne (alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku wspólnego) – to żądanie musi obejmować także te wątki;
  • Wskazanie faktów, na których powód opiera żądania zawarte w pozwie rozwodowym (np. niezgodność charakterów, oddalenie się od siebie, zdrada, przemoc, alkoholizm);
  • Wskazanie dowodów, którymi chcemy się posłużyć;
  • Informację czy strony przeszły przez postępowanie mediacyjne;
  • Informacje o wniesionej opłacie (600 zł) – kwestia opłaty była już przedmiotem wielu innych wpisów na tym blogu.

   

  Ponadto pozew musi być podpisany przez powoda lub jego pełnomocnika.

   

  Jeszcze jedno. Pozew powinieneś dokładnie uzasadnić. Istnieją dwie szkoły pisania uzasadnień pozwu. Jedna z nich zakłada pisanie bardzo obszernych uzasadnień (często na kilkanaście stron), w których wykłada się na stół wszystkie argumenty i dowody przeciwko małżonkowi. Druga szkoła zakłada napisanie bardzo zwięzłego, krótkiego pozwu i uzasadnienia. W tym drugim przypadku pełnomocnicy dobierają argumenty i dowody w toku rozprawy w miarę rozwoju sytuacji. Która z tych szkół jest lepsza? To zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Dlatego właśnie należy skonsultować się wcześniej z adwokatem lub radcą prawnym i ustalić strategię prowadzenia sprawy.

  Przeczytaj również: POZEW ROZWODOWY ONLINE

  Uzasadnienie pozwu rozwodowego

   

  Niezwykle istotnym elementem każdego pozwu rozwodowego jest jego uzasadnienie. Powinno ono przedstawiać podstawy wysuwanych żądań i wniosków.

   

  W praktyce uzasadnienie zawiera historię danego małżeństwa. Opisane są w nim okoliczności dotyczące poznania się stron, zawarcia związku, przebiegu pożycia oraz sytuację, w której doszło do rozstania. W uzasadnieniu należy również wskazać dowody na potwierdzenie danego faktu. Mogą to być zeznania stron lub świadków, dokumenty urzędowe i prywatne, fotografie, nagrania audio i wideo, a także maile, screeny z Facebooka, Messengera, Tindera, Badoo itd. W ostatnim czasie coraz popularniejsze są dowody detektywistyczne. Umówmy się, to drogie dowody, ale są piekielnie skuteczne.

   

  Jednym słowem dowodem może być wszystko to, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozpatrywanej sprawy. Z doświadczenia wiem, że im bardziej zdeterminowany i zaangażowany jest klient, tym łatwiej o dostarczenie wiarygodnych dowodów i wygranie sprawy.

   

  Prawnicy, którzy przygotowują uzasadnienie pozwu rozwodowego, nierzadko dzielą je na dwie części. Pierwsza z nich zawiera opis historii małżeństwa, z kolei druga to prawny komentarz do przedstawionego stanu faktycznego. Jego celem jest wykazanie, że wszystkie okoliczności znajdują swoje odbicie w poszczególnych przepisach, a te z kolei mają znaczenie przy orzekaniu w przedmiocie rozwodu. Nierzadko w tej części uzasadnienia zamieszczane są również poglądy doktryny oraz cytowane fragmenty orzecznictwa. Mają one na celu ułatwienie pracy sądowi, czyli jeszcze silniejsze poparcie podnoszonych twierdzeń.

   

  Pozew o rozwód wzór bezpłatny

   

  Jeśli nie chcesz pisać pozwu rozwodowego samodzielnie od podstaw, możesz skorzystać z naszego wzoru. Przygotowaliśmy dla Ciebie bezpłatny wzór pozwu o rozwód, który jest dostępny w tym miejscu:

   

  POZEW O ROZWÓD WZÓR BEZPŁATNY (pobierz)

   

  Oczywiście, to nie jest wzór, który idealnie oddaje wszystkie indywidualne okoliczności Twojej sprawy, ale może okazać się pomocy, jeśli chcesz napisać pozew samodzielnie.

   

  Pamiętaj jednak, że możesz zlecić mi napisanie Twojego pozwu o rozwód. Mam wielu klientów, którzy nie potrzebują reprezentacji w całej sprawie rozwodowej, ale zależy im na profesjonalnie przygotowanym pozwie o rozwód. Taka usługa nie jest droga, a bardzo ułatwia Twoją drogę do rozwodu.

   

  Pozew o rozwód
  Pozew o rozwód

   

   

  Pozew o rozwód za porozumieniem stron

   

  Bywają sytuacje, kiedy to decyzja o rozstaniu zostaje podjęta przez małżonków wspólnie. U podstaw takiego postanowienia leży zazwyczaj chęć uniknięcia wyniszczającego psychicznie postępowania sądowego. Wówczas warto skorzystać z tzw. „rozwodu za porozumiem stron”. Co ciekawe, polskie prawo nie przewiduje zawarcia rozwodu w trybie porozumienia. Jednak istnieje sposób, aby sobie z tym poradzić.

   

  Otóż jedno z małżonków musi podjąć się procesowej roli powoda, a drugie zaś, pozwanego. Jednakże strony nie angażują się w spór i nie domagają się orzekania o winie jednej ze stron. Zamiast tego zgodnie deklarują wolę zakończenia małżeństwa, składając spójne wyjaśnienia przed sądem.

   

  Kiedy można liczyć na rozwód za porozumieniem stron? Praktycznie zawsze, gdy jest taka wola małżonków. Sytuacja będzie jeszcze prostsza, jeżeli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci. Wówczas sąd może orzec rozwód już na pierwszym terminie rozprawy. To zdecydowana oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy.

   

  W wielu przypadkach rozwodzący się małżonkowie mają również inne problemy prawne, które wymagają rozwiązania. Wśród nich należy wskazać alimenty na dzieci, kontakty z dziećmi oraz podział majątku wspólnego. Sprawy te można uregulować bez konieczności wszczynania kolejnych postępowań sądowych, jednakże, by było to możliwe, konieczne jest porozumienie stron także w tym zakresie. Oczywiście jest to możliwe do osiągnięcia.

  Sprawdź również nasz artykuł: Pozew o rozwód za porozumieniem stron

   

  Wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie

   

  Jak już wcześniej zostało powiedziane, w polskim systemie prawnym nie przewidziano możliwości złożenia pozwu rozwodowego wspólnie przez obydwoje małżonków. Niemożliwość ta dotyczy zarówno rozwodu bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem w tym zakresie.

   

  Niemniej jednak wiele kwestii związanych z rozstaniem można załatwić z pomocą notariusza lub mediatora, z asystą radcy prawnego lub adwokata. To znakomite rozwiązanie dla osób, które rozstają się w dobrych stosunkach i pragną jak najszybciej zakończyć wszystkie formalności. W wielu przypadkach jest ono również atrakcyjne pod względem finansowym.

   

  Pozew o rozwód bez orzekania o winie z powodu niezgodności charakterów

   

  Niezgodność charakterów jest jednym z najczęściej występujących powodów rozstań małżonków. Ma ona miejsce wówczas, gdy ludzie mają przeciwstawne temperamenty, nie mają wspólnych zainteresowań i pasji, zupełnie inaczej spędzają wolny czas. Jest to też eufemizm opisujący stan, w którym małżonkowie zaczynają „działać sobie na nerwy”.

   

  Jeżeli ktoś zamierza wnieść pozew o rozwód, a jako przyczynę rozpadu swojego małżeństwa podać właśnie niezgodność charakterów, powinien przywiązać dużą wagę do uzasadnienia pozwu. To ono będzie mieć bowiem niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia sprawy. Otóż należy w nim nie tylko przedstawić historię związku, ale przede wszystkim uwypuklić kwestie wskazujące na niezgodność charakterów. Mogą to być na przykład zachowania podczas spotkań rodzinnych, rozbieżności w sposobie spędzania czasu w trakcie wakacyjnych wyjazdów, czy też brak porozumienia w kwestiach finansowych.

   

  Przygotowując pozew o rozwód z powodu niezgodności charakterów, warto również zwrócić uwagę na powoływanych świadków. Mianowicie powinny być to osoby, które dobrze znają strony postępowania, ponieważ będą mieć one wiedzę dotyczącą usposobienia małżonków. Ich zeznania stanowić będą zatem niezwykle cenny materiał dowodowy dla sądu orzekającego w sprawie.

   

  Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

   

  Wielu małżonków, którzy zamierzają się rozstać, decyduje się na rozwód bez orzekania o winie. Niechęć do walki o wykazanie winy występuje szczególnie, gdy mają oni małoletnie dzieci. Rozstanie rodziców jest bowiem dla nich samo w sobie niezwykle traumatycznym przeżyciem, dlatego też małżonkowie pragną oszczędzić dzieciom jeszcze większych negatywnych emocji.

   

  W takim wypadku należy w pozwie wyraźnie zaznaczyć, że strona powodowa wnosi o rozwód bez orzekania o winie. Wówczas sąd rozstrzygnie, czy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a jeśli tak, orzeknie rozwód. Oczywiście, do uregulowania pozostaną jeszcze inne kwestie takie jak opieka nad dziećmi, alimenty oraz podział majątku.

   

  Pamiętaj, że sąd nie da Ci rozwodu, jeśli na jego skutek doszłoby do naruszenia dobra wspólnych małoletnich dzieci. Dlatego decydując się na rozstanę bez orzekania o winie należy przyprowadzić do sądu przynajmniej jednego świadka. Jego rolą jest zeznanie, że rozwód nie wpłynie negatywnie na dzieci. Bez świadka nie będzie rozwodu.

  Zobacz także: Kiedy nie można uzyskać rozwodu?

  Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

   

  Oczywiście dobrze się rozwieść polubownie, jednak czasami jest to niemożliwe. Wystarczy, że jedna ze stron żąda wykazania winy drugiej strony i zaciekła walka jest już gwarantowana. Co więcej, często jest tak, że małżonek blefuje, że nie będzie żądał winy drugiego małżonka, a na rozprawie pojawia się z gotowym do walki prawnikiem. Dlatego zawsze należy przygotować się na rozwód z orzeczeniem o winie.

   

  Istnieją dwa powody, dla których rozwodzący się małżonkowie pragną, aby sąd orzekł o winie. Po pierwsze, są to względy ambicjonalne, niektórzy bowiem chcą mieć dokument potwierdzający ich niewinność. Drugą kwestią jest możliwość uzyskania alimentów przez niewinnego małżonka od strony przeciwnej.

   

  W pozwie o rozwód z orzeczeniem o winie kluczowym jest wykazanie, że drugi małżonek jest wyłącznie winnym rozkładu pożycia. Wymaga to odpowiedniego zgromadzenia i zabezpieczenia dowodu – na długo przed tym zanim złożysz pozew.

   

  Pamiętaj jednak, że Twój przeciwnik nie będzie bezczynnie przyglądał się Twoim działaniom. Będzie próbował Cię zdyskredytować w oczach sądu lub nawet przerzucić odpowiedzialnością za rozkład związku, wykazując, że to Ty ponosisz winę. Stąd tak ważne jest przygotowanie się do rozwodu i określenie strategii prowadzenia sprawy wspólnie z prawnikiem.

   

  Pozew o rozwód z winy męża
  Pozew o rozwód z winy męża

   

  Jak napisać pozew rozwodowy z winy męża

   

  … choć równie dobrze może być z winy żony.

   

  Otóż pozew rozwodowy z winy męża jest to taki sam pozew, jak każdy inny pozew rozwodowy. Kluczowym jest wykazanie winy męża za rozkład pożycia. Musisz pamiętać, aby zebrać wystarczająco dużo dowodów, aby sąd nie miał wątpliwości związanych z jego winą.

   

  Niemal zawsze korzysta się z zeznań świadków. Powinny być to osoby, które posiadają wiedzę dotyczącą winy męża i będą pewnie zeznawać w sądzie. Nie są to jedyne środki dowodowe, które można wykorzystać w postępowaniu. Można bowiem zgłosić również na przykład nagrania audio i wideo, maile, czy też wyciągi z kont bankowych, raporty detektywistyczne i wiele innych. Pamiętaj, że w doborze środków dowodowych pomoże Ci pomysłowy prawnik i Twoja determinacja.

   

  W przypadku rozwodu z winy męża należy przygotować się na to, że postępowanie może być bardzo obciążające psychicznie. Małżonek z pewnością będzie się bronić i na światło dzienne mogą wyjść bolesne lub niewygodne dla Ciebie okoliczności. Rozwód z orzekaniem o winie to prawdziwa wojna. Musisz mieć tego świadomość.

   

  Pozew o rozwód zdrada męża wzór

   

  Poniżej prezentujemy bezpłatny wzór pozwu o rozwód z powodu zdrady męża.

   

  POZEW O ROZWÓD ZDRADA MĘŻA WZÓR (pobierz)

   

   

  Możesz uzupełnić ten wzór Twoimi danymi i dopisać uzasadnienie. Możesz też zlecić mi napisanie pozwu o rozwód z powodu zdrady męża bez reprezentowania Cię w toku postępowania. Niektórzy klienci życzą sobie jedynie takiej formy pomocy.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu