kto-pomaga-wyjsc-z-dlugow

Kto pomaga wyjść z długów

Niespłacone i mnożące się długi to wbrew pozorom bardzo powszechny problem. Wiele osób ma ogromne trudności z uregulowaniem zaciągniętych zobowiązań oraz wpada w spiralę zadłużenia. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, nie masz czego się wstydzić i możesz szukać pomocy z rozwiązaniem swojego problemu u odpowiednich osób i instytucji. Z artykułu „Kto pomaga wyjść z długów” dowiesz się, kto i w jaki sposób może wesprzeć Cię w sytuacji powiększających się długów.

 

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy adwokata, możesz zwrócić się do mojej Kancelarii Adwokackiej. Doradzamy w sprawach zw. z oddłużeniem i upadłością konsumencką. Udzielamy także porad online i porad telefonicznych.

   

  Pomoc w spłacie długu

   

  Spirala długów, czyli zobowiązania zaciągane na spłatę innych długów, nie musi być pułapką. Jest to oczywiście trudna sytuacja, która powoduje wiele stresu, ale skorzystanie z pomocy odpowiednich osób, znacznie przyspieszy proces uregulowania zaległości. Dzięki temu możesz wygrać nowe życie wolne od zaległości w płatnościach.

   

  Piętrzące się długi to tylko przejściowy kryzys. Aby się od nich uwolnić, warto skorzystać z koła ratunkowego oferowanego przez ekspertów, którzy znają wiele dobrych sposobów na wyjście ze spirali zadłużenia. Pomocy w spłacie długów udzielają:

  • profesjonalni pełnomocnicy tj. adwokaci i radcowie prawni,
  • doradcy finansowi,
  • banki,
  • a nawet same firmy windykacyjne i komornicy prowadzący egzekucję przeciw dłużnikom.

   

  Kluczowe dla uwolnienia się od długów jest więc skorzystanie z pomocy odpowiednich osób. Na wstępie skrupulatnie przygotuj listę swoich długów. Spisz na kartce wszystkie pożyczki i kredyty, które spłacasz. Zbierz całą dokumentację, w tym umowę i ewentualne wezwania do zapłaty. Sprawdź, komu zalegasz najwięcej. W ten sposób ocenisz, do kogo powinieneś zwrócić się z Twoim problemem.

   

  kto-pomaga-wyjsc-z-dlugow
  Kto pomaga wyjść z długów?

   

  Kto pomaga wyjść z długów

   

  Poniżej zaprezentuję osoby, które pomagają wyjść z długów. Opiszę też, w jaki sposób mogą oni pomóc w Twoich problemach.

   

  Adwokat lub radca prawny

   

  Z kłopotem niespłacanych od dłuższego czasu długów, możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalni pełnomocnicy mają bardzo duże doświadczenie w reprezentowaniu dłużników w kontaktach z ich wierzycielami, a także firmami windykacyjnymi i komornikami w toku postępowania egzekucyjnego. Pełnomocnik może w Twoim imieniu przede wszystkim wynegocjować ugodę z wierzycielem. Adwokat zadba o to, żeby ewentualne porozumienie obejmowało jak najkorzystniejsze dla Ciebie warunki regulowania zaległości.

   

  Pamiętaj, że możesz skorzystać z moich usług – Adwokat Poznań.

   

  Ponadto adwokat bądź radca prawny pomogą Ci stworzyć plan spłaty długów adekwatny do Twojej indywidualnej sytuacji. Pełnomocnik przeanalizuje wszystkie Twoje zobowiązania i zawarte przez Ciebie umowy, a następnie z uwzględnieniem Twoich zarobków wskaże, w jakiej wysokości i z jaką częstotliwością najlepiej regulować zaległe płatności.

   

  Jeżeli Twoje zobowiązania się przedawniły, profesjonalny pełnomocnik również wyjaśni Ci tę okoliczność. Pamiętaj, że instytucja przedawnienia jest z Twojego punktu widzenia bardzo istotna, ponieważ z chwilą przedawnienia długu, wierzyciel nie będzie miał już żadnych prawnych instrumentów, by domagać się od Ciebie zapłaty. Adwokat lub radca prawny zadbają zatem o to, byś był należycie reprezentowany i wiedział o wszystkich istotnych aspektach, które mogą wpłynąć na wysokość Twoich zobowiązań.

   

  adwokat-lub-radca-prawny-pomaga-wyjsc-z-dlugow
  adwokat lub radca prawny

   

  Doradca finansowy

   

  Wykwalifikowanym podmiotem, który może udzielić Ci porady w zakresie zaległych zobowiązań, jest również doradca finansowy. Doradcy finansowi to eksperci od planowania budżetu domowego i ustalania efektywnego planu spłaty. Jeśli zastanawiasz się, kto pomaga wyjść z długów, to doradca finansowy jest jednym z lepszych adresów.

   

  Jeżeli masz więc problemy ze spłatą długów, rozważ skorzystanie z usług doradcy finansowego. Doradca pomoże Ci ustalić plan działań w celu całkowitego uwolnienia się od zobowiązań i podpowie, jak na bieżąco zarządzać długami. W efekcie dowiesz się, co zrobić by  jak najszybciej i bez nadmiernego wysiłku uwolnić się od swojego problemu.

   

  Bank, który pomaga wyjść z długów

   

  Pomocy w spłacie długów można szukać również w bankach. Instytucje te często proponują swoim kredytobiorcom tzw. wakacje kredytowe czyli okres, w którym można nie płacić rat bądź uiszczać je w niższej wysokości.

   

  Warto również wiedzieć, że istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Wówczas bank, który udzieli Ci takiego kredytu, spłaci wskazane przez Ciebie długi. Po uruchomieniu kredytu będziesz regulował już tylko jedno zobowiązanie zaciągnięte w banku udzielającym kredytu konsolidacyjnego.

   

  Podsumowując, kredyt konsolidacyjny pozwala na spłatę jednej raty w zamian za płatności z tytułu wszystkich zaciągniętych pożyczek i pozostałych kredytów. Jej wysokość uzgodnisz z bankiem odpowiednio do Twoich możliwości zarobkowych. Możesz więc płacić tylko jedną, niższą niż wcześniej ratę, ale łączny okres spłaty Twoich zobowiązań znacznie się wydłuży. Miej także na uwadze, że bank udzielający kredytu konsolidacyjnego prawdopodobnie pobierze od Ciebie dodatkową prowizję.

   

  pomoc-w-wyjsciu-z-dlugu
  pomoc w wyjściu z długu

   

  Odkupywanie długów

   

  Wielu wierzycieli decyduje się odsprzedać swoje wierzytelności firmom zajmującym się windykacją długów. Jeżeli Twój wierzyciel przez dłuższy czas nie mógł wyegzekwować od Ciebie swoich należności, być może zdecydował się już na zawarcie z firmą windykacyjną umowy cesji przysługującej mu wierzytelności. Możesz więc spodziewać się kontaktu od podmiotu, który odkupił od wierzyciela Twój dług.

   

  Nawet jeżeli wierzyciel zdecydował się na sprzedaż Twojego długu, wciąż możesz próbować porozumieć się z podmiotem, który go nabył i uchronić się przed egzekucją. Firma windykacyjna, która kupiła wierzytelność będzie dążyć do tego, byś spłacił swój dług w jak największym stopniu. Spróbuj więc zaproponować rozbicie długu na mniejsze raty. Skontaktuj się z firmą dochodzącą od Ciebie zapłaty i wyjaśnij, w jakiej znajdujesz się sytuacji.

   

  Twoja inicjatywa będzie dla drugiej strony przejawem dobrem woli i zwiększy szanse, że nabywca długu przystanie na chęć spłaty zobowiązania na wygodniejszych dla Ciebie warunkach.

   

  odkupywanie-dlugow
  odkupywanie długów

   

  Czy można dogadać się z komornikiem?

   

  Jeżeli wierzyciel nie zbył swojej należności, ale zdążył wszcząć już postępowanie egzekucyjne, cały czas możesz jeszcze uratować sytuację. Nawet jeżeli komornik prowadzi już przeciwko Tobie egzekucję, nie oznacza to, że nie można się już z nim porozumieć. Pamiętaj, że celem komornika jest zaspokojenie wierzyciela i pokrycie kosztów egzekucyjnych.

   

  Jeżeli ustalisz z komornikiem spłatę z zadłużenia w ratach, to dopóki terminowo będziesz  przelewał uzgodnione kwoty, komornik wstrzyma się z prowadzeniem egzekucji z Twojego majątku oraz zajęciem Twojego wynagrodzenia. Dlatego jak najszybciej umów się z nim na spotkanie i przygotuj propozycję stopniowego regulowania zaległości w ustalonych z góry terminach.

  Sprawdź również nasz wpis – Upadłość konsumencka bez majątku

  Pomoc w wyjściu z pętli zadłużenia

   

  Jednym ze wspomnianych kół ratunkowych w sytuacji zaciskającej się pętli zadłużenia jest upadłość konsumencka. W uproszczeniu jest to postępowanie sądowe, w wyniku którego dłużnik zostaje częściowo bądź w całości uwolniony od swoich długów.

   

  Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i jest niewypłacalna. Warto też dodać, że niewypłacalna jest osoba, która utraciła zdolność do regulowania swoich zobowiązań, ponieważ jej długi przekraczają uzyskiwane dochody, a stan ten trwa dłużej niż 3 miesiące.

   

  W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej musisz złożyć wniosek w tym zakresie w sądzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania i opłacić go kwotą 30 zł. Następnie sąd dokładnie go przeanalizuje i wyda postanowienie o Twojej upadłości. Sąd wyznacza także syndyka, który będzie odpowiadał za kolejne etapy postępowania. Wtedy właśnie zaczyna się właściwe postępowanie upadłościowe prowadzące do oddłużenia konsumenta.

   

  Postępowanie upadłościowe dzieli się na następujące części:

  • utworzenie listy wierzytelności,
  • likwidacja majątku przez syndyka oraz spłata wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków,
  • umorzenie zobowiązań dłużnika w całości bądź w części,
  • ustalenie planu spłaty wierzycieli.

   

  Jeżeli sąd uzna, że nie będziesz w stanie uregulować swoich zaległości, może zadecydować o umorzeniu Twoich długów w całości lub częściowo. Zostaniesz w ten sposób zwolniony od obowiązku ich opłacenia. W pozostałym zakresie sąd ustali plan spłaty wierzycieli. Na tej podstawie w określonych terminach (maksymalnie przez 36 miesięcy) będziesz spłacał swoje długi w  ratach o takiej wysokości, na jaką pozwala Twoja sytuacja życiowa oraz finansowa.

   

  W toku upadłości konsumenckiej warto wspierać się adwokatem lub radcą prawnym. Postępowanie upadłościowe jest bardzo skomplikowane i dobrze jest mieć przy sobie kogoś, kto będzie czuwał nad jego prawidłowym przebiegiem.

   

  pomoc-w-wyjsciu-z-petli-zadluzenia
  pomoc w wyjściu z pętli zadłużenia

   

  Kto pomaga wyjść z długów – podsumowanie

   

  Pamiętaj, że podstawową zasadą procesu uwolnienia się od długów jest niezaciąganie kolejnych pożyczek na spłatę już wymagalnych długów. Im więcej zobowiązań zaciągniesz, tym trudniej będzie uwolnić się ze spirali zadłużenia.

   

  Kolejnym krokiem jest zwrócenie się z prośbą o pomoc do odpowiednich podmiotów. Zdefiniowanie problemu i chęć jego rozwiązania to ogromny postęp, który zwiększa szanse na całkowitą spłatę długów. Weź pod uwagę, że powierzenie Twojego problemu profesjonaliście uchroni Cię przed nadmiernym stresem. Adwokat, radca prawny bądź doradca finansowy niezależnym okiem ocenią sytuację i wskażą, jakie opcje będą w Twoim przypadku najkorzystniejsze.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Kto pomaga wyjść z długów”. Zapraszam także do lektury innych wpisów na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz problem z długami?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach windykacyjnych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że oddłużenie to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Dzień dobry chchialm zapytać czy Pomagacie państwo o uzyskaniu kark oine z pełnomocnitwem online ponieważ nie przebywam w Pl a chciałbym sprawdzić czy jest taka możliwość i jak cena dziękuję

  • próbowałem naprawić sobie historie kredytową na stronie racoongo com wszystko się udało też zawsze mogę monitorować rynek który udziela pożyczek

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu