Upadłość konsumencka konsekwencje

Upadłość konsumencka – konsekwencje

Z niniejszego artykułu dowiesz się jakie są skutku ogłoszenia upadłości konsumenckiej (upadłość konsumencka – konsekwencje). W szczególności opiszę takie zagadnienia jak:

 • Upadłość konsumencka – konsekwencje dla dłużnika
 • Alimenty a upadłość konsumencka
 • Upadłość konsumencka – konsekwencje dla wierzyciela
 • Upadłość konsumencka – konsekwencje dla małżonka
 • Słabe strony upadłości konsumenckiej.
 • Upadłość konsumencka a kredyt

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Doradzam dłużnikom z całej Polski, w tym w ramach konsultacji online lub telefonicznych. Zapraszam do kontaktu.

  Upadłość konsumencka skutki

   

  Ogłoszenie upadłości to rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie spłacać swoich długów. Mimo że pojęcie upadłości kojarzy się raczej z dużymi firmami czy bankami, to także konsumenci mogą skorzystać z takiej możliwości i uwolnić się od zadłużenia.

  Ogłosić upadłość konsumencką mogą więc wszystkie osoby, które są niewypłacalne – o ile nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie ma  żadnego znaczenia, czy dłużnik celowo bądź przez swoje niedbalstwo doprowadził do swojej niewypłacalności, czy miało to miejsce z przyczyn od niego niezależnych.

  Jeżeli borykasz się z problemami finansowymi, niewątpliwie powinieneś rozważyć opcję ogłoszenia upadłości. Musisz jednak wiedzieć, że pociąga to za sobą wiele konsekwencji – zarówno dla upadłego, jego rodziny jak i wierzycieli, których nie spłacał.

  Poniżej przedstawimy Ci wszystkie skutki, które wiążą się z upadłością konsumencką (upadłość konsumencka konsekwencje). Pamiętaj tylko, że całe postępowanie upadłościowe ma na celu oddłużenie. Docelowo zobowiązania dłużnika mają zostać przynajmniej w części spłacone w trakcie tego postępowania. W pozostałej części mogą być umorzone, albo ich spłata może zostać rozłożona na kolejne lata.

   

  Upadłość konsumencka – konsekwencje dla dłużnika

   

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą poważne skutki przede wszystkim dla dłużnika. Prowadzi bowiem do utraty prawa dłużnika do zarządzania i rozporządzania swoim majątkiem.

  Wszystkie składniki Twojego majątku zostaną zatem oddane do dyspozycji syndyka. Będzie on mógł spieniężyć Twoje ruchomości i nieruchomości, a następnie uzyskaną kwotę przeznaczy na spłatę długów.

  Jeżeli zawrzesz jakąkolwiek umowę dotyczącą Twojego majątku – będzie ona nieważna. Nie będziesz mógł więc sprzedać ani podarować nikomu samochodu, czy też zaciągnąć pożyczki hipotecznej. Ale pozostanie Ci możliwość zawierania prostych umów życia codziennego, takie jak kupno niezbędnych do życia rzeczy (jedzenie, ubrania, podstawowy sprzęt RTV).

  Pamiętaj też, że ogłoszenie bankructwa oznacza ujawnienie Twoich danych w rejestrze dłużników.

   

  Upadłość konsumencka – konsekwencje dla wierzyciela

   

  Wierzyciele nie będą poinformowani o tym, że złożyłeś wniosek o upadłość. Jednak już postanowienie sądu o ogłoszeniu Twojego bankructwa będzie miało dla nich kluczowe znaczenie.

  Przede wszystkim ogłoszenie upadłości spowoduje, że wszystkie prowadzone przeciwko Tobie przez wierzycieli postępowania – egzekucyjne oraz sądowe, ulegną zawieszeniu. Dalej będzie prowadził je syndyk.

  Do wniosku o upadłość musisz załączyć  spis swoich wierzycieli wraz z ich adresami oraz kwotą, którą wobec nich zalegasz. Mimo to wierzyciele, aby zostać zaspokojeni w trakcie postępowania upadłościowego, muszą zadbać o to, by wpisać swoje wierzytelności na listę. Mają 30 dni na to by zgłosić się do syndyka od ogłoszenia Twojej upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Jeżeli nie zrobią tego w terminie, będą musieli ponieść dodatkowe koszty postępowania, które powstały przez ich opóźnienie. Ponadto wszystkie czynności już dokonane przez syndyka będą wobec nich skuteczne.

  Co więcej, jeżeli wierzyciel nie zgłosi się do końca postępowania, jego wierzytelność nie zostanie uwzględniona w planie spłaty.

  Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje każdemu wierzycielowi. Przy czym nie jest to jego obowiązek. Niezgłoszona wierzytelność nie będzie wówczas zaspokojona z masy upadłości, więc wierzyciel drastycznie zmniejsza swoje szanse na wyegzekwowanie długu.

  Sprawdź również nasz wpis – Upadłość konsumencka koszt

  Upadłość konsumencka konsekwencje
  Upadłość konsumencka konsekwencje

  Upadłość konsumencka – konsekwencje dla małżonka

   

  Niestety ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków nie pozostaje bez znaczenia dla drugiego z nich. Jest to szczególnie uciążliwe, jeżeli małżonków przez bankructwem łączyła wspólność majątkowa.

  Jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim i łączy Cię z małżonkiem wspólność majątkowa, to z chwilą ogłoszenia Twojej upadłości automatycznie zastąpi ją rozdzielność majątkowa.

  W praktyce oznacza to, że od momentu ogłoszenia upadłości, każdy z Was będzie posiadał swój własny osobisty majątek. Ale mimo to Wasz majątek wspólny wchodzi do masy upadłościowej. Po ogłoszeniu upadłości nie można też podzielić majątku wspólnego. Zostanie więc przeznaczony na spłatę długów.

  Jeżeli jednak podpisaliście intercyzę  przynajmniej na dwa lata przed ogłoszeniem upadłości, to Wasz zgromadzony majątek wspólny nie wejdzie do masy upadłości.

  Pamiętaj też, że Twój małżonek może bronić swojej części majątku. W tym celu musi zgłosić syndykowi swoją wierzytelność, którą jest jego udział w majątku wspólnym. Będzie wówczas traktowany jak każdy inny wierzyciel.

  Przeczytaj również – Upadłość konsumencka – przepisy

   

  Upadłość konsumencka a alimenty

   

  Orzeczenie bankructwa dłużnika alimentacyjnego zwykle budzi niepokój wśród osób, dla których zasądzone zostały alimenty oraz ich prawnych opiekunów. Jednak dzieci i wychowujący je rodzice nie mają się czym martwić.

  Upadłość konsumencka w żadnej sposób nie powoduje zwolnienia z obowiązku płacenia alimentów – dotyczy to zarówno alimentów bieżących jak i zaległych.

  W kwestii alimentów bieżących, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sprawa jest bardzo prosta. Alimenty będą wypłacane nadal w takiej wysokości, w jakiej zostały zasądzone. Jeżeli posiadasz zadłużenie z tego tytułu, to wypłatą alimentów dziecku zajmie się syndyk, który wypłaci co miesiąc świadczenie w należnej kwocie.

  Co do alimentów zaległych, to w trakcie postępowania upadłościowego traktowane są one priorytetowo. Dokonując likwidacji majątku, syndyk będzie starał się zaspokoić długi z tytułu alimentów w pierwszej kolejności. Alimenty również nigdy nie podlegają umorzeniu.

   

  Kredyt a upadłość konsumencka

   

  Większość pożyczek i kredytów to długi, które w postępowaniu upadłościowym podlegają zaspokojeniu bądź umorzeniu, jeżeli nie jest możliwa ich spłata.

  Możesz złożyć wniosek o upadłość niezależnie od tego, jaki rodzaj kredytu czy pożyczki posiadasz. Sąd ogłosi Twoją upadłość, Twój majątek zostanie zlikwidowany, a następnie przeznaczony na spłatę zaciągniętych przez Ciebie kredytów. Dotyczy to wszystkich kredytów, w tym hipotecznych i gotówkowych. Jeżeli nie wszystko uda się pokryć z Twojego majątku – sąd zdecyduje,  w jakiej części umorzyć kredyty, a co do reszty ustali plan spłaty na kolejne 3 lata.

  Zwróć jednak uwagę, że ogłoszenie upadłości niekorzystnie wpłynie na Twoją zdolność kredytową, jeżeli byłbyś zainteresowany kredytem bądź pożyczką w przyszłości. Bank może nie chcieć zawrzeć z Tobą umowy dopóki realizujesz plan spłaty wierzycieli oraz przez określony okres po zakończeniu spłaty.

   

  Słabe strony upadłości konsumenckiej

   

  Ogłoszenie bankructwa niesie za sobą bez wątpienia wiele korzyści. Jest krokiem milowym ku uwolnieniu się od piętrzących się długów. Trzeba jednak pamiętać o kilku negatywnych jej aspektach.

  Po pierwsze, istnieją rodzaje długów, które w postępowaniu upadłościowym w żadnym przypadku nie podlegają umorzeniu. Są to:

  • wspomniane już alimenty,
  • długi wynikające z postępowania karnego (np. grzywny),
  • renty i zadośćuczynienia związane z wywołaniem przez dłużnika rozstroju czyjegoś zdrowia lub śmierci.

   

  Niewątpliwym minusem jest także ujawnienie sytuacji finansowej dłużnika. Musisz liczyć się z tym, że informacja o Twoim bankructwie zostanie ujawniona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Weź więc pod uwagę, że każdy z dostępem do Internetu z łatwością będzie mógł dowiedzieć się o Twojej sytuacji.

  Musisz też pamiętać, że stracisz zarząd nad swoim majątkiem, który będzie podlegał syndykowi. Składniki Twojego majątku będą natomiast podlegać likwidacji.

  Przede wszystkim postępowanie upadłościowe może być bardzo długie i uciążliwe, szczególnie na etapie likwidacji majątku i ustalania planu spłaty wierzycieli.  Musisz przygotować się na wiele kłopotliwych pytań sądu, który będzie chciał poznać szczegóły na temat Twojej sytuacji.

  Możesz też zaangażować do pomocy profesjonalną kancelarię prawną. Dobry adwokat lub radca prawny stanowią nieocenione wsparcie na każdym etapie postępowania, dbając o jego prawidłowy przebieg. Na pewno pomoże Ci to trzymać nerwy na wodzy.

   

  Potrzebujesz pomocy Adwokata? Masz problem z długami?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że upadłość konsumencka to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu