Upadłość konsumencka bez majątku

Upadłość konsumencka bez majątku

Zmagasz z mnożącymi się długami, których nie jesteś już w stanie spłacić? Szukasz sposobu na uwolnienie się od tego problemu? Ogłoszenie upadłości może być rozwiązaniem właśnie dla Ciebie. Jeżeli nie posiadasz żadnego majątku, przeczytaj poniższy artykuł. Przekonamy Cię, że upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa!

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o upadłość konsumencką bez majątku. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami. Sprawdź również nasza ofertę – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA POZNAŃ. Udzielamy konsultacji telefonicznych oraz online dla klientów z całej Polski. Być może będziemy w stanie pomóc także Tobie!

   

  Upadłość konsumencka a brak majątku

  Niejednokrotnie konsumenci wpadają w spiralę długów i zaciągają kolejny dług, który ma spłacać wcześniejszy. Jednocześnie często nie posiadają żadnego majątku, który mogliby spieniężyć, aby uwolnić się od zobowiązań.

  Dlatego w tym artykule chcemy wyjaśnić, że upadłość konsumencka a brak majątku, z którego dokona się spłaty wierzycieli, nie muszą stać ze sobą w sprzeczności. Żeby sąd wydał postanowienie w przedmiocie upadłości, musisz spełniać wyłącznie dwie, wymienione poniżej przesłanki.

  Po pierwsze, musisz być niewypłacalny. Oznacza to, że nie jesteś w stanie ze swoich dochodów opłacać wszystkich swoich zaległości, a stan ten trwa dłużej niż 3 miesiące. Po drugie, nie możesz prowadzić działalności gospodarczej.

  Jeżeli spełniasz powyższe wymogi, możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie właściwym dla miejsca Twojego stałego pobytu – po prostu nie wykażesz w nim żadnych składników majątku.

  W pozostałym zakresie wniosek o ogłoszenie upadłości musi być przygotowany bardzo skrupulatnie. Warto więc skorzystać z pomocy prawnika, ponieważ prawidłowo sporządzony wniosek zwiększa Twoje szanse na szybkie i bezproblemowe ogłoszenie przez sąd upadłości.

  Sprawdź również nasz artykuł – Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd

  Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

  Od złożenia wniosku do wydania przez sąd postanowienia przez sąd o ogłoszeniu upadłości mija stosunkowo krótki okres czasu – zazwyczaj są to trzy miesiące. Jednak wspomniane postanowienie o to dopiero pierwszy krok do zakończenia całości postępowania upadłościowego.

  W następnych etapach wyznaczony syndyk sporządza listę wierzycieli, wobec których upadły jest zadłużony. Majątek dłużnika w całości trafia pod zarząd syndyka, który dokonuje sprzedaży poszczególnych jego składników i z uzyskanych kwot opłaca wierzycieli.

  Brak majątku nie blokuje jednak postępowania upadłościowego. Jeżeli nie masz żadnych składników majątkowych, które syndyk mógłby sprzedać, to ten etap zostanie pominięty. Wierzyciele nie zostaną zaspokojeni, ale mogą liczyć na ujęcie ich w planie spłaty.

  Miej na uwadze, że jeżeli osiągasz jakiekolwiek dochody, syndyk może przeznaczyć część Twojego wynagrodzenia na spłatę Twoich zobowiązań. Jeżeli natomiast nie masz żadnego majątku i nie osiągasz dochodów, to sąd przeprowadzi ostatni etap postępowania upadłościowego – sporządzi plan spłaty wierzycieli.

  W tym momencie sąd ustali, czy w przyszłości będziesz musiał spłacić swoich wierzycieli oraz ewentualnie, w jakiej części. Natomiast do umorzenia Twoich zobowiązań dojdzie wówczas, gdy Twoja sytuacja będzie wskazywała na to, że w przyszłości nie będziesz w stanie dokonywać żadnych płatności celem spłaty wierzycieli .

  Brak majątku skutkuje więc tym, że postępowanie upadłościowe będzie znacznie krótsze, ponieważ syndyk nie będzie podejmował czynności polegających na sprzedaży jego poszczególnych elementów. Ewentualnie na zaspokojenie wierzycieli będą przeznaczone tylko dochody uzyskiwane przez dłużnika. Całe postępowanie zamknie się wówczas mniej więcej w okresie roku.

  Co najważniejsze, brak majątku zwiększa także szanse dłużnika na umorzenie całości bądź znacznej części jego długów. Ta okoliczność wpływa także na wysokość kosztów postępowania upadłościowego, o czym przeczytasz już za chwilę.

  Upadłość konsumenta za darmo

  Pierwszym kosztem związanym z ogłoszeniem upadłości, który musi ponieść dłużnik jest kwota 30 zł od wniosku o upadłość.

  Jeżeli nie posiadasz żadnego majątku i osiągasz bardzo niskie dochody bądź nie osiągasz ich wcale, możesz starać się o zwolnienie od uiszczenia wyżej wskazanej kwoty. W tym celu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złóż w sądzie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Musisz dołączyć do dokumentacji również oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach.

  Kolejnymi kosztami, które ponosi upadły, są koszty postępowania, w których najważniejszą część stanowi wynagrodzenie syndyka. Zazwyczaj koszty te pokrywane są ze środków uzyskanych z likwidacji majątku dłużnika. Jeżeli nie posiadasz majątku, to tymczasowo pokryje je Skarb Państwa.

  Koszty postępowania zostaną uwzględnione w planie spłacie wierzycieli, jeżeli sąd uzna, że będziesz w stanie chociaż w części uregulować swoje długi. Jeżeli jednak sąd umorzy Twoje zobowiązania i odstąpi od ustalania planu spłaty, to również koszty postępowania zostaną umorzone.

  Powinieneś więc zapamiętać, że brak majątku znacznie zmniejsza koszty postępowania upadłościowego oraz w efekcie może doprowadzić do ich całkowitego umorzenia.

  Upadłość konsumencka bez utraty majątku

  Warto poruszyć również kwestię czy upadłość konsumencka bez utraty majątku jest możliwa. Zasadą jest, że dłużnik po ogłoszeniu upadłości traci zarząd na swoim majątkiem. W dalszej kolejności syndyk dokonuje sprzedaży poszczególnych jego składników.

  Ogłaszając upadłość konsumencką zazwyczaj należy liczyć się więc z utratą posiadanego majątku. Oddłużenie polega bowiem na zaspokojeniu wierzycieli przez sprzedaż całego majątku i dopiero następnie umorzenie pozostałych, niespłaconych zobowiązań. Jak widać istnieje stosunkowo mała szansa na upadłość konsumencką bez utraty majątku.

  Co w sytuacji, gdy dłużnik nie ma majątku? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli nie będzie możliwe zaspokojenie wierzycieli z uwagi na brak majątku nadającego się do likwidacji, postępowanie upadłościowe zostanie zakończone bez utraty jakiegokolwiek majątku upadłego. Syndyk pominie więc ten etap, a sąd bezpośrednio przejdzie do ustalania planu spłaty bądź podejmie decyzję o umorzeniu zadłużenia.

  Upadłość konsumencka bez majątku
  Upadłość konsumencka bez majątku

  Upadłość konsumencka emeryta

  W poważne problemy często wpadają też osoby, które przebywają na emeryturze. Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem jest upadłość konsumencka emeryta, którą opisujemy poniżej.

  Emeryci jak najbardziej mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Procedura przebiega podobnie, jak w przypadku innych konsumentów. Jeżeli emeryt posiada majątek, to po ogłoszeniu upadłości syndyk przeprowadzi jego likwidację. Jeżeli nie, to etap ten zostanie pominięty.

  Trzeba jednak podkreślić, że emerytura stanowi dochód, z którego syndyk przynajmniej częściowo spłaci wierzycieli. Oczywiście syndyk nie ma prawa zająć całej emerytury. Kwota wynosząca maksymalnie 25% emerytury (brutto) zostanie jednak przeznaczona na spłatę długów upadłego.

  Po potrąceniu części świadczenia przez syndyka, emerytowi musi zostać przynajmniej kwota wynosząca 825 zł na pokrycie kosztów życia codziennego. Jeżeli przykładowo emerytura wynosi 1000 zł brutto, to syndyk pobierze kwotę wynoszącą wyłącznie 175 zł (mimo że 25% emerytury to 250 zł).

  W dalszym etapie sąd ustali spłatę wierzycieli albo zadecyduje o umorzeniu długów emeryta. Pamiętaj więc, że dla ogłoszenia upadłości osoby będącej na emeryturze nie ma znaczenia, czy posiada ona jakikolwiek majątek. Wierzyciele dłużnika zostaną jednakże częściowo zaspokojeni z  świadczenia emerytalnego wypłacanego upadłemu.

  Upadłość konsumencka 2021 a brak majątku

  Jak zdążyłeś już zauważyć, fakt posiadania majątku nie stanowi żadnego problemu dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej w 2021 r.

  Nie zniechęcaj się tym, że jednym z etapów postępowania jest ustalenie planu wierzycieli. Zwróć uwagę, że jeżeli nie będzie możliwości zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania, ponieważ nie posiadasz niczego, co można by sprzedać, to sąd może umorzyć Twoje długi i w ogóle nie sporządzić planu spłaty.

  Zapamiętaj, że w czasie postępowania upadłościowego sąd oceni, czy w przyszłości będziesz miał możliwość spłaty swoich wierzycieli w jakimkolwiek zakresie. Jeżeli Twoja indywidualna sytuacja na to nie pozwala, to sąd podejmie decyzję o umorzeniu Twoich długów. Natomiast Ty po zakończeniu postępowania będziesz mógł zacząć nowy etap w swoim życiu.

  Zwróćmy jeszcze uwagę, że  sąd oprócz ustalenia planu spłaty oraz umorzenia długów ma jedną dodatkową możliwość. Może bowiem umorzyć Twoje zobowiązania tylko warunkowo – jeżeli Twoja niezdolność do spłaty ma obecnie charakter trwały, ale nie ma gwarancji, że uniemożliwi poprawę Twojej sytuacji w najbliższych latach (np. jesteś w trakcie długotrwałej rehabilitacji bądź doszkalasz się zawodowo). Umorzenie następuje na okres maksymalnie 5 lat.

  Jeżeli masz wątpliwości co do przebiegu postępowania upadłościowego z uwagi na brak majątku, skonsultuj się z radcą prawnym lub adwokatem. Podpowiedzą, czego możesz spodziewać się w każdej fazie postępowania i ocenią, jakie są Twoje szanse na umorzenie wszystkich zobowiązań.

  Przeczytaj również nasz artykuł na temat Upadłość konsumencka – konsekwencje

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz problem z długami?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach upadłościowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że upadłość konsumencka to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Bank udzielił pożyczki 3 krotnie większe niż moje życiowe oszczędności na podstawie zaledwie 3 wypłat bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Nie wywiązał się z Art. 70 Prawa Bankowego. Ten pracodawca okazał się oszustem który okradł zarówno moje oszczędności jak i z pieniędzy z banku. Ponieważ mam niecałe 850,00 zł to chyba nie mam szans z prawnikami banku dlatego pytam : Czy mogę liczyć na jakieś ulgi korzystając z upadłości konsumenckiej ?

  • Witam. Mam zobowiązanie wobec Alior Bank w tym momencie wszystkie koszty z komornikiem narosły już do prawie 75 tys. I stale rosną. Mam 64 lata , na chwilę obecną nie mam żadnych dochodów mieszkam z synem ,mam u niego tzw. dozywotke. W 2017 przepisałwm gospodarkę licząc na tzw. wcześniejszą emeryturę która miałbym w 2018 . Ale wiadomo zlikwidowali ja. Kredyt spłacał mi syn w zamian za pomoc . Teraz syn też jest w restauracji sądowej bo jego sytuay finansowa uległa pogorszeniu….co mogę zrobić w moim przypadku ???

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu