ogloszenie upadlosci konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Mnożące się długi to problem, z którym z roku na rok zmaga się coraz więcej osób.  Szczególnie w przypadku problemów finansowych wywołanych pandemią koronawirusa warto rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która może być najprostszym sposobem na pozbycie się zadłużenia. W poniższym artykule przybliżymy Ci temat postępowania upadłościowego oraz rozwiejemy Twoje wątpliwości związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

 

Jeśli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Możesz skorzystać z pomocy mojej Kancelarii. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski. Możesz ze mną porozmawiać przez telefon lub przez Internet. Mogę Cię też zaprosić do mojej Kancelarii w Poznaniu, Wolsztynie lub w Świeciu. Zapraszam do kontaktu UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – ADWOKAT!

   

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020/2021

   

  Upadłość konsumencka to proces, który zmierza do oddłużenia konsumenta. W jego efekcie długi upadłego mogą zostać umorzone albo rozłożone na raty. Ogłosić upadłość może każdy, kto jest niewypłacalny i nie prowadzi działalności gospodarczej.

   

  Zwróć uwagę, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej uprościło się w marcu 2020 roku. Aktualnie dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczy złożenie stosownego wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinieneś złożyć w sądzie właściwym dla Twojego miejsca stałego pobytu i opłacić go kwotą 30 zł. Następnie po około 3 miesiącach sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu Twojej upadłości.

   

  Sąd może odmówić ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nastąpi to tylko wtedy, jeżeli zdaniem sądu Twój wniosek będzie niezasadny. Aby uniknąć czarnego scenariusza, wniosek trzeba sporządzić bardzo skrupulatnie. Przede wszystkim musisz szczegółowo wymienić w nim składniku swojego majątku oraz listę wszystkich swoich wierzycieli.

  Sprawdź również nasz wpis – Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd

  Pamiętaj, że od 2021 roku ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd nie jest uzależnione od powodu trudnej sytuacji materialnej dłużnika. W ubiegłych latach sądy odmawiały ogłoszenia upadłości konsumenckiej, kiedy dłużnik przyczynił się do swojej niewypłacalności. Aktualnie we wniosku wystarczy wykazać, że jesteś niewypłacalny, ale przyczyny tego stanu nie mają znaczenia.

   

  Upadłość konsumencka przebieg rozprawy

   

  Oczywiście kluczowym pytaniem jest, jak wygląda rozprawa w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wyznaczenie rozprawy przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej nie jest jednak regułą. Jeżeli po otrzymaniu Twojego wniosku sąd nie będzie miał żadnych wątpliwości co do swojej decyzji, to rozpozna wniosek na posiedzeniu niejawnym. W takiej sytuacji upadłość zostanie ogłoszona bez Twojego udziału.

   

  Jeżeli jednak nie załączysz do wniosku wyczerpującej dokumentacji potwierdzającej Twoją sytuację materialną, sąd wezwie Cię na rozprawę. Będzie wymagał od Ciebie wyjaśnień oraz szczegółowego opisania Twojej sytuacji.

   

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być napisany naprawdę skrupulatnie. Wtedy sąd szybko i bez Twojej obecności ogłosi upadłość, a Ty jedynie pocztą otrzymasz postanowienie wydane w tej sprawie. W związku z tym warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Adwokat lub radca prawny pomogą Ci szczegółowo wypełnić wniosek oraz skompletować wszystkie dokumenty tak, aby zmaksymalizować Twoje szanse na szybkie i bezproblemowe ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

   

  Pytania na rozprawie o upadłość konsumencką

   

  Jeżeli jednej dojdzie do rozprawy i sąd wezwie Cię do złożenia wyjaśnień, musisz solidnie się przygotować.

   

  Sąd będzie pytał Cię o Twoją sytuację rodzinną, zarobki, a także stan zdrowia. Będziesz musiał opisać składniki swojego majątku oraz wymienić swoje długi. Warto pamiętać, że Twoje odpowiedzi będą brane pod uwagę na dalszych etapach postępowania, w tym w trakcie ustalania planu spłaty wierzycieli.

   

  Przed rozprawą skonsultuj się zatem z profesjonalnym pełnomocnikiem. Adwokat lub radca prawny pomogą Ci dobrze przygotować się do rozprawy, co pozwoli Ci trzymać nerwy na wodzy i przekonać sąd, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest w Twoim przypadku słuszną decyzją.

   

  ogloszenie upadlosci konsumenckiej
  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

   

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej MSiG

   

  Po wydaniu postanowienia o pozytywnym rozpoznaniu Twojego wniosku, sąd ogłosi Twoją upadłość w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Wszyscy Twoi wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności od tego momentu.

   

  Na podstawie zgłoszeń wierzycieli sporządzona zostanie lista wierzytelności. Wierzyciele uwzględnieni w tym zestawieniu będą spłacali w toku postępowania z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży Twojego majątku.

   

  Warto też wiedzieć, że żaden wierzyciel nie ma obowiązku zgłosić się do postępowania upadłościowego. W takim przypadku nie zostanie jednak uwzględniony w spłatach dokonywanych ze sprzedaży majątku.

   

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i co dalej?

   

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i publikacja tej informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to dopiero początek drogi do oddłużenia konsumenta.

   

  W dalszej kolejności zostaje sporządzona lista wierzytelności, a następnie ma miejsce likwidacja majątku oraz ustalenie planu spłaty. W postępowaniu upadłościowym dąży się do jak największego zaspokojenia wierzycieli. Jeżeli nie jest to możliwe np. z powodu braku majątku, a dłużnik nie rokuje, że w przyszłości będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania, to sąd umorzy jego długi i odstąpi od ustalania planu spłaty.

   

  Syndyk – upadłość konsumencka

   

  W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd wyznacza syndyka. Od tej pory to właśnie syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe, a także reprezentuje dłużnika przed wierzycielami. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w sprawie swoich długów będziesz kontaktował się więc właśnie z wyznaczonym dla Ciebie syndykiem. Syndyk będzie również na bieżąco informował Cię o przebiegu postępowania.

   

  Najważniejszym zadaniem syndyka jest sporządzenie listy wierzytelności na podstawie zgłoszeń wierzycieli. Syndyk jest także odpowiedzialny za likwidację Twojego majątku. Pamiętaj, że jeżeli nie posiadasz nic, co można by sprzedać, to syndyk pominie ten etap.

   

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a postępowanie sądowe

   

  Upadłość konsumencka wywołuje wiele pozytywnych dla dłużnika skutków. Jednym z nich jest zawieszenie wszelkich podstępowań sądowych toczących się przeciwko upadłemu, które istniały jeszcze przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

   

  Co więcej, z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania windykacyjne, a więc również takie, które nie są przedmiotem postępowania sądowego.

   

  Bardzo ważne jest, aby wszystkie wierzytelności uwzględnić we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wspominane wyżej zawieszenie postępowań sądowych i windykacyjnych dotyczy wyłącznie wierzytelności, które wskażesz we wniosku.

   

  Niezgłoszone we wniosku wierzytelności będą mogły być dochodzone przez wierzycieli na drodze sądowej. Z tego powodu warto korzystać z pomocy adwokata bądź racy prawnego w sporządzeniu wniosku o  ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pozwoli Ci to uniknąć sytuacji, w której zostanie wszczęte przeciwko Tobie kolejne postępowanie o zapłatę, kiedy będziesz już w trakcie postępowania upadłościowego.

   

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a postępowanie egzekucyjne

   

  Warto również wiedzieć, że z chwilą wydania przez postanowienia o ogłoszeniu Twojej upadłości zawieszone zostaną wszystkie prowadzone przeciwko Tobie postępowania egzekucyjne. Natomiast w momencie, gdy postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej stanie się prawomocne, wszystkie postępowania egzekucyjne zostaną automatycznie umorzone.

   

  Ponadto w toku postępowania upadłościowego nie będzie można wszcząć przeciwko Tobie żadnej egzekucji. Komornik nie będzie więc mógł podejmować w stosunku do Ciebie do żadnych czynności egzekucyjnych na wniosek jakiegokolwiek wierzyciela.

   

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – podsumowanie

   

  Postępowanie upadłościowe składa się z wielu etapów, ale docelowo prowadzi do oddłużenia konsumenta. Sąd po etapie likwidacji majątku decyduje, czy dłużnik będzie w stanie w przyszłości uregulować swoje zobowiązania. Jeżeli jego stan zdrowia bądź sytuacja osobista uniemożliwia mu spłatę wierzycieli, to sąd zadecyduje o umorzeniu długów.

   

  W przeciwnym wypadku zostanie ustalony plan spłat. W tej sytuacji będziesz mógł spłacać swoich wierzycieli przez maksymalnie 36 miesięcy – w kwotach i terminach ustalonych przez sąd. Plan spłaty zostanie rozpisany w taki sposób, abyś był w stanie dokonywać płatności bez nadmiernego uszczerbku dla Twoich finansów.

   

  Upadłość daje więc czystą kartę, którą będzie życie bez długów. Warto podjąć ten wysiłek, jeżeli nie radzisz sobie z powiększającą się spiralą długów. Dlatego analizując swoją sytuację materialną, rozważ możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W szczególności w 2021 roku może okazać się to rozwiązaniem również Twoich problemów.

  Przeczytaj również – Upadłość konsumencka bez majątku

   

  Potrzebujesz pomocy radcy prawnego? Masz problem z długami?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach upadłościowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to poważny krok, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu