jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Nie wiesz jak ogłosić upadłość konsumencką? Wpadłeś w spiralę zadłużenia i nie wiesz jak sobie poradzić? Możemy Ci pomóc i uwolnić Cię od długów. Zapraszam do przeczytania artykułu „Jak ogłosić upadłość konsumencką”!

 

Jeśli chciałbyś ogłosić upadłość konsumencką i potrzebujesz pomocy prawnika, to zapraszam do kontaktu! Nasza Kancelaria ma doświadczenie w prowadzeniu spraw o upadłość konsumencką. Udzielam konsultacji online oraz konsultacji telefonicznych. Zapraszam do kontaktu.

   

  Jak ogłosić upadłość konsumencką 2021 r.

   

  Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak w nowym 2021 roku poradzić sobie ze starymi długami, a co można zrobić ze spiralą długów piętrzącą się już od kilku ubiegłych lat. Dla osób, które zmagają się z problemami natury finansowej, kołem ratunkowym może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W 2020 r. doszło do zmian w prawie upadłościowym, które istotnie ułatwiły możliwość ogłoszenia upadłości i oddłużenia.

   

  Pamiętaj, że także kryzys wywołany pandemią koronawirusa to jedna z wielu możliwych przyczyn niewypłacalności, dlatego szczególnie w 2021 roku ogłoszenie upadłości może być lekarstwem na problemy wielu osób.

   

  Pierwszym krokiem dla ogłoszenia bankructwa jest złożenie we właściwym wydziale gospodarczym sądu rejonowego wniosku o ogłoszenie upadłości, za który trzeba uiścić opłatę sądową od wniosku w wysokości 30 zł. Właściwym jest sąd Twojego stałego miejsca pobytu. Kolejne kwestie zw. z ogłoszeniem upadłości zostaną opisane w dalszej części artykułu.

   

  Kto może ogłosić upadłość konsumencką

   

  Upadłość konsumencka to rozwiązanie przewidziane przede wszystkim dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Poniżej przybliżymy Ci okoliczności, w których możesz złożyć wniosek o upadłość jako konsument, mimo prowadzenia działalności bądź posiadania udziałów w spółkach.

   

  Upadłość konsumencka osoby fizycznej

   

  Wszystkie osoby fizyczne, które nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą ogłosić bankructwo.

   

  Możliwość ogłoszenia upadłości jako konsumenci została przewidziana także dla osób, które:

  • posiadają udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • są akcjonariuszami w spółkach akcyjnych bądź komandytowo-akcyjnych,
  • lub są komandytariuszami w spółkach komandytowych,

   

  o ile nie prowadzą działalności gospodarczej w żaden inny sposób.

   

  Ponadto jeżeli posiadasz status rolnika i prowadzisz gospodarstwo rolne możesz śmiało wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pod warunkiem że nie prowadzisz żadnej innej działalności gospodarczej.

   

  Upadłość konsumencka przedsiębiorcy

   

  Dopóki prowadzisz działalność gospodarczą, nie będziesz mógł ogłosić upadłości. Ale ważne jest, że możesz wyrejestrować działalność z ewidencji i dopiero wtedy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Pamiętaj, że nie wystarczy zawieszenie działalności. Przed złożeniem wniosku o upadłość musisz formalnie zaprzestać prowadzenia swojej działalności i wykreślić ją z CEIDG.

   

  Także wspólnicy spółki cywilnej, którzy rozwiążą spółkę cywilną i zakończą prowadzenie indywidualnych działalności, mogą ogłosić upadłość konsumencką.

   

  Miej też na uwadze, że w żadnym wypadku z upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy bez ograniczenia odpowiadają za długi spółki, czyli:

  • wspólnicy spółki jawnej i partnerskiej,
  • komplementariusze w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

   

  Jeżeli jesteś jedną z wymienionych osób, upadłość jako konsument ogłosisz dopiero po zbyciu posiadanych udziałów bądź akcji. W przeciwnym wypadku będziesz musiał skorzystać z drogi do bankructwa przewidzianej dla przedsiębiorców.

  Zapoznaj się równiez z naszym artykułem – Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem?

   

  Upadłość konsumencka warunki

   

  Ogłoszenie bankructwa przewidziano dla konsumentów, którzy spełniają dwa podstawowe warunki. Upadłość konsumencką będziesz mógł więc ogłosić, jeżeli spełniasz następujące warunki:

  • jesteś niewypłacalny,
  • oraz nie jesteś przedsiębiorcą.

   

  Podpowiadamy, że upadłość możesz ogłosić więcej niż raz w życiu. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż 10 lat od ostatniego ogłoszenia bankructwa, ponieważ w takiej sytuacji sąd odmówi umorzenia Twoich długów.

   

  jak ogłosić upadłość konsumencką
  jak ogłosić upadłość konsumencką

   

  Niewypłacalność osoby fizycznej

   

  Jak już wspominaliśmy – podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność osoby fizycznej. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem?

   

  Najprościej mówiąc niewypłacalność to brak możliwości regulowania zaciągniętych długów. Ma to miejsce głównie wtedy, gdy dochody konsumenta są zbyt niskie i przez to nie może on opłacić wszystkich swoich zobowiązań. Opóźnienie w spłacie długów musi jednak przekraczać 3 miesiące, aby skutecznie złożyć wniosek o upadłość.

   

  Powinieneś też wiedzieć, że upadłość możesz ogłosić, nawet jeżeli jesteś zadłużony względem tylko jednego wierzyciela. Dlatego upadłość konsumencka może pomóc w przypadku problemów z jednym, ale dużym długiem np. ze spłatą kredytu hipotecznego. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji i masz problem ze spłatą dużego kredytu, rozważ ogłoszenie upadłości.

   

  Ile czeka się na upadłość konsumencką

   

  Kluczowa jest odpowiedź na pytanie, ile czasu minie od złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości. W zasadzie jest to najkrótszy etap całego procesu oddłużenia konsumenta. Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej czeka się około 3 miesiące. Pamiętaj jednak, że sąd może oddalić Twój wniosek. Ten niekorzystny scenariusz nastąpi tylko, gdy sąd uzna, że wniosek jest niezasadny.

   

  Na etapie sporządzania wniosku o upadłość należy zadbać o jego poprawne sporządzenie. Musi być on na tyle wyczerpujący, by przekonać sąd, że nie jesteś w stanie uregulować swoich długów.

   

  Musisz bardzo skrupulatnie przygotować spis majątku oraz listę wszystkich zobowiązań. Dlatego przemyśl skorzystanie z pomocy prawnika, który zadba o to, żeby po przeczytaniu wniosku sąd przychylił się do Twojej prośby.

   
  Sprawdź również nasz wpis – Kto pomaga wyjść z długów
   

  Po ogłoszeniu bankructwa jest przeprowadzane postępowanie upadłościowe. Jest to dla dłużnika kluczowy moment, ponieważ w czasie tego postępowania sąd decyduje o umorzeniu części bądź całości jego zobowiązań. Postępowanie upadłościowe jest bardzo czasochłonne i wielofazowe, dlatego musisz liczyć się, że może potrwać nawet do kilku lat, w zależności od poziomu skomplikowania Twojej sytuacji.

   

  Upadłość konsumencka – krok po kroku

   

  Jak już wspomnieliśmy, po złożeniu wniosku sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Jednocześnie sąd wyznacza syndyka, który od tego momentu przeprowadza cały proces oddłużania konsumenta.

   

  Na oddłużenie składają się przede wszystkim następujące etapy upadłości konsumenckiej:

  • sporządzenie listy wierzytelności,
  • likwidacja majątku.
  • ustalenie planu spłaty.

   

  Poniżej opiszę każdą z tych czynności.

   

  Sporządzenie listy wierzytelności

   

  Po pierwsze, syndyk sporządza listę wierzytelności na podstawie danych ze sporządzonego przez Ciebie wniosku o ogłoszenie upadłości i zgłoszeń wierzycieli. Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości dłużnika w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

   

  Wierzyciel nie ma obowiązku zgłosić się do postępowania upadłościowego, ale wówczas nie zostanie uwzględniony w planie spłaty. Wtedy nie zostanie jednak spłacony w żadnym stopniu z masy upadłości.

   

  Likwidacja majątku

   

  Następnie syndyk ustali składniki i wartość Twojego majątku, a następnie przeprowadzi jego likwidację. Syndyk sprzeda więc poszczególne części Twojego dorobku, a w szczególności nieruchomości, posiadane przez Ciebie samochody, sprzęt RTV, czy drogą biżuterię.

   

  Uzyskaną na skutek sprzedaży majątku kwotę syndyk podzieli pomiędzy wierzycieli wpisanych na listę wierzytelności. Pamiętaj, że jeżeli nie posiadasz żadnego majątku, bo np. nigdy nie kupiłeś mieszkania i nie masz samochodu, syndyk po prostu pominie ten etap. Nie jest to żadna przeszkoda do uwolnienia Cię ze spirali długów.

   

  Ustalenie planu spłaty

   

  W ostatnim etapie sąd ustali plan spłaty długów, których nie udało się spłacić po likwidacji majątku, Będzie to maksymalnie 36 miesięcy, w czasie których będziesz musiał wpłacać określoną kwotę na rzecz swoich wierzycieli.

   

  Sąd może jednak odstąpić od ustalenia spłaty długów. Ma to miejsce w przypadku osób, które nie rokują, że będą w stanie w przyszłości dokonać jakichkolwiek spłat. Są to przykładowo dłużnicy, którzy są przewlekle chorzy bądź nie będą w stanie podjąć lepiej płatnej pracy z uwagi na wiek czy sytuację rodzinną.

   

  Jak widzisz, postępowanie upadłościowe jest bardzo skomplikowane, a samo ogłoszenie bankructwa to tak naprawdę dopiero początek drogi do uwolnienia się od mnożących się długów. W związku z tym na każdym etapie postępowania warto konsultować się z adwokatem bądź radcą prawnym. Profesjonaliści zadbają o prawidłowy przebieg oddłużenia i uwolnią Cię od nadmiernego stresu związanego z całą sytuacją.

   

  Upadłość konsumencka – co dalej?

   

  Po zakończeniu całego postępowania upadłościowego, będziesz mógł odetchnąć i dalej zacząć żyć bez problemów finansowych. Nawet jeżeli sąd uzna, że nie zachodzi potrzeba umorzenia całości zobowiązań, ustali plan spłat w taki sposób, żebyś był w stanie w terminie regulować kolejne raty na poczet swoich długów.

   

  Pamiętaj, że po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości do czasu zakończenia postępowania upadłościowego stracisz prawo do rozporządzania swoim majątkiem. Będzie mógł robić to jedynie syndyk. Jeżeli zechcesz sprzedać komputer czy samochód, będzie to nieważne.

   

  Ponadto jeżeli jesteś w związku małżeńskim i łączy Cię z małżonkiem wspólność majątkowa, to od momentu ogłoszenia upadłości zastąpi ją rozdzielność majątkowa.

   

  Ogłoszenie upadłości niestety zaszkodzi Twojej zdolności kredytowej. Banki mogą robić problemy z ewentualnym zaciągnięciem nowych pożyczek i kredytów

   

  Przede wszystkim jednak postępowanie upadłościowe daje Ci możliwość rozpoczęcia dalszego życia z przysłowiową czystą kartą. Zastępuje ono wszystkie postępowania sądowe, które mogliby wszcząć Twoi wierzyciele i nie będziesz musiał martwić się o ugodowe załatwienie spraw ze wszystkimi podmiotami, wobec których jesteś zadłużony.

   

  Weź to wszystko pod uwagę, analizując stan swoich finansów. Skorzystaj też z porady adwokata lub radcy prawnego. Spirala długów to sytuacja niezwykle trudna, dlatego spojrzenie kogoś niezależnego, posiadającego doświadczenie w tym obszarze, może być dla Ciebie niezwykle pomocne.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Chcesz ogłosić upadłość?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu